Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

Mehhaaniline energia ja potensiaalne energia - sarnased materjalid

mehaaniline, kehadel, jookseb
8
docx

MEHHAANILINE ENERGIA

MEHHAANILINE ENERGIA PRAKTIKA ARUANNE Õppeaines: FÜÜSIKA I Ehitusteaduskond Õpperühm: Juhendaja: lektor Esitamiskuupäev: Õppejõu allkiri: ……………… Tallinn 2015 1. Töö ülesanne. ...

Füüsika - Tallinna Tehnikaülikool
38 allalaadimist
4
docx

MEHHAANILINE ENERGIA

MEHHAANILINE ENERGIA 1. TÖÖ EESMÄRK Määrata eri massidega kehade potensiaalsed ja kineetilised energiad ning energia salvestamise ja muutumise seadused. 2. TÖÖVAHENDID Energia salvestamise seade, fotoväravad, lab. kaal, aja, teepikkuse ja kiiruse mõõtevahend. 3. TÖÖ TEOREETILISED ALUSED Kehade p...

Füüsika - Tallinna Tehnikakõrgkool
8 allalaadimist
3
docx

Mehhaaniline energia

Tartu Kutsehariduskeskus Mehhaaniline energia Referaat Mariliis Majak MJ 212 Juhendaja õp: Dmitri Luppa Tartu 201...

Füüsika - Kutsekool
6 allalaadimist
34
doc

Mehhaaniline energia

...€¦……….. Õppejõu allkiri: ……………… Tallinn 2016 SISUKORD 1 LABORATOORNE TÖÖ NR. 1.......................................................................................................3 1.1 Mehhaaniline energia.................................................................................................................3 1.1.1 Tööülesanne.........................................................................................................................3 1.1.2 Töövahendid.................................................................................

Füüsika praktikum - Tallinna Tehnikakõrgkool
17 allalaadimist
2
docx

Mehhaaniline töö, energia ja võimsus

Mehhaaniline töö, energia ja võimsus Kõik kolm on füüsikalised suurused (töö, energia, võimsus). 1. Mehhaaniline töö Mehhaaniliseks tööks nimetatakse kehale mõjuve jõu ja selle jõu mõjul läbitud nihke korrutist. A – mehhaaniline töö A=F*s See valem kehtib juhul kui jõu ja...

Füüsika - Keskkool
1 allalaadimist
2
pdf

Füüsika KT nr 6: Mehaaniline töö, Energia

...ilise energia kaks põhiliiki Kineetiline energia - energia, mis on tingitud liikumisest Ek=mV2/2 Potentsiaalne energia - energia, mis on tingitud jõududest. Ep=kl2/2 Potentsiaalse energia suhtelisus Ep=mgh Mehhaaniline koguenergia - keha potensiaalse ja kineetilise energia summa Energia jäävuse seadus: Kehade süsteemi või keha mehaaniline koguenergia on muutumatu. Ep+Ek=Const Võimsus - f.-suurus, mis näitab töö tegemise kiirust. Tähis N, valem N=A/t, mõõtühik 1W Ülesanded eri...

Füüsika - Keskkool
4 allalaadimist
2
doc

Füüsika KT kordamine: Mehaaniline töö, Võimsus, Energia

...ehad saavad sooritada. Energia ei teki iseenesest. Energia kandub ühelt kehalt teisele, Energia võib muunduda ühest liigist teise. Kõikides mehhaanilistes nähtustes, kus ei esine hõõrdumist, on mehhaaniline energia jääv. Keha massist: Keha kiirusest: Jõu rakenduspunkt Jõu rakenduspunkt ­ punkt, kuhu jõud on rakendatud. Kang on tasakaalus, kui võrdsete...

Füüsika - Keskkool
69 allalaadimist
7
docx

Füüsika I kordamine laboritööks

...t Raske mass- keha võima osaleda gravitatsioonilises vastastikmõjus m Tiheduse valem- = , kus m=mass V=ruumala v 4 KERA V= r 3 3 RISTKÜLIK V =a*b*c 2. Mehhaaniline energia Energia- skalaarne füüsiklasine suurus, mis iseloomustab keha või jõu võimet teha tööd Kineetiline energia- energia, mis on tingitud keha liikumisest teiste kehade suhtes. Definitsioon: Töö mis on vajalik mingi keha liikuma panemiseks ja keha säilitab oma energia, kui just keha k...

Füüsika - Tallinna Tehnikakõrgkool
3 allalaadimist
6
doc

Füüsika mõisted kutsekoolile

...keha kuju muutus väikese jõu toimel 2 džaul-töö, energia ja soojushulga mõõtühik 3 elastsusjõud-keha kuju ja mõõtmete muutumisel(deformeerumine) tekkiv jõud 4 energia- füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha või jõu võimet teha tööd 5 mehhaaniline energia-suurus, mis võrdub maksimaalse tööga, mida keha antud tingimustes võib teha, tööd tehakse alati energia arvelt 6 kineetiline energia-energia, mis kehal on tema liikumise tõttu 7 potensiaalne energia-energia, mis kehadel on nende vahelise vastastikuse mõju tõttu 8 siseenergia-k...

Füüsika - Kutsekool
2 allalaadimist
3
docx

Soojusõpetus

...levimine ühelt kehalt teisele ­ soojusülekanne. Siseenergia levib soojemalt kehalt jahedamale. Soojenevate kehade siseenergia suureneb sama palju kui väheneb jahenevate kehade siseenergia. Soojusliku tasakaalu korral puudub kehade vaheline soojusülekanne. Mehhaaniline töö. Siseenergiat saab suurendada ka tööga. Kineetiline energia suureneb siseenergia vähenemise arvelt. 8 ) kehade soojenemine ja jahtumine Temperatuuri muudu leidmiseks (t2-t1). Temperatuuri muut sõltub kehale kandunud soojushulgast. Erineva massiga kehade soojendamiseks temperatuuri muudu...

Füüsika - Põhikool
57 allalaadimist
1
txt

Kõik energiast

ENERGIA: -)Energiaks nimetatakse keha vi kehade ssteemi vimet teha td. -)Energia on fsikaline suurus, mis nitab kui palju td vib keha antud tingimustes teha. -)Mehhaaniline energia jaotatakse.1)kineetiline energia, 2)potensiaalne energia. -)Energia hikuks on 1J. -)Kineetiliseks energiaks nimetatakse energiat, mida kehad omavad oma liikumise tttu. -) Thiseks on K -)K=mv2. k=kineetiline energia(1J). v=keha kiirus(1m/s) m=keha mass (1kg). ...

Füüsika - Põhikool
12 allalaadimist
3
rtf

10. kl üleminekueksami kordamisküsimused.

...deformeerumisel. 22. Mõiste: Keha impulss e. liikumishulk: Keha massi ja kiiruse vaheline korrutis. 23. Mõiste: Impulsi jäävuse seadus: Suletus süsteemi koguimpulss on sinna kuuluvate kehade igasugusel vastastikmõjul jääv. 24. Mõiste: Mehhaaniline töö: Mehhaanilist tööd tehakse siis, kui kehale mõjub jõud ja keha selle jõu mõjul ka liigub. 25. Mõiste: Võimsus: Võimsus iseloomustab töö tegemise kiirust, kusjuures tööd tehakse ainult liikumisel. 26. Mis on energia? Keha või kehade süsteemi võimet teha tööd nim. ener...

Füüsika - Keskkool
40 allalaadimist
12
doc

üldiselt füüsikast

...adele mõjuvate jõudude määramine keerukas. Nendel juhtudel tuleb mehhaanika ülesannete lahendaminel kasutada uusi suurusi ja seadusi, mis tulenevad Newtoni seadustest, kuid ei nõua mõjuva jõu ja kiirenduse määramist. Need on impulss ja energia. Mehhaaniline töö. Töö on füüsikaline suurus mehhaanikas, mille puhul keha liigub temale rakendatud jõu mõjul. 1J on töö, mida teeb jõud 1N, kui tema mõjul liigub keha ühe meetri võrra. Töö üldine definitsioon on A=Fecos alfa on nurk mõjuva jõu ja keha liikumis suuna vahel. ...

Füüsika - Keskkool
146 allalaadimist
1
doc

Mehhaaniline töö

1. Mehhaaniline töö näitab mõjuva jõu tulemuslikkust. Ta näitab kui palju liigub kehab mõjuva jõu toimel. Tööks nimetatakse mõjuva jõu ja tema mõjul läbitud teepikkuse korrutist. 2. Töö ühikuks on dzaul (J). Üks dzaul on töö, mida teeb ühe Njuutoni suurune jõud ühe meetri pikkusel teel. Kasutus...

Füüsika - Põhikool
13 allalaadimist
69
docx

FÜÜSIKA 1 eksami vastused

...t teisele, kuid kineetilise ja potentsiaalse energia summa ei muutu, st see jääb konstantseks. Mehaanilise energia jäävuse seadust väljendab avaldis: E Ek E p const PS! Tuleb silmas pidada, et see jäävusseadus kehtib vaid süsteemides, milles mehhaaniline energia ei muundu mittemehaanilisteks energialiikideks, näiteks hõõrdumisel ja mitteelastsel põrkel soojuseks või tuulegeneraatoris elektrienergiaks. [5] Väljavõte õppejõu konspektist konservatiivsete ja mittekonservatiivsete jõudude kohta: 24. Üldine energiajäävuse seadus (sõnastus, va...

Füüsika - Tallinna Tehnikakõrgkool
21 allalaadimist
109
doc

Füüsikaline maailmapilt

...ohaselt on süsteemi kineetilise ja potentsiaalse energia summa jääv suurus: Ek + Ep = const. Selle kohaselt võib keha kineetiline energia muutuda potentsiaalseks ja vastupidi nii, et nende summa ei muutu. Tuleb silmas pidada, et see kehtib süsteemis, kus mehhaaniline energia ei muutu teisteks energialiikideks, näiteks soojusenergiaks hõõrdumisel. Näiteks maast üles tõstetud kivil seni ainult potentsiaalne energia, kuni me tead käes hoiame. Kui me kivi lahti laseme, hakkab kivi langema ja järjest kiiremini liikuma ja koos sellega potentsiaalne energia v...

Füüsikaline maailmapilt - Kutsekool
38 allalaadimist
24
docx

Keskkonnafüüsika arvestuse materjal

...eha võnkumise amplituude kasv välise jõu mõjul  Mehhaaniliste sundvõnkumiste resonantsi näited: Kiik, muusikariistade korpus  Võnkuv süsteem võib resonantsi korral ka puruneda Vibratsioon:  Väikese amplituudiga kiire mehhaaniline võnkumine, värisemine  Olulised: o Võnkumise amplituud o Maksimaalne kiirendus o Konstruktsioonide ja organismide üksikkomponentide resonants Lained: ruumis leviv võnkumine Lainete jaotus:  Pikilained (heli, lained vedrus) ...

Füüsika - Eesti Maaülikool
12 allalaadimist
414
pdf

TTÜ üldfüüsika konspekt

...ii, plastiliin). Rabedad materjalid – purunemispiir väike. Purunevad väikeste suhteliste pikenemiste korral (malm, klaas). Mehhaanilise pinge ja rõhu erinevus seisneb selles, et kui rõhk on alati rakendatud mõjutatava pinnaga risti, siis mehhaaniline pinge võib mõjuda ka pinnaga paralleelselt. Sel juhul nimetatakse seda tangentsiaalpingeks ja tähistatakse τ . Tangentsiaalpinge põhjustab nihkedeformatsiooni. r ...

Füüsika - Tallinna Tehnikaülikool
53 allalaadimist
4
docx

Füüsika küsimused ja vastused

1. Mis on mehhaaniline liikumine ja mida tähendab selle suhtelisus? Mehhaanikas tehakse tööd siis kui mingi jõu mõjul keha liigub mingi vahemaa. Suhtelisus tähendab teiste kehade suhtes asukoha muutmist. 2. Mis on ühtlaselt muutuv liikumine ja mida tähendab kiirendus? Ühtlaselt muutuv liikumine on masspunkti ...

Füüsika -
9 allalaadimist
18
docx

Põhikooli Füüsika

...tesilindrit (ebakorrapäraline keha). Tihedus on füüsikaline suurus, mis näitab aine massi ruumalaühikus. Seda tähistatakse reeglina sümboliga (roo) ning mõõdetakse ühikutes kg/m3 (SI-süsteemi põhiühik) või g/cm3. Definitsiooni järgi Liikumine ehk mehhaaniline liikumine on füüsikas (mehhaanikas) kehade või osakeste ümberpaiknemine ehk nihkumine ruumis ehk asukohavahetus ehk asukoha muutumine ajas (aja jooksul) teatava (üldjuhul muutuva) kiirusega ja liikumise trajektoori järgi. Liikumine võib olla ka keha mõõtmete ja kuju muutumine. Materiaalse ...

Füüsika - Põhikool
53 allalaadimist
9
docx

Füüsika kordamine 10-nda klassi üleminekueksamiks

...laselt muutuv liikmine: Dünaamika( Newtoni II seadus): Gravitatsioonijõud: Raskusjõud: Keha kaal: Ühtlane ringjooneline liikumine: Joon ja nurkkiiruse vaheline seos: Maa tehiskaaslase liikumine: Hõõrdejõud: Elastsusjõud: Mehhaaniline töö: Võimsus: Kineetiline energia: Potentsiaalne energia: Energia jäävuse seadus: Muutuva jõu töö: Harmooniline võnkumine: Impulss: MOLEKULAARFÜÜSIKA Rõhk: Ainehuk: Keskmine kineetiline energia: Ideaalse gaasi olekuvõrrand: Termodünaamika: Ideaalne soojusmasin: Tähis...

Bioloogiline füüsika - Keskkool
47 allalaadimist
26
doc

Tahke keha mehhaanika.

... (2.21) Siin on kineetilise ja potentsiaalse energia summa tähistatud E-ga, seda nimetatakse keha mehhaaniliseks energiaks. Valem (2.21) väljendab mehhaanilise energia jäävuse seadust: kui kehale mõjuvad ainult konservatiivsed jõud, on keha mehhaaniline energia jääv. Sama kehtib 7 mehhaanilise süsteemi korral, mille kehade vahel mõjuvad vaid konservatiivsed sisejõud ja millele mõjuvad ainult konservatiivsed välisjõud. Süsteemi suletus ei o...

Füüsika - Eesti Maaülikool
98 allalaadimist
31
docx

KESKKONNAFÜÜSIKA ALUSED

...imkeha kangsüsteemid. o Näiteks õlavars ja küünarvars. Kaotatakse jõus, võidetakse teepikkuses. Jõu rakenduspunktides (seal, kus lihased kinnituvad luude külge) on jõud ja mehhaanilised pinged väga suured. · Keemiline ja mehhaaniline energia. o Kütuse keemiline energia muudetakse mootoris mehhaaniliseks energiaks. Kasutegur 20%. · Lihaste kasutegur. o Lihaste kasutegur (toitainete keemiline energia) on 40%. · Kütuseelement. o Kütuseelement on seade kütuse keemilise ener...

Keskkonafüüsika -
35 allalaadimist
3
doc

Põhikooli füüsika valemid

...kkus t aeg 3. Kehade vastastikmõju F= m g raskusjõud(njutonites)= keha mass(kg) 10 N/kg p=F Rõhk( )=rõhumis jõud (N) S pinna suurus(m ) 4. Töö ja energia A= F s mehhaaniline töö(J-dsaul)= liikumist põhjustav jõud(N) teepikkus(m) N= A võimsus(W)= töö(J) t aeg(s) 5. Rõhk vedelikes ja gaasides p= p g h rõhk vedelikus= vedeliku tihedus vedelikukõrgus 10 N ...

Füüsika - Põhikool
433 allalaadimist
13
doc

Mehhaaniline liikumine

I kursus. Mehaanika Mehhaaniline liikumine Ühtlane sirgjooneline liikumine ­ on liikumine, mille puhul keha sooritab mistahes võrdsetes ajvahemikes võrdsed nihked. s l s = vt x = x0 + vt v= vk = ...

Füüsika - Põhikool
84 allalaadimist
2
docx

Vahelduvvool

...sneb el. Jaamadest, tarbijatest ja jaotussüsteemist. Tarbijad ühendatakse rööbiti juhtmed: faasijuhe (nulli või maa suhtes perioodiliselt muutuv pinge) nulljuhe (pinge maa suhtes puudub) maandus (ühend. Maaga, et maandada korpuseid) mehhaaniline generaator ­ mehhaaniline energia muundub el. energiaks. Vooluga raam muutuvas magnetväljas, tekib induktsiooni emj Faraday seadus ­ määratakse induktsiooni emj Em=B*S*w Kolmfaasilis voolu ühendusviisid: Kolnurkühendus ­ neutraali pole, pinge nurkade vahel 400V Tähtühendu...

Füüsika - Keskkool
15 allalaadimist
39
docx

Elekter ja magnetism

...aame suurel hulgal jadamisi kerima. Mingisuguse jõuga seda raamide kogumikku ringi ajades saamegi voolu praktiliseks kasutamiseks. Oleme saanud elektrigeneraatori, mis on elektrimootoriga võrreldes pöördprotsess: nüüd muudetakse mehhaaniline energia elektrienergiaks. Mida tähendab elektriline inerts Lenzi seadusega seoses? Olgu meil muutuva vooluga juhe (vool kasvab/kahaneb). Muutuva vooluga juhtme ümber on muutuv magnetväli, st magnetväli ja juhe liiguvad teineteise suhtes. Seda liikumist saab tõlgendada mitte nii hästi ju...

Füüsika - Keskkool
94 allalaadimist
12
doc

Kogu 2008. aasta 12. klassi eksamimaterjal

Mehaanika Mehhaaniline liikumine Ühtlane sirgjooneline liikumine- Ühtlaseks sirgjooneliseks liikumiseks nimetame sellist liikumist, mille korral (punktmass) sooritab mis tahes võrdsetes ajavahemikes võrdsed nihked. Ühtlaselt muutuv liikumine- Liikumist, kus kiirus muutub mis tahes võrdsete ajavahemike jooksul ühesu...

Füüsika - Keskkool
449 allalaadimist
29
doc

Füsioloogia

...iite (enamik neuroneid) *bipolaarseid neuroneid, millel on 1 dendriit ja 1 akson (näit sensoorsed neuronid silmas) *unipolaarseid neuroneid, millel on vaid akson (näit enamik sensoorsetest neuronitest). Neurogliia rakud funkts on: *toestus ja mehhaaniline kaitse *barjäärifunktsioon vere ja neuronite vahel *võõrkehade fagotsütoos *ajuvedeliku produtseerimine *elektrilise isolatsiooni tagamine. Astrotsüüdid e tähtrakud - palju tsütoplasmaga täidetud kehast eemale ulatuvaid jätkeid, mis annavad neile rakkudele spetsiifilise kuju. Jätked "hoiavad ...

Füsioloogia -
40 allalaadimist
1
doc

Töö ja Energia

...ja selle tegemiseks kulunud ajavahemiku jagatisega (N=A/t, kus N on võimsus (W), A on töö (J) ja t on töö tegemiseks kulunud aeg (s)). Võimsus näitab ajaühikus tehtud töö suurust. Võimsus on üks vatt, kui keha teeb ühe sekundi jooksul tööd ühe dzauli. Mehhaaniline energia on keha võime teha tööd. Mehhaanilist energiat liigitakse potentsiaalseks ja kineetiliseks energiaks. Energia näitab, kui suurt tööd keha või vastastikmõjus olevad kehad saavad sooritada. Energia muundumise mõõduks on töö. Potentsiaalne energia on energia, mida kehad omavad vastastik...

Füüsika - Keskkool
194 allalaadimist
5
docx

Füüsika eksamikordamine

...ust. 11)Potentsiaalne energia Potentsiaalne energia on süsteemi energia, mis on tingitud keha asendist ja mõjust süsteemi teiste kehade suhtes ja kõigile süsteemis olevatele kehadele vastastikku mõjuvatest jõududest välises jõuväljas. Wp=mgh (J) 12)Mehhaaniline energia ja energia jäävuse seadus W=Wk+Wp , kus Won mehhaaniline energia (J), Wkkineetiline energia (J), Wppotentsiaalne energia(J) Konservatiivses jõuväljas asuva keha mehhaaniline koguenergia on ajas muutumatu, jääv suurus. Kui kehtib EJS (suletud süsteemis), siis W=0 13)Jäiga keha pöör...

Füüsika - Tallinna Tehnikaülikool
464 allalaadimist
3
docx

Füüsika mõisted 8. ja 9. klass

...hik-1J. Kineetiline energia-energia, mida keha omab liikumise tõttu. Ek = mv2/2. Potentsiaalne energia-energia,mis kehadel on nendevahelise vastastikuse mõju tõttu.E=mgh. Energia jäävuse seadus-energia ei teki ega kao,vaid muundub ühest liigist teise. Mehhaaniline töö-füüsikaline suurus,mis võrdub jõu ja selle mõjul keha poolt läbitud teepikkuse korrutisega.Seda tehakse siis kui keha liigub mingi jõu mõjul. A=Fs. Võimsus-füüsikaline suurus,mida mõõdetakse ühes ajaühikus tehtava tööga. Võnkumine-liikumine, mis kordub kindlate ajavahemike järel. Amplituud-suurim kaugus tas...

Füüsika - Põhikool
9 allalaadimist
16
doc

Võnkumised

... , (7.35) 2 järelikult on kineetiline energia maksimaalne tasakaaluasendit läbides, kus kiirus on maksimaalne, ning null amplituudasendis, kus ka kiirus võrdub nulliga. Võnkumise summaarne mehhaaniline energia, mis dissipatiivsete jõudude puudumise tõttu on konstant, avaldub potentsiaalse ja kineetilise energia summana kA 2 cos 2 ( 0 t + 0 ) mA 2 02 sin 2 ( 0 t + 0 ) E = E p + Ek = + . (7.36) ...

Füüsika - Tallinna Tehnikaülikool
117 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun