Kategoorias eripedagoogika leiti 16 faili

Pedagoogika >> Eripedagoogika
eripedagoogika - e.defektoloogia tegeleb füüsiliste ja vaimsete puuetega inimeste õpetamise ja arendamise probleemisega 1)tüflopedagoogika-pimedate vüi nõrgalt nägevate laste täiskasvanute õpetamine 2)surdopedagoogika-kuulmishäiretega laste ja täiskasvanute õpetamine 3)logopeedia- normaalse vaimse arenguga kõnepuuetega laste õpetamine 4)liikumispuuetega inimeste pedagoogika 5)oligofrenopedagoogika-vaimselt haigete inimeste õpetamine
Eripedagoogika kui teadusharu
2
docx

Eripedagoogika kui teadusharu

2005. Indigolapsed. Kas uus põlvkond? Väike Vanker OÜ Cordula Neuhaus. 2001. Hüperaktiivne laps. Kirjastus ,,Kunst". Eesti Erapedagoogide Liit. 2009. Eripedagoogika. Hooldusõpe. Nr. 33 november. OÜ Tartumaa Trükokoda. Iris Adams, Veronika Struck, Monika Tillemanns-Karus. 2005. Hopsadi-huu, võimlemas on...

Eripedagoogika -
34 allalaadimist
Erikoolid
2
doc

Erikoolid

Suhtumine ühingu liikmetesse oli üldiselt salliv, kuna liikmete seas leidus ka sõjaveterane. Palju negatiivsem oli suhtumine aga sünnikahjustusega inimestesse. Nende probleemidega küll tegeleti, kuid tihti oli nende juurdepääs haridusele raskendatud, kuna nad olid paigutatud (pool)suletud raviasutu...

Eripedagoogika - Tartu Ülikool
20 allalaadimist
Diabeedihaigete laste sotsiaalsest arengust
5
pdf

Diabeedihaigete laste sotsiaalsest arengust

Diabeedihaigete laste sotsiaalsest arengust Maie Oppar AÜ eriped II maieoppar@gmail.com Sissejuhatus Diabeet ehk suhkruhaigus on krooniline aine...

Eripedagoogika - Tartu Ülikool
29 allalaadimist
Vaegnägija õpilase õpetamise eripära
2
pdf

Vaegnägija õpilase õpetamise eripära

Maie Oppar AÜ eriped II 08.04.2011 Eestis on seadusega tagatud tasuta kohustuslik põhihari...

Eripedagoogika - Tartu Ülikool
39 allalaadimist
Silma funktsioonid ja silmahaigused
4
pdf

Silma funktsioonid ja silmahaigused

Maie Oppar Eripeda II kursus AÜ 13.03.2011 ISESEISEV TÖÖ 1. Silm on meeleelund, mille abil saam...

Eripedagoogika - Tartu Ülikool
37 allalaadimist
Logopeedia häälikuseade
5
doc

Logopeedia häälikuseade

· Tunni eesmärgid: 1) Valmistada artikulatsioonaparaat ette l hääliku häälduseks 2) Saavutada isoleeritud l hääliku õige hääldus 3) Arendada foneemikuulmist · Töövahendid : kokteilikõrred Etapp Õpetaja Märkus 1. Ettevalmis...

Eripedagoogika - Tartu Ülikool
101 allalaadimist
Pedagoogika mõistekaart
0
jpg

Pedagoogika mõistekaart

...

Eripedagoogika - Tartu Ülikool
53 allalaadimist
Õppevara analüüs-powerpoint
12
ppt

Õppevara analüüs-powerpoint

klassile 1.osa (U. Kokassaar 2009) analüüs 2011 Analüüsitavad peatükid · "Veri on vedel kude" lk 44-49 · "Kuidas me näeme?" lk 102-107 Sisukorras on lugemakutsuvad pealkirjad (nt üleval) 1. Õpiku olulisus · Motiveerib õppima · Õpiku materjal on väga kasulik enda arendamiseks · Konkreetses õpikus saab infot, kuidas enda te...

Eripedagoogika - Tartu Ülikool
29 allalaadimist
Andekate laste ja noorukite sotsiaalsed probleemid
5
docx

Andekate laste ja noorukite sotsiaalsed probleemid

Andekate laste ja noorukite sotsiaalne elu Need noored, kellest andekuse raamatus kirjutatakse, jagavad ühte ühist fakti ­ nende areng on ühes või enamas kognitiivses või akadeemilises valdkonnas edumeelne. Hoolimata sellest, on andekad nii rahvuselt kui ka sotsiaalmajanduslikust küljest väga erisugused. Nad erinevad nii pere koosseisu ja pere dünaamilisuse poolest, erinevad loovuse, taiplikkuse, mo...

Eripedagoogika - Tartu Ülikool
37 allalaadimist
Kõnetegevuse psühholoogia
3
docx

Kõnetegevuse psühholoogia

Kõnetegevus Tähendus ja mõte I SEMINAR Seminari eesmärk: täpsustada teadmisi ja ettekujutust kõnetegevusest kui ühest inimtegevuse liigist ning selle struktuurist Vaimsete toimingute omandamise etapid · Kujutluste loomine ülesandest · Toimingu sooritamine materiaalsel taseme...

Eripedagoogika - Tartu Ülikool
132 allalaadimist
Kurtus-düsleksia-depressioon-andekus - Küsimused-vastused
3
doc

Kurtus, düsleksia, depressioon, andekus - Küsimused, vastused

Millised tegurid soodustavad kuulmislangusega või kurdi lapse enesehinnangut? Kurtide kogukond ja perekond. 2. Kes teavitab rohkem oma kiusamisest? Miks? Kurdid lapsed, sest nad usaldavad rohkem täiskasnavud inimesi ja kurtide kogukond on kokkuhoidev, seal hoolitakse rohkem teineteisest. 3. Kuulmislangusega ja kurtide laste kiusamise kohta on erinevaid...

Eripedagoogika - Tartu Ülikool
51 allalaadimist
Alternatiivkommunikatsioon-AAC
23
ppt

Alternatiivkommunikatsioon (AAC)

AAC (Augumentative and Alternative Communication, Augmentatiiv- ja alternatiivkommunikatsioon) Joonas on liitpuudega kõnetu noormees, kes õpib individuaalse õppekava alusel hooldusõppes põhikooli lõpuklassis (nimi muudetud). Joonas istub ratastoolis poollamavas asendis, oma pead hoiab ta püstiasendis spetsiaalse toe abil. Paremat kätt suudab Joonas aga ise pisu...

Eripedagoogika - Tartu Ülikool
95 allalaadimist
Erikool kui arenduskeskus
4
doc

Erikool kui arenduskeskus

Praktiline töö nr 7 Erikool kui arenduskeskus Nõukogude ajal oli terminil "erikool" halvustav tähendus, sest teistest erinemist peeti häbiväärseks. Mõõduka, sügava ja raske vaimse alaarenguga õpilased olid koolikohustusest vabastatud. Neid lapsi varjati "ja probleemid olid peidetud kodudesse suure häbi ja hirmuga alanduse kartuses." (Roosi kool-lasteaia kodulehekülg). Demokraatia arenedes ja eriti peale...

Eripedagoogika - Tartu Ülikool
37 allalaadimist
Haridusseadusandlus kui alus HEV õppurite õppe korraldamiseks
7
docx

Haridusseadusandlus kui alus HEV õppurite õppe korraldamiseks.

iseseisev töö Haridusseadusandlus kui alus HEV õppurite õppe korraldamiseks. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus: Üldsätted. § 1. Seaduse reguleerimisala (1) Käesoleva seadusega sätestatakse põhikooli ja gümnaasiumi (edaspidi koos kool) õppekorralduse alused, õpilase ning õpilase vanema või eestkostja (edaspidi vanem) õigused ja kohustused, koolitöötajate õigused ja kohustused,...

Eripedagoogika -
27 allalaadimist
Paranduskasvatus referaat
13
docx

Paranduskasvatus referaat

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Eripedagoogika osakond EMOTSIONAAL- JA KÄITUMISHÄIRETEGA ÕPILASTE RASKUSED INSTRUKTSIOONIDE JÄRGIMISEL JA ÕPETAJA VÕIMALUSED NING STRATEEGIAD JUHENDAMISE PARAND...

Eripedagoogika - Tartu Ülikool
32 allalaadimist
Käitumisprobleemide tekkepõhjustest – bioloogiliste ja keskkondlike tegurite vastasmõjust
3
doc

Käitumisprobleemide tekkepõhjustest – bioloogiliste ja keskkondlike tegurite vastasmõjust

Eripedagoogika AÜ II kursus Käitumisprobleemide tekkepõhjustest ­ bioloogiliste ja keskkondlike tegurite vastasmõjust Käitumisprobleemid on ilmselt üks enimlevinumaid probleeme, millega puutuvad kokku nii lapsevanemad, õpetajad kui ka lapsed ise. Teatud arenguetappidel on see väikelaste ja noorte hulgas üsna tavaline nähtus ja pigem peaks kahtlusi tekit...

Eripedagoogika - Tartu Ülikool
42 allalaadimist