Vajad kellegiga rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

"uhele" - 81 õppematerjali

12
ppt

Navitrolla ( slaidid )

A Elu  kodanikunimega Heiki Trolla (Navi- külanimi).  Lõpetanud Viive Kuksi kolmeaastase Kunstistuudio.  Näitused aastast 1989 (Tallinn, Tartu, Tampere, Helsingi, London, Lissabon).  Osales 1990. aastal rühmitise "Lüliti" asutamises.  1993 alustas tegevust professionaalse kunstniku...

teaduslikku uurimistöö... - Keskkool
29 allalaadimist
28
pdf

Kõrgema matemaatika üldkursus

0568 Kõrgema matemaatika põhikursus (4 EAP) 2011/2012 sügis 1. Determinandid: omadused, miinorid, alamdeterminandid. Crameri meetod lineaarvõrrandisüsteemi lahendamiseks. Determinant on lineaaralgebras funktsioon, mis seab igale ruutmaatriksile vastavusse skalaari, ning on üks olulisemaid matemaatilisi konstruktsioone lineaar...

Kõrgem matemaatika - Eesti Maaülikool
285 allalaadimist
3
doc

Mõistete seletaja - bioloogia mõisted

10 klass Mõistete seletaja NAD - (nikotiinamiidadeniindinukleotiid) ­ makroergiline uhend, mis osaleb glukoosi lagundamisel vesiniku aatomite sidujana. Glükolüüs - koigis rakkudes toimuv glukoosi esmane lagundamine. anaeroobne glükolüüs (kaarimine) ­ Hapniku pu...

Bioloogia - Keskkool
11 allalaadimist
2
doc

RENESSANSS, KLASSITSISM, ROMANTISM, KESKAEG

Kui renessanss oli vokaalmuusika aeg, siis barokk on pilli ehk insatrumentaalmuusika k6rgaeg. Eriti armastatuks sai orelimuusika ja keelpillimuusika -just siis valmisid uletamatu k6laga viiulid Amatil, Guarneril ja Stradivaril. Uued muusikavormid barokiajal: TANTSUSuIT-mitmeosaline pilliteos, kus osadeks erinevate maade ballitantsud. KONTSERT- 3-osaline teos barokkorkestrile ja uhele -kahele soleerivale pillile. CONCERTO GROSSO- 6kuni 8 osaline teos barokkorkestrile ja v2ikesele pilligrupile. OOPER-lavaline teos, kus tegevust ja tundeid antakse edasi muusika, laulu ja lavalise liikumise abil. ORATOORIUM-mitmeosaline teos koorile, laulusolistidele, barokkorkestrile ja jutustajale, kes lauldes kneleb. KANTAAT-samuti mitmeosaline lavateos, aga luhem kui oratoorium. Teos koorile, solistidele ja barokkorkestrile. BAL...

Muusikaajalugu - Põhikool
8 allalaadimist
24
docx

Side teooria

Koodjaotusega hulgipoorduseks nimetatakse Matemaatiliselt teostatakse user data ja spreading sellist code vahel multipleksimistehnikat, kus mitu saatjat kasutab loogiline korrutamine. samaaegseks CDMA demodulaator DSSS (vastuvotjas) signaalide edastamiseks uhele vastuvotjale ule uhe Vastuvotja poolel kaib asi teistmoodi. ja sama Voetakse vastu SS (spectrum spread) signaal , sageduskanali mingit spektrilaotuse varianti lisatakse talle selliselt, et murasarnande signaal peale ning ,seejarel signaalidevaheline interferents puuudub voi on saadetakse minimaalne. demodulaatorisse ,kus vastavalt hajutus ko...

Side - Tallinna Tehnikaülikool
223 allalaadimist
21
docx

VETERINAARGENEETIKA

Ameerika tsutoloogid Wilson ja Stevens nimetasid 1905. a omaparase kehakese Xkromosoomiks. Nii avastati soomaaramise XX-X0 susteem, mis esineb paljudel putukatel. Meioosi tagajarjel satub neil munarakku alati X-kromosoom, pooltes spermides on Xkromosoom, pooltes aga puudub. Samal, 1905. aastal leidsid Wilson ja Stevens teistel putukatel, et isastel esineb uhele Xkromosoomile lisaks veel sellega paaris olev vaiksem kromosoom. See nimetati Ykromosoomiks. Isastel ja emastel oli kromosoomide arv vordne. See soomaaramise XX-XY-susteem on levinud paljudel liikidel: putukatel, imetajatel, paljudel taimedel ning ka inimesel. Nii XX-X0 kui ka XX-XY-susteemi korral on isane heterogameetseks sugupooleks (moodustab kaht tuupi sperme -X0 voi XY), emane aga on homogameetne (koik munarakud sisaldavad X-kromosoomi -XX)....

Geneetika - Eesti Maaülikool
33 allalaadimist
7
docx

MATEMAATIKA ANALÜÜS 1 KT 1 vastused

Arvtelje mõiste. Arvteljeks nimetatakse sirget, millel on valitud nullpunkt,pikkuühik ja positiivne suund. Kasutades neid kolme parameetrit, saab arvtelje punktidele seada vastavusse reaalarvud. Võib väita,et igale arvtelje punktile vastab üks ja ainult üks realarv ja vastupidi:igale realarvule vastab üks ja ainult üks avtelje punkt. Olgu tasandil antud kaks arvtelg...

Matemaatika analüüs I - Tallinna Tehnikaülikool
221 allalaadimist
30
docx

Otsustusprotsessi kordamisküsimused

Selgitage alternatiivide elluviimise ,,tulemuste välja" olemust. Kui palju neid väljasid peaks otsuse ettevalmitusprotsessis ko...

Otsustusprotsessi alused -
30 allalaadimist
186
pdf

Kanjimärkide morfoloogilisi seletusi. Võrdlev analüüs märgisõnastike kanji etümoloogiatest.

V~ordlev analu ¨u¨s m¨argis~onastike kanji etu ¨moloogiatest. Indrek Pehk 2000 m¨arts ¨o diplomito ¨ ¨ Helsingi Ulikooli Humanitaarteaduskond Aasia ja Aafrik...

Kultuuriajalugu - Tartu Ülikool
3 allalaadimist
12
docx

Tehnoloogia kordamisküsimused ja vastused

Ogaplaadid paigaldatakse uhendusele kahelt poolt spetsiaalse pressi abil, kusjuures ogade read asetatakse piki kiudu selle elemendiga, kus normaaljoud on suuremad. Ogaplaat kujutab endast tsingitud terasplaati pak- susega 1...2 mm, mille uhele kuljele on stantsitud ogad 51. Kirjeldage puidu hammasliidet. Laudade ja prusside pikisuunaliseks jatkamiseks kasutatakse hammasliidet. Hammasta- piga jatkatud prusse voib arvutustes kasit- leda kui ter...

Tehnoloogia - Tallinna Tehnikakõrgkool
66 allalaadimist
1080
pdf

Matemaatiline analüüs terve konspekt

YMM3731 Matemaatilne analu¨ us ¨ I Gert Tamberg Matemaatikainstituut Tallinna Tehnikaulikool ¨ gtamberg@staff.ttu.ee http://www.ttu.ee/gert-tamberg ¨ G. Tamberg (TTU)...

Matemaatiline analüüs 1 - Eesti Maaülikool
129 allalaadimist
35
docx

Finantsianalüüs ja investeeringud 1. kontrolltöö

Finantsaruandluse analuusi 7 etappi jarjekorras. Definitsioon Valem Arvutused. Arvtulemus (tabelis) Arvu interpreteerimine Võrdlus (Üldtunnustatud kriteeriumiga + hinnang; Statistikaametiga + hinnang) Dunaamika ja dunaamika põhjused Parandusettepanekud ­ kõige tahtsam punkt! See miks me analuusi teem...

Finantsanalüüs -
33 allalaadimist
47
docx

Äriõiguse konspekt

Mida tähendab õigus objektiivses ja subjektiivses mõttes - Objektiivses tähenduses on õigus õigusnormide kogu; kõik õigusnormid kokku. - Subjektiivses tähenduses on õigus konkreetsele indiviidile kuuluv käitumisvõimalus, mis tuleneb õigusnormidest (seadustest). 2. Nimeta õiguse idee kolm elementi Õigus koosneb: õiglusest - on inimeste koosluse põhiväärtus, mis esitab õigusele nõ...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
14 allalaadimist
1
odt

Mida on mulle andnud kirjanduse lugemine

Mida on mulle andnud kirjanduse lugemine Mulle meeldib lugeda raamatuid, millel ei ole kindalt tähtaega. Lugemine on andund mulle suurema sõnavara ja oskan inimestega laiemalt ja vabamalt raakida erinevatest teemadest. Kohustuslikuskirjanduses ei ole veel ühtki raamatut, mis oleks olnud mulle meelepärane, aga samas on need mu silmaringi laiendanud ja õpetanud, kuidas elus mõne ras...

Kirjandus - Keskkool
5 allalaadimist
72
docx

Tööõigus

Merle Erikson I Tööõiguse olemus ja rakendusala Tööõiguse olemus Töötamine töölepingu alusel Töö tegemine võib toimuda erinevates õiguslikes vormides Tööõigus reguleerib töölepingu alusel tekkinud suhteid Töölepingu alusel: teeb fuusiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile tööandja maksab töö...

Tööõigus -
28 allalaadimist
117
pdf

Haldusõiguse õpik

HALDUSÕIGUS Kalle Merusk, Indrek Koolmeister Õpik Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilastele TARTU ÜLIKOOL. ISBN 9985-822-18-8 Eessõna Käesolev haldusõiguse õpik on mõeldud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna üliõpilastele abimaterjaliks haldusõiguse õppekursuse omandam...

Haldusõigus -
1 allalaadimist
2
odt

Elu Maal aastal 2070

Nad kõik tahavad süüa, tarbida puhast vett ning elada stabiilses keskkonnas. Rahvaarv kasvab pidevalt ning selle peamiseks põhjusteks peetakse elanikkonna vaesust, naiste elu-olu ning vähest informeeritust. Aastaks 2100 on Maa elanike arv kasvanud 9.6- 12.3 miljardini. Varem ennustati rahvaarvu kasvu pidurdumist aastaks 2070, kuid nüüdseks on tead...

9.klass - Põhikool
1 allalaadimist
5
docx

Haldusõiguse kodutöö - kaasus

Martin Tamm on õigustatud saama X Vallavolikogu 16.11.2010. a määruse nr 37 „X valla eelarvest toimetuleku kindlustamiseks peretoetuste maksmise ja lapse koolitee kulude hüvitamise korra kinnitamine” (edaspidi nimetatud Määrus) alusel makstavat koduse mudilase toetust. Toetuse suurus on 120 eurot kuus. Oktoobrikuu eest Martin aga toetust ei saanud. Martin hakkas uurima, milles asi. 2. X vallavali...

Haldusõigus - Tartu Ülikool
6 allalaadimist
13
pdf

HALDUSÕIGUSE EKSAMIKS

Avalik haldus organisatsioonilises mõttes on kõik isikud ja nende organid (haldusekandjad ja haldusorganid), mis täidavad avaliku halduse ülesandeid materiaalses mõttes. Avalik haldus formaalses mõttes on kõigi organisatsioonilises mõttes halduse poolt läbi viidavate tegevuste kogusumma sõltumata sellest, kas te...

Haldusõigus - Tartu Ülikool
3 allalaadimist
22
pptx

3-Hulgateooria valemid - põhjalik konspekt

Hulgateooria valemid Valemite õigsus ja põhjendatus Hulgateooria tähestiku põhisümbolid Î elemendiks olemise seos =  võrdseks olemise seos Ø  eituse operaator &  konjunktsiooni operaator („on see ja on too“) Ú  disjunktsiooni operaator („on see või on too“) É  implikatsiooni operaator („kui on see, siis on too“) Û ekvivalentsi operaator („see ja too on samaväärsed“) "  üldsuse kvantor („kõik“)...

Keskkond ja jäätmemajandus - Keskkool
1 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun