Facebook Like

Otsingule "puistetiheduse" leiti 33 faili

4
docx

Ehitusmaterjalid labor 3.

Töö eesmärk Liiva puistetiheduse , terade tiheduse, tühiklikkuse, terastilikuse koostise ja huumusesisalduse määramine. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Liiv - peenepurruline sete, mis koosneb põhiliselt mineraalide (kvarts, päevakivi, vilk, glaukoniit jne) osakestest. Terasuuruse jaotus on liival 0,05-5 mm. (a) 3. Kasutatud töövahendid erinevad sõelad liiva sõelumiseks, kaal katseproovide kaalumiseks...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
90 allalaadimist
5
docx

Ehitusmaterjalid labor 4.

Töö eesmärk Katsetava killustiku puistetiheduse , näivtiheduse, veeimavuse, tühiklikkuse, terastikulise koostise, plaatjate ja nõeljate terade hulga määramine ning killustiku tugevusmargi määramine killustiku muljumiskindluse järgi. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Paekivi killustik fraktsiooniga 4-16 - Lähtematerjaliks on paekivi, pimss, perliit, keramsiit jne. Killustiku saadakse peamiselt kivi lõhkamise v...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
80 allalaadimist
32
doc

Eksami küsimuste vastused

Ehitusmaterjalide füüsikalised omadused Erimass on materjali mahuühiku mass tihedas olekus (poore mitte arvestades). y=G/V=... (g/cm³) Tihedus on materjali mahuühiku mass looduslikus olekus (koos pooridega). y0=G/V0=... (g/cm³). Puistetiheduse mõiste - teraliste ja pulbriliste materjalide puhul. Poorsus näitab kui suure % materjali kogumahust moodustavad poorid, mis võivad olla...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
453 allalaadimist
64
pdf

Ehitusmaterjalide praktikumide kogum

Teistekslahte[dmetekson tootjapoolneiofomElsioon: tootnisprolsessism?iiiratud betoonisurvetuge!,usehajuvus(standardhiilve),kasutataealsemendiliikja aktiivsus (survetugelus),kasutatavatetaitenaterjalidehinrang (sealhulgasliiva ja killutiku puistetihedusedning absoluuaedtiheduse4jamedaEitemaledali lera Uleminem66de). tagamisekson vajalik keskminesurvetugevus.Vastavalt Betoonisurvetugevusklassi EVS-EN 206-l:2002 ,,BETOON.Osa l: Spaifilseriming toimi'ms, tootnine ja vastarus"on nomtugevusetagamiseks jalik tingmus l; > fi + 1,48o, kus 'l fc. - ndutavbetoodkeskmine survetugevus r...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
354 allalaadimist
14
docx

Laboratoorsed tööd

TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL TALLINN COLLEGE OF ENGINEERING LABORATOORSED TÖÖD Õppeaines: Ehitusmaterjalid Ehitusteaduskond Õpperühm: Juhendaja:...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
130 allalaadimist
15
doc

Ehitusmaterjalide laboriaruanne

1 MATERJALIDE TIHEDUSE, NÄIVTIHEDUSE, TÜHIKLIKKUSE MÄÄRAMINE 1. Korrapärase kujuga materjali tiheduse määramine Materjali tiheduseks nimetatakse loomuliku struktuuriga materjali (koos pooride ja tühemikega) mahuühiku massi. Ehitusmaterjalide tihedus 0 määratakse keha massi ja mahu suhtena [kg/m3], Valem 1: 0 = G/V0 *1000 [Valem 1.] kus G - proovikeha mass õhus [g] V0 ­ proov...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
115 allalaadimist
12
docx

Mat. labori aruanne

Ehitusteaduskond Õpperühm: KEI 12 Tallinn 2011 1 KATSE Korrapärase kujuga materjali tiheduse määramine Ehitusmaterjalide tiheduse yo määratakse keha massi ja mahu suhtena [ kus: G - proovikeha mass õhus [g]...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
54 allalaadimist
11
docx

Ehitusmaterjalide labori aruanne

Ehitusmaterjalide labori aruanne Ehitusteaduskond Õpperühm: KEI12 Õppejõud: lektor Sirle Künnapas 2011 Töö nr 1. Materjalide tiheduse, näivtiheduse ja tühiklikkuse määramine. 1.Korrapärase kujuga materjali tiheduse määramine 1.Töö ülesanne Antud proovikehade tiheduse määramine. 2.Töö käik · Mõõdan proovikehad · Kaalun proovikehad...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
71 allalaadimist
4
docx

Ehitusmaterjalid praktikum nr 3 - liiva katsetamine

Töö eesmärk Liiva puistetiheduse , terade tiheduse, tühiklikkuse, niiskusesisalduse ja terastikulise koostise määramine. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Katses kasutati liiva. 3. Looduslike liivade tekkimine ja koostis Liiv on peentäitematerjal, mis on tekkinud mehaanilise settekivimina. Liivas on põhiline silikaatne komponent SiO2 ­ 90%, peale selle R2O2 ­ 3,5%,...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
255 allalaadimist
4
docx

Ehitusmaterjalid praktikum nr 4 - killustiku katsetamine

Töö eesmärk Killustiku puistetiheduse määramine, terade tiheduse määramine, tühiklikkuse arvutamine, terastikulise koostise, plaatjate ja nõeljate terade hulga ning killustiku tugevusmargi määramine. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Katse sooritati killustikuga. 3. Killustiku lähtematerjalid ja saamine Killustikku saadakse purustamise teel paekivist. 4. Killustiku kasutusalad Kill...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
202 allalaadimist
7
docx

Ehitusmaterjalid Killustiku uurimine

Töö eesmärk Killustiku puistetiheduse , terade tiheduse, veeimavuse, tühiklikkuse, terastikulise koostise, plaatjate ja nõeljate terade hulga ja tugevusmargi määramine. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Killustik ­ on sõmer mehaaniline sete 2.1 Kasutatud töövahendid Erinevad silindrikujulised anumad ­ puistetiheduse määramiseks, muljumiskindluse määramiseks Anum mahuga 10 liitrit ­ puistetiheduse määramisek...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
40 allalaadimist
7
docx

Liiva uurimine

Töö eesmärk Liiva puistetiheduse , liiva terade tiheduse, tühiklikkuse, niiskussisalduse, terastikulise koostise ja huumussisalduse määramine. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Liiv ­ peentäitematerjal, mis on tekkinud mehaanilise settekivimina 2.1 Kasutatud töövahendid Erinevad sõelad avadega 4,0; 2,0; 1,0; 0,5; 0,25 ja 0,125 mm ­ liiva sõelumiseks Mensuur ­ mahuti, kasutatakse erinevate katsete puhul....

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
24 allalaadimist
8
pdf

Ehitusmaterjalid praktikum 3 - liiva katsetamine

TALLINNA TEHNIKAULIKO OL 2012t2013 'Liiva katsetamine Liis Viihejaus Tanel Tuisk Tallinn 17ll0l20l2 1. Eesmfirk Liiva puistetiheduse , niiiva tiheduse, tiihiklikkuse, terastikulise koostise ning huumusesisalduse miiiiramine. 2. Katsetatavad ehitusmaterjalid Liiv 3. Kasutatudtiidvahendid - l-liitrine silindriline ndu - Elektriline kaal - tiipsus 0,1 g - Sdelad - avaga 5 mm; 8 ja 4 mm; 4,0;2,0;1,0;0,5;0,25;0,125 mm - 500-ml mensuur; 250-ml mensuur - 250 ml vesi - 3Yo-line NaOH - M...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
253 allalaadimist
9
pdf

Ehitusmaterjalid praktikum 4 - killustiku katsetamine

ji, f,, i ,] ,i, r:,:t: i;i {,. Tl:t T' ,: t; ,t. Frr .!r :i:i : ,lt ; ];*.. TALLINNA TEHMKAULIKOOL :if, 6:Wi ff-q:" b !:. tsr: .1.;:. ryf *'r. i;:.., :t." :ln .:i , Tallinn AZlllllt2 1. Eesmiirk Normaalbetooni jiimet?iitematerjali, killustiku, puistetiheduse ja niiivtiheduse miiiiramine, tiihiklikkuse arvutamine, terastiku koostise miiiiramine, plaatjate ja n6eljate terade hulga m?i2iramine, tugevusmargi miiiiramine ki llusiku mulj umi skindluse j [rgi. 2. Katsetatavad ehitusmaterjalid Killustik fraktsiooniga4 - 16 mm 3. Kasutatavad tiiiivahendid - Elektrooniline kaal - tiipsusega 0,1 g ja I g - Nihik - nooniuse tiipsusega 0,05 cm ja 0,1 cm - Sdelakomplekt...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
233 allalaadimist
8
docx

KEEVKIHI HÜDRODÜNAAMIKA

Tallinna Tehnikaülikool Keemiatehnika instituut Laboratoorne töö õppeaines Gaaside ja vedelike voolamine KEEVKIHI HÜDRODÜNAAMIKA Õpilased: Õppejõud: Õpperühm: Sooritatud: Esitatud: Tallinn...

Gaaside ja vedelike voolamine - Tallinna Tehnikaülikool
76 allalaadimist
5
docx

Ehitusmaterjalide praks 4

Töö eesmärk Katsetava killustiku puistetiheduse , näivtiheduse, veeimavuse, tühiklikkuse, terastikulise koostise, plaatjate ja nõeljate terade hulga määramine ning killustiku tugevusmargi määramine killustiku muljumiskindluse järgi. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Paekivi killustik fraktsiooniga 4-16 - Lähtematerjaliks on paekivi, pimss, perliit, keramsiit jne. Killustiku saadakse pea...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
25 allalaadimist
7
pdf

Ehitusmaterjalide praktikum nr 3 - Liiv

EESMÄRK Liiva puistetiheduse , liiva terade tiheduse, liiva tühiklikkuse leidmine, liiva terastikulise koostise arvutamine. 2. KATSETATAVAD EHITUSMATERJALID Katsetavaks ehitusmaterjaliks oli liiv. 3.KASUTATUD TÖÖVAHENDID Töös kasutati järgnevaid seadmeid: 500 ml mensuur näiva tiheduse saamiseks, mõõteskaala väikseim ühik 5; Elektrooniline kaal KERN CB12K2, mõõtepiirkond 12 kg, täpsus 0...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
39 allalaadimist
8
pdf

Ehitusmaterjalide praks nr 4 - killustik

EESMÄRK Killustiku puistetiheduse , terade tiheduse, terastiku koostise, tugevusmargi ja plaatjate ning nõeljate terade hulga määramine. 2.KATSETATAVAD EHITUSMATERJALID Katsetavaks ehitusmaterjaliks oli killustik. 3.KASUTATAVAD TÖÖVAHENDID Töös kasutati järgnevaid vahendeid: Elektrooniline kaal KERN CB12K2, mõõtepiirkond 12 kg, täpsus 0,2 g; nihik, täpsus 0,1 mm; sõelad;...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
38 allalaadimist
10
pdf

Ehitusmaterjalid praktikum nr 3 - liiva katsetamine

Töö eesmärk Liiva puistetiheduse , näivtiheduse, tühiklikkuse, terastikulise koostise, ja huumuse sisalduse määramine. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Katses kasutati liiva. 3. Looduslike liivade tekkimine ja koostis Liiv - peenepurruline sete, mis koosneb põhiliselt mineraalide (kvarts, päevakivi, vilk, glaukoniit jne) osakestest. Liiv on peentäitematerjal, mis o...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
41 allalaadimist
3
docx

Liiv

Töö eesmärk:liiva puistetiheduse , terade tiheduse, tühiklikkuse, terastilikuse koostise ja huumusesisalduse määramine. Katsetatud ehitusmaterjalid: liiv - peenepurruline sete, mis koosneb põhiliselt mineraalide (kvarts, päevakivi, vilk, glaukoniit jne) osakestest. Terasuuruse jaotus on liival 0,05-5 mm. Kasutatud töövahendid:erinevad sõelad liiva sõelumiseks, kaal katseproovide kaalumiseks, 500 ml men...

Materjaliõpe -
3 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun