Facebook Like
Küsitlus
Add link

Tollieeskirjad - sarnased materjalid

reisija, iduk, tollimaksu, iduki, mootors, rtus, tarbimiseks, hemalt, rtuse, jooki, jooke, sigarit, vahuveini, imet, tollimakse, toidukaupa, emta, kogustes, tollideklaratsioon, saatja, maksustamise, 9d98, code, kaubad, ldjuhul, deklareerimine, idetud, eraisikud, tubakas, tubakatooted, soodustust
1072
pdf

Logistika õpik

...anduse soodustamiseks ja tollimaksude sissenõudmiseks. Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumid moodustavad ühtse tolliterritooriumi ning sellel territooriumil kehti- vad ühtlustatud tollieeskirjad. Euroopa Liitu astumisega sai Eesti Vabariik ühtlasi EL-i tolliliidu liikmesmaaks. Kui varem tehti EL-i liikmesriikidest kauba Eestisse sissevedamisel kõik vajalikud tolliprotseduurid ja ta...

Logistika alused - Kutsekool
191 allalaadimist
40
doc

Tolliõiguse eksamiküsimused

...uselised impordi- ja ekspordipiirangud ja kõik samaväärse toimega meetmed Need on õigustatud: Hea tava, avaliku korra, inimeste, loomade, taimede kaitsmiseks, kultuurilise väärtusega rahvusliku omandi kaitsmiseks 3. Tolliõiguse kahetasandilisus Euroopa Liidu tollieeskirjad ja Siseriiklikud tollieeskirjad EL õigusaktid on liikmesriikide õigusaktide suhtes ülimuslikud Siseriiklikult võib tolliõigusega reguleerida valdkondi, mille osas on saadud Euroopa Liidust volitus või mille kohta puuduvad vastavad ühendusesisesed seadused. Siseriiklik pädevus · ...

Õigus -
23 allalaadimist
32
docx

MAKSUDE ARVESTUSE KORDAMINE

...holi- ja tubakaaktsiisist kantakse 3,5% üle Eesti Kultuurkapitalile. ALKOHOLIAKTSIIS: alkohol - kääritatud jook, muu alkohol, vahetoode, vein, õlu. Alkoholi käitmine: alkoholiseadus; aktsiisi maksjad: aktsiisilao pidajad, registreeritud kaubasaaja, importija muu isik k.a. tollieeskirjades sätestatud isik (reisija). TUBAKAAKTSIIS: Tubakas - taim perekonnas Nicotiana; Objekt: tubakatoode - sigar, sigarillo, sigaret, suitsetamis- ja närimistubakas. Maksuvabad reisija kogused, ning FI-le maksuvabalt saadetavad tubakatooted. Maksu tasumine toimub maksumärkide müügi kaudu; Maksumärk ...

Maksud - Eesti Maaülikool
38 allalaadimist
30
pdf

Maksebilanss, rahvusvaheline valuutaturg, välisinvesteeringud

...m, mille raames liikmesriigid kõrvaldavad omavahelise kaubavahetuse tõkked, ent säilitavad need igaüks eraldi kaubavahetuses kolmandate riikidega. Tolliliit iseloomustab koostöövormi, kus lisaks omavaheliste kaubandustõkete kõrvaldamisele, töötavad liikmesriigid välja ühised tollieeskirjad kolmandatest riikidest imporditavate kaupade osas. Ühisturg erineb kahest eelmisest selle poolest, et lubatud on ka liikmesriikide vaheline tööjõu ja kapitali vaba liikumine. Majandusühendus on koostöö vorm, mille raames liikmesriigid ühtlustavad oma majanduspoliitikad, sealhulgas monet...

Majanduse alused - Eesti Maaülikool
24 allalaadimist
11
doc

Rahvusvaheline majandus arvestustöö

... mille raames liikmesriigid kõrvaldavad omavahelise kaubavahetuse tõkked, ent säilitavad need igaüks eraldi kaubavahetuses kolmandate riikidega. Tolliliit iseloomustab koostöövormi, kus lisaks omavaheliste kaubandustõkete kõrvaldamisele, töötavad liikmesriigid välja ühised tollieeskirjad kolmandatest riikidest imporditavate kaupade osas. Ühisturg erineb kahest eelmisest selle poolest, et lubatud on ka liikmesriikide vaheline tööjõu ja kapitali vaba liikumine. Majandusühendus on koostöö vorm, mille raames liikmesriigid ühtlustavad oma majanduspoliitikad, sealhul...

Majandus - Kutsekool
42 allalaadimist
56
docx

12 KL GÜMNAASIUMI ÜHISKONNAÕPETUSE KOOLIEKSAMI EKSAMIPILETID

... efektiivselt ressursse kasutada:  Vabakaubanduspiirkond – liikmesriigid kõrvaldavad omavahelised kaubandus tõkked, kuid jätavad alles kolmandate riikidega (Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon)  Tolliliit – omavaheline vabakaubandus ja ühised tollieeskirjad kolmandate riikidele (Kesk-Ameerika Ühisturg)  Ühisturg – liikmesriikide vaheline vabakaubandus, tolliliit ja vaba tootmistegurite liikumine (EL)  Majandusühendus – liikmerriigid ühtlustavad oma majanduspoliitika ning vaba tootmistegurite liikumise...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
43 allalaadimist
3
docx

Kordamine kontrolltööks majanduses

...õrvaldavad omavahelise kaubavahetuse tõkked, kuid säilitavad need igaüks eraldi kaubavahetuses kolmandate riikidega (EFTA) - TOLLILIIT, mille liikmesmaad kõrvaldavad kõik tõkked omavaheliselt kaubanduselt ja lisaks sellele töötavad välja ühised tollieeskirjad kolmandatest ,iikidest imporditava kauba suhtes (CACM) - ÜHISTURG, mille liikmedriikide vahel on lubatud vaba tõõjõu ja kaüitali liikumine lisaks kõigile vabakaubanduspiirkonna ja tolliliidu eelistele (EL) - TÄIELIK MAJANDUSLIIT, mille liikmesriigid...

Majandus - Keskkool
10 allalaadimist
29
doc

EESTI MAKSUSÜSTEEM

...ste kaotamisel ei tohi kahjustada maksumaksjate õiguskindlust. 8 Rahvusvaheline maksustamine Eesti maksusüsteem peab toetama Eesti ettevõtjate konkurentsivõimet. Käibemaksuseadus ja tollieeskirjad peavad soodustama kaupade eksporti, importi ja transiiti läbi Eesti. Tulumaksuseadus peab soodustama Eesti ettevõtjate investeeringuid välismaale ning välisinvesteeringuid Eestisse. EML peab vajalikuks Euroopa Liidu siseselt liikmesriikide omavahelise maksukonkurentsi säilimist. EML poold...

Finantsjuhtimine - Audentese Ülikool
222 allalaadimist
3
doc

Teaduspõhine majandus

...de ja muude vahenditega. Riikide majandusliku koostöö vormid ­ vabakaubanduspiirkond ­ liikmesriigid kõrvaldavad omavahelise kaubavahetuse tõkked, kuid säilitavad need suheldes kolmandate riikidega; tolliliit ­ lisaks omavahelisele vabakaubandusele on liikmesriigid kehtestanud ühised tollieeskirjad impordile kolmandatest riikidest; ühisturg ­ lisaks vabakaubandusele ja tolliliidule on lubatud ka liikmesriikidevaheline tootmistegurite vaba liikumine; majandusühendus ­ liikmesriigid ühtlustavad oma majanduspoliitika, sh eelarvepoliitika, rahapoliitika ja sotsiaalpoliitika ning tootmi...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
24 allalaadimist
9
doc

Eesti väliskaubanduse bilanssi mõjutavad tegurid

...ikidega. Tuntuim vabakaubanduse piirkond on EFTA (European Free Trade Area) mis asutati 1960. aastal. Järgmine majandusliku koostöö aste on TOLLILIIT, mille liikmesmaad kõrvaldavad kõik tõkked omavaheliselt kaubanduselt ja lisaks sellele töötavad välja ühised tollieeskirjad kolmandatest ,iikidest imporditava kauba suhtes. Kaob vajadus tolliametnike järele omavahelistel piiridel. Järgmine vorm on ÜHISTURG, mille liikmedriikide vahel on lubatud vaba tõõjõu ja kaüitali liikumine lisaks kõigile 1 vabakaub...

Majandusõpetus - Tallinna Majanduskool
68 allalaadimist
36
docx

Majandus

...on tulu, mida inimesed saavad ettevõtetelt tootmistegurite eest  toimetulekuoht - situatsioon, kus pereliikme tulu on 81-100% vaesuspiirist  tolliliit - koostöövorm, kus lisaks omavaheliste kaubandustõkete kõrvaldamisele töötavad liikmesriigid välja ühised tollieeskirjad kolmandatest riikidest imporditavate kaupade osas  tollimaks - maks, mida kogutakse riigi piiril nii riiki sisseveetavatelt kui ka riigist väljaveetavatelt kaupadelt  tollimaksu kogutakse kaupade riigipiiri ületamisel imporditavalt kaubalt  tootlikud tegurid - töö(jõud), k...

Pangandus - Tallinna Tehnikakõrgkool
15 allalaadimist
7
doc

Arenguökonoomika kordamisküsimused

...d need igaüks eraldi kaubavahetuses kolmandate riikidega _ Euroopa Vabakaubanduspiirkond (EFTA) _ Põhja -Ameerika Vabakaubanduse Assotsiatsioon (NAFTA) 5 Tolliliit iseloomustab koostöövormi, kus lisaks omavaheliste kaubandustõkete kõrvaldamisele, töötavad liikmesriigid välja ühised tollieeskirjad kolmandatest riikidest imporditavate kaupade osas _ Kesk-Ameerika Ühisturg (CACM) _ Kariibi Ühendus (CARICOM) 6 Ühisturg erineb kahest eelmisest selle poolest, et lubatud on ka liikmesriikide vaheline ootmistegurite vaba liikumine: Euroopa Liidu võib tuua ühisturu näitena, sest lisaks t...

Ökoloogia - Tartu Ülikool
63 allalaadimist
16
docx

Majanduse abc

... · teguritulu on tulu, mida inimesed saavad ettevõtetelt tootmistegurite eest · toimetulekuoht situatsioon, kus pereliikme tulu on 81100% vaesuspiirist · tolliliit koostöövorm, kus lisaks omavaheliste kaubandustõkete kõrvaldamisele töötavad liikmesriigid välja ühised tollieeskirjad kolmandatest riikidest imporditavate kaupade osas · tollimaks maks, mida kogutakse riigi piiril nii riiki sisseveetavatelt kui ka riigist väljaveetavatelt kaupadelt · tollimaksu kogutakse kaupade riigipiiri ületamisel imporditavalt kaubalt · tootlikud tegur...

Majandus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
469 allalaadimist
6
doc

Kokkuvõte ainest majandus

..., mille raames liikmesriigid kõrvaldavad omavahelise kaubavahetuse tõkked, ent säilitavad need igaüks eraldi kaubavahetuses kolmandate riikidega Tolliliit ­ koostöövorm, kus lisaks omavaheliste kaubandustõkete kõrvaldamisele töötavad liikmesriigid välja ühised tollieeskirjad kolmandatest riikidest imporditavate kaupade osas GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, Üldine Tolli- ja Kaubanduskokkulepe) - 1947. aastal juhtivate tööstusriikide vahel sõlmitud leping, mille ülesandeks sai rahvusvahelise kaubanduse reguleerimine. Leping jõustus 1948. WTO (World Trade...

Majandus - Keskkool
36 allalaadimist
8
docx

Majandussüsteemid, maksusüsteemid, Euroopa Liit

Majandus Majandus – inimtegevus, mille eesmärk on toota kaupu ja teenuseid ühiskonna ära elamiseks. Jaguneb mikro- ja makromajandus. Põhineb tootmisteguritel:  Loodusressurss – maa, loodus- ja maavarad, kliima  Kapital – reaalkapital (kättesaadavad...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
2 allalaadimist
4
doc

Majannduse muutumine

..., mille raames liikmesriigid kõrvaldavad omavahelise kaubavahetuse tõkked, ent säilitavad needigaüks eraldi kaubavahetuses kolmandate riikidega Tolliliit - koostöövorm, kus lisaks omavaheliste kaubandustõkete kõrvaldamisele töötavad liikmesriigid välja ühised tollieeskirjad kolmandatest riikidest imporditavate kaupade osas Maksebilanss - statistiline kokkuvõte, mis summeerib konkreetse riigi teatud perioodi jooksul tehtud majandustehingud ülejäänud maailmaga Otseinvesteeringud - sellised investeeringud, kus investeeringu tegemisega kaasneb ka teatud kontr...

Majandus - Keskkool
11 allalaadimist
6
docx

Globaliseerumine ehk üleilmastumine

...mid Sõlmitakse vabakaubandusleping 1. Vabakaubanduspiirkond – riigid on ühes piirkonnas (lepinguväliste riikidega on igaühel oma) EFTA – ainult ajalooline väärtus Nafta – Usa, Mehhiko ja Kanada (APEC) 2. Tolliliit – vabakaubandus + ühtsed tollieeskirjad 3. Ühisturg – vabakaubandus + ühtsed tollieeskirjad + vaba tööjõu ja kapitali liikumine 4. Majandusliit - vabakaubandus + ühtsed tollieeskirjad + vaba tööjõu ja kapitali liikumine + ühised majandusreeglid, valuuta (EL*) Kõikide riikide arengu ja vabama kaubavahe...

Globaliseeruv maailm - Keskkool
36 allalaadimist
32
doc

Maksude arvestus (J. Keskküla loengu konspekt) TMK

...dmeid ning andmete õigsust kirjalikult kinnitama. § 105. Tasumine ja tasaarvestamine (1) Maksukohustuslane on kohustatud maksusumma ja maksu kõrvalkohustustest tulenevad summad (§ 31) tasuma selleks määratud pangakontole. Maksuseaduses või tollieeskirjades ettenähtud juhtudel tasutakse maks maksuhaldurile sularahas või maksumärkide ostmise teel maksuseaduses või tollieeskirjades sätestatud tähtpäevaks või seadusega ettenähtud juhtudel maksuhalduri määratud tähtpäevaks. Käesolevas lõikes sätestatut ei kohaldata, kui maksukohustu...

Maksundus - Kutsekool
183 allalaadimist
40
docx

Ühiskonna riigieksami materjal

Nüüdisühiskond o Ühiskonna mõiste Suurte inimhulkade kooselu korrastatud eluviis. o Nüüdisühiskonna kujunemine Ühis- Agaarühiskond Tööstus Post-industriaal Infoühiskond Teadmusühiskond kond ühiskond ühiskond Tunn o 3000a eKr ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
78 allalaadimist
22
doc

Logistika erialane kogumaterjal

Logistika eriala Teema Lugemine Rääkimine Kirjutamine Grammatika Sõnavara Kauba Transpordiliigid Transpordi- Transpordi- Keskvõrre. Transpordi- transportimine (küsimustele...

Logistika - Kutsekool
165 allalaadimist
20
docx

LOGISTIKU ABC

LOGISTIKU ABC Logistiku ABC on mõeldud minikäsiraamatuks või väikeseks spikriks algajale logistikule. Allpool on välja toodud teemad mis võivad huvi pakkuda ning olla abiks inimesele kes oma tööpostil peab esimest korda elus kokku puutuma rahvusvahelise transpordiga. Kui Sulle on käsiraamatus midag...

Logistika -
10 allalaadimist
214
docx

Õiguse alused kordamisküsimused vastustega

Mis on riiki kui organisatsiooni iseloomustavad tunnused?  avalik võim; territoorium, millel see avalik võim kehtib; rahvas, kes elab sellel territooriumil ja on riigivõimuga õiguslikult seotud: Seega on riik erilisel viisil organiseerunud rahvas, kes teostab teataval territooriumil suveräänset võ...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
60 allalaadimist
62
docx

Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2012

1. Nüüdisühiskond Ühiskonna mõiste ­ ühiskond on suurte inimhulkade kooselu korrastatud viis. Ühiskonna struktuuri moodustavad kolm peamist sektorit ­ esimene e avalik sektor (riigi- ja omavalitsused), teine ehk erasektor (eraettevõtted) ja kolmas ehk mittetulundussektor (kodanikuorganisatsioonid j...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
130 allalaadimist
44
doc

Kõik vajalik ühiskonnaõpetuse riigieksam iks

1 I NÜÜDISÜHISKOND Ühiskonna mõiste. Nüüdisühiskonna kujunemine (industriaalühiskond, postindustriaalne ühiskond, teadmusühiskond, siirdeühiskond). Võim majanduses, riigis ja inimsuhetes. Võimu tunnused ja teostamise meetodid. Demokraatia põhiprintsiibid ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
1130 allalaadimist
30
docx

Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine

Ühiskond - inimeste kooselu vorm ja sellest tulenevate sotsiaalsete suhete ja institutsioonide kogum. Industriaalne e tööstusühiskond 18. sajandu Inglismaa Tööstuslik tootmine *manufaktuurid asendusid vabrikutega Töötegemine muutus ratsionaalseks ("aeg ja raha") Tugevnes bürokraatia Tööaeg domineeris puhkaj...

Avalik haldus - Keskkool
63 allalaadimist
7
doc

Tai turismimajandus

...sagedased igasugused festivalid. Kuulsamad nendest on Surin Elephant Round-up Surini linnas ning Pee Ta Khon (vt joonis 2) ehk vaimude festival. Joonis 2. Tuntumad festivalid Tais Allikas: Wikipedia Eeskirjad reisimiseks Taisse reisimiseks vajavad Eesti kodanikud viisat. Tollieeskirjad, sõites Taisse Lubatud kogus iga passiga reisija kohta vanusest olenemata: 1. 200 sigaretti või 250 grammi tubakat või sama kogus sigareid; 2. 1 liiter alkohoolseid jooke; 3. 1 fotoaparaat 5 filmirulliga või 1 videokaamera 3 rulli 8 või 16 mm filmiga Neile, kes on kas transiitviisa...

Geograafia - Keskkool
14 allalaadimist
35
docx

Ettevõtluse konspekt

ETTEVÕTLUSE KONSPEKT PEATÜKK 1. SISSEJUHATUS- ETTEVÕTLUS MAJANDUSE KONTEKSTIS 1.1 MAJANDUSLIKUD OTSUSED Majandus on kogu ühiskonna ja selle liikmete olemasoluks ning arenguks vajalike aineliste eelduste pideva taastootmise süsteem, mis hõlmab eranditult kõiki inimesi. See on igasugune majanduslik te...

Ettevõtlus -
18 allalaadimist
24
docx

Maksunduse eksam

1. Riigieelarve vastuvõtmine Riigikogu võtab riigieelarve vastu seadusena. Riigikogu poolt vastuvõetud riigieelarve jõustub eelarveaasta algusest. Riigieelarve ei ole seadus, kuid seda menetletakse nagu seadust, mitte nagu avaldust või otsust . Riigieelarve tuleb välja kuulutada Vabariigi Pr...

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
125 allalaadimist
6
doc

Majandus ja poliitika

Majandus ja poliitika Riigi majandusressursid Tootmistegurite liigid: Tootmistegurid MAA KAPITAL INIMKAPITAL Loodusressursid ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
377 allalaadimist
10
doc

Ühiskonna majandamine

Ühiskonna majandamine Ühiskonna majandamine on oluline, et majanduskriisi ei tuleks. Nüüdisühiskonna tunnused: arenenud turumajandus, tööstuslik kaubatootmine, heaoluriik. Heaoluriik tähendab, et inimestel ei ole vaja muretseda oma igapäevase leiva eest. Riik pakub ühsihüvesid, heaolu. · Peamised maja...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
86 allalaadimist
46
doc

Õiguse aluste kordamisküsimused

ÕIGUSE ALUSED 2011/2012 KORDAMISKÜSIMUSED EKSAMIKS 1. Mis on riiki kui organisatsiooni iseloomustavad tunnused? · Avalik võim · Territoorium, millel see avalik võim kehtib · Rahvas, kes elab sellel territooriumil ja on riigivõimuga õiguslikult seotud. Seega on riik erilisel viisil ...

Uurimistöö meetodid - Tallinna Ülikool
65 allalaadimist
46
doc

Ehitusfirma käibevara. Käibevara katteallikad.

Loeng 7: Ehitusfirma käibevara. Käibevara katteallikad. Käibevara olemus Käibevara on vara: - mida ettevōte hoiab tavalise majandustegevuse käigus toimuva müügi tarbeks; - mis on sellise müügi nimel toimuva tootmise protsessis; - mis on kauba tootmiseks vōi teenuse osutamiseks vajalike ma...

Ettevõtlus -
17 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

Majanduse alused 1. Võimaliku tootmise piir VTP on kahe kauba tootmiskombinatsioonide jada, mis saadakse ühiskonna tootlikke ressursse omavahel kombineerides. Pareto-efektiivsuse kriteerium väidab, et kõik punktid võimaliku tootmise piiril on efektiivsed ning asudes ühes neist punktidest saab ühe h...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
105 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun