Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Kategooria sotsiaaltöö korraldus - 15 õppematerjali

Sotsioloogia >> Sotsiaaltöö korraldus
sotsiaaltöö korraldus – tegevus, mis aitab viia toetuse või teenuse inimeseni ja mille läbi peetakse üleval organisatsioone ning aidatakse kindlustasa nende organisatsioonide püsimajäämine.
4
doc

Sotsiaaltöö alused, mõistete seletused

Maslow´püramiid- Inimvajaduste hierarhia, mis on inimesele omaste vajaduste kategoriseerimise ja väärtustamise süsteem (füsioloogilised vajadused , turvalisusvajadus, armastus- ja kuuluvusevajadus, tunnustusvajadus, eneseteostusvajadus) Lapse väärkohtlemine- Lapse väärkohtlemine on igasugune kahju tekitamine lapsele, mis ei ole juhuslik ning mistahes käitumine lapse suhtes, mis alandab tema füüsilist ja psüühilist heaolu, seades ohtu tema eakohase arengu ja tervisliku seisundi. Väärkohtlemine võib olla nii füüsiline, seksuaalne, psühholoogiline ja/või emotsionaalne. Väärkohtlemine on ka lapse hooletussejätmine. Absoluutne vaesus- inimese sissetulekud on alla teatud taset. Toimetulekutoetus- Toimetulekutoetus on üks sotsiaaltoetuse liike. Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek päras...

Sotsiaaltöö korraldus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
291 allalaadimist
23
pdf

What is integrated care?

An overview of integrated care in the NHS What is integrated care? Research report Sara Shaw, Rebecca Rosen and Benedict Rumbold June 2011 Nuffield Trust work on integrated care This report is part of the Nuffield Trust's extensive programme of work on integrated care, which is examining the potential of new forms of care that are intended to benefit patients and taxpayers. Other related projects include: ·Integration in action: four international case studies. A study of four international organisations that have attempted to improve integration between health and care services. Interviews, documentary analysis and literature review are used to identify the main stimuli for integration and the issues that help or hinder progress; drawing out lessons for the NHS. ·Towards integrated care in Trafford. A project that looks at the process of change and lessons learned to date in Trafford, where NHS organisations have been worki...

Sotsiaaltöö korraldus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
13 allalaadimist
9
doc

Puue

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Sotsiaaltöökorralduse osakond Keiri Lind I kursus ,,PUUDE" DEFINEERIMISEST JA KÄSITLEMISEST Miniuurimus Juhendaja: lektor Diana Maisla Pärnu 2010 1 SISUKORD Sissejuhatus.......................................................................................................................3 1. ,,Puude" defineerimine..................................................................................................4 2. Puude liigitamine...........................................................................................................5 2.1. Puude olulisuse põhjal.......................................................................................5 2.2. Toimetuleku põhjal............................................................................................5 2.3...

Sotsiaaltöö korraldus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
77 allalaadimist
2
doc

Sotsiaaltöö, sotsiaalhoolekanne

Sotsiaalhoolekande ülesanded: -abi osutamine isikule või perekonnale toimetuleku raskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks; -sotsiaalsete erivajadustega isiku turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine. Sotsiaaltöö (hoolekande) põhimõtted: -inimõiguste järgimine; -isiku vastutus enda ja oma perekonnaliikmete toimetuleku eest; -abi andmise kohustus, kui isiku ja perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad; -isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine. Sotsiaaltöö eetika: on kõlblaste normide kogum, mis korraldab, sätestab, reguleerib hoolekandealast tegevust. Sotsiaaltöö meetodid: -klienditöö(hätta sattunud inimesed); -kogukonnatöö(elukeskkonnale, kus elab ka teisi); -grupitöö(nt AA); -maailmaparandamine Sotsiaaltöötaja rollid&tegevused/sotsiaalteenused: -ärakuulaja/informeerija/konsulteerija; -nõustaja; -vahendaja/suhtekorraldaja; -juhtumikorraldaja(kriminaalhooldaja); -käsutäitja; -advokaat/klientide eest...

Sotsiaaltöö korraldus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
98 allalaadimist
4
docx

ETTEKANNETE NIMEKIRI JA KORDAMISKÜSIMUSED EKSAMIKS 12.05.2014 SEMINARI PÕHJAL

05.2014 SEMINARI PÕHJAL Ettekan Teema Ettekandjad Ettekanne saadetud enne 12.05 Kordamisküsimus eksamiks de nr 1 Eestkoste korraldamine Kristina, Julia, Piret + 1.Millal seatakse isikule eestkoste (määratakse eestkostja)? Kelle poolt? 2 Sotsiaaltöö illegaalselt... Natalja, Liina, + Käthlyn 3 Multikultuurne ST Marlen, Liina, Kristi + 2.Mis eristab varjupaigataotlejat pagulasest (selgita enda sõnadega)? 4 Lapseea trauma Malle, Katrin, Imbi +...

Sotsiaaltöö korraldus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
21 allalaadimist
10
doc

Õiguse alused

Mitte ükski õigus ei ole piiramatu. Õigus võib välja kasvada tavast, normaalist vms. Õiguse mõistmine on erinev kui õigus pole kirja pandud. Õiguspärane on normaane käitumine. ÕIGUS on inimeste poolt ja inimeste jaoks loodud süsteem, selleks, et luua turvaline ja stabiilne elukeskkond inimestele. ,,Õigus on headuse ja õigluse kunst" (Celsius). Õiguse mittetundmine ei vabasta vastutusest. Õiguse idee koosneb kolmest elemendist: 1.) Õiglus 2.) Õiguskindlus 3.) Õiguslik garanteeritus Õiglus võib olla jaotav ja võrdsustav. (nt;rohkem tööd, rohkem palka). Igaüks peab saama selle, millele tal on õigus. Õiguskindlus on ühetähenduslik, tagatud riigi poolt. - Objektiivne õigus (positiivne, sisemine õigustunne) - Subjektiivne õigus(ülipositiivne indiviid) - Normatiivne informatsiooni ja kommunikatsioonisüsteem (Riigi Teataja)...

Sotsiaaltöö korraldus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
128 allalaadimist
2
doc

Juhtumiplaan

Juhtumiplaan: MARI Probleemid Rahapuudus-> Töötus -> Ei otsi intensiivselt tööd Madal enesehinnang Stress Ressursid Toetav pere Hooldusoskused (tugevused, Eluase olemas Koduperenaise oskused võimalused, sh Arvestatav haridustase Piirkonnas on tööpakkumisi teenuse saaja enda Kohusetundlikkus pere suhtes ressursid, mis aitavad kaasa juhtumi Hea tervis lahendamisele) Elukoht linna lähedal (transport 5x päevas) Piisavalt iseseisvad lapsed Takistavad Hooldamist vajavad vanemad tegurid Liigne muretsemine laste pärast Eesmärgid Alaeesmärgid Tegevused Teenuse Ajakava Tulemuse osutaja/...

Sotsiaaltöö korraldus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
225 allalaadimist
13
doc

Laste ja perepoliitika

1 Sissejuhatus ...................................................................................................................... 2 Perepoliitika eesmärgid .................................................................................................... 3 Perepoliitika põhimõtted ...................................................................................................4 Laste- ja perepoliitika kontseptsioon ................................................................................6 Peretoetused Eestis ........................................................................................................... 8 Kasutatud kirjandus ........................................................................................................ 13...

Sotsiaaltöö korraldus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
137 allalaadimist
2
docx

Lühikokkuvõte Küprose sotsiaalpoliitikast

Asub lõunapool Türgist, põhjapool Egiptusest ja Kreekast kagu suunas. Loodugeograafiliselt kuulub Aasiasse. Küpros on suuruselt kolmas saar Vahemeres ning selle pindala on 5364 km2. Pealinnaks on Nikosia ning riigikeelteks on kreeka ja türgi. Laialdaselt kasutatakse ka inglise keelt. 2009 aasta hinnanguga on rahvaarvuks 801700. Küprose kliima on vahemereline- mahedate, niiskete talvedega ja soojade ja kuivade suvedege. Küprosel puuduvad aastaringselt voolavad jõed, on vaid mõned allikad ja ojad. Rahaühikuks alates 2008 aastast on euro, enne oli selleks nael. Riigikord on presidentaalne vabariik ning iseseisvus saavutati Suurbritanniast aastal 1960. Sotsiaalpoliitika Kehv majanduslik tase on tekitanud probleeme prostitutsiooni, rahapesu ja ebaseaduslike hasartmängudega. Toetatakse pikaajalisi eluasemeteenuseid, tasuta keskharidu...

Sotsiaaltöö korraldus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
45 allalaadimist
5
doc

Suhtlemispsühholoogia "Mina kui suhtleja"

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz AÜSA1 Kristiine Kõiv Mina kui suhtleja Essee Juhendaja: dotsent Tiiu Kamdron Pärnu 2009 Mina kui info edastaja Suhtlemine on inimestevaheline teabevahetuse protsess, mille käigus toimub vastastikune tajumine ja mõjutamine ning sotsiaalsete suhete aktualiseerimine. Info edastamise ja vastuvõtmise protsessi nimetatakse kommunikatsiooniks, mis loob eeldused suhtlemiseks. Info mitteedastamine ei anna ka võimalusi edasiseks suhtlemiseks. Ma arvan, et olen üsna hea info edastaja. Kõige lihtsam on minul infot edastada emakeeles. Igapäevases suhtlemises oskan end hästi arusaadavaks teha. Tihti on tulnud ette olukordi, kus kellegagi suheldes pole võimalik temast hästi aru saada või jutt on jäänud kahetimõistetavaks. Antud olukorras ei oska mina enam sellel teemal edasi rääkida, kuna pole infost aru saanud. Ise teistega suheldes ja avastades...

Sotsiaaltöö korraldus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
424 allalaadimist
7
doc

Sisekliendi teeninduse teoreetilised käsitlused. Sisekliendi teenindamise printsiipide praktiline rakendamine teenindusorganisatsioonis.

Tartu Ülikooli Pärnu kolledz AÜSA1 Kristiine Kõiv Sisekliendi teeninduse teoreetilised käsitlused. Sisekliendi teenindamise printsiipide praktiline rakendamine teenindusorganisatsioonis. Essee Juhendaja: Dr Heli Tooman Pärnu 2009 Hea teenindamine tähendab oluliselt rohkemat kui vaid head suhtlemist klientidega ning oskuslik suhtlus on üheks hea klienditeeninduse aluseks. Suuremal või väiksemal määral on kõikide klientide soovideks olla teretulnud, saada toodet/teenust õigeaegselt, tunda ennast mugavalt ja turvaliselt, olla mõistetav, saada abi ja toetust, tunda end tähtsana, olla äratutud ja meeldejääv ning olla lugupeetud, tähele pandud ja väärt viisakat ning sallivat käitumist. Klienditeenidaja peab olema suuteline ka seda kõike pakkuma. Inimestevaheline suhtlus seisneb sell...

Sotsiaaltöö korraldus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
443 allalaadimist
15
doc

Teadliku külastajana teenindusettevõttes

Tartu Ülikooli Pärnu kolledz AÜSA1 Kristiine Kõiv, Õnnela Tamar Teadliku külastajana teenindusettevõttes Uurimustöö Juhendaja: Dr Heli Tooman Pärnu 2009 Külastuse kuupäev Kellaaeg/selgitus Asutus Kirjeldus 9. november 13.40 - 14.25 Cafe Peccadello Lk. 4 - 5 13. november 15.45 - 16.45 C.F.Hahn Pub Lk. 5 - 6 17. november 11.20 ­ 12.10 Cafe Peccadello Lk. 7 19. november 11.15 ­ 12.00 C.F.Hahn Pub Lk. 8 - 9 2. detsember 17.00 ­ 17.35 Cafe Peccadello Lk. 9 - 10 4. detsember 18.20 ­ 19.00 C.F.Hahn Pub Lk. 10 - 11 11. detsember Kirjalik suhtlus Cafe Peccadello Lk. 11 11. detsember Kirjalik suhtlus C.F.Hahn Pub...

Sotsiaaltöö korraldus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
314 allalaadimist
6
doc

Diplomitöö küsitlus

Uuringuga hõlmatakse Pärnu linna. Käesolev küsimustik koosneb neljast osast, mis puudutavad Teie üldisi andmeid, tolerantsust, eelistusi sisserändajate suhtes ning võimalikke ohte sisserände suurenemisega seoses. Küsimustikule vastates palun valige etteantud vastusevariantidest Teile sobiv variant ning tehke selle juurde märge . Osade küsimuste juures on palutud anda, kas selgitus või põhjendus vabas sõnastuses. Osade küsimuste juures on võimalik lisada sobiva variandi puudumisel Teie isiklik variant oma sõnastuses. Kuna antud uuringu eesmärgiks on koguda võimalikult täpset ja tõest teavet hoiakute kohta teisest rahvusest või rassist sisserändajate suhtes, siis on väga oluline, et Te vastaksite küsimustele erapooletult ning ausalt lähtudes iseenda kogemustest ja seisukohtadest. Teie vastuseid käsitletak...

Sotsiaaltöö korraldus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
59 allalaadimist
12
docx

Töötus ja selle tagajärg Eestis

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Marko Vabrit AÜSR 1 TÖÖTUS JA SELLE TAGAJÄRG EESTIS Referaat. Juhendaja: lektor Airi Noppel . Pärnu 2012 SISUKORD 1.1.Sissejuhatus. 1.2.Majanduskriisi mõju Eestile. 1.3.Sotsiaalne tõrjutus ja sotsiaalne kaasatus. 1.4.Pikaajaliste töötute valmidus ja tagasitulemise võimalused. 1.5.Noorte töötus. 1.6.Tööturu seis Eestis. 1.7.Kokkuvõte. 1.8.Viited. 2 1.9.Lisa.1.1Sissejuhatus. Me kõik teame olukorda,kuhu Eesti sattus paar kolm aastat tagasi.kui hakkasid kaduma ettevõtted ja seetõttu jäid ka töötuks tuhanded inimesed siin Eestis.See on praeguseks aastaks 2012 tõusnud ja hetkel on meil päris suur hulk inimjõudu tööta,kuna kasutusele võetakse tänapäeva tipptehnoloogia.Samas ei saa väga võrrelda inimressurssi masinatega.Selles referaadis püüame vaadelda töötust ja tööhõivet kui p...

Sotsiaaltöö korraldus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
133 allalaadimist
8
doc

Kogukonnatöö meetodid kordamisküsimused

Avalike teenuste lepinguline üleandmine - eesmärgiks on tagada, et avalik võim kui teenuse üleandja ja kodanikeühendused kui teenuse osutajad lähtuksid teenuse elluviimisel ühesugustest põhimõtetest tagamaks ühiskonnale oluliste eesmärkide saavutamise. LEADER - Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid. Kodukant - MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant on 1997. aastal loodud vabaühenduste liit, mis ühendab oma kodukoha elukeskkonda ja külakogukondi arendavaid ühendusi. Toetatakse kohalikku algatust, kodanikuaktiivsust ja ettevõtlikkust. Külavanem - Külavanem on Eestis ühe või mitme küla elanike ühiste huvide esindaja, kelle valivad küla või külade elanikud. Külavanema statuudi kinnitab vallavolikogu. Sotsiaaltöötaja rollid ja partnerid kogukonnatöös –  Luua kontaktid kohalike võimuesindajatega  Saada ülevaade kogukonnast ja selle ajaloost  Saada ülevaade neis piirkondades elavatest inimestest, ühendustest, leibkondadest jne ning nende andmete talletamine  Omada ülevaadet piirkonna majanduslikust tegevusest  Tegeleda piirkonda puudutavate sotsiaalsete probleemidega  Omada ülevaadet KOV lävimisest kogukonnaga. Partnerid:  KOV  Külavanem  Ettevõtjad  Kogukonnas töötavad inimesed  Maavanem, maakorraldaja  Kodu-uurija  Võimuesindajad Meedia rollid ja võimalused kogukonnatöös. (Hea kodanik, Külakiri jms) - Meedia võib toetada või kahjustada kogukonnatöö eesmärke ja tegevusi. Oleneb meedia sordist ja sihtrühmast. Kodanikeühenduste tähtsus sotsiaaltöötaja jaoks – Lihtsam teavet ja andmeid saada. Koostöö kodanikeüh...

Sotsiaaltöö korraldus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
59 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun