Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Iraagi energiamajandus kodune töö (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

  • Kui palju energiat riik toodab ja tarbib?
  • Mis traditsiooniliste energiavaradega on riik varustatud Energy production?
  • Mitmendal kohal on riik nafta gaasi ja söe tootmisel ekspordil impordil ?
  • Kui palju toodetakse elektrienergiat aasta jooksul kokku Sinu valitud riigis?
  • Mitmendal kohal on riik elektrienergia kogutoodangult maailmas?
  • Mitmendal kohal on riik elektrienergia tarbimises inimese kohta?
  • Millised riigi majandusharud on peamised energiakasutajad?
  • Mis tüüpi elektrijaamades toodetakse elektrienergiat Electricity generation by fuel?
  • Mis alternatiivsed energiavarad on riigis kasutuses?

Lõik failist


Riigi energiamajandus 
           ARVUTITUND  2017
Iseloomusta oma riigi energiamajandust ja anna hinnang riigi energiajulgeolekule.
1. Riigi varustatus traditsiooniliste energiavaradega. 
 Kui palju energiat riik toodab ja tarbib? Anna hinnang, kas riik on energia  eksportija  või importija.
Iraak  toodab aastas 162986 kT ja tarbitakse 21519 kT. Seega on Iraak energia eksportija, sest 
tootmine on  7,6x suurem tarbimisest. ( Iraq indicators...2014.)
 Mis traditsiooniliste energiavaradega on  riik varustatud (Energy production )? 
Nafta  ja  gaasiga . ( Ibid .)
Joonis 1. Iraagi traditsiooniliste energiavarade paiknemine
Allikas: Vox. 11.08.2014
 Iraagi traditsioonilised energiavarad paiknevad Põhja-, Kesk-, Ida- Iraagis . Riigis on väga 
palju  nafta  leiukohti. Suuremad naftamaardlad,  Rumaila  NorthEast  Baghdad ja Kirkuk, 
1
asuvad Ida- ja Põhja-Iraagis. Väiksemad leiukohad asuvad nende kohtade läheduses ning
samuti ka torujuhtme ääres, mis  jookseb  diogonaalis läbi riigi. Gaasivarud paiknevad 
põhjaosas. Samuti on varusid ka Lääne-Iraagis, Saudi  Araabia  piiri ääres, kuid leiukohast 
jääb Iraagi territooriumile vaid väike osa. 
 Mitmendal kohal on riik nafta, gaasi ja söe tootmisel / ekspordil/ impordil ?
Nafta tootmisel 5. koht maailmas, nafta ekspordil 5. koht maailmas, nafta impordil 157. kohal 
maailmas. Gaasi tootmisel 65. kohal, ekspordil 148. kohal ja impordil 98. kohal maailmas. (The 
World Factbook kodulehekülg). Iraagis ei ole kivisöe leiukohti ning andmeid kivisöe tootmise, 
ekspordi ja impordi kohta antud allikatest ma ei leidnud. 
 Anna ülevaade CO2 emiteerimisest riigis: koguhulk,  emissioon elaniku kohta, järjestus maailmas.
CO2 koguhulk 137 million Mt, maailmas 36. kohal (The World  Factbook kodulehekülg). Emissioon 
inimese kohta on 4,05t. (Iraq indicators... 2014.)
2. Riigi  elektrienergeetika  iseloomustus. 
 Kui palju toodetakse elektrienergiat aasta jooksul kokku Sinu valitud riigis? Iraagis toodetakse 
aasta jooksul 64 billionit kWh (The World Factbook kodulehekülg).
 Mitmendal kohal on riik  elektrienergia  kogutoodangult maailmas? Elektrienrgia kogutoodangult on 
riik 44. kohal (ibid.).
 Kui suur on elektrienergia kasutamine ühe inimese kohta (Electricity  consumption  per  capita  
kilowatt- hours )? Elektrienergia kasutamine ühe inimese kohta on 1,639.06 kWh/h (Indexmundi 
kodulehekülg).
 Mitmendal kohal on riik elektrienergia tarbimises inimese kohta? Riik on elektrienergia tarbimises 
inimese kohta 117. kohal (Indexmundi kodulehekülg).
 Millised riigi majandusharud on peamised energiakasutajad? Peamised energiakasutajad on 
petrooliumi töötlemine, keemiatööstus, väetisetööstus. (Vikipeedia  2016 s.v Economy  of Iraq) 
 Mis tüüpi elektrijaamades toodetakse elektrienergiat (Electricity generation by fuel)? 
Elektrienergiat toodetakse nafta, gaasi baasil töötavad EJ, samuti on ka hüdroelektrijaamu (Iraq 
indicators... 2014.)
 Miks on selline elektrienergia tootmise struktuur väljakujunenud – põhjenda iga elektrienergiaallika
kasutamist.  Iraagi territooriumil on maailma ühed suurimad naftamaardlad, seega on väga 
2
loogiline, et nad kasutavad seda ka elektrienergia toomiseks, sest naftal on suur kütteväärtus ja 
samuti saab, seda  lihtsasti  torujuhtmeid pidi transportides erinevatesse EJ-sse viia. Riigis on ka 
mitmeid gaasi leiukohti.  Gaas  on hea  energiaallikas , sest seda ei pea  puhastama , sellel on kõrge 
kütteväärtus ja lisaks on see taastumatutest energiavaradest kõige keskkonnasõbralikum.Iraak on 
kasutama hakanud ka hüdroelektrijaamu, sest neil on sobiva languga jõgesid, antud energiaallikas 
on taastuv ning sellega muutsid nad oma energiatoomise mitmekesisemaks ning ka 
keskkonnasõbralikumaks. 
 Kuidas on elektrienergia tootmise struktuur ja kogus muutunud 1990-2014 ( vt joonist Electricity 
generation by fuel)?  Elektrienergia tootmine on 24 aasta jooksul väga palju kasvanud. 1990. aastal 
oli elektrienergia tootmine 23 000 GWh, 2014 juba 68 000 GWh.  Eriti suured hüpped toimusid 
2008.ja 2011. aastal. 2004. a toimus palju muutusi. Nimelt hakati kasutama suures mastaabis 
hüdroenergiat. See moodustas kogu energiatoomisest 1/6. Küll aga on järgnevate aastate jooksul 
hüdroenergia osatähtsus vähenenud. Samal aastal suurendati ca 6x gaasi kasutamist. See kõik oli 
tingitud sellest, et vähendati väga palju nafta kasutamist. Naftakasutamine sai uue hoo sisse 2009. 
aastal ja sellest ajast on see põhimõtteliselt vaid suurenenud. 
 Mis alternatiivsed energiavarad on riigis kasutuses? Kas oleks veel võimalusi? Alternatiivsete 
energiavaradena on kasutusel hüdroenergia. Võimalik oleks veel kindlasti kasutada päikseenergiat. 
Potentsiaali oleks ka geotermaalenergial ning lisaks veidi bioenergial.
 Kas riigis kasutakse tuumaenergiat? Iseloomusta riigi tuumaenergeetikat.
 Iraaqis ei kasutata tuumaenergiat.
3. Riigi osalemine maailmamajanduses
Maailmamajanduslik tähtsus seisneb osalemises energiavarade ja elektrienergiaga kauplemises. 
Iseloomusta riigi energeetikaalast eksporti ja importi. Anna hinnag, millist maailmamajanduslikku 
tähtsust omab riik energiamajanduses.
 Eksportija  - millist energiavara, millistesse riikidesse ja regioonidesse, riigi tähtsus (näiteks 
järjestus)
Iraak on 45. eksportija maailmas. 2014. aastal ekspordist saadud tulu oli 73,8B$. Peamised 
eksorditavad  varad  on naftast toodetud toor ja  puhastatud petroolium. Peamiselt eksporditakse Hiina, 
Indiasse, USAsse, Lõuna-Koreasse ja Kreekasse (OEC kodulehekülg).
3
 Importija   - millist energiavara, millistesse riikidesse ja regioonidesse, riigi tähtsus (näiteks 
järjestus)
Iraak  impordib  sisse nafta produktne ca 15000 kT ja elektrit 1000 kT. (Iraq indicators... 2014.) Need 
tulid vähemalt kuni 2014. aastani Süüriast. (OEC kodulehekülg)
4.  Anna hinnang oma riigi energiajulgeoleku erinevatele  aspektidele. 
Selle ülesande järeldused märgi Moodles olevasse ülesandesse (Foorum). 
Iraagis on kindlasti piisavalt nafta ja gaasivarusid, et  katta  tarbija vajadus, küll aga valitseb riigis suur 
korruptsioon ning ka majanduslik lõhestatus ning energiavarud  on rohkem suunatud ekspordiks. 
Taastumatud energiaallikad on nafta ja gaas (esimest imporditakse ka sisse), taastuv energiaallikas, 
mida kasutatakse on hüdroenergia (0,5%). Millest saab järeldada, et energiaallikad ei ole väga 
mitmekesised  ja riigi heaolu sõltub suuresti maailma nafta ja gaasi hindadest. Keskmisele Iraagi 
elaniku elektrienergiatarbimine on 1,639.06 kWh/h ning see on maailmas 117. kohal. Seega ei ole 
Iraagis varustuskindlust. 
Riigi energiaallikate  importimine  on küll väike, kuid siiski piisavalt suur, arvestades, et tegu on 
maailma suuruselt teise toornafta tootjaga OPECi listi järgi. Parema energiapoliitikaga ning 
korruptsiooni kaotamisega suudaksid nad kindlasti paremini majandada, et oleks piisavalt elektri- ja 
soojusenergiat ning samuti mootorikütuseid. 
Iraagi infrastruktuuriline julgeolek on väga muret tekitav kuna 2011. aastani toimus sõda  Saddam  
Husseini valitsuse kukkutamiseks ning hetkel käib sõda  ISISe  vastu, kes on hõivanud ka torujuhtme 
osi. Kuna poliitline olukord on väga keeruline on torujuhtmed,  elektrijaamad , sadamete terminalid jne 
väga šantaseeritavad ning julgeolek madal.
Nagu juba  mainitud  on sise-poliitika väga ebastabiilne ning ilmselt ei ole ka väga tugevad lepped 
tarnijate  ja ostjate vahel, sest  viimased  ei taha liiga suuri riske võtta. Kuigi Iraak on maailma teine nafta
tootja on tal potensiaali kõvasti kasvada, kuid enne peab taastuma majanduslik, julgeolekulik ja 
poliitiline stabiilsus, mille tagajärel paraneks nii riigi kui ka elaniku heaolu. 
4
Kasutatud materjalid 
EIA  http://www.eia.gov/energyexplained/index.cfm  energiavarade kasutamise ülevaade
EIA  http://www.eia.gov/beta/international/ Rahvusvaheline ülevaade. Riigil klikkides avaneb pikem 
riigi  energeetika  kirjeldus.
Energiatalgud  http://www.energiatalgud.ee/index.php?title=Energiajulgeolek
Irag indicators for 2014. IEA kodulehekülg. Loetud: 
http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?year=2014&country=IRAQ&product=Indicators 
21.01.2017
Iraagi traditsiooniliste energiavarade paiknemine [joonis.1]. (2014). Loetud: 
http://www.vox.com/2014/8/11/5988377/kurdistan-oil  21.01.2017
The World Factbook kodulehekülg. Loetud:  https://www.cia.gov/library/publications/the-world -
factbook/ geos /iz.html 21.01.2017
Indexmundi kodulehekülg. Loetud:  http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=81000 21.01.2017 
Vikipeedia  2016  s.v Economy of Iraq. Loetud:  https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Iraq 
21.01.2016 
OEC kodulehekülg. Loetud:  http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/irq/ 21.01.2016
5

Document Outline  • Riigi energiamajandus ARVUTITUND 2017


Iraagi energiamajandus kodune töö #1 Iraagi energiamajandus kodune töö #2 Iraagi energiamajandus kodune töö #3 Iraagi energiamajandus kodune töö #4 Iraagi energiamajandus kodune töö #5
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 5 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2018-09-18 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 2 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor keityh98 Õppematerjali autor
Iseloomusta oma riigi energiamajandust ja anna hinnang riigi energiajulgeolekule.

Kasutatud allikad

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
8
doc

Suurbritannia energiamajandus

Riigi energiamajandus ARVUTITUND Riigi energiamajanduse iseloomustamist alusta tutvumisega atlaste kaartidega. Kasuta ka Maailma atlast, Uut maailma atlast, Kooliatlast ja Õppeatlas 3. 1. Suurbritannia traditsioonilised energiavarad Joonis 1. Maagaasi ja nafta paiknemine Põhjameres. Allikas: http://www.acorn-ps.com/web/image/content/map/sns_map.jpg Joonis 2. Kivisöe kaevandused Suurbritannias. Allikas: The Business at a Glance ­ UK Coal Annual Report and Accounts 2008. http://ukcoal.annualreport2008.com/2008_Highlights/The_Business_at_a_Glance/Default.aspx?id=178 Joonis 3. Traditsioonilised maavarad Euroopas. Allikas: Major mineral fuel resources in Europe, Caucasus and Central Asia ­ Maps and Graphics at UNEP/GRID ­ Arendal. http://maps.grida.no/go/graphic/major-mineral-fuel-resources-in-europe- caucasus-and-central-asia1 Suurbritannias leidub traditsioonilistest energiavaradest peamiselt naftat, maagaasi ja kivisütt. L

Geograafia
thumbnail
113
doc

Energia ja keskkond konspekt

TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskond Tehnoökoloogia õppetool Villu Vares ENERGIA ja KESKKOND Konspekt 1 Villu Vares Energia ja keskkond Tallinn ­ 2012 2(113) Villu Vares Energia ja keskkond SISUKORD SISUKORD.............................................................................................................................................................3 SISSEJUHATUS....................................................................................................................................................5 1 ENERGIAKASUTUS JA MAAILMAS JA EESTIS........................................................................................6 1.1 ENERGIAKASUTUS MAAILMAS JA EESTIS.

Energia ja keskkond
thumbnail
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

KESKKONNAKAITSE JA KORRALDUS 1. loodus- ja keskkonnakaitse üldküsimused  Keskkonnakaitse: atmosfääri, maavarade, hüdrosfääri ratsionaalse kasutamise ja kaitse, jäätmete taaskasutamise või ladustamise, kaitse müra, ioniseeriva kiirguse ja elektriväljade eest. Keskkonnakaitse on looduskaitse olulisim valdkond.  Looduskaitse : looduse kaitsmist (mitmekesisuse säilitamist, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku liikide soodsa seisundi tagamine), kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna või selle elementide säilitamine, loodusvarade kasutamise säästlikkusele kaasaaitamine 2. loodus- ja keskkonnakaitse mõiste  Keskkonnakaitse- rahvusvahelised, riiklikud, poliitilis-administratiivsed, ühiskondlikud ja majanduslikud abinõud inimese elukeskkonna saastamise vähendamiseks ja vältimiseks ning l

Keskkonnakaitse ja säästev areng
thumbnail
268
pdf

Logistika õpik 2013-Ain Tulvi

enam tähelepanu tootmiskuludele. Ajajärku iseloomustavad suured tootmismahud, turul pakutavate kaupade rohkus, konkurentide tekkimine ja suurenenud tähelepanu tarbija vajaduste suhtes. Turu- situatsiooni muutumine sundis leidma võimalusi tootmis- ning jaotussüsteemi kulude vähenda- miseks ning töö tootlikkuse suurendamiseks. Kui hakati arvutama logistikakulusid, leiti, et need on võrreldes tootmise omahinnaga väga suured. Tekkis vajadus hakata lahendama mitme alternatiiviga optimeerimisülesandeid, nagu transpordiliigi valik, tootmise ja ladude paiknemine, optimaalne

Baas Logistika
thumbnail
1072
pdf

Logistika õpik

enam tähelepanu tootmiskuludele. Ajajärku iseloomustavad suured tootmismahud, turul pakutavate kaupade rohkus, konkurentide tekkimine ja suurenenud tähelepanu tarbija vajaduste suhtes. Turu- situatsiooni muutumine sundis leidma võimalusi tootmis- ning jaotussüsteemi kulude vähenda- miseks ning töö tootlikkuse suurendamiseks. Kui hakati arvutama logistikakulusid, leiti, et need on võrreldes tootmise omahinnaga väga suured. Tekkis vajadus hakata lahendama mitme alternatiiviga optimeerimisülesandeid, nagu transpordiliigi valik, tootmise ja ladude paiknemine, optimaalne

Logistika alusedMeedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeriSellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun