Otsingule "mikromajandus" leiti 29 faili

mikromajandus – uurib indiviidi, leibkonna, firma käitumist turukeskkonnas SKT – kaupade ja teenuste väärtuste kogusumma, mis on toodetud riigis aasta jooksul sõltumata sellest, kellele kuuluvad tootmistegurid RKT – kaupade ja teenuste väärtuste kogusumma, mis on toodetud kodumaistest tootmisteguritestlähtuvalt aasta jooksul kas riigis või välismaal IAI - riikide võrdlemisel kasutatav statistiline näitaja, mis võtab arvesse kolme tegurit: oodatav eluiga, haridus ja elatustase.

Ă•ppeained

Mikromajandus -GĂĽmnaasium
1
odt

Majanduse põhinäitajad

Majanduse põhinäitajad 2001-2011 Sisemajanduse koguprodukt ( jooksevhindades) Sisemajanduse koguprodukt on kümne aasta jooksul kasvanud 8980,5 miljonit eurot, 2,3 korda. See näitab, et kümne aasta jooksul on tootmine ja hinnad kasvanud ning elu ja heaolu oluliselt paranenud. Oleme jõudnud lähemale heaoluriikidele. Näiteks on Soome SKP 35000 ja USA SKP 37700, Eestis on...

Mikromajandus - Keskkool
37 allalaadimist
3
docx

Eesti Panga statistika analĂĽĂĽs.

(2001-2010) 1.Ehitus Faktid: · Ettevõtete ehitustööde tipphetk oli 2007-ndal aastal. · Eluruume ehitati kõige rohkem 2007-ndal aastal. · Mitte eluruume ehitati kõige rohkem 2008-ndal aastal. Analüüs: Ehitus ettevõtete ehitus tööd kasvasid kuni 2007-nda aastani ning siis hakkas langema. 2010-ndal aastal saavutasid...

Mikromajandus - Keskkool
21 allalaadimist
3
odt

Mikroprotsessorid ja kontrollerid

Kirjelda UART kaadrit. Universaalne asünkroontransiiver Programmeeritud mikrokiip, mis juhib arvutit ja välisseadmeid ühendavat jadaliidest. Täpsemalt öeldes kujutab see endast RS-232C DTE (Data Terminal Equipment) liidest, nii et see on võimeline suhtlema ja andmeid vahetama modemite ja teiste järjestikühendusega välisseadmetega. Arvutis toimub andmete töötlemine baitidena, s.t. bai...

Mikromajandus - Keskkool
19 allalaadimist
1
docx

Majanduse põhinäitajad (kommentaarid)

aastal, hullemaks läks asi aga 2009. aastal. Pärast 2008. aastat hakkasid ka väga paljud firmadtöötajaid koondama ja osa firmasid lõpetas oma tegevuse pankrotiga. Töötuid tekkis kiirelt massiliselt juurde ( 2008. 5.5% - 2009. 13.8 % ) See oli päris otseselt seotud majanduslangusega. Kõige rohkem kannatasid sellised valdkonnad, mis ei kuulu...

Mikromajandus - Keskkool
2 allalaadimist
17
pdf

Mikro seminaritööde vastused

Seminaritööde vastuseid 1) Loomaliha nõudmist ja pakkumist Hollandis iseloomustab järgmine tabel: Loomaliha hind Nõutav kogus Pakutav kogus (eurodes) (tonnides) (tonnides) 2 800 200 4 600 3...

Mikromajandus -
198 allalaadimist
18
docx

Monopoly paper / DeBeers monopol

Running head: DE BEERS MONOPOLY De Beers Monopoly Microeconomics Diamonds ­ an extremely hard, highly refractive crystalline form of carbon that is usually colourless and well know as "girl's best friends", but the story of how diamonds got so famous and how they have remained so rare is down to a company named De...

Mikromajandus -
2 allalaadimist
4
docx

MIKRO MĂ•ISTED

Eelarvejoon – näitab kõiki hüviste kogumeid, mis on tarbijale kättesaadavad antud hindade taseme ja sissetuleku korral. Elastne nõudlus(pakkumine) – on nõudluse(pakkumise) hinnaelastsuse liik, mille korral nõutava(pakutava) koguse suhteline muutus on suurem kui hinna suhteline muutus. Elastsus – on tarbijate reageerimistundlikkuse mõõt. Ettevõte – on tootmisüksus, mis ostab to...

Mikromajandus -
10 allalaadimist
20
docx

Mikro eksam

TARBIJA VALIKUTEOORIA ALUSED Nõudlusseaduse kohaselt hüvise nõutav kogus suureneb, kui tema hind alaneb, kuid nõudlusseadus ei vasta küsimusele, kuidas tarbijad kulutavad oma sissetulekut erinevate hüviste vahel. Kasulikkuse teooria Sõnaga marginaalne tähistatakse väikseid muudatusi. Eelduseks on, et tarbijad teevad hindade või sissetulekute muutudes oma tarbimisvalikutes pigem väikeseid muudatusi. Kardinaalse kasulikkuse teoreetikute kohaselt...

Mikromajandus - Keskkool
31 allalaadimist
38
odt

Mikro KT1

Vastus: Õige Vale Õige Selle esituse hinded 11. Question14 Punktid: 1 Kui kauba L hind tõuseb, siis asenduskauba H nõudluskõver jääb paigale. Vastus: Õige Vale Õige Selle esituse hinded 11. Question15 Punktid: 1 Pakkumise seadus väidab, et mida kõrgem on hind, vähem soovivad tarbijad seda toodet osta. Vastus: Õige Vale Õige Selle esituse hinded 11. Question16 Punktid: 1 Mikromajandusteoorias käsitletakse peamise nõudluse mõjutajana tarbijate soove. Vastus: Õige Vale Õige Selle esituse hinded 11. Question17 Punktid: 1 Kui kauba pakkumine väheneb ja nõudlus jääb samaks, siis kauba tasakaaluhind tõuseb. Vastus: Õige Vale Väär Selle esituse hinded 01. Question18 Punktid: 1 Elastse nõudluse puhul toob toote hinna alandamine kaasa tootja tulude suurenemise. Vastus: Õige Vale Õige Selle esituse hinded 11. Questi...

Mikromajandus -
135 allalaadimist
3
docx

Mikromajanduse KT2

Kaudsed maksud om oma olemuselt regressiivsed, kuna madalama sissetulekuga inimesed maksavad oma sissetukekust suhteliselt suurema osa kaudseteks maksudeks võrreldes suurema sissetulekuga inimestega. T 2. Kaudsed maksud on oma olemuselt regressiivsed, kuna madalama sissetulekuga inimesed maksavad oma sissetulekust suhteliselt väiksema osa kaudseteks maksudeks võrreldes suurema sissetu...

Mikromajandus -
8 allalaadimist
32
doc

Mikro- ja Makroökonoomika mõisteid

2 1. Mikroökonoomika................................................................................................2 1. Majandusteaduse olemus............................................................................... 2 2. Majanduse põhiküsimused, majandusprobleem...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
514 allalaadimist
24
docx

SISSEJUHATUS MAJANDUSTEOORIASSE

september 2011 KT'd: 17.10 5.12 Eamets "Sissejuhatus majandusteooriasse" Teadus annab inimestele tõeseid teadmisi. Tõesed on kõik väited, millel pole mõistlikke põhjendatud vastuväiteid. Absoluutsed tõed ­ Päike paistab. majanduses absoluutseid tõdesid pm ei ole. Suhtelised tõed ­ peaaegu kõik tõed majanduses Hüpotees ­ öeldakse, et miski on tõde kindlatel tingim...

Majandus - Tartu Ăślikool
340 allalaadimist
66
ppt

Majanduse arvestuse koradmine 10.klass

Majanduse arvestuse kordamisküsimustik Liisa Aavik 10c Mis on majandusteadus? · Sotsiaalteadus · Uurib seda, kuidas inimesed tegutsedes üksi või rühmiti, otsustavad, kuidas kasutada nappe ressursse oma vajaduste rahuldamiseks. Miks on majandus sotsiaalteadus? · Sest hõlmab inimkäitumise uurimist. · Teaduseks saab se...

Majandus - Keskkool
51 allalaadimist
4
docx

Mikro- ja makromajanduse eksamiks kordamine

Mikroökonoomika uurib ettevõtete ja tarbijate (kodumajapidamiste) käitumist turgudel (majandusotsuseid) Makroökonoomika uurib majandust kui tervikut. Tema uurimisobjektideks on üldiselt rahvamajanduslikud nähtused nagu koguväljund, tööhõive, töötus, üldine hinnatase jne. Makroökonoomika baseerub mikroökonoomika põhitõdedel ja niiviisi on nad omavahel otseselt ka seotud. Nõudlusse...

Majandusteaduse alused - Akadeemia Nord
1 allalaadimist
2
txt

Majanduspoliitika

Otsesed ekspordisubsiidiumid-lisatasud,mille saab ettevtte riigilt vljaveo eest 2.Kaudsed subsiidiumid-maksusoodustused,madalama intressiga laenud vljaveetavate kaupade tootmises jne. 3.Korrigeerivad tollimaksud Majanduspoliitikat vib klassifitseerida ka sektorite jrgi. 1.Primaarne sektor(pllumajandus) 2.Sekundaarne sektor(tstus) 3.Tertsioorsektor(sisekaubandus) Mikromajandus,Makromajandus FINANTSTURU FUNKTSIOONID 1.Ettevte,ksikisik-tarbib vhem,kui teenib-sstja 2.Ettevte,ksikisik-tarbib rohkem,kui teenib-laenaja Finantsturg on vahendaja,kes kiirendab sstjate vabade rahade judmist laenajateni. Laenaja saab vlakirja,mis kohustab kindlaks thtajaks raha koos protsentidega tagasi maksma. Sellega on tekkinud vrtpaber. Omandireformd ja phieesmrgid Eesti vabariigi omandireformi philised valdkonnad 1.Maareform ma...

Majandus - Kutsekool
79 allalaadimist
2
doc

Avalik haldus ehk valitsemine

5-4.6 avalik haldus ehk valitsemine MAJANDUSPOLIITIKA HALDAMINE EHK ADMINISTREERIMINE = seaduste elluviimine. Majandus on ühiskonna alus, heh. Tootmiseks vaja ressursse, nt loodusvarad Suur bürokraatia, ametnikkond. Omavalitsused. (põlevkivi, turvas, puit, liiv), tööjõud ja...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
130 allalaadimist
20
rtf

Ühiskonnaõpetuse gümnaasiumi konspekt

SISSEJUHATUS TEEMASSE Ühiskond - puudutab alati inimestega seonduvat. 2. ÜHISKONNA STRUKTUUR I Sektor - Avalik sektor - kõik see, mis on seotud valitsusega(riik, poliitika, valitsemine). II Sektor - Erasektor, ärisektor - ettevõtlus- ,tulundussektor(Eesmärk tuluteenimine). Selged piirid puuduvad, nt Eesti Energias ja Estonian Airis osaleb ka riik, seetõttu, on meil ka majandusminister. III Sektor -...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
43 allalaadimist
2
doc

Mikromajanduse mõisted

Mikromajandus Majandusteadus on sotsiaalteadus, mis uurib seda, kuidas inimesed, tegutsedes üksi või rühmiti, otsustavad, kuidas kasutada nappe ressursse oma vajaduste rahuldamiseks Kapitali alla käivad hooned, tööriistad, masinad, mida inimesed toodete ja teenuste tootmiseks loovad ja kasutavad. Tootmisteguriteks loetakse loodusvarasid, tööjõudu ja kapitali Ettev...

Majandus - Keskkool
15 allalaadimist
6
doc

Majanduse konspekt

Aktiivne ja passiivne tööhõive poliitika; aktiivne ja passiivne elanikond Töötuskindlustus, töötukindlustusmakse, töötutoetus (erinevused, tingimused, summad). Kes on töötu? Riigieelarve. Kuidas tehakse riigieelarvet? Kui suur on Eesti riigieelarve. Kust tulevad riigieelarve tulud? Kuidas koostatakse eelarvet (eelarve defitsiit, tasakaal). Brutopalk, netopalk, tükipalk...

Ăśhiskond - Keskkool
27 allalaadimist
10
rtf

Majanduse konspekt

· mikromajandus - vaatab ettevõtteid ja kodumajandusi, kuidas nad nappivates resursside tigngimustes teevad oma majanduse otsuseid selliselt, maksimeerivad rahulolu või kasumit · makromajandus ehk makroökonoomika, uurib majandust tervikuna · inflatsioonimäär - tarbijahinna indeks · töötud- inimesed, kes on ilma tööta · tööhõive- inimesed, kes töötavad ·...

Majandus -
6 allalaadimist


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

- Olen tingimustega nõus

SEB Swedbank Mobiil

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto