Kategoorias sotsiaalpedagoogika leiti 13 faili

Pedagoogika >> Sotsiaalpedagoogika
sotsiaalpedagoogika on tihedalt seotud psühholoogiaja ja sotsiaaltööga.
Sotsiaalpedagoogika
docx

Sotsiaalpedagoogika

Sekkumist vajavad erinevad olukorrad, mis takistavad laste integreerumist ühiskonda. Lisaks lastele, kuuluvad töövaldkonda ka lapsi ümbritsevad täiskasvanud kuna nende mõju lastele on väga suur. Lisaks probleemide lahendamine sotsiaalpedagoogi töös, on oluline ka ennetav tegevus. Oluline on vältida olukorda, kus keskkond soodustab probleemide tekkimist. Lisaks sotsiaalpedagoogi...

Sotsiaalpedagoogika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
34 allalaadimist
SOTSIAALPEDAGOOGIKA TEOORIA JA PRAKTIKA
14
pdf

SOTSIAALPEDAGOOGIKA TEOORIA JA PRAKTIKA

 Millised on erinevad võimalused mõiste sotsiaalpedagoogika tõlgendamiseks ja  miks on võimalik  seda tõlgendada mitmeti? Sotsiaalpedagoogika kohta ei ole üht, kõigile vastuvõetavat tõlgendust.  Sotsiaalpedagoogika ei seostu  ühegi  objektiga  sedavõrd  selgesti  kui  muud  pedagoogikaga  terminid,  nagu  koolipedagoogika  jne.  Sotsiaalpedagoogika ...

Sotsiaalpedagoogika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
40 allalaadimist
Sotsiaalpedagoogika II osa loeng
docx

Sotsiaalpedagoogika II osa loeng

Sotsiaalpedagoogika II OSA Sotsiaalpedagoogika praktika SP: on teooria ja praktika ühendus. Orientatsioon SP kui akadeemilisele distsipliinile versus orienteeritud kleindile. Teoreetiliselt orienteeritud SP mõisted: marginaliseerimine, eksklusioon, elutingimus...

Sotsiaalpedagoogika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
4 allalaadimist
Andekas laps
45
doc

Andekas laps

2 1.Andekuse mõiste......................................................................................................... 4 Andeka lapse tunnused...............................................................................................7 1.2 Andekuse diag...

Sotsiaalpedagoogika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
142 allalaadimist
Hämäläinen-Sissejuhatus sotsiaalpedagoogikasse
docx

Hämäläinen „Sissejuhatus sotsiaalpedagoogikasse“

Sotsiaalpedagoogika olemus Sotsiaalpedagoogika areng Teaduslik sotsiaalpedagoogika Rõhutute pedagoogika võimalused ja piirid...

Sotsiaalpedagoogika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
36 allalaadimist
Enesekehtestamine
7
docx

Enesekehtestamine

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Sotsialtöö õppetool KÕ 1 ST 2 Alfia Matrossova Suhtlemisõpetus Enesekehtestamine Referaat Aineõpetaja:Kaja Altermann Mõdriku 2009 Sisukord 1.Sissejuhatus Selle teemaga olen ennegi kokku puutunud, kuid valisin sellepärast,et kinnitada ja täiustada oma teadmisi. Tugiisikutel,...

Sotsiaalpedagoogika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
130 allalaadimist
Õpimapp-Koolikiusamine
16
docx

Õpimapp: Koolikiusamine

Sotsiaaltöö õppetool KOOLIKIUSAMINE Õpimapp Juhendaja: 2012 SISUKORD SISSEJUHATUS Meie valisime oma õpimapi teemaks koolikiusamise kuna see on kooskõlas sotsiaalpedagoogika ainega. Peale selle on ühel meist ka endal olnud kokkupuude koolikiusamisega. Me arvame, et antud teema on meie ühisk...

Sotsiaalpedagoogika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
101 allalaadimist
ERIVAJADUSTEGA LAPSED TAVALASTEAIAS
docx

ERIVAJADUSTEGA LAPSED TAVALASTEAIAS

...

Sotsiaalpedagoogika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
4 allalaadimist
Riskikäitumine
86
ppt

Riskikäitumine

00.458) Julia Nikolina Riskikäitumine • Miks käitutakse riskeerivalt? • Milleks narkoennetus? • Kuidas käituda, kui klassis on HIV-ga laps? Riskikäitumine • Riskikäitumiseks nimetatakse käitumist, mis omab või võib teatud tingimustel omada käituja enda või tema kaaskodanike tervisele ebasoodsat mõju. Riskikäitumise tagajärjed on inimlikud tragöödiad...

Sotsiaalpedagoogika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
8 allalaadimist
HEV koordinaatori roll
doc

HEV koordinaatori roll

Referaat HEV koordinaatori rollist koolis...

Sotsiaalpedagoogika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
2 allalaadimist
Sotsiaalsete oskuste areng
docx

Sotsiaalsete oskuste areng

Alushariduse rammõppekavas on õppe-ja kasvatustegevuste eesmärkides muude aspektide hulgas olulisel kohal välja toodud ka lapse sotsiaalne areng. Eesmärkideks on: soodustada lapse kasvamist aktiivseks, otsustus-ja valikuvõimeliseks, oma otsusele ning tunnustatud käitumisnormidele vastavalt käitu...

Sotsiaalpedagoogika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
3 allalaadimist
Poiste ja tüdrukute arengu ja õppimise eripärad
22
pdf

Poiste ja tüdrukute arengu ja õppimise eripärad

TALLINNA ÜLIKOOL Rakvere Kolledž Haridusteaduste instituut AP I Meeli Tammar, Marge Rattus, Selina Koodi POISTE JA TÜDRUKUTE ARENGU JA ÕPPIMISE ERIPÄRAD Juhendaja: Lehte Tuuling Rakvere 2016 Sisukord Sissejuhatus...

Sotsiaalpedagoogika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
17 allalaadimist
SOTISAALPEDAGOOGIKA
docx

SOTISAALPEDAGOOGIKA

SOTISAALPEDAGOOGIKA I osa 2.09 loeng Sissejuhatus ainesse sotsiaalpedagoogika: mis on sotsiaalpedagoogika. Pedagoogika ja kasvatuse ajaloofilosoofiline käsitlus. Mis on sotsiaalpedagoogika? Sotsiaalpedagoogika erisugused tõlgendused on seotud erinevate...

Sotsiaalpedagoogika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
4 allalaadimist