Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link

Kategooria reklaamipsühholoogia - 12 õppematerjali

Psühholoogia >> Reklaamipsühholoogia
reklaamipsühholoogia - psühholoogia haru, mille raames rakendatakse üldisi psühholoogie seaduspärasusi inimese kui reklaami vastuvõtja käitumiseanalüüsimiseks, seletamiseks, ennustamiseks ning reklaamide ja inimtüüpide liigitamiseks reklaamitegevuse sisulisest probleemidest lähtudest.
15
docx

Reklaamipsühholoogia konspekt

Maslow “Motivatsioon ja isiksus”. 1.peatükk Kogu materjali 17 väidet motivatsiooni kohta peavad olema igas motivatsiooniteoorias! Holistlik lähenemine. Indiviid on ühtne ja organiseeritud tervik. Motivatsiooniteoorias tähendab see, et motiveeritud on terve indiviid, mitte ainult mingi tema osa ehk siis on olemas ainult selle indiviidi vajadused. Ei saa öelda, et “kõhu või suu vajadus”, kuna inimene on see, kes tahab toitu mitte selle inimese kõht. Sellest tulenevalt saab rahuldatud terve indiviid, mitte tema osa! Kuid kui pidada nälja ainult seedetrakti funktsiooniks siis on eksperimentaatorid eiranud tõsiasja, et kui inimene on näljane siis peale seedefunktsioonide muutuvad ka teised funktsioonid, nt aistingud (toidu lõhna tajutakse paremini kui muidu), mälu (meenutatakse head söömaaega), tundmused (esineb rohkem pinget ja närvilisust kui tavaliselt), mõtlemise sisu...

Reklaamipsühholoogia - Akadeemia Nord
1 allalaadimist
6
docx

Reklaamipsühholoogia

Reklaamipsühholoogia - Psühholoogia haru, mille raames rakendatakse üldisi psühholoogia seaduspärasusi inimese kui reklaami vastuvõtja käitumise analüüsimiseks, seletamiseks, ennustamiseks ning reklaamide ja inimtüüpide liigitamiseks - Psühholoogia oskusteabe rakendamine reklaami efektiivsuse tõstmiseks. Reklaamipsühholoogia tegeleb järgmiste mõistetega: hoiak, taju, mõjustamine, mõtlemine, otsustamine jne Ei ole isoleeritud valdkond ­ seotud pm kõigega. Reklaamitegevuse peamine fookus tänapäeval on brändiloome. Bränd ­ kokkuvõtvalt tootele omistatavad isiksuseomadused ning visualisatsioon. Peale Teist maailmasõda Kuni tänaseni on kaks peamisr teaduspõhist lähenemist: 1) Sotsio-kognitiivne ­ toetus sotsiaalpsühholoogia ja kommunikatsiooniteooriatele; 2) Psühhoanalüütiline, pertseptuaalne lähenemine ­ Freudi, Jungi töödele (instinktid, vajadused, sümbolid...

Reklaamipsühholoogia - Akadeemia Nord
12 allalaadimist
5
docx

Reklaamipsühholoogia

Reklaamipsühholoogia Kui tegevus on: · Psühholoogia oskusteabe ning vaimuelu nähtuste ja inimkäitumise alaste kogemuste kasutamine reklaami tulemuslikkuse suurendamiseks. · Reklaami- ja propagandainformatsioon on mõjustav/informeeriv ning kuulub kellelegi kui autorile. Reklaami eripäraks võrreldes silmast silma mõjutamisega on meediakanalite kasutamine reklaamsõnumite edastamiseks. Reklaamipsühholoogia tegevustik: · Selle raames rakendatakse üldisi psühholoogia seaduspärasusi inimese kui reklaami vastuvõtja käitumise analüüsimiseks, seletamiseks, ennustamiseks ning reklaamide ja inimtüüpide liigitamiseks reklaamitegevuse sisulisest probleemidest lähtudes. · Psüh. Mõjustamise valdkonnas on keskseks need võtted, millega üks inimene või mingi grupp paneb teise(d) inimese(d) või inimgrupid käituma endale sobival viisil ning psühholoogilise mõju kujunemise ja kustumise seadu...

Reklaamipsühholoogia - Keskkool
57 allalaadimist
20
docx

Reklaamipsühholoogia konspekt

• Apelleerids peab sihtrühma puhul arvestama motiivide tulenemist kas puudusest või küllusest. • Arvestama peab ka tunnetatud kättesaadavuse faktorit. • Arvestama peab tegelike eesmärkide ja vahendite vahekorda – kas sõnum keskendub neist esimesele või teisele? • Keskkonna faktoriga arvestamine – kujundades keskkonda saab aktualiseerida vajaduse ning suunata käitumist. Emotsioonid Emotsioon hoiak • Emotsionaalne reageering ja hoiak on nagu medali kaks külge, ühe poolega medalit pole. • Hoiakud kujunevad muuhulgas tundeelamuste mõjul, kuid ka emotsioon võib vallanduda eelneva hoiaku tulemusel. • Samas võib hoiak jääda muutumatuks ka muutuva emotsionaalse seisundi korral. Reklaamipsühholoogias tuleks eristada 3 aspekti (T.Bachmann, 2005): 1. Reklaamteate hedooniline toon. 2. Reklaami vastuvõtva inimese emotsionalne seisund. 3. Reklaami otsene emotsionaalne sisu. Emotsionaalsetes seisundites eristatakse • Intensiivsuskomponenti • Kestvust • Valentsi Näiteks: • Tugev erutus häirib reklaami sisu mõistmist. • Tugev erutus “väsitab” rohkem reklaami kordumistel. • Madal erutus põhjustab huvipuudust. • Emotsiooni kestmine pikemat aega võib reklaami toimet tuimestada. • Negatiivne emotsioon võib vallandada tõrjemehhanismi (erandiks sotsiaalreklaam, kus inimene sooviga seda emotsiooni vältida, nt annetab raha või müüdab käitumist). Emotsioonide liigid Afekt – lühiajaline tormiliselt kulgev emotsionaalne reaktsioon, mis mõjutab inimest tervikuna. Kirg – sügav, tugev, pikaajaline seisund, mis on suunatud mingi vajaduse rahuldamise...

Reklaamipsühholoogia - Akadeemia Nord
50 allalaadimist
12
docx

Reklaamipsühholoogia

Reklaamipsühholoogia - Psühholoogia haru, mille raames rakendatakse üldisi psühholoogia seaduspärasusi inimese kui reklaami vastuvõtja käitumise analüüsimiseks, seletamiseks, ennustamiseks ning reklaamide ja inimtüüpide liigitamiseks - Psühholoogia oskusteabe rakendamine reklaami efektiivsuse tõstmiseks. Reklaamipsühholoogia tegeleb järgmiste mõistetega: hoiak, taju, mõjustamine, mõtlemine, otsustamine jne Ei ole isoleeritud valdkond – seotud pm kõigega. Reklaamitegevuse peamine fookus tänapäeval on brändiloome. Bränd – kokkuvõtvalt tootele omistatavad isiksuseomadused ning visualisatsioon. Peale Teist maailmasõda Kuni tänaseni on kaks peamisr teaduspõhist lähenemist: 1) Sotsio-kognitiivne – toetus sotsiaalpsühholoogia ja kommunikatsiooniteooriatele; 2) Psühhoanalüütiline, pertseptuaalne lähenemine – Fr...

Reklaamipsühholoogia - Keskkool
13 allalaadimist
6
docx

Reklaamipsühholoogia analüüs

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis (2.kursus) Reklaami analüüs Maarja Lepind Tartu 2017 Antud analüüsiks kasutan televisioonis väga tihti nähtud reklaami, milleks on Viru valge reklaam uuest retseptist tehtud viinast. Reklaam ise on taktidena pilte muutev,m võimendatud on väga nõrgad loodusehelid, seotult on loodud üleüldine pilt eestimaloodusest erinevate kaamera nurkadega. Retsipiendi tähelepanu hoitakse väga tuttava saarema valsi viisi rütmiga, mille juurde on rütmiliselt toodud erinevad pildid ja lõigud Eesti looduses, kus veel on juures siduvalt minimaalsed loodushääled aga tugevdatult. Sõnum on põhiliselt see, et tootega peab tekkima hea ja tuttav side, nii visuaalselt, kui kuulates seda reklaami. Ka le...

Reklaamipsühholoogia - Akadeemia Nord
8 allalaadimist
64
docx

Positsioneerimine

Reklaamipsühholoogia Reklaamipsühholoogia- psühholoogia oskusteabe rakendamine reklaami efektiivsuse tõstmiseks Reklaamipsühholoogia tegeleb järgmiste mõistetega: · Hoiak · Taju · Mõjustamine · Mõtlemine · Otsustamine · Mälu · Tähelepanu · Emotsioonid jne Reklaamipsühholoogia ei ole isoleeritud valdkond- ta on seotud majandusega, juhtimisega, turundusega, rahandusega, logistikaga, kommunikatsiooniga; samuti semiootikaga, lingvistikaga, esteetikaga, disainiga, õigusteadusega jne Reklaamitegevuse peamine fookus tänapäeval on brändiloome. Bränd- objektiivsed omadused sh toode ning selle füüsikalised omadused, ka disain, graafilisedvisuaalsed standardid ning eeldatav tarbimisväärtus. Subjektiivsed omadused sh selle imidž ehk kujutlus, maine, hoiak selle suhtes, avalik arvamus selle kohta, selle kohtpositsioon inimese teadvuses. Kokkuvõtvalt...

Reklaamipsühholoogia - Akadeemia Nord
17 allalaadimist
71
docx

Reklaaamipsühholoogia konspekt

· 1953 Karl Hovland's model Exposure Attention Comprehension Acceptance Retention (talletamine, mäletamine) (Behavioral) Change (Communication and Persuasion, 1953) Hovland: "uinumisefekt" 1949, sõnumi "allika usaldusväärsus" kui olulisim tegur Hoiaku muutmisel/muutumisel 1951 · 1961 R. J. Lavidge, G. A. Steiner'i mudel: teadlik/tahtlik mõtlemine (conscious thinking) emotsioonid/tunded hoiaku muutus otsus · 1957 Festinger'i kognitiivse dissonantsi teooria: Inimene püüdleb/taotleb tunnetuslikku kooskõla/järjepidevust (cognitive consistency) ja satub segadusse, kui ebakõlad ilmnevad tema uskumuste/tõekspidamiste ja reaalstelt kogetu/tajutu vahel. Kui inimene sooritab ostu ja hiljem saab teada, et see kaubamärk on kahtlase väärtusega, siis ta kas on õnnetu v silub dissonantsi suhtumise muutmisega: hakkab ostu õigustama. Fes...

Reklaamipsühholoogia - Akadeemia Nord
26 allalaadimist
4
doc

Reklaami analüüs "Ajab vanad kadedaks"

Reklaamiagentuur Tabasco Rademarile tehtud talvejalatsite reklaam "Ajab vanad kadedaks" Antud reklaam haarab retsipiendi tähelepanu oma efektse disaini ja loovusega. Samuti on pealkiri väga tabav ja huvitav. Reklaam jääb silma oma hästi õnnestunud illustratsiooni ja sõnumiga, mis kokku moodustavad ühtse terviku. Figuuri tunnuseks on esileulatuvus, ümbritsev kontekst toob figuuri hästi esile. Reklaamitav toode on keskpunktis ja jääb silma, tekib tunne nagu ese oleks käeulatuses. Visuaalselt on reklaam pilkupüüdev ja kiiresti mõistetav, samuti väga huvitav ja tabav. Sõnumi põhiapelleeringuks on atraktiivsus, maitsekus. „Ajab vanad kadedaks” viitabki sellele, et uued talvejalatsid on paremad, ilusamad, väljendavad maitsekust ning on kadestamisväärsed. Toote reklaam on unikaalne ja huvitava kontrastiga. Võrdlus vanade jalanõudega, mis kujutavad endast kadedat ussi ja tigedat krokodilli on väga efektne. Tegem...

Reklaamipsühholoogia - Akadeemia Nord
16 allalaadimist
4
doc

Armastus

Mis on armastus? Enamus uuringud nõustuvad sellega, et armastus esineb erinevate vormide variatsioonina. Inimesed eeldavad tavaliselt, et armastus hõlmab kahte emotsiooni tüüpi: kirglik armastus (mille nad nimetavad ,,sõgedaks armastuseks") ja sõbraarmastus (mida nad peavad ,,kiindumuseks"). Teadlased on avastanud, et nooremad inimesed tunnetavad paremini armumise ja armastuse vahet. Kui joobunud armastajad kuulevad kardetud mantrat ,,ma armastan sind, kuid ma ei ole sinusse armunud", valmistab see neile meeletut südamevalu. Mehed ja naised rahva variatsioonis, üksikud ja abielus, homoseksuaalsed või heteroseksuaalsed mõistavad seda tunnusjoont (Fehr, 1993). Ka Hatfield ja Rapson (1993) eristasid kirglikku armastust ja sõbraarmastust. Kirglik armastus on intensiivne emotsionaalne seisund, mis on tuvastatav segaste tunnetega, nagu õrnus,...

Reklaamipsühholoogia - Akadeemia Nord
100 allalaadimist
15
docx

ckospekt

Maine pole midagi rohkemat ega vähemat kui peegeldus sellest, mida peetakse eetiliseks konkreetses ühiskonnas teatud aja jooksul Maine ja imago ei ole toote küljes kinni. Ei ole nende objektiivne omadus. Reputatsiooni ei saa 100% kontrollida, saab aga juhtida. Saab anda endast parima, et suunata oma ettevõtte mainet nö positiivse suunas. Konkreetse ettevõtte või toote puhul n oluline faktor ka collective reputation of the industry st tööstusharu või tootekategooria maine üldiselt. Milleks maine kujundamine? Tänapäeval on mainega tegelemiseks ka nn stakeholder's society kjunemine ja sotsiaalse meedia jõulisus. Maine on konkurentsieelis ­ sellega saab tõdeda, et maine, kui selline, muutub oluliseks siis, kui tekib konkurentsisituatsioon. Maine juhtimisel arvestatakse sidusgruppidega. Reputation Quotient mainemudel...

Reklaamipsühholoogia -
19 allalaadimist
66
pdf

Talis Bachmann "Reklaamipsühholoogia"

Reklaamipsühholoogia Talis Bachmann - Reklaam - see, kui õnnestub müüa kaupa, mida inimene tegelikult ei vaja, raha eest, mida tal endal parajasti ei ole. - Reklaam - tegevus, mille eesmärgiks on sisendada inimesele ootusi ja hoiakuid reklaamitavate kaupade või teenuste suhtes, nii et see lõppkokkuvõttes mõjustab ka inimese käitumist nende kaupade või teenuste suhtes. - Reklaamipsühholoogia - psühholoogia oskusteabe ning vaimuelu nähtuste ja inimkäitumise alaste kogemuste kasutamine reklaami tulemuslikkuse suurendamiseks. Reklaami funktsioon - eristada produkti või teenust teiste hulgast ning teha seda toote jaoks soodsalt. Edukas reklaam: 1) Toote või teenuse erilise nime loomine või kasutuselevõtmine. 2) Kontsentreeritult esitatud kirjeldus (kujutus) antud nimetusega kaudast, tema omadustest, tema “maailmast” ning sageli ka tema kättes...

Reklaamipsühholoogia - Akadeemia Nord
87 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun