Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Õiguse konspekt (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis liiki isikutega siin tegeist on ?
 • Millisesse õiguse valdkonda nimetatud probleem kuulub ?
 • Mis õiguse liigigiga tegemist on ?
 • Mida saab Priit ette võtta ?
 • Kui jah, siis mis liiki ?
 • Millised karistused on riiklike rikkumiste eest ?
 • Mis see sinu paati kõigutab ?
 • Mis liiki lepingu alusel Anni tööd tegi ?
 • Kui jah, siis mis liiki ?
 • Mida saab Anni ema ette võtta, kui Pille keeldub tema nõude täitmisest ?
 • Mis liiki isikutega siin tegemist on ?
 • Millises õiguse valdkonda nimetatud probleeme kuulub ?
 • Millised on töötaja kohustused ?
 • Millal on ületunnitöö tegemine kohustuslik ?
 • Kuidas seda kompenseeritaks ?
 • Kui jah, siis mis liiki ?
 • Kui jah, siis mis liiki ?
 • Misa saaks Katrin ette võtta ?
 • Mis liiki isikutega tegu on ?
 • Mis liiki töösuhe on Priidul ?
 • Mis lepinguline suhe oli Tarvil ?
 • Mis liiki töösuhe on Siimul ?
 
Säutsu twitteris
Muistsel ajal õigused. Anti edasi vanematelt noorematele. Samastumine tänapäevaga. Kihistumine ja valitsev grupp hakkas reegleid kehtestama. Tekkis riik.
Riigi tunnused:
  • Avalik võimülemvõim inimeste ja territooriumi üle, see on võim ilma piiranguteta teatud viisil käituda. (Erinevad võimuinstitutsioonid, struktuurid, kes ohjavad rahvast)
   • nt politsei, luureorganid, vanglad , kaitsevägi
  • Territoorium – piir (mere- ja maismaa). Eestil on Venemaaga pigem majanduspiir, kuna siiani kindlat kokkulepet pole.
   • Merepiir – kaldast 200 meremiili on riigi majandusvöönd (selle sees on võimalik kala püüda). Kui kahe riigi vahel on vähem kui 24 meremiili, siis on riikide piir keskel. Territoriaalmeri - ~8 meremiili kaugusel on nö selle riigi „vees“.
   • Õhuterritoorium – ulatub nii kõrgele kui on omanikuhuvi.
   • Maavarad – kuuluvad riigile. Väikeses koguses omatarbeks võib omaniku kasutada. Suurema koguse müük nõuab riigi luba. Põhjavesi/päike/tuul – üldine hüve.
  • Riik on erilisel viisil organiseerunud rahvas, kes teostab teataval territooriumil suveräänset (ise otsustav ) võimu. Riik on rahvusvahelise õiguse subjekt .

Rahvas valib esindajad, riigikogu, kes kehtestab reeglid.
AUS on sõltuv UK-st. Eesti suveräänsem, kuid sõltume EU otsustest.

 • Avalik huvi – kogu rahva huvides (ei saa keelata magistrali ehitamist maja juurde, lennukite lendamist üle mu maja jne). Avaliku huvi pole võimalik keelata.
 • Leid, peitvara, aare – kuulub riigile. 50% hüvitatakse riigi poolt leidjale. Illegaalne müük ja omamine on kriminaalkorras karistatav.
 • Üldine hüve – ei kuulu kellelegi, kuid selle rikkumine toob kaasa karistuse.
 • Territooriumi laiendatud mõiste – riigi territoorium teiste riikide territooriumil (saatkonnad).
   • Laevad, mis sõidavad lipu all.
   • Eesti territoorium – atmosfääris lennu- ja kosmoseaparaatide kabiinid.
   • Sõjalaevad avamerel
   • Kauba- ja reisilaevad lipu all avamerel

Rahvas on inimeste kogum, mille üle kehtib selle riigi võim. Rahvas ei võrdu rahvus. Rahvus on etnus(?). Eestis ~140 erinevat rahvust. Sisseränne Eestisse 6000 inimest aastas.
    • Kodakondsus on isikusuhe riigiga ning seda saadakase:
     • eriteenete eest (on võimalik ära võtta, kohus võtab ära)
     • sündides (pole võimalik ära võtta)
     • naturaliseerimine- isik peab tegema keeleeksami, eesti ajaloo testi.
    • Sünnipärasest kodakondsusest on võimalik loobuda . Võimalik tagasi taotleda, kuid sünnijärgset kodakondsust ei saa ära võtta.

Dressen – võeti ära, Herman Simm – ei võetud (sündinud EV)
    • Eesti kodanik tähendab – füüsiline isik, kellel on vastava riigi kodakondsus
    • Riikkondsus – kitsam mõiste – kõige rohkem õigusi – kõik kodanikud
     • olla valija ja olla valitud (volikogud, riigikogu).
     • Privileegid –
     • Riikliku garantiisid ja kaitset (välisriigis hätta jäädes – vargus/vägivallarünnakud) võimalik läbi saatkondade kaudu abi paluda
     • Avalikus teenistuses teenida (Vaid EV kodanik) + ametikohad kuhu saavad EL
     • Sünnipärast kodakondsust pole võimalik ära võtta.
     • Kaasvastutus riigi elu kujundamisel ja juhtimisel
       • Laiem mõiste - Riigi ja isiku suhte piiratum vorm

       • Jurisdiktsiooni all olema – õigusemõistmise õigus (nende üle on õigus mõista õigust)
       • Maksukohuslane
       • Omab teatud õigusi ja kohustusi
       • Kodakondsuseta isik (halli passiga)– nt loobunud kodakondsusest ja pole taotlenud uut. Puudub õigus valida ja olla valitud jne. Toetused lubatud. 18.a saab õiguse valida kodakondsuse. Eestis pole lubatud topeltkodakondsus. V.a. USA-s elavad väliseestlased. Riigiametisse astudes tuleb valida.
       • Diplomaadid – diplomaatiline immuniteet
        • Esindavad oma kodumaad
        • Omavad lisaõigusi
       • Rahvas – kõrgeima võimu kandja -
       • Riigikogu valimised – 18a. ; kohalike omavalitsuste valimised muutumas – 16a.
       • Riikluse aluspõhimõtted
        • Riigivõimu tulenemine rahvast
        • Riigi rajanemine vabadusel, õiglusel ja õigusel
        • Riikluse järjepidevus
        • Suveräänsus - iseotsustamisõigus
        • Rahu
        • Rahvuse ja kultuuri säilimine ja areng
       • Riigivõimu tunnused (riik kehtestab reeglid/seadused, riik karistab):
        • Ainuõigus kehtestada seadusi
        • Ainuõigus koguda makse
        • Ainuõigus kasutada vägivalda
        • Otsused on kohustuslikud
        • Omab õigust ja kohustust korraldada riigi igapäevaelu ning esindada riiki rahvusvahelises suhtlemises
        • Riigivõimul on selge võimasutuste hierarhia
       • Võimude lahususe printsiip – isikliku huvi konflikti vähendamine ning vähendada altkäemaksu pakkumist, ebaõiglast kohtlemist, kallutatust - korruptsiooni - 4 võimu (seadusandlik, täidesaatev ja kohtuvõim, meedia)
        • Horisontaalne – kõik võimud on eraldi, lahusus
         • Seadusandlik võim
         • Täidesaatev võim
         • Kohtuvõim
        • Vertikaalne

       • Seadusandlik – seaduste vastuvõtmisõigus – esindaja on riigikogu.
       • Täidesaatev – e täidavad norme, reegleid, mida riigikogu vastu võtab – esindaja valitsus (kollektiivorgan) ja Vabariigi president .
       • Kohtuvõim – õiguse mõistmine – esindajad on kohtuasutused

       • Põhiseaduslikud institutsioonid -
        • Riigikogu
        • Vabariigi President
        • Vabariigi Valitsus
        • Riigikontroll
        • Õiguskantsler
        • Kohus
        • Kohalik omavalitsus

       • PS – ÕIGUSAKTID (peavad olema PS kooskõlas) seadus – (peavad olema SEADUSEGA kooskõlas) seadlus – määrus – otsus – korraldus – käskkiri

       • Seadlus – Vabariigi Presidendil on õigus anda (nt sõjaolukorra väljakuulutamine) ja vastutav antud seadluse ees. Ajutise iseloomuga kuid kehtimisel võrdne seadusega, hiljem Riigikogu vastutab kas seadlus vastu võtta seadusena.
       • Määrus – universaalne õigusakt – Vabariigi Valitsus/minister/kohalikud omavalitsused /kohtumäärus
       • Otsus – juriidilise tagapõhjaga - kohtuotsus, VP otsus, kohalike omavalitsusüksuste organite otsus, juriidilise terminina kui eiratakse otsust, siis on karistatav.
       • Korraldus – nt Maavanema korraldus,
       • Käskkiri – nt Minister annab käskkirja

       • Riigiasutused -
        • Seadusandliku võimu asutused – riigikogu
        • Täidesaatva võimu asutused –
         • Valitsusasutused nt ministeeriumid , vanglad, riiklikud ametid, maksu ja tolliamet
         • Valitsusasutuste hallatavad asutused nt koolid, muuseumid , lasteaiad, spordikoolid, sotiaal ja kultuur asutused
        • Kohtuasutused (kohtu võim) –
        • Väljaspool võimude kolmikjaotust asuvad asutused –
         • Riigikontroll
         • Õiguskantsleri Kantselei

       • Riigikogu ülesanded, juhib juhatus (esimees Eiki Nestor , Jüri Ratas ja Seeder )
         • 1. võtta vastu seadusi
         • 2. välisdeligatsioone võõrustada
       • Riigikogu valitakse 4 aastaks. (Järgmised valimised 2019), märtsi esimene pühapäev.
       • Vabariigi valitsus valitakse samuti 4. aastaks
       • Riigikogu juhatus valitakse üheks aastaks. Riigikogu juhatuse esimees on 2. inimene tähtsuselt pärast VP.
       • Riigikogu liikme puutumatus – võib ise lahkuda või tema suhtes on süüdimõistev kohtuotsus.
       • Riigikogu põhitöö käib komisjonides, (liige peab olema vähemalt ühes komisjonis)
        • Alatised komisjonid - 11tk
        • Ajutised ja erikomisjonid – konkreetsete ülesannete täitmiseks
       • Vabariigi Valitsus – ministrid ja peaminister , mitte üle 15 liikme ( 2016 on 15 liiget)
       • Valitsuse liikmed annavad riigikogule aru.
       • Vabariigi Valitsus on ametis 4 aastat.
       • Vabariigi President esitab peaministri kandidaadi Riigikogule - kiidab heaks või mitte – antakse volitus valitsuse moodustamiseks – Vabariigi valitsus annab ametivande Riigikogu ees, peaminister allkirjastab.
       • Vabariigi President – 40-aastane, sünnilt Eesti kodanik, 2016 valimised, iga 5 aasta tagant, 2x järjest saab olla, täidesaatva võimu esindaja, riigikogu valib, määrab peaministri kandidadi

       • Riigikogu võtab vastu seaduse. (Võib olla 3 lugemist. Riigieelarveseadus PEAB läbima 3 lugemist.)
       • Vabariigi President – kontrollib, kas seadus on PS kooskõlad –
        • 1. kuulutab välja (avaldatakse RT – Riigi Teatajas) + Vabariigi Presidendi otsus (õigusakt)
         • 10. päeval hakkab kehtima (RT avaldamisest)
         • Õigusandluses sätestatud ajast hakkab kehtima
        • 2. Ei kuuluta välja – kui ei ole PS kooskõlas
         • RT avaldatakse Vabariigi Presidendi otsus miks ei kuulutatud välja – kui Riigikogu leiab, et VP eksib , siis läheb otsus edasi Riigikohtusse. Riigikohus (4 kolleegiumi antud juhul Põhiseaduslikkuse järelvalve kolleegiumisse) – kui Riigikogu eksis, siis saadetakse Riigikogusse. Kui VP, siis saadetakse VP ja peab 3 päeva jooksul seaduse välja kuulutama.
       • Riigikontroll – on oma tegevuses sõltumatu majanduskontrolli teostav riigiorgan , kus riigikontrollör kontrollib kuidas riigiasutused kasutavad riigilt saadud raha. Tegevusaeg 5 aastat.
       • ntsler on oma tegevuses sõltumatu ametiisik , kes teostab järelevalvet seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohaliku omavalitsuse õigustloovate aktide põhiseadusele ja seadustele vastavuse üle. Tegevusaeg 7 aastat.
 • Kohtuvõim – 3 astmeline kohtusüsteem. Õigust mõistab ainult kohus. Kohus on oma tegevuses sõltumatu ja mõistab õigust kooskõlas PS ja seadustega.
 • Kohtuasutused on maakohus ja halduskohus, ringkonnakohus ja Riigikohus.
 • Riik – Maakond – ( Maavanem - Vabariigi Valitsuse poolt nimetatakse ametisse) – kohalik omavalitsus – 1. linn ja 2. vald

Kuriteod:
 • Rasked
 • Kerged
  Tsiviilasjad:
  • Perekonna õigused, vanemaõigus, abielulahutused jms.
  • Pärimisteemad
  • Asjaõigus – isikute suhted asjadega, omandid.
  • Võlaõigus – lepingud

  I aste - Halduskohtud:
  • Isikute õiguskaitse täitevvõimu vastu.
  • Teemad, kus üheks osapooleks on riik.
  • Avaliku teenistusega seotud asjad.
  • Omandi- ja maareformiga seotud vaidlused.
  • Kodakondsuse ja migratsiooniga seotud vaidlused.
  • Riigivaraga seonduvad vaidlused. Hanked jms.
  • Pöördumiseks HK peab esitama kaebuse või protesti .
  • Alati üks halduskohtunik.
  • Tsiviil- ja väärteo asjade puhul samuti üks kohtunik .
  • Kriminaalasjade lahendamisel 3 isikut (2 rahvakohtuniku + 1 kohtunik)
  • Riigilõiv – suurus sõltub nõudest.

  Pärast halduskohust – APELLATSIOONKAEBUS – Appellant - Riigilõiv (samas suuruses, mis I astmes )
  II aste – Ringkonnakohtud – Tallinn ja Tartu
  • Koosneb kolleegiumidest – 3tk – Igat kaasust lahendab 3 kohtuniku.
   • Tsiviil -
   • Kriminaal -
   • Haldus –

  Pärast Ringkonnakohut – KASSATSIOONKAEBUS – isikut kutsutakse kassaatoriks
  III aste – Riigikohus – Tartus – 19 Riigikohtu kohtuniku
  • 9 aastat kohtuniku ametiaeg.
  • Koosneb 4 kolleegiumist
   • Tsiviil
   • Kriminaal
   • Haldus
   • Põhiseaduslikkuse järelvalve
   • Pöördumisel tuleb maksta kassatsioonikautsjon (riigilõiv) – makstakse riigi kohtu arvele, mitte riigi arvele – suurus sõltub nõude suurusest (nt 1%, kuid mitte rohkem kui 4000€)
    • Makstakse tagasi kui
     • Osaliselt või täielikult rahuldatakse nõue
    • Ei maksta tagasi kui
     • Ei rahuldata nõu – ei saa midagi tagasi ja raha läheb riigile.
     • Ei võeta menetlusse - ei saa midagi tagasi ja raha läheb riigile.
  • Vandeadvokaadid

  Edasi Euroopa kohus ja Euroopa Inimõiguste kohus.
  Kohalikud omavalitsused:
  • Riigi väike mudel kohapeal.
  • Eesmärk lahendada sellel territooriumil elavate inimeste probleeme.
  • Maakond ei ole omavalitsusüksus vaid riiklik administratiivne üksus.
  • Kohaliku omavalitsuse (KOV) üksused:
   • Linn
   • Vald
  • Kohaliku omavalitsuse organid:
   • Volikogu (tegevusaeg 4 aastat) volikogu/ linna/ valla määrus või otsus
   • Valitsus (tegevsuaeg 4 aastat) korraldus
  • KOV rahastab riik, kuid omavad õigust kehtestada kohalikke makse. (nt loomapidamismaks )
  • KOV võimalus kehtestada koormisi – tasuta töö kogukonna heaks. (hetkel – majaomanikele – lumi, jää, lehed)

  Avalik haldus
  • Avalik haldus on täidesaatva riigivõimu tegevus. Avalik haldus tähendab avalike asjade ajamine . Asjad, mis on kogu rahva huvides.
  • Haldus on kõik see, mis jääb üle, kui jätta välja seadusandlus ja kohtumõistmine.
  • Ülesanded:
   • Avaliku korra ja julgeoleku kaitse (Politsei, piirivalve)
   • Üksikisiku arengu ja toimetuleku toetamine (nt toimetulekutoetus )
   • Avalikule võimule aineliste vahendite kindlustamine (nt toetused riigilt, kohalikud maksud , riigilõivud)
   • Haldusvõime korralduslik tagamine: institutsioonid, töötajaskond, töövahendid
  • Liigid:
   • Ülesannete järgi:
    • avaliku korra ja julgeoleku kaitsmine
    • Üksikisiku toetamine, soodustuste tagamine
    • Riigile vajalike rahaliste vahendite kindlustamine
    • Haldusülesandeid täitva personali komplekteerimine
   • Tegevuse õigusliku vormi järgi:
    • Eraõiguslik
    • Avalik-õiguslik haldus
   • Avaliku õiguse kandjate järgi:
    • Riigihaldus
    • KOV
    • Haldus
    • Muu
  • Õigus jaguneb:
   • Eraõigus – isik vs isik – alluvussuhe puudub
   • Avalik õigus – isik vs riik – alati alluvussuhe
  • Avaliku halduse kandja: Avalike asjade korraldaja. õigussubjekt, kellel on õiguskorra poolt antud teatud hulk õigusi ja peale pandud kohustused avaliku halduse teostamisel.
  • Avalik-õiguslik korporatsioon
  • Avalik-õiguslik asutus
  • Avalik-õiguslik sihtasutus
   • Isik –ro
    • Füüsiline isik / eraisik– e inimene
    • Juriidiline isik – ettevõtted, organisatsioonid
     • Eraõiguslikud juriidilised isikud (Äriühingud, OÜ, UÜ, AS)
     • Avalik-õiguslikud juriidilised isikud (kõige tähtsam: Riik)

  kov Avalik-õiguslik juriidiline isik (riik)
  Iseseisvad, kuid alati seotud riigiga Riik määrab ülesanded
  Allutatud seadustele
  Allutatud riiklikule järelvalvele
 • Avalik-õiguslik korporatsioon
  • Kindel liikmeskond
  • Õigusvõimeline organisatsioon (isiku võime omada õigusi ja kanda kohustusi, füüsilisel isikul algab see elusalt sünniga)
  • Luuakse riikliku aktiga.
  • Moodustab oma tahte ise. (nt kästakse, et AS peab olema juhatus. AS ise valib kui mitu inimest seal on, kas on nõukogu või juhatus vms)
  • Täidab avalikke ülesandeid.
  • Avaliku võimu pädevus. (voli karistada rikkujaid, teha ettekirjutisi, anda korraldusi – täitmiseks ja karistatav)
  • Korporatsioonide näited: kõige suurem RIIK, KOV üksus (linnad, vallad ), Eesti advokatuur , Notarite koda jne

 • Avalik-õiguslik asutus
  • Avalike teenuste kasutajad
  • Avalike ülesandeid ei täida, tegelevad sotsiaalkultuurilises valdkonnas
  • Osutavad tasulisi teenuseid
  • Riik määrab tasu
  • Avalik-õiguslik korporatsioon loob või lõpetab avalik-õigusliku asutuse.
  • Näited asutustest: ERR, Rahvusraamatukogu

 • Avalik-õiguslikud sihtasutused
  • Valitseb eraldatud vara.
  • Täidab avalike ülesandeid sihtasutuse asutaja määratud eesmärgi saavutamiseks.
  • Avalik võim on antud seaduse alusel
  • Näited: Pärnu haigla , TÜ kliinikum SA, Keskkonnafond, kultuurkapital)

  • Avalikud ülesanded:

 • Avaliku võimu teostamisega seonduvad
 • Ei saa edasi delegeerida.
 • Avalike teenuste osutamine
 • Võimalus edasi delegeerida füüsilistele isikutele (FIE) ja eraõiguslikud juriidilised isikud (OÜ) – kuid mõlemad on kutse- või majandustegevuses tegutsevad
  • Haldusorgan
   • On ükskõik milline avalikke ülesandeid täitev asutus või üksikisik.
   • Organ peab vastama teatud tingimustele:
    • Varustatud avaliku võimu volitustega ja nende teostamiseks vajalike vahenditega
    • Koht haldusorganite süsteemis
    • Pädevus on õiguslikult määratletud

  11 ministeeriumi, 14 ministrit
  • Täidesaatva riigivõimu asutused
   • Valitsusasutused – Maavalitsus , rahvusarhiiv, Tartu Vangla
   • Valitsusasutuste hallatavad riigiasutused – koolid, muuseumid
   • Valitsusasutuse kohalikud asutused – Tartu Veterinaarkeskus

  Allikas: Riigi-ja omavalitsusasutuste riiklik register .
  Õigus
  Õigus on käitumisreeglite süsteem, mis on loodud riigi poolt ühiskonnas kehtiva korra kindlustamiseks ja kaitsmiseks ning millest kinnipidamine on tagatud riikliku sunnijõu kasutamise võimalusega.
  „Õigus peab tunduma ka õiglane“
  Õiguse tunnused:
  • Õigus on üldise iseloomuga (st, et ei kirjutata konkreeetselt/detailselt)
  • Käitumisreeglite/õigusnormide süsteem
  • Üldkohustuslike käitumisreeglite süsteem (kes rikub võib arvestada, et saab karistada)
  • Normide täitmine on tagatud riigi sunni jõuga
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Õiguse konspekt #1 Õiguse konspekt #2 Õiguse konspekt #3 Õiguse konspekt #4 Õiguse konspekt #5 Õiguse konspekt #6 Õiguse konspekt #7 Õiguse konspekt #8 Õiguse konspekt #9 Õiguse konspekt #10 Õiguse konspekt #11 Õiguse konspekt #12 Õiguse konspekt #13 Õiguse konspekt #14 Õiguse konspekt #15 Õiguse konspekt #16 Õiguse konspekt #17 Õiguse konspekt #18 Õiguse konspekt #19 Õiguse konspekt #20 Õiguse konspekt #21 Õiguse konspekt #22 Õiguse konspekt #23 Õiguse konspekt #24 Õiguse konspekt #25 Õiguse konspekt #26 Õiguse konspekt #27 Õiguse konspekt #28 Õiguse konspekt #29 Õiguse konspekt #30 Õiguse konspekt #31 Õiguse konspekt #32 Õiguse konspekt #33 Õiguse konspekt #34 Õiguse konspekt #35 Õiguse konspekt #36 Õiguse konspekt #37 Õiguse konspekt #38 Õiguse konspekt #39 Õiguse konspekt #40 Õiguse konspekt #41 Õiguse konspekt #42 Õiguse konspekt #43 Õiguse konspekt #44 Õiguse konspekt #45
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 45 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2019-01-15 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 3 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor renzon Õppematerjali autor

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  107
  doc
  Õiguse alused põhjalik konspekt
  269
  docx
  Õiguse alused eksami kordamisküsimused
  31
  docx
  Õigusõpetuse suur konspekt
  30
  docx
  Õiguse alused konspekt
  125
  pdf
  Konspekt 2
  25
  doc
  Õiguse alused konspekt
  88
  doc
  Õiguse alused konspekt
  214
  docx
  Õiguse alused kordamisküsimused vastustega  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun