Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Online nõustamise eetika - sarnased materjalid

ustaja, internet, klient, tamisel, tama, konfidentsiaalsus, imalus, eetika, koodeks, tehnoloogia, eetilised, imalik, koodeksit, anon, imaluse, rval, lehek, jutanud, juurdep, vastun, hindama, riist, practice, journal, march, annette, matthew, finantsilised, tudengid, pilaste, allikaid, paindlikkus, igatud, muust, tasuvus, kaalutlustel, imeline
16
rtf

Nõustamise alused

...suunajalt) intervjuu algandmete kogumiseks, protseduuri tutvustamiseks. paralleelsed info otsingud kõrval-allikatest: haiguslood, kooli soovitus jms. Mõõtmine (testid, vaatlus jms). Tulemuste interpreteerimine intervjuu tulemuste teavitamiseks 23. Eetika psühholoogilise hindamise läbiviimisel. kliendi informeeritud nõusolek protseduuriks kliendi õigus keelduda testimisest ning katkestada protseduur igal ajamomendil meetodite valiku sobivus meetodite kasutamise kontroll tulemuste ja raporti konfidentsiaalsus. NB! Tavaliselt ei an...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
351 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...se serveriga suhelda), on süsteemi töökindlus kõrge, administreerimine ja laiendamine lihtsad. Sellised termi- nalid suudavad põhitarkvaraga suhelda ja töötada online režiimis ehk andmed on serveris reaalajas. Terminalide töökaugus tugijaamast võib ulatuda 300 meetrini. Ühendades samasse võrku mitu tugijaama, on võimalik tegevusraadiust märgatav...

Logistika alused - Kutsekool
120 allalaadimist
69
doc

Turunduse eksam

...u ebaselgetes kohtades. Ankeediga koos peab alati olema kaaskiri, milles vastajaid motiveeritakse (näiteks teatatakse võimalikust tasust) ja antakse nõu. Erilist tähelepanu tuleb postiküsitluse juures pöörata ankeedi korrektsele välimusele. Postiküsitluseks võib pidada ka online küsitlust, kuigi sellel meetodil on mõned telefoniküsitluse omadused. Online küsitluse puhul täidetakse ankeete internetis. Ka siin kontrollib programm küsitluse käiku, nagu CATI intervjuude puhulgi. Lisaks on võimalik kasutada audiovisuaalseid näidismaterjale, aga ka kokkuvõtet seni antud vastus...

Turundus - Tartu Ülikool
331 allalaadimist
32
docx

Väärtusahela juhtimine kordamisküsimused

...uusi ideid, lahendusi probleemidele jne. Videomängud ja võrgumängud arenevad edasi koolitusvahenditeks ja simulatsioonide abil töö õppimiseks (äri- ja sõjalised missioonid jne., mida ei saa reaalelus läbi teha). On lihtne koostada vajalikke koolitusprogramme online materjalide ja videoloengute abil ja siis neid müüa. Panganduses kasutatakse internetitehnoloogiat, et jõuda rohkemate klientideni. Pakutakse mikrokrediiti inimestele, keda muidu pangandussektor peaks eirama. Väikese krediidi saajad on nõus maksma kõrgemat intressi. See ärimudel mõjutab arengupoliitikat ...

Väärtusahele juhtimine - Eesti Mereakadeemia
63 allalaadimist
46
docx

Kommunikatsiooni eetika eksami kordamisküsimused

...Austrias koodeksist kuigi palju kinni. Kuigi Austria ajalehed väidavad, et nad peavad koodeksist kinni, näitavad uuringud, et ajakirjanikud ei ole teadlikud koodeksi tegelikust sisust. 4. Meedia tundlikkus (responsiveness) meediavälisele kriitikale. Meediakriitika ja online-instrumentide osa meedia vastutuse tagamisel. (mapping media) *Meedia tundlikkus -Avatud dialoogilie -Ajakirjanduslik kultuur; professionaalsus -Meediakriitika: Suhtumine kriitikasse; vormid + mõjukus *Kodanikuühiskonna aktiivsus: -Soalemine ja tagasiside; KÜ kultuur -Initsiatiiv: motiivid -Digitaalse...

Kommunikatsiooni eetika - Keskkool
21 allalaadimist
130
rtf

Amundsoni raamat

... riiklik assotsiatsioon) (http://www.jobweb.com) need on suhteliselt lihtsad ja sisaldavad teatavat paikapandud analüüsimise viisi. Teisisõnu - need ülesanded on süstemaatilisemad. Ma saan aru, et see vahetegemine . What Color is Your Parachute: Job Hunting Online (Mis värvi on sinu langevari: on veidi meelevaldne. Nii mitmeski mõttes on vahe pigem ulatuses kui olemuses. tööotsingud Internetis) (http://www.jobhuntersbible.com/) Muid vee...

Psühholoogia -
11 allalaadimist
10
docx

Kas me oleme internetis kaitstud?

...mete kuvamine on inimeste vaba valik ning paljud veebilehed küsivad üle, kas inimene on nõus enda andmete siirdamisega ühelt saidilt teisele. Laadides üle fotosid, me saame valida, kes neid näevad ja kas üldse näevad. Ma usun, et 10 aastat tagasi ei võtnud inimesed online-privaatsust nii suure tõsidusega kui praegu. Me kuuleme ja näeme, milliseid ohte toob kaasa enda andmete jagamine ning oleme selle tõttu muutunud ettevaatlikumaks. Pew Research Center’s Internet projekt tegi uuringu, mis näitas, et üle poolte Ameerika teismelistest on alla laadinud telef...

Ühiskond - Tartu Ülikool
10 allalaadimist
193
docx

Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt

..., kuid põhiline osa maailma majanduse kasvust tuleneb arenevate ja üleminekuriikide headest tulemustest (eriti Hiina, India ja Venemaa). UNWTO toob oluliste 2007. aastal reisimise kasvu mõjutanud teguritena esile ka soodsate reisipakkumiste parema kättesaadavuse onlinekanalites, mis on suurendanud eelkõige Euroopa elanike välisreiside arvu, aga ka seda, et reisipakkumised on muutunud taskukohasemaks järjest suuremale osale Aasia ja Vaikse ookeani regiooni elanikest. Euroopa regioonidest saavutas 2007. aastal kõige paremaid tulemusi Lõuna Euroopa, kuhu teh...

Turismiettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
86 allalaadimist
7
rtf

Raamatupidaja kutse-eetika koodeks

... ERK nõukoja otsusega 13. mai 2003 i) RAAMATUPIDAJA ii) KUTSE-EETIKA KOODEKS b) c) Sissejuhatus Tundes vastutust raamatupidaja elukutse eest on Eesti Raamatupidajate Kogu (edaspidi ERK) koostanud Raamatupidaja kutse-eetika koodeksi (edaspidi koodeks), mis on aluseks kõigile raamatupidajatele ja raamatupidamise konsultantidele nende kutsealases tegevuses...

Raamatupidamine - Kutsekool
5 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

...idamise aastaaruande koostanud; · aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted; · selgitused põhiaruannete oluliste kirjete ning nende muutumise kohta aruandeperioodil. 8. Raamatupidaja kutse-eetika Raamatupidaja kutse-eetika koodeksi eesmärk on edendada raamatupidaja proffessiooni eetilist kultuuri. Tulenevalt koodeksist on raamatupidaja elukutse eesmärgiks teha tööd vastavuses kutseala standarditega. Eesmärkide saavutamiseks on neli (4) põhinõuet: Usaldusväärsus Kutsealane kom...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
103 allalaadimist
16
pdf

Reklaam internetis - selle plussid ja miinused

...i kiireks müügikasvuks ja seeläbi kindlustab võimaluse turuinvesteeringute tagasiteenimiseks. Üks peamisi järeldusi on interneti keskmiselt tõhusam mõju lühiajaliseks reklaamikampaania tasuvuseks, kui on offline-meediat (televisioon, raadio, ajalehed jne.) kasutades. Online-meedia keskmine ROI (investeeringutasuvus) on 75%, printmeedial 66%, välireklaamil 53% ja telereklaamil 43%. Näiteks internetis näidatav videoreklaam tõi keskmiselt tagasi investeeringutelt 81%, mis on pea kaks korda kõrgem tavalisest telereklaamist. (gfkps.com) Üheks argumendiks miks interneti...

Ainetöö - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
123 allalaadimist
10
doc

Arvuti- ja Informatsioonieetika

...a aknast. Reklaami abil me saame levitada infot, mida korraga saavad vaadata ja lugeda erinevad inimesed, erineva mõtteviisiga ja erineva vanusega. Rahvusvaheline uurimisvõrgustik juhib tähelepanu laste riskikäitumisele internetis Rahvusvaheline teadlastevõrgustik EU Kids Online viib läbi ulatuslikku rahvusvahelist uuringut, mille esialgsetest tulemustest selgub, et üha suurem hulk lapsi kogu Euroopas seisab silmitsi online-keskkonna riskidega, tundes end sellest üha rohkem häirituna. Eestis esindab uuringus Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut. Tartu...

Filosoofia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
42 allalaadimist
6
docx

Arvutieetika

...tesaadav: http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/9127/1/sots_probleemid_virtuaalmaailmas.p df [01.12.2011] 7. Eetikaveeb. Arvuti ja ühiskond. Tartu Ülikooli eetikakeskus. Kättesaadav: http://www.eetika.ee/219914 [01.12.2011] 4. Caplan, E. S. Preference for online social interaction: A theory of problematic internet use and psyhosocial well-being. Communication Research, 2003. 5. Tiks, O. Rootsis üritatakse internetipedofiiliat seadusega keelata. Postimees, 2007. Kättesaadav: http://www.tarbija24.ee/230407/esileht/valisuudised/256714.php [01.12.2011] 6. ...

Insenerieetika - Tallinna Tehnikaülikool
33 allalaadimist
138
doc

STRATEEGILISE TEENINDUSKONTSEPTSIOONI MUUTMINE

...on hakanud informatsioon esmatasandil otse liikuma. Sellele on kindlasti kaasa aidanud kommunikatsioonivahendite tehniline areng – algselt saadeti fakse ning helistamiseks kasutati lauatelefoni, nüüd on igapäevases kasutuses elektronpost, mobiiltelefonid, intranet ning online vestlussüsteem. Eesliini töötajate põhiline tööalane informatsioon – EMT protseduurireeglid – on töötajatel olemas. Jooksvat informatsiooni saadavad vastavalt vajadusele tagaliin ja tortavad üksused. Juhtimisstruktuuris ülevalt alla liigub info otse: peakontorist töötajateni; e...

Ärijuhtimine - Estonian Business School
21 allalaadimist
51
odt

Infoteaduse lõpueksami küsimused ja vastused

... kasutuselevõtul. o Trükitud raamatud - alates 15. saj. hakati koodeksit paberile trükkima. o E-raamat ­ tekst on masinloetav. Offline ­ disketid, CD-ROMid, DVD-d on eraldiseisval kandjal. Online ­ veebis publitseeritud Audioraamatud ­ mitte ei loe vaid kuulad teksti Amazon Kindle 2 ­ 2009a veebr. tuli välja, saab laadida 150 raamatut. · raamatu struktuur ja tunnused o Kirjutusmaterjal o Graafiline salvestis mingis mär...

Infoteadus -
211 allalaadimist
73
docx

Sissejuhatus strateegilisse juhtimisse

...tava õppe maht Õpet vajava tööjõu protsent Õppimis- ja arengueesmärkide saavutamist mõjutavad tegurid 2. Infosüsteemide võimalused Tööjõud vajab teavet klientide, siseprotsesside ja oma otsuste finantstagajärgede kohta. Oluline klienditeenindajale on igasugune online informatsioon. 3. Motivatsioon, otsustusõigus ja eesmärgiühtsus Oluline on organisatsioonis valitsev tegevuskliima Ettepanekute tegemine ja rakendamine Näitaja peegeldab töötajate osalemist ettevõtte tegevuse tulemuslikkuse tõstmisel ­ rakendatud näitajate arv - Vastuvõetud ettepanekute a...

Juhtimine -
7 allalaadimist
95
doc

KUURORDIKONTSEPTSIOONI DISAINIMINE PÄRNU LINNA NÄITEL

... Hypokaustenlagen. ­ Tecnische Gesellschaft. Berliin: Berlin Verlag, 1976, XLIII, pp. 249­267. (saksa keeles) 11. Chacko, Harsha E. Positioning a Tourism Destination to Gain a Competitive Edge. ­ Asia Pacific Journal of Tourism Research, 1997. [http://www.hotel-online. com/Trends/AsiaPacificJournal/PositionDestination.html]. 03.05.2011 63 12. Cooper, Chris, Hall, Colin Michael. Contemporary Tourism: an International Approach. London: Elsevier, 2008, 377 p. 13. Crebbin-Bailey, Jane, Harcup, John W. and ...

Turundus -
41 allalaadimist
6
doc

Avalikud suhted (spikker) suhtekorraldus , avalikud suhted , public relations , avalikkus , PR , meediamonitooring ,

...did meediaga Kasutada tulemusi efektiivselt ja võimalikult laiallt, kuna sellest võivad kasu saada eri tasandite otsustajad. Meediaga suhtlemisel tuntakse viit rahvusvaheliselt välja kujunenud suhtlemistasandit: Professionaalne monitooring koosneb: trüki ja online väljaannete lugemisest, raadio ja televisooni seirest, on the record ehk täielik tsiteerimine – ajakirjanik võib kasutada kõike, mida olete öelnud ning lisada ka teie meediaülevaadete koostamisest ja toimetamisest, meedianalüüsist. ...

Avalikud suhted -
15 allalaadimist
12
doc

TÖÖ MÕISTE INFORMATSIOONILISE KAPITALISMI AJASTUL JA INTERNETIS

...d seda hüve reklaamijatele ja mida rohkem kasutajaid platvormil on, seda suuremad on reklaamimise määrad, just produktiivne töö, mida kasutab kapital, on ühest küljest seotud töötajate ajaga, mis selle tootmisele kulub ja teisest küljest ajaga, mille veedavad kasutajad onlines olles ja selle sisuga tutvudes. Esimest tüüpi teadmiste töö ehk uue meedia ettevõtted maksavad palka, aga teist tüüpi teadmisi toodetakse täiesti tasuta, seal ei ole pidevaid investeerimiskulusid. Kapitalistide interneti kasutamine on ärakasutamise äärmuslik vorm, milles kaustajad töötavad t...

Dokumendihaldus - Tartu Ülikool
7 allalaadimist
10
docx

Artikli kokkuvõte akadeemilises inglise keeles „Understanding the Internet of Things (IoT)“

...27. STEP CHANGE - a significant change, esp an improvement - hüppeline muutus (dictionary.com) 128. STRAIN - Make severe or excessive demands on ­ kurnama (Oxford Dictionary) 129. SUBSCRIPTION - the right to receive a service or access text online for a certain period of time - tellimine, tellimus, abonement (dictionary.com) 130. SUBSET - a set (= a group of similar numbers, objects, or people) that is part of another - alajaotis, alamhulk, osahulk (Cambridge Dictionary) 131. SURVEILLANCE - continuous observation of a ...

Akadeemiline inglise keel - Tallinna Tehnikaülikool
7 allalaadimist
55
docx

KAASAEGNE JUHTIMINE JA PERSONALI KOOLITUS

...oo. 1981. 17. Spencer L.M, Spencer S.M. Competence at Work. Models for Superior Performance. John Wiley&Sons, Inc. Canada. 1993. 18. Stewart, Thomas A. Intellectual Capital. London 1998. 19. Sveiby, Karl-Erik. Knowledge Management... The Karl Erik Sveiby way... Online learning module. 1998. http://knowledgecreators.com/km/kes/kes1.htm. 20. Sveiby, Karl-Erik. The Knowledge Organisation. The Library. 1994. http://www.sveiby.com.au/KOS1.html. 54 21. Vadi, M. ...

Juhtimine -
5 allalaadimist
132
doc

Massikommunikatsiooni ja Eesti ajakirjanduse ajalugu

...l kõigi suuremate ajalehtede toimetused loobusid kirjutusmasinatest ja läksid üle personaalarvutitele, tinaladu hakkas asendama arvutikujundus. Aastatuhande vahetus aga läks Eesti meediaajalukku veel ühe olulise arengu poolest, nimelt sündisid internetis pidevalt uuenevad online-ajaleheuudised. Ajakirjanduse ärilist poolt puudutavaid nihkeid viimase 15 a jooksul soovitan lugeda kogumikust "Meediasüsteem ja meedia kasutus Eestis 1965-2001" Taivo Paju artiklist (Taivo Paju. 15 aastat meediaettevõtlust: meediaettevõtete teke ja meediaturu areng 1989-2004. - Vihalemm, P....

Sotsiaalteadused - Tartu Ülikool
49 allalaadimist
17
docx

Nõustamispsühholoogia

...idada ja kui talle surutakse liigset rääkimist peale, tekib varsti uus probleem. Peab väga hoolikalt vaatama, kellega tööd teed, nägema ka ettepoole ja lähtuma sellest strateegia valikutel. Eetilised printsiibid ­ lähevad järjest rangemaks. Kui ei ole tugevat eetikat all, ei ole praktikat peal. Kliendid ja kolleegid usaldavad sind ainult siis kui eetika töötab. Kultuurilised erinevused ­ tuleb osata kultuurilist erinevust läbi keele semantika. Filoloogiline perfektsus ei ole nii tähtis kui semantiline täpsus. Nõustamise tulevik Mehed ei lähe va...

Nõustamine - Tallinna Ülikool
16 allalaadimist
101
pdf

Projektipersonali juhtimine konspekt

...ate agentide (remote agents) kasutamist, siis nüüdseks on saanud tavapäraseks kõnekeskuste viimine erinevatesse riikidesse ja töötajate värbamine rahvusvaheliselt tööjõu turult, kasutades töö koordineerimiseks kaugjuhtimist. E-õppe erinevad vormid (distance learning; online learning) pole enam nii kulukad kui varem ning on saanud tavapärasteks täiendavateks õppevormideks, mida oodatakse kõigilt ülikoolidelt. Sellised muutused on võimalikuks saanud tänu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kiirele arengule. Sünkroonset ja asünkroonset kommunikatsiooni võimalda...

Organisatsioon ja juhtimine -
42 allalaadimist
19
pdf

Strateegiline juhtimine kordamisküsimused

... igat toodet väikestes kogustes. Tavaliselt lisaks sellele, et müüakse mõnda populaarset toodet suurtes kogustes. Selle suure hulga vähepopulaarsete toodete kogumüük ongi pikk saba. Seda kasutavad nt Amazon.com, Apple and Yahoo! Kuna tootmis ja jaotuskulud vähenevad, eriti online müügi puhul, siis on vähem põhjust suruda tarbijatele peale suurt hulka ühte toodet. Kuna ei ole füüsilise riiulipinna piiranguid ning muid pudelikaelu jaotusel, võivad nisitooted ja teenused olla majanduslikult sama atraktiivsed kui mainstream kaup. 18. Miks avatud innovatsioon muutus vajalikuks e...

Strateegiline juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
239 allalaadimist
81
docx

Võrdleva Poliitika kodutööd

...s: institutions and interconnections. Lexington, MA: Heath. Lijphart, A. (2009). Demokraatia mustrid. Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda. Patterson, T. E. (2013). The American democracy. New York: McGraw-Hill. The American Presidency. (n.d.). In Encyclopedia Britannica online. Retrieved from http://www.britannica.com/presidents/article-284371 (19.02.2014). The White House. The Cabinet. Retrieved from http://www.whitehouse.gov/administration/cabinet. (21.02.2014). United States House of Representatives. Commitees. Retreived from http://www.house.gov/committees/ (...

Politoloogia -
14 allalaadimist
92
pdf

Infosüsteemide ülalhoid - konspekt

...ting, ventilation, air conditioning. Seadmed, mis tagavad õhu ventileerimise ja sobiliku temperatuuri. UPS (Uninterruptible Power Supply) – voolukõikumiste reguleerimiseks, et serveriteni jõuaks kvaliteetne vool􀀁 Akutoitel (offline – ümberlülituste aeg on ms; online – kogu aeg on akutoitel) Kineetilise energia toitega DRUPS - Diesel Rotary Interruptible Power Supply - suurem energiaefektiivsus, ei tekita jäätmeid (akusid pole), vähem komponente = veakindlam 2) Finantshaldus /ITIL/ IT Financial Management – Eesmärk: It varade ja ressursside k...

Infosüsteemide ülalhoid - Tallinna Tehnikaülikool
25 allalaadimist
226
doc

Portugali põhjalik referaat

...el kümnenditel teenuste sektori osakaal märgatavalt suurenenud. Aastal 2008 oli teenindussektoris hõivatud 57,9% töötavast elanikkonnast ja toodeti 69,2% kogulisandväärtusest. Portugal on rahul oma avalike teenuste arenguga - Euroopa Komisjoni andmeil on Portugal näiteks online-teenuste kättesaadavuse ja funktsionaalsuse poolest Euroopa Liidu liikmesriikide seas neljandal kohal. Ettevõtlussõbraliku ja uuendusliku teenustekeskkonna tagamine on valitsuse üks prioriteete majandusarengu edendamisel. Nii on loodud võimalus firma loomiseks ühe tunniga: http://www.empresanahora.pt/ENH/secti...

Geograafia - Keskkool
21 allalaadimist
168
pdf

E-TURUNDUSE KURSUSE ÕPPEMATERJAL MAGISTRANTIDELE

... vajadusel aitavad? Kes vastab operatiivselt kommentaaridele? 8) Pikaajaline plaan ja eesmärgid ning tegevuskava lühemate perioodide kaupa. 17 3. Sihtrühmad Kellele on suunatud e-turundus:  Paljuski on online-kanalid suunatud noorematele inimestele, aga ka igas vanuses kontoriinimestele, kes veedavad iga päev palju aega arvuti taga ja internetis ning suhtlevad palju internetis.  Online-kanalid on võimalus suhelda paljude noorema põlvkonna inimestega neile omases ja tuttavas...

Turundus -
12 allalaadimist
42
docx

ÄRIPLAAN: VideoCV OÜ

... miinuseks võib lugeda kodulehe, kus mustal taustal on must tekst, ning teenuste kohta info saamiseks peab klient teksti aktiivseks tegema, et seda lugeda. Koduleht ei tekita usaldust ja on halvasti üles ehitatud. Turu kaudsed konkurendid on tööportaalid CVKeskus ja CV-Online. CVKeskuse andmebaasis on üle 700 000 CV ja CV-Online´s on üle 250 000 CV. Nende konkurentsieelis on suured tööotsijate andmebaasid, hallates suuremat osa turgu. Samuti on neil palju partnereid tööandjate 12 näol, kes kasutavad nende ...

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
23 allalaadimist
56
doc

Logistika konspekt

...s vigade vähenemine, klienditeeninduseparanemine ja ettevõtte usaldusväärsuse tõus tarnijana. Kohene hõlpus hoiukohtade laosaldode muutmine - kohe kui komplekteerija on skaneerinud riiulilt komplekteeritava kauba vöötkoodi, edastub antud info laoarvestussüsteemi (online ühenduse korral skanneri ja laoarvestussüsteemi vahel). Laoarvestusssteem vähendab automaatselt laoartikli laosaldot hoiukohal vastava arvu ühikute võrra. Sisestamisvigade ellimineerimine -- vöötkoodide kasutamine asendab manuaalse andmesisestuse operatsioonid -- vähem sisestamisvigu 2) Ka...

Logistika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
335 allalaadimist
544
pdf

Mitmekeelne oskussuhtlus

...ol. 9. Hawthorne, NY: Foris publications. Simon C. Dik 1997. The theory of Functional Grammar, Vol. 2: Complex and derived constructions. Berlin: Mouton de Gruyter. Luc van Doorslaer 2009. Risking conceptual maps: Mapping as a keywords-related tool underlying the online Translation Studies Bibliography. – Luc Van Doorslaer ja Yves Gambier (toim.), The Metalanguage of Translation. Benjamins Current Topics. Amsterdam: John Benjamins, 27–43. Helge Dyvik 1998. A translational basis for semantics. Language and Computers, 24, 51–86. Helge Dyvik 2004....

Inimeseõpetus -
9 allalaadimist
6
docx

Insenerieetika referaat

...ahelise jalgpallikomitee (FIFA) reeglistik, Laws of the Game Kättesaadav: http://www.fifa.com/mm/document/affederation/federation/81/42/36/lawsofthegameen.pdf (29.01.2010). 3. Jalgpallikohtunik Collina loobub ametist. Postimees online 2005. Kättesaadav: http://wwx.postimees.ee/290805/online_uudised/175443.php (29.08.2005). 4. Jalgpallikohtunik sai mängu ajal tõsise peatrauma. Delfi sport. Kättesaadav: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/euroliigad/jalgpallikohtunik-sai-mangu-ajal-tosise- peatrauma.d?id=19924077 (20.09.2008). ...

Insenerieetika - Tallinna Tehnikaülikool
69 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun