Kategoorias tolereerimine ja mõõtetehnika leiti 37 faili

Metroloogia >> Tolereerimine ja mõõtetehnika
Tolereerimise ja mõõtetehnika kodutöö
1
docx

Tolereerimise ja mõõtetehnika kodutöö

Leida antud istule tolerantside tabelist hälbed ja kirjutada ist kombineeritud tähistuses. 2. Teha istu täielik arvutus tabeli kujul. 3. Kujutada ist skemaatiliselt ja näidata sellel tolerantsid ning lõtkude ja pingude piirväärtused. 4. Mida on antud istult rohkem oodata, kas lõtku või pingu ja miks? H 7 +...

Tolereerimine ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
221 allalaadimist
Tolereerimine kodunetöö nr-2
1
docx

Tolereerimine kodunetöö nr. 2

Ülesanne 2 +0 , 010 - 0 , 025 1. Ø120 - 0 , 022 + +0,010 ES=+0,010 +0,005 Ava es=0 0...

Tolereerimine ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
259 allalaadimist
Ava ja Võlli arvutamine - Tabel arvutab ise
2
xlsx

Ava ja Võlli arvutamine - Tabel arvutab ise

Nimetus Ava Võll Kuidas saab? Piirmõõde D d Ø järel olev arv Ülemine piirhälve ES es Algandmetest, suurim + Alumine piirhälve EI ei Algandmetest, suurim - Suurim piirmõõde Dmax dmax D+ES/d+es Vähim piirmõõde Dmin...

Tolereerimine ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
109 allalaadimist
Ava ja Võlli arvutamine - Valemid ja õpetus
1
xlsx

Ava ja Võlli arvutamine - Valemid ja õpetus

Nimetus Ava Võll Kuidas saab? Piirmõõde D d Ø järel olev arv Ülemine piirhälve ES es Algandmetest, suurim + Alumine piirhälve EI ei Algandmetest, suurim - Suurim piirmõõde Dmax dmax D+ES/d+es Vähim piirmõõde Dmin...

Tolereerimine ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
122 allalaadimist
Keerme keskläbimõõt
2
docx

Keerme keskläbimõõt

Keerme keskläbimõõt Õppeaine:Tolereerimine ja mõõtetehnika Transporditeaduskond Õpperühm: AT 32b Juhendaja: I.Stulov Üliõpilane : Tallinn 2012 Laboratoorne töö nr.6 lau...

Tolereerimine ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
76 allalaadimist
Nurkade mõõtmine nooniusnurgamõõdikuga УH
2
docx

Nurkade mõõtmine nooniusnurgamõõdikuga УH

Kasutatud mõõteriistad ja seadmed Nimetus Mõõtepiirkond Täpsus 1. Nooniusnurgamõõdik 0° ­ 320°, välisnurgad 0° 0,1mm ­ 180° ja sisenurgad 40° ­ 180° 2. Mõõdetav detail...

Tolereerimine ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
146 allalaadimist
Aukude-sügavuse mõõtmine-sügavuskruvikuga
3
doc

Aukude sügavuse mõõtmine sügavuskruvikuga

Kasutatud mõõteriistad ja seadmed Nimetus Mõõtepiirkond Täpsus 1. Nihik 0-150mm 0,1mm 2. Sügavuskruvik 0-100mm 0,01mm 3. Detail mõõdetavate aukudega 2.Mõõteskeem...

Tolereerimine ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
130 allalaadimist
Kodutöö
2
docx

Kodutöö

2. Nimetus Ava Võll Tähistus Suurus mm Tähistus Suurus mm 1. Nimimõõde D 58 d 58 2. Ülemine ES -0,005 es 0 piirhälve EI -0,024 ei -0,019 3. Alumine Dmax 57,995...

Tolereerimine ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
136 allalaadimist
Aukude sügavuse mõõtmine sügavuskruvikuga
3
doc

Aukude sügavuse mõõtmine sügavuskruvikuga

LABORATOORNE TÖÖ 3 Aukude sügavuse mõõtmine sügavuskruvikuga Sügavuskruviku otstarve ja ehitus Väikese läbimõõduga aukude ja kitsaste soonte sügavust saab mõõta nihikuga, mille skaala jaotuse väärtus on 0,1 mm või sügavuskruvikuga, mis on sellest 10 korda täpsem (0,01 mm). Sügavuskruviku M 100 mõõtepiirkond on 0...100 mm. Mõõtemääramatus on 1. ja 2. täpsusklas...

Tolereerimine ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
66 allalaadimist
Nurkade mõõtmine nooniusnurgamõõdikuga УH
2
doc

Nurkade mõõtmine nooniusnurgamõõdikuga УH

LABORATOORNE TÖÖ 4 Nurkade mõõtmine nooniusnurgamõõdikuga H 1. Kasutatud mõõteriistad ja seadmed: Nr. Nimetus Mõõtepiirkond Täpsus ± nooniuse lugemi 1. Nooniusnurgamõõdik H 0º -320º...

Tolereerimine ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
66 allalaadimist
Ülesanne 4
2
doc

Ülesanne 4

Täita järgnevas tabelis vastavalt variandile tühjad kohad. 2. Kujutada ist skemaatiliselt mõõtkavas ja näidata sellel kõik suurused. 3. Leida tolerantside tabelitest antud ist ja kirjutada see kombineeritud tähistuses. LÄHTEVARIANT 21 VAR SÜST D=d ES EI es...

Tolereerimine ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
107 allalaadimist
Ülesanne 3
2
doc

Ülesanne 3

Leida antud istudele tolerantside tabelitest piirhälbed ja kirjutada istud kombineeritud tähistuses. 2. Arvutada kõikidele istudele ava ja võlli tolerants, piirlõtkud või ­pingud ja istu tolerants. 3. Teha esimese istu kohta ava ja võlli tööjoonised ning koostejoonis ja märkida neile ist tähelises, numbrilises ja kombin...

Tolereerimine ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
99 allalaadimist
Labor 1
1
doc

Labor 1

Kasutatud mõõteriistd ja seadmed: Nimetus Mõõtepiirkond Täpsus 1 Sisekruvik M+3+1+H 138 - 150 0,01 5 Nihik 0...160 0,05 6 Kuullaager 150 2. Mõõteskeem: 3. Mõõtetulemused Mõõte- Mõõte...

Tolereerimine ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
177 allalaadimist
Labor 3
1
doc

Labor 3

LABORATOORNE TÖÖ 3 Aukude sügavuse mõõtmine sügavuskruvikuga Sügavuskruviku otstarve ja ehitus Mõõteskeem: 1 Mõõtetulemused: Mõõde Mõõde sügavuskruvikuga Ava nr. Otsak nihikuga...

Tolereerimine ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
124 allalaadimist
Labor 2
1
doc

Labor 2

Kasutatud mõõteriistd ja seadmed: Nimetus Mõõtepiirkond Täpsus 1 Siseindikaator 100...160 0,01 2 Nihik 0...120 0,1 2 Silinder 35 120 - 2. Mõõteskeem: 3. Mõõtetulemused Mõõte- Lugem ristlõ...

Tolereerimine ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
152 allalaadimist
Arvestuse pilet nr 5
0
JPG

Arvestuse pilet nr 5

-...

Tolereerimine ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
117 allalaadimist
Labor 4
1
doc

Labor 4

LABORATOORNE TÖÖ 4 Nurkade mõõtmine nooniusnurgamõõdikuga H Mõõteskeem 1 Mõõtetulemused Mõõtmistulemused Nurkade Summ. Nurk 1 2 3 Keskm. summa viga 48°36' 48°12' 49°12' 48°40' 130°60' 131...

Tolereerimine ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
126 allalaadimist
Labor 5
2
doc

Labor 5

LABORATOORNE TÖÖ 5 Astmelise võlli radiaalviskumise mõõtmine 0,80 0,16 0,20 34,2 18,1 16,1...

Tolereerimine ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
149 allalaadimist
Labor 8
1
doc

Labor 8

Kasutatud mõõteriistd ja seadmed: Nimetus Mõõtepiirkond Täpsus 1 Harkkaliiber 25-28 - 2 Mõõteplaatplokid GOST 9038-73 KL1 NR 6 10 mõõteplaati 3 Mõõtplaatplokid Gost 9038 -73 KL2 NR 1 87...

Tolereerimine ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
164 allalaadimist
Kodune töö variant 29 ülessanne 1
1
doc

Kodune töö variant 29 ülessanne 1

Leida antud istule tolerantside tabelist hälbed ja kirjutada ist kombineeritud tähistuses. 2. Teha istu täielik arvutus tabeli kujul. 3. Kujutada ist skemaatiliselt ja näidata sellel tolerantsid ning lõtkude ja pingude piirväärtused. 4. Mida on antud istult rohkem oodata, kas lõtku või pingu ja miks? JS 8...

Tolereerimine ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
169 allalaadimist