Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

Parten-Piaget mänguvaatluse tabel - sarnased materjalid

ehitusmäng, tegevusetus, liikumismäng, suhtle, reeglimäng, vaatlus, rollimäng, lahkub, panema, voodis, mänguoskus, meedi, temal, rahulikult, keeleliselt, teistega, niikaua, kognitiivne, kätlin, voodist, joostes
3
doc

Parten-Piaget mänguanalüüsi tabel

Parten-Piaget mänguanalüüsi tabel Lapse nimi: X (5 aastane) Vaatlusaeg: 5.11.13- 8.11.13 Kognitiivne tase Liikumismäng Ehitusmäng Rollimäng Reeglimäng ...

Pedagoogika -
76 allalaadimist
2
doc

Parten-Piaget mänguanalüüsi tabel

Parten-Piaget mänguanalüüsi tabel Lapse nimi ......................................................... Vaatlusaeg ....................................................... Lapse vanus (aastat, kuud) .......................................................... ...

Mäng -
69 allalaadimist
8
docx

LASTE MÄNGUDE VAATLUS JA ANALÜÜS

Tallinna Ülikool Haridusteaduste Instituut Erika Vederman LASTE MÄNGUDE VAATLUS JA ANALÜÜS Õpimapp Juhendaja: Aino Ugaste Tallinn 2016 Mängu vaatlus Kuupäev: 24.11.2016 Kellaa...

-
27 allalaadimist
13
doc

Mängu mõiste

1. Mängu mõiste, olemus ja ajalooline areng. Mäng (mõiste)- vabatahtlik toiming või tegevus, mida sooritatakse teatud kindlaksmääratud aja- ja ruumi piires, vabatahtlikult omaks võetud, siduvate reeglite järgi. Eesmärk on temas eneses, teda saadavad põnevus, rõõmutunne, teadmine, et ta on `teistsu...

Arengupsühholoogia - Tallinna Ülikool
214 allalaadimist
6
docx

Lapse vaatlus ja emotsionaalse arengu analüüs

Lapse vaatlus ja emotsionaalse arengu analüüs Vaatlusprotokoll Vaadeldav: Aleksander Vanus: 1 a. 11 k. Vaatluskoht: lasteaed Vaatlussituatsioonid: vaba mäng ja tegevus Vaatleja: Vaatluse aeg: esmaspäev, 5. oktoober 2015 k...

Arengupsühholoogia - Tartu Ülikool
39 allalaadimist
22
doc

Mänguteooriad

... mängu juures eriti rõhutanud mängureegleid, distsipliini ja korda . Ta jaotab mängu kaheks: reegliteta ja reeglistega mängud. Esimesed on iseloomulikud lastele vanuses esimesest kuni seitsmenda eluaastani, teised aga alates kaheksandast eluaastast. Tabel 1.Mängude liigitus (Chateau 1976) Mängu liigitus Näited Laste vanus I Reegliteta mäng A. Intellektuaalsed mängud a)funktsioonimäng (beebi 0-3 aastat siputamismäng käte- jalgadega ...

Alusharidus - Tallinna Pedagoogiline Seminar
18 allalaadimist
60
doc

SISEKONTROLL JA SISEAUDIT

..., mida on rakendatud nende ohjamiseks. Riske hinnatakse alates olulisemast. Hindamise käigus tutvutakse dokumentide ja muude tõendusmaterjalidega rakendades erinevaid meetodeid. Sisekontrolli eelhindamine vormistatakse dokumendina „Sisekontrolli eelhindamise tabel“. Selles on kuus veergu. 1. Põhilised riskitegurid – fikseeritakse objekti sise- ja väliskeskkonnast tulenevad olulised riskid, mis võivad mõjutada eesmärkide saavutamist (nt kassaruumi puhul uks); 2. Olemasolevad sisekontrollimeetmed – loetletakse peamised meetmed, mida on ...

Avalik haldus - Tallinna Majanduskool
27 allalaadimist
69
doc

Turunduse eksam

...nnusest: tegevustest, huvidest ja arvamustest. Arvestatakse ka demograafilisi tunnuseid, kuid neid kasutatakse peamiselt taustparameetritena. Harilikult on elustiiliuuring pikk, kuni mitmekümneleheküljeline küsitlus, kus püütakse saada vastuseid alljärgnevas tabelis esitatud tunnuste kohta. Elustiilid määratletakse pärast vastuste rühmitamist ja sagedamini esinevate tunnuste üldistamist. Isiksus Isiksus kujuneb inimese kaasasündinud omaduste, keskkonna ja kogemuste koosmõjul. Siin eristatakse selliseid kategooriaid nagu introvert-ekstravert, stabiilne-ebastabiilne, sõlt...

Turundus - Tartu Ülikool
350 allalaadimist
11
doc

Mäng ja lapse areng

... 6 Mäng ja lapse areng on tõeline mäng alati emotsionaalselt küllastatud ning sisaldab afekti ja intellekti [7]Mängides mitmeid rolle, õpivad lapsed tundma vastavate isikute tundeid ja vaatlevad maailma nende seisukohalt. Tabel 2. Lapse võimalikud tegevused grupimängus Lapse tegevus Tegevuse kirjeldus Tegevusetus Laps demonstreerib ilmselgelt fookuse või kasvatuse puudumist. Näidatud on kahte...

Lapse areng - Tallinna Ülikool
355 allalaadimist
58
doc

Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine

...l. Püüdke iga elemendi osa välja tuua vähemalt kolm aspekti. Ametid: 1) sekretär suures tootmisettevõttes; 2) klienditeenindaja infolauas; 3) autojuht jäätmekäitlusega tegelevas ettevõttes; 4) noorukite sporditreener. Palun kandke oma arvamused tabelisse ja tooge välja, millised on eri- nevused ja sarnasused. 5) Palun näidake, kuidas ühe eelpool nimetatud ameti esindaja puhul peaksid ilmnema professionaalsuse tunnused. Illustreerige oma vastust näidetega. 2.2. Taju Inimesed võtavad oma käitumise aluseks teabe, mis neil on sündmuste, ...

Majandus -
90 allalaadimist
323
doc

Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED

...ehakeel? Millised olid juhi reageeringud? Millised olid asetäitjate reageeringud? Millised olid alluvate reageeringud? Merlecons ja Ko OÜ 25 KEHAKEEL Soojuse ja külmuse väljendamine kehakeele kaudu Allolevas tabelis on toodud näited kehakeelest, mis viitab soojusele või külmusele. Antud harjutuse käigus soojuse ja külmuse väljendamisel võite kasutada tabelis toodud näiteid. Kehakeel Soojus Külmus Hääletoon mahe kalk Mii...

Isiksusepsühholoogia -
8 allalaadimist
49
docx

Õpilaste enesekohaste oskuste arendamine inimeseõpetuses

...egleid enesearenduseks. Füüsiline mina, individuaalsed erinevused, seksuaalne mina, sotsiaalne mina, kutsealune mina, moraalne ja poliitiline mina, mina kui õppija- väärtused, oskused, suhted, teadmiste kasvamiseks. Personaalse ja sotsiaalse hariduse tunnusjooned. Tabel. Lääne vs ida traditsioon. Mina käsitletakse inimeseõpetuse ainekavas kõiki kooliastmeid läbivalt mitmedimensionaalsena, kusjuures suurema kaaluga on kehaga sotsiaalne mina, seksuaalne mina, sotsiaalne mina ja mina käsitlus õppijana MINA + kutsealane, moraalne, poliitiline, organisatsiooni liige. Mina kon...

Inimeseõpetus -
41 allalaadimist
20
docx

Mäng ja lapse kognitiivne areng

Lektüür Aino Saar „Laps ja mäng“ Mäng ja lapse kognitiivne areng Mängu ja lapse kognitiivse arengu vahelise seose teemal tehtud uurimusi võib jaotada kolme rühma: korrelatiivsed uurimused, eksperimentaalsed uurimused ja treeningu uurimused.  Korrelatiivse...

Pedagoogika - Tallinna Ülikool
31 allalaadimist
124
pdf

Kiirlaenuturg – analüüs ja ettepanekud

...etel tekkis raskusi „kiirlaenu-tüüpi nõuete“ määratlemisel oma portfellis ja kiirlaenu kohta ei eksisteeri ammendavat legaaldefinitsiooni, piirduti küsimusega nõuete olemasolu kohta, mille omanikuks on kümme suurimat kiirlaenu-firmat.8 Allolev tabel esitab saadud vastuseid9: 7 Lindorff Eesti AS: „Võla sissenõudmise vähene reguleeritus ning ettevõtetele litsentseerimise nõuete puudumine võimaldab kiirlaenufirmade omanikeringiga seotud ettevõtetel nõuda kiirlaenuvõlgnikelt ebamõistlikke sissenõudmiskulusid, mis omakorda suurendab kiirl...

Majandus - Euroülikool
17 allalaadimist
192
pdf

NOORTELAAGRI KORRALDAJA KÄSIRAAMAT

...nnakaitseteenistusega. Vesivarustus peab olema vastavuses reovete vastuvõtmise ja töötlemise valitud lahendustega. 5.11. Ventilatsioonisüsteem projekteeritakse kehtivate normide kohaselt. 5.12. Projekteeritava laagri ruumide minimaalne pindala on toodud tabelis 1. Tabel 1 Projekteeritava laagri ruumide koosseis ja pindala Ruumi nimetus Pindala m² mitte alla 1. Eluruum* 4,0 ühele noorele (5,5 - 6,0 ühele täisk...

Amet - Keskkool
11 allalaadimist
524
doc

Arengupsühholoogia

.........................................................................................238 Lisa 6......................................................................................................................239 Lapse arengu tabel..............................................................................................239 Lisa 7......................................................................................................................247 Artikkel Laste hirmud.............................................................

Arengupsühholoogia - Kutsekool
52 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

... valmisolek minna seda teed pidi. Inimene, kes selliseid eesmärke ei püstita, jõuab harva juhtimispüramiidi tippu või ei suuda sinna jõudmisel seal pikemat aega püsida. Juhtide edu ja ebaedu põhjusi on juhtimisalases kirjanduses kajastatud võrdlemisi põhjalikult. Tabelis 1.1 on M. Mesconi 18 seisukohad selles valdkonnas. Tabel 1.1 Juhtide edu ja ebaedu põhjused Ebaedu põhjused ...

Juhtimine -
178 allalaadimist
8
doc

Majutus, toitlustus, turism, meelelahutus

...tering´iks kliendi poolt soovitud kohas. Viimastel aastatel on paljud ettevõtted oma põhikohas tegutsemisele lisaks alustanud ka catering-teenuse pakkumist. Iga ettevõtja valib tegutsemiseks sobivaima teenuste paketi vastavalt soovidele ja võimalustele. Tabel on 2006. aasta andmetel põhinev. http://eope.ehte.ee/toitlustus/images/tabel1.jpg 5 Turism Turism on reisimine väljapoole oma tavalist elukeskkonda meelelahutuse, äri või muu eesmärgi nimel, ning sellise reisimisega kaasnevate teenuste tarbimine ja osutam...

Majandus - Põhikool
14 allalaadimist
38
docx

Võõrkeeles õpetamise metoodika õpimapp

...araamatuid ning eestikeelset internetti. Osaoskuste arendamiseks sobivad näiteks: 1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine; 2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisev lugemine; 3) ülesande täitmine kuuldu ja loetu põhjal (nt küsimustele vastamine, tabeli täitmine, joonise täiendamine jm); 4) järjestusülesanded (nt sõnad lauseks, laused/lõigud tekstiks); 5) eri liiki etteütlused; 6) ümberjutustus; 7) mudelkirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad) 8) projektitööd; 9) lühiettekanded (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine);...

Alushariduse pedagoog -
49 allalaadimist
31
pdf

Äriuuringute alused

...ikad: · Within-case Juhtumi kohta "rikas" ülevaate kirjeldus, mis võtaks kokku kogutud suured andmemahud. · Sisuanalüüs Võtmesõnade leidmine, loendamine, üldistamine. · Cross-case Juhtumite omavaheline võrdlemine ja vastandamine (vormiks on tabel). Transkribeerimise notatsioon: ANDMEALLIKAD JA ANDMETE KOGUMINE Andmeallikad: · Esmased ­ originaalandmed, mis kogutakse just antud projekti käigus (vaatlus, eksperiment, küsitlus) · Teisesed ­ varem teistel eesmärkidel kogutud andmed, mida saab kasutada vaadeldava probleemi uurimisel (ar...

Majandus - Tallinna Tehnikaülikool
16 allalaadimist
8
doc

Laps ja mäng

1.Mängu mõiste ja tunnused: Mäng on suhteliselt kerge ära tunda, aga raske defineerida. Mäng on olnud inmelu ja ühiskonna lahutamatu koostisosa. Samuti on mäng tegevus, mis ei ole seotud primaarsete tarvete rahuldamisega, talle on iseloomulik rõõm ja rahulolu. Laste jaoks on mäng aga erilise tähendusega, ta ...

Mäng kultuuri kontekstis - Tallinna Ülikool
328 allalaadimist
168
pdf

E-TURUNDUSE KURSUSE ÕPPEMATERJAL MAGISTRANTIDELE

... Foorum  Mikroblogi ehk Twitter  Sotsiaalvõrgustik ehk suhtlusvõrgustik  Fotode jagamise keskkonnad  Videoklippide jagamise keskkonnad  Bännerid  Widgetid ehk vidinad  Otsimootorite optimeerimine ehk SEO  Mängud Tabel 1. Virtuaalsed kanalid kui traditsiooniliste kanalite edasiarendused Traditsiooniline kanal Virtuaalne kanal Kontor/esinduskauplus/ajutine müügilett Koduleht/veebipood/kampaanialeht Entsüklopeedia Wikipedia/Vikipeedia Kliendileht/otsepostitus Blogi...

Turundus -
18 allalaadimist
80
docx

LÄBI MÄNGU VÕÕRKEELE JA KÕNE ARENDAMINE LASTEAIAS

...teha saab või milleks ta hea on. (Kingisepp, Salu, Kaljola.) 1.4. Keele-, kõne- ja lugemismängud Leia samasugune täht! Eesmärgid: äratada huvi tähtede vastu, arendada tähelepanu ja nägemistaju Vanus: 2-4 a Vahendid: puust täring, mille külgedel on tähed, tabel samade tähtedega Mängu käik: laps veeretab täringut ja leiab tähetabelist samasuguse tähe. Täiskasvanu võib nimetada tähe nime. (Mänd, 2005). Sõnade lumesõda Eesmärgid: arendada tähelepanu, õppida rääkima selge diktsiooniga Vanus: 4-6 a Mängu käik: Toimub kujutletavate pallide loopiminepaaris. Tingi...

Alushariduse pedagoog -
58 allalaadimist
130
rtf

Amundsoni raamat

...am kui ?ks valikuv?imalus olevat sobiv. Sellisel juhul v?ib tulemuslikuks +2 osutuda otsustus?tabeli meetod. K?igepealt lastakse kliendil tabelis m??ratleda k? +1 ...

Psühholoogia -
15 allalaadimist
103
doc

Meresõiduohutus ja laeva juhtimine

...ine kõrgus (m) k - tegur, reisilaevadel = 0,73; transpordi- laevadel =0,81. Joonis 11.9. Illustreerib sellist resonantsõõtsumist. Valemis (10.14) kasutatavat tegurit k saab leida Lisas 4.toodud tabelist. Kui laeva kõigutavate lainete näiv periood langeb ühte laeva õõtseperioodiga T, tekkib resonantsõõtsumine, mille amplituud (kaldenurgad) võib muutuda laeva jaoks ohtlikult suureks. Õõtsumist tuleb lugeda resonantseks kui: T ...

Ohutus ja ohuteave - Eesti Mereakadeemia
20 allalaadimist
60
pdf

Eesti keel ja kirjandus

...mis- ja väitlemis- ning tänapäevasele kirjaliku suhtlemise oskusele. Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus. Teabetekstide abil arendatakse oskust lugeda teabegraafikat või muul viisil visuaalselt esitatud infot, leida arvandmeid, lugeda ja mõista tabelite, skeemide, graafikute ning diagrammidena esitatud infot ning seda analüüsida, sõnalise teabega seostada ja tõlgendada. Vanemates tekstides kasutatud mõõtühikute teisendamise kaudu edendatakse arvutusoskust. Õpitakse eristama teaduslikku teavet ilukirjanduslikust ja populaarteaduslikust teabest ning ka...

Kirjandus - Keskkool
7 allalaadimist
32
doc

Projektijuhtimine konspekt

...srühma huvi projekti suhtes ? · milline on sidusrühma mõju projektile ? · kas sidusrühmi on oluline kaasata projekti planeerimisse ? · millises projekti etapis kaasata ? · millises vormis kaasata ? · kes saab konkreetset sidusrühma esindada (vt tabel 1)? Tabel 1. Probleemi "bussid hilinevad sageli" sidusrühmade analüüs Sidusrühm/esindaja Huvi/mõju Kaasamise aeg/vorm Bussifirma/arendusdirektor Huvitatud rahaliste Kaasata planeerimise vahendite leidmisest. ...

Raamatupidamise alused -
173 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

... Järgnevalt vaatame seda, et aegruumi auku on võimalik tõlgendada aegruumi tunnelina ( ehk ussiauguna ). See tähendab seda, et aegruumi auk ja aegruumi tunnel on tegelikult üks ja sama. Selleks koostame aegruumi augu ja aegruumi tunneli võrdluse kohta järgmise tabeli: Aegruumi auk: Aegruumi tunnel: Tegemist on aegruumi auguga. Mida Aegruumi auk on nagu aegruu- enam augu tsentrile lähemale, seda enam mi tunnel. Mida kaugemale aeg aegleneb ja kahe ...

Teadus - Tallinna Ülikool
12 allalaadimist
133
pdf

Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1

...ama ristsõna lahendades Kõrvutitöötamine ­istumine õppides erinevaks eksamiks või lugedes erinevat materjali Võistlus ­võistlus, kes paneb kiiremini puzzle kokku Tulemused on ära toodud järgnevas tabelis (M.Cook,1970). Vestlus 51% 21% 15% 0% 6% 7% Koostöö 11% 115 23% 20% 22% 13% Kõrvutitöö 9% 85 10% 31% 28% 14% võistlus 7% 10...

Suhtlemis psühholoogia - Kutsekool
49 allalaadimist
84
doc

Uurimustöö alused

...eemidega. Kvalitatiivsete meetodite puuduseks on sobivate analüüsimeetodite puudulikkus, samuti uurimisprobleemi käsitluse sõltuvus uurija isikust (konkreetsed teadmised ja hoiakud). 1.8.2 Kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete meetodite võrdlus Tabel 1. Rõhuasetuse erinevus kvalitatiivsetes versus kvantitatiivsetes meetodites (Ghauri, Grnhaug 2004: 98) Kvalitatiivsed meetodid Kvantitatiivsed meetodid · Rõhk arusaamisel · Rõhk testimisel ja...

Uurimistöö alused ja... - Tartu Ülikool
903 allalaadimist
19
docx

Sisekontroll ja -audit

.... Sisekontrolli süsteemi eelhindamine Eelnevalt kogutud ja eelmainitud vestlusel tuleb hinnata sisekontrolli süsteemi ja välja selekteerima riskid (kõrgematest madalamate riskideni). Eelneva uurimuse tulemusel tuleb koostada sisekontrolli süsteemi eelhindamise tabel. Tabel võib erineda metoodilisest materjalist, kui tegemist on väiksema mahulise auditiga. Tavapärane on kuuene jaotus (6 veergu): 1) Põhilised riskitegurid ­ fikseeritakse erinevad riskitegurid antud objekti kohta, nt kassaruum, kus asub seif sularahaga ning riskiks võib olla see, et aknad...

Auditeerimine -
185 allalaadimist
14
docx

SISEKONTROLL JA AUDITEERIMINE

...kide identifitseerimise tulemusel pea audiitor reastama nad pingeritta alates suurimast riskist. Hindamise käigus võib audiitor kasutada kõiki meetodeid, mida ta peab vajalikuks. Sisekontrolli eelhindamine vormistatakse vastaval vormil ,,Sisekontrolli eelhindamise tabel". Eelhindamise tabel koosneb 6st veerust ja sõltuvalt siseauditi ulatusest või eesmärgist, võib seda kohandada ja selle peab kinnitama siseauditi struktuuriüksuse juht. I veerg: Põhilised riskitegurid ­ siia fikseeritakse olulised riskid, mis tekivad kas sise- või väliskeskkonnast ning võivad mõjutada ...

Auditeerimine - Kutsekool
55 allalaadimist
198
doc

SOTSIOLOOGIA LOENGUKONSPEKTID

...ad skisofreeniasse. 63 Cesare Lombroso Kurjategijaks sünnitakse ehk bioloogiline determinism. Sotsiaalne darwinism: jätkub inimeste areng madalamast vormist kõrgemasse vormi. Frenoloogia. 19. sajandi frenoloogia tabel. Kaelal kiri: Avasta iseennast. · Phrenology on teooria, mille järgi peakuju järgi saab ennustada inimese isiksuseomadusi, iseloomu ning kriminaalsust. Arendajaks sakslane Franz Joseph Gall 1800, oli populaarne 19.sajandil ning praegu nimetatakse seda pigem pseudoteaduseks. · Frenol...

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
109 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun