Põhimõisted (2)

5 VÄGA HEA
 
Säutsu twitteris
SÕNASELETUSI
administreerimine 
ehk  haldamine  – riiklike ametkondade ja kohalike omavalitsuste tegevus 
parlamendi ning valitsuse normatiivaktide elluviimisel
aktiivne  tööpoliitika  – tööpoliitika, mille eesmärgiks on ennetada tööpuuduse teket (nt ümberõppe 
ja täiendõppe  finantseerimine
aktsia    väärtpaber , mis tõendab, et selle omanikule kuulub osa vastavast ettevõtte 
alamklass  – inimesed, kes paiknevad sotsiaalse stratifikatsioonisüsteemi madalaimal astmel oma 
väheste materiaalsete ja vaimsete ressursside tõttu
alternatiivkulu  – ühe hüvise tootmisel/tarbimisel mõne teise hüvise  tootmisest /tarbimisest saamata 
jäänud tulu/kasu
ankurvaluuta   välisvaluuta, mille suhtes on koduvaluuta  kurss  kindlaks määratud; vt  ka 
fikseeritud vahetuskurss
anoomia  – üldtunnustatud väärtuste ja normide puudumine ühiskonnas, mille põhjuseks on vana 
väärtussüsteemi  lagunemine ; Émile Durkheimi leiutatud oskussõna
apatriid – inimene, kellel pole mitte ühegi riigi kodakondsust, kodakondsuseta isik
autokraatia  – valitsemisrežiim, mille korral kogu võimutäius on ühe inimese (autokraadi) käes; 
vastand  demokraatlikule valitsemisele
avalik haldus – poliitiliste otsuste igapäevane ja plaanipärane täideviimine riigi- ning 
omavalitsusinstitutsioonide poolt
avalik poliitika ehk  halduspoliitika  – poliitikavaldkond, mille sisuks on elanikkonnale vajalike 
teenuste ja inimeste toimetuleku korraldamine; avaliku poliitika valdkondadeks on majandus- ja 
maksupoliitikakeskkonnapoliitika , asumipoliitika,  sotsiaalpoliitikahariduspoliitika ; avalikust 
poliitikast eristub riigi julgeoleku ja  korrakaitse  tagamisele suunatud poliitikavaldkond 
( välispoliitikasisepoliitikakaitsepoliitika , migratsiooni- ja kodakondsuspoliitika)
avalik  sektor  ehk esimene sektor – üks ühiskonna kolmest sektorist: võimu- ja valitsemisasutused 
ning ametkonnad; avaliku sektori põhiülesanne on rahvusliku julgeoleku ning sotsiaalse heaolu 
kindlustamine; vt ka  erasektor mittetulundussektor
bürokraatia  
– ametnike võim, rangete reeglite ja  hierarhia  alusel toimiv juhtimiskorraldus
deflatsioon  – üldise hinnataseme jätkuv alanemine; vt ka  inflatsioon
demokraatia 
– valitsemisvorm, mille tunnusteks on kodanikkonna osalemine poliitikas, võimude 
lahusus  ja tasakaalustatus, seaduse ülimuslikkus ning inim- ja kodanikuõiguste austamine
depressioon  – vt  majanduslangus  
devalveerimine  – koduvaluuta kursi alandamine välisvaluutade suhtes
digitaalne   lõhe  – nüüdisaja üks olulisemaid sotsiaalseid lõhesid, mis jagab inimesed inforikasteks, 
kellel on juurdepääs moodsatele digitaalsetele info- ja kommunikatsioonivahenditele (eeskätt 
internetile), ning infovaesteks, kel taoline juurdepääs puudub; globaalses ulatuses eraldab 
digitaalne lõhe arenenud riike ja arengumaid
diktatuur – õigusvastane valitsemisvorm, mille puhul üks isik ( diktaator ) või isikute grupp on 
võimu monopoliseerinud ning kasutab seda õiguslike piiranguteta
dividend  – ettevõtte omanikule makstav kasumiosa 
dogma  – tõestuseta omaks võetud jäik seisukoht
1
dumping   kauba/teenuse pakkumine ajutiselt madala hinnaga turu vallutamiseks
eelarvedefitsiit  – eelarve  puudujääk , mis tähendab, et riigi kulud on suuremad kui tulud
eesmärkhind – Euroopa Liidu põllumajanduskaupade kõrgeim hind EL-i siseturul
eksporditõke  – juriidiline  abinõu , millega piiratakse või keelustatakse mingi kauba väljavedu 
riigist
eksport   kaupade ja teenuste väljavedu riigist, kodumaiste kaupade ja teenuste müük välismaale
elatusstandard   elatustase, mis väljendab teatud sotsiaalsesse gruppi kuuluva isiku või perekonna 
tarbimist
eliit  – suhteliselt väike ühiskonnarühm, mis paikneb stratifikatsioonisüsteemi tipus, sest seda 
iseloomustavad tunnused, mida ühiskond peab oluliseks ja väärtuslikuks (teatud päritolu, 
varandus , võim või  haritus )
elitaardemokraatia  – demokraatia, mille puhul rahva aktiivne osalus poliitikas on tagasihoidlik, 
põhitegijateks ning otsustajateks on  poliitikud  ja tippametnikud; mõisteliselt kattub oskussõnaga 
esindusdemokraatia , kuid rõhutab rohkem kompetentsuse tähtsust riigivalitsemises
erasektor ehk  tulundussektor   üks ühiskonna kolmest sektorist, kuhu kuuluvad kasumit 
taotlevad eraettevõtted; vt ka avalik sektor, mittetulundussektor
eraõigus  – õiguse  valdkond , mis on seotud üksikisiku huvidega ja mille puhul õiguse subjektid on 
võrdsetes õigussuhetes; vt ka avalik õigus
esindusehk vahendatud demokraatia – nüüdisaegne demokraatiavorm, mille tuumaks on 
spetsiaalsete rahvaesindajate regulaarne valimine, kes rahva nimel võimu teostavad; vt ka 
liberaalne  demokraatia 
esmatarbekaup – kaup, mis rahuldab tarbija esmaseid vajadusi, nt toiduained, hügieenitarbed, 
transporditeenused jms
feminism   ideoloogia, mis propageerib naise sotsiaalset võrdsust mehega ja taunib mehe asetamist 
sotsiaalse staatuse poolest kõrgemale
fikseeritud vahetuskurss – koduvaluuta hind, mis on ankurvaluuta suhtes kindlaks määratud ja ei 
muutu 
finantskapital – tootmise rahastamiseks kasutatav  sularaha , arveldusarvetel olev raha ja 
väärtpaberid ; vt ka reaalkapital
fiskaalpoliitika
 –  makromajanduspoliitika  osa, mille eesmärgiks on mõjutada majanduse arengut 
maksude ja eelarvekulutuste abil 
fraktsioon  ehk  saadikurühm  – erakonna või valimisliidu saadikute  rühmitus  
parlamendis/volikogus
globaliseerumine ehk üleilmastumine  maailma maade vastastikuse sõltuvuse süvenemine, kogu 
84% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Põhimõisted #1 Põhimõisted #2 Põhimõisted #3 Põhimõisted #4 Põhimõisted #5 Põhimõisted #6 Põhimõisted #7 Põhimõisted #8 Põhimõisted #9 Põhimõisted #10 Põhimõisted #11
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 11 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2009-04-02 Kuupäev, millal dokument üles laeti
78 laadimist Kokku alla laetud
2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
bepop Õppematerjali autor

Lisainfo

mõisted majanduse kohta
intress , maks , poliitika

Mõisted

Teemad

 • SÕNASELETUSI
 • haldamine
 • aktiivne tööpoliitika
 • aktsia
 • alamklass
 • alternatiivkulu
 • ankurvaluuta
 • fikseeritud vahetuskurss
 • anoomia
 • Durkheimi
 • apatriid
 • autokraatia
 • avalik haldus
 • halduspoliitika
 • esimene sektor
 • mittetulundussektor
 • bürokraatia
 • inflatsioon
 • demokraatia
 • majanduslangus
 • devalveerimine
 • digitaalne lõhe
 • diktatuur
 • dividend
 • dogma
 • dumping
 • eelarvedefitsiit
 • eesmärkhind
 • eksporditõke
 • eksport
 • elatusstandard
 • eliit
 • elitaardemokraatia
 • esindusdemokraatia
 • tulundussektor
 • avalik sektor, mittetulundussektor
 • eraõigus
 • avalik õigus
 • vahendatud demokraatia
 • liberaalne demokraatia
 • esmatarbekaup
 • feminism
 • fikseeritud vahetuskurss
 • finantskapital
 • reaalkapital
 • makromajanduspoliitika
 • saadikurühm
 • üleilmastumine
 • haldusriik
 • heaoluriik
 • hüvis
 • identiteet
 • ideoloogia
 • import
 • indekseerimine
 • inflatsioon
 • inflatsioonimäär
 • infoühiskond
 • inimõigused
 • institutsionaliseerumine
 • institutsioon
 • lõiming
 • interventsionistlik riik
 • intress
 • jätkusuutlik areng
 • järelevalveasutus
 • kantsler
 • kapitalism
 • kodanlus
 • kasum
 • kautsjon
 • keinsism (keinslus)
 • keskklass
 • valgekraed
 • koalitsioon, koalitsioonivalitsus
 • kodanikkond
 • tsiviilkultuur
 • poliitiline kultuur
 • avalikust sektorist
 • erasektorist
 • kohtulik järelevalve
 • kolmas tee
 • konservatism
 • konverteerimine
 • Kopenhaageni kriteeriumid
 • acquis)
 • korruptsioon
 • kosmopoliit
 • kvoot
 • legitiimsus
 • leibkond
 • liberalism
 • neoliberalism
 • lisandväärtus
 • kuluaaripoliitika
 • luksuskaup
 • lõpptarbimine
 • primaarsektor
 • sekundaarsektor
 • tertsiaarsektor
 • depressioon
 • majanduslik efektiivsus
 • majandussüsteem
 • makroökonoomika
 • maksukoormus
 • mandaat
 • kolmas sektor
 • erasektor
 • moderniseerumine
 • modernism
 • modernne ühiskond
 • monetarism
 • Belli
 • neokolonialism
 • uusparempoolsus
 • nüüdisühiskond
 • sõltumatu lepitaja
 • opositsioon
 • optimaalne ressursside kasutamine
 • ortodoksia
 • raha väärtus
 • otseinvesteering
 • portfelli
 • investeering
 • vahetu demokraatia
 • referendum
 • osalusdemokraatia
 • otsese demokraatiaga
 • ostukorv
 • kogupalka
 • netopalka
 • erakond
 • passiivne tööpoliitika
 • piiratud valitsemine
 • pikaajaline töötu
 • poliitiline sotsialiseerumine
 • portfelli-investeering
 • otseinvesteering
 • pluralism
 • polüarhia
 • poliitika
 • poliitiline hoiak
 • poliitiline kultuur
 • Almond
 • poliitiline süsteem
 • poliitiline ökonoomia
 • polüarhia
 • populism
 • teenindusühiskond
 • postmodernism
 • postmodernne ühiskond
 • palgatöölised
 • propaganda
 • konstitutsionalism
 • piiratud
 • valitsemine
 • rahvuslik koguprodukt (RKP
 • rahvus
 • reaalkapital
 • reaalne näitaja
 • nominaalne näitaja
 • rahvahääletus
 • reform
 • resident
 • revolutsioon
 • riigiülene koostöö
 • riik
 • riiklik sund
 • rollikonflikt
 • seaduse menetlemine
 • segamajandus
 • sekkumishind
 • sihtfinantseerimine
 • siirdeperiood, siirdeühiskond
 • Millsi
 • keskklass
 • sisemajanduse koguprodukt (SKP)
 • sotsiaaldemokraatia
 • sotsiaalliberalism
 • sotsiaalne klass
 • sinikraed
 • sotsiaalne kodakondsus
 • sotsiaalne liikumine
 • sotsiaalne lõhe
 • sotsiaalne mobiilsus
 • sotsiaalne nihilism
 • sotsiaalne roll
 • sotsiaalne staatus
 • sotsiaalne kiht
 • sotsiaalne stratifikatsioon
 • kihistumus
 • sotsiaalne straatum
 • sotsiaalne struktuur
 • sotsiaalne tõrjutus
 • sotsioloogia
 • staatuslik hierarhia
 • struktuurifondid
 • struktuurne tööpuudus
 • subsiidium
 • survegrupp
 • suurriik
 • tarbijahinnaindeks
 • ostukorvi
 • teadmusühiskond, teadmispõhine ühiskond
 • toll
 • tolliliit
 • tootmistegurid
 • tootmiskulud
 • totalitarism, totalitaarne ühiskond
 • tulugrupp
 • turumajandus
 • turumehhanism
 • täistööhõive
 • tööjõud
 • töötuteks
 • tööhõivepoliitika
 • töötuse määr
 • tööstuspööre
 • tööstusühiskond
 • hõivatu
 • töötu
 • töötu abiraha
 • ujuv vahetuskurss
 • vabad valimised
 • vabakaubanduskokkulepe
 • vahetarbimine
 • vahetuskurss
 • valimiskünnis
 • valimissüsteem
 • valitsemisrežiim
 • valuutakomitee
 • valuutarisk
 • võim
 • võimude lahusus ja tasakaalustatus
 • võlakiri
 • võrgustikuvalitsemine
 • võõrandumine
 • väärtpaber
 • marginaalrühm
 • ühishüvis
 • roheline ideoloogia

Kommentaarid (2)


fallenangel: vajalikud mõisted
14:50 25-10-2009

Karin Valt: suht hea:)
17:21 20-05-2009


Sarnased materjalid

10
doc
11
doc
62
doc
44
doc
5
doc
62
docx
56
doc
67
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto