Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"hoolduskulude" - 21 õppematerjali

114
doc

Laondus ja veokorraldus

Laod .................................................................................................................4 2. Kauba mahalaadimine.....................................................................................10 3. Hoiuühikute moodustamine............................................................................ 12 4. Vast...

Laomajandus - Kutsekool
558 allalaadimist
86
pdf

Ehituskonstruktsioonise projekteerimise alused

EHITUSKONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMISE ALUSED EET3680 EHITUSPROJEKTEERIMISE ERIALA DIPLOMIÕPE 2,0 ap Lektor: prof. K. Loorits Kestus: 8 õppenädalat Lõpeb arvestusega 1999/2000 kevadsemester Projekteerimise alused 2 PROJEKTEERIMISE ALUSED Eesti...

Ehituskonstruktsioonide... - Tallinna Tehnikaülikool
320 allalaadimist
10
docx

Kell ja aeg

Kristjan Kapsi. Aeg ja Kell Referaat Olustvere 2009 Sisukord. Kellade ajalugu. Päikesekell ehk gnoomon on kell millega mõõdetakse aega Päikese järgi ja ta näitab päikeseaega, mis vastab selle koha...

Ühiskond - Kutsekool
63 allalaadimist
74
doc

Finantsjuht. konspekt

Tehnikagümnaasium TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUM AINEKONSPEKT MAJANDUSÕPETUS II OSA FINANTSJUHTIMINE 1 Tehnikagümnaasium Õppeaine eesmärk Anda õpilastele majandusalaseid üldteadmisi ettevõtte majandustegevuse olulisematest külgedes...

Majandus - Keskkool
141 allalaadimist
14
doc

Investeeringute analüüs

Investeeringute analüüs I osa Õppejõud: 2013 1 INVESTEERINGUTE ANALÜÜS Pikaajalised investeeringud on reeglina seotud kapitalimahutustega. Kapitalimahutusteks on kulud,millelt ei eeldata kasumit varem kui 1.a.pärast. Pikaajaliste investeeringute hulka kuuluvad: põhivarade(maa,hooned,seadmed)soetamise kulud,pika...

Majandus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
328 allalaadimist
36
docx

Sise-eeskirja koostamine

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtlus ja majandusarvetuse õppetool II R SISE-EESKIRJA KOOSTAMINE Referaat Õppejõud:M. Kasearu Mõdriku 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS Käesoleva referaadi teemaks on ,,Raamatupidamise...

Finantsraamatupidamine - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
195 allalaadimist
8
doc

Juhtimise kontrolltöö vastused

1. Ettevõte valmistab arvuteid. Milline algjärgnev kulu on muutuvkulu: a) tegevdirektori palk b) tootmisjuhi palk c) tootmistöötajate tükitööpalk d) hooldustöötaja palk 2. Kui valmistatavate ühikute arv suureneb, siis summaarsed muutuvkulud: a) suurenevad proportsionaalselt ühikute arvuga b) suurenevad enam kui ühikute arvu suurenemine c) suurenevad vähem kui ühikute arvu suurenemine d) jääv...

Juhtimine - Kutsekool
57 allalaadimist
74
doc

Ainekonspekt FINANTSJUHTIMINE

Tehnikagümnaasium TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUM AINEKONSPEKT MAJANDUSÕPETUS II OSA FINANTSJUHTIMINE 1 Tehnikagümnaasium Õppeaine eesmärk Anda õpilastele majandusalaseid üldteadmisi ettevõtte majandustegevuse olulisematest külgedes...

Majandus - Keskkool
43 allalaadimist
9
pdf

Kinnisasja kasutusse andmine teisele isikule

Kinnisvaraõigus I Lk 1/ 9 Kinnisasja kasutusse andmine teisele isikule Kasutusse andmise õigused ja reeglid tulenevad · Tsiviilseadustiku üldosa seadus olenevad lisaks AÕS-s ja VÕS-s sätestatule ka sellest kellele kasutusse antav kinnisasi kuulub (ehk kes on kinnisasja omanik): · Eraõiguslik isik on oma otsustes...

Õigus -
19 allalaadimist
42
docx

Sissejuhatus infosüsteemidesse

Sissejuhatus infosüsteemidesse · Ettevõtte/organisatsiooni mõiste Paar näidet organisatsiooni definitsioonist: organiseeritud ja koordineeritud inimeste grupp koos vastavate tööviiside, reeglite, rutiinide ja vastastike ootustega, kes koos töötades üritavad saavutada ühiseid eesmärke inimeste sotsiaalne üksus, mis on süstematiseeritult struktureeritud ning hallatud (juhit...

Infoharidus -
38 allalaadimist
74
doc

FINANTSJUHTIMINE

Tehnikagümnaasium TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUM AINEKONSPEKT MAJANDUSÕPETUS II OSA FINANTSJUHTIMINE 1 Tehnikagümnaasium Õppeaine eesmärk Anda õpilastele majandusalaseid üldteadmisi ettevõtte majandustegevuse olulisematest külgedes...

Finantsjuhtimine -
90 allalaadimist
24
pdf

Betoonist rulapargid Eestisse

Väga ohtlik! 10 Betoonpargi maksumus Ekslikult arvatakse, et betoonpargi rajamine võrreldes puidust moodulpargiga, on meeletult kallis. Tegelikkuses see niimoodi ei ole. Võttes aluseks 500m2 pindalaga rulapargi, läheb ala asfalteerimiseks ~10000€ ning selle obstaaklitega katmine ~40000€, kokku ~50000€, ehk 100€m2. Lisaks tuleb veel arvestada vineerpargi iga-aastaste hoolduskuludega . Reaaluses katavad puidust elemendid ligikaudu 13 pargi kogupindalast, mis tähendab 500m2 pargi juures kasutavaks pinnaks 170m2. Jagades 40000€ (obstaaklite hinna)170m2 (reaalselt kasutatava pinnaga) saame vineerpargi ruutmeetri hinnaks ~235€. Betoonpargi hinnab määrab suuresti selle disain. Mida kõrgemad või sügava- mad obstaaklid seda suurem hind. Rohkem horistontaalseid pindu ning lihtsamaid elemente sisaldav park,...

Betooniõpetus -
5 allalaadimist
84
docx

KATLAD 2

Termoõlisüsteemide olulisteks eelisteks auru-süsteemide ees on katlakivi ja korrosiooni tekke ning külmumisohu puudumine. Kõik see muudab termoõlikatlad ja -süsteemid palju lihtsamaks, kompaktsemaks ja odavamaks nii algmaksumuse kui remondi-hoolduskulude poolest. Termoõlikatelde kasutegur on 3…5%, kogu süsteemi kasutegur aga kuni 10% kõrgem aurukatelde ja auruküttesüsteemide kasutegurist. Termoõlikatla automaatjuhtimise ja –kaitsesüsteemid on märksa lihtsamad aurukatelde vastavatest süsteemidest. Kontrollitavad parameetrid, mille väljumisel ettenähtud piiridest seiskub automaatselt kütuse andmine põletisse, on katlast väljuva õli ja gaaside temperatuurid, õliringluse...

Laevandus - Kutsekool
33 allalaadimist
6
doc

"Autoriõiguse kaasus"

3. Pealegi, kui Luule lapsed hakkavad kõikidelt talgulaulu kasutajatelt ja esitajatelt autoritasu nõudma, siis keegi ei soovigi seda enam laulda ja talgulaul unustatakse ning see läheks kaotsi. 4. Üleüldse pole eetiline küsida hoolduskulude katmise eesmärgil Luule loomingu eest autoritasu, sest iga lapse kohustus on oma vanemate eest hoolitseda. Kohtunik: Ma annan sõnajärje üle hagejale. hageja : Auväärt kohus. Minu arvates, ei olnud Maril õigust lihtsalt omapead kasutada ema Luule teost. 1. Meie maksime ema hooldamisega seotud suured ravi- ning hooldekulud, ning meil on õigus saada ema loomingust tulenevat autoritasu. 2. Maril pole õigus kasut...

?iguskaitseasutuste s?steem - Keskkool
8 allalaadimist
168
pdf

Lendude hilinemisest põhjustatud kulude juhtimine Estonian Air AS näitel

61 Lisa 1. Lennufirma küsitluse näide ................................................................................ 62 Lisa 2. Mõõtühikud ja valuutakursid ............................................................................. 70 Lisa 3. Hoolduskulude jaotus erinevatele lennufaasidele ............................................... 71 Lisa 4. Lennujaamatasud sõltuvalt kellaajast ................................................................. 72 Lisa 5. Taktikaliste kulukalkulatsioonide tulemused ..................................................... 73 3 Sissejuhatus...

Ärilogistika - Tallinna Tehnikaülikool
9 allalaadimist
214
doc

KINNISVARA HALDAMINE

Toetama korteriühistute tegevust. 4. Elanike reaalsissetulekute suurendamine. Arenenud laenusüsteemi korral on võimalik osta (ehitda) elamispinda, kui ruutmeetri keskmine maksumus võrdub keskmise kuupalgaga. 5. Elamute algse maksumuse alandamine. Maa hinna alandamine. Ehituskulude alandamine. 6. Eluaseme kasutamisega seotud igakuiste kulutuste vähendamine. Hoone aastaseks hoolduskulude summa võiks olla 1,5-2,5% hoone ehitusmaksumusest. Reeglina on kivimaja amortisatsioon aastas 1%, seega 100 aastat. Seega tuleks igal aastal kulumist ületava või sellega võrduva summa ulatuses füüsiliselt korrastada. 1. 2. Eluasemepoliitika areng heaoluriikides Lääne- Euroopas ei ole kuni 13 elanikkonnast suuteline tasuma täielikku majanduslikku kulu oma eluaseme eest. Valitsuse toetus eluasem...

Kinnisvara haldamine - Tallinna Tehnikaülikool
51 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

Transpordivõrgustik on olemas looduslikul kujul. Kulud siseveeteede Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR korrashoiuks on maantee- ja raudteetranspordi taristu remondi- ja hoolduskuludest mitu korda väiksemad. Arvestatavaks siseveetranspordi puuduseks on väikese veokiiruse juures ka piiratud marsruutide arv geograailises plaanis, mille tingib veeteede looduslik koniguratsioon. Siseveetransporti on otstarbekas kasutada mitteajatundlike tarbekaupade vedamiseks jõe-...

Logistika alused - Kutsekool
268 allalaadimist
288
doc

Töövihik: Laondus ja veokorraldus

a. 712 385 x 0,15 = 106 857 kr 712 385 – 106 857 = 605 528 kr 5.a. 605 528 x 0,15 = 90 830 kr 605 528 – 90 830 = 514 698 kr 6.a. 514 698 x 0,15 = 77 205 kr 514 698 – 77 205 = 437 493 kr 7.a. 437 493 x 0,15 = 65 624 kr 437 493 – 65 624 = 371 869 kr 8.a. 371 869 x 0,15 = 55 780 kr 371 869 – 55 780 = 316 089 kr Suhet amortisatsioonikulude ja remondi- ning hoolduskulude vahel iseloomustab järgmine graafik: Kulu ( tuh kr) Remont ja hooldus 150 100 50 Amortisatsioon Aeg (a) 1 2 3 4 5 6 7 8 Joonis 25.1. Amortisatsioon...

Logistika alused - Kutsekool
149 allalaadimist
42
docx

Sotsiaaltöö kohalikus omavalitsuses

(Alus: 27.06.2012.a määrusega nr 6 "Hooldekodusse paigutamise ja hoolduse eest tasumise kord".) Üldtüüpi hooldekodusse paigutatakse linnavalitsuse otsuse alusel ööpäevaringset hooldust vajavad raske või sügava puudega isikud ning vanaduspensionärid, kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega, kelle majanduslik olukord ei võimalda hoolduskulude katmist (ei oma kinnisvara) ning kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid (abikaasat, vanemaid, lapsi, lapselapsi). Erandkorras võib kompenseerida ülalpidamiskulusid ka nendel isikutel, kelle seadusjärgsed ülalpidajad ei ole võimelised taotlejat hooldama ega hoolduskulusid katma. Rakvere linna poolt kompenseeritakse üldtüüpi hooldekodusse paigutatud Rakvere elaniku ülalpidamiskulude osa, mida ei kata isiku pension ning riiklikud toetus...

Sotsiaaltöö alused - Tartu Ülikool
44 allalaadimist
9
docx

Protsessijuhtimise KT

Struktuuri- ja (vs) protsessiorganisatsioon ­ vertikaalse ja horisontaalse ristumised (ehk konflikt) struktuuriorganisatsioon ­ ülesehituse ehk struktuuri (nt töökohad, osakonnad jne) ning nendevaheliste seoste kujundamine protsessiorganisatsioon ­ tegevuste (ehk protsesside) ja sündmuste organiseerimine organisatoorse struktuuri raames Reaalsuses on tihedalt vastastikku seotud ja mõjutavad. Prots...

Kvaliteedi ja... -
35 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun