Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link

Kategooria innovatsioon - 11 õppematerjali

Majandus >> Innovatsioon
innovatsioon – 3% Eli SKTst investeerida teadustegevusse;Kliimamuutus,energeetika – Kasvuhoonegaaside heitkogused 20% väiksemad kui 1990.aastal 20% energiast taastuvallikatest,Energiatõhususe 20%kasv;Haridus – Koolist väljalangenuid alla 10%,40% 30 – 34 aastastest omandab kolmanda tasandi hariduse;Vaesus – 20 miljoni võrra vähem vaesuses ja sotsiaalses tõrjutuses või selle ohus elavaid inimesi.
3
doc

Innovatsioon loeng 1

Millest tuleneb vajadus aru saada innovatsiooni erinevatest tahkudest? Innovatsiooni nähakse tihtipeale väga valesti, kuidagi ettevõtte kaugena. On olemas ainus õige viis näha teda ettevõtetega seonuvalt. Meedias kasutatakse mõistet innovatsiooni tihtipeale valesti. Innovatsiooni tuleb näha ettevõtete kontekstis ja sellisena, et see annab konkurentsi eelise. Innovatsiooni nähakse: · kõrgtehnoloogilisena, · teadus- ja arenduskesksena · elitaarse ja kaugena. Eestis levinud radikaalne innovatsioonikäsitlus on mütoloogilise iseloomuga (vastandudes ratsionaalsele ja konstruktiivsele). Sellega omakorda kaasneb omakorda oht, et kasutatav mõiste muutub sisutühjaks. Innovatsioon on leiutise, avastuse, uue või olemasoleva teadmise uudne kasutamine majanduslikus protsessis. Innovatsiooniga on tegu siis, kui toode või teenus jõuab reaalselt turule. Innovatsioon ­ ettevõtte poolt turule toodud uus võ...

Innovatsioon - Tallinna Tehnikaülikool
81 allalaadimist
11
docx

Innovatsioon ja tootearendus

Vaadata lehekülge IntoPractise kohta ... Kuidas tekkib äri? Juhus - kõige parem ja kõige rohkem. Keegi tuleb ükspäev millegi peale, mille eest keegi on valmis raha maksma. Näiteks tuli. Sageli võivad need olla ka suvalised kõrvalseisjad, kes näevad kellegi teise väljamõeldut ja saavad aru, et keegi on valmis maksma. Saaremaal näiteks spad. Keegi sattud kogemata muda sisse ja sai abi, vaevalt ta mõtles sel ajal ärist. Hiljem leiti et seal on igast mineraale ja päriselt ka midagi toimib. Juhust jääb aja möödudes järjest vähemaks. Võib ka juhuslikult leida mõne mujal maailmas toimiva asja. Ränk töö - äriidee, milleni on jõutud ränga ja pikaajalise töö. Näiteks zilett. Vajadus millegi järele ja siis ränk katsetamine selle asja saavutamiseks. Seni kui saavutatakse tulemus. Vägisi väljamõtlemine. Kaine analüüs - Näiteks zileti esimene tera mõeldakse ja analüüsitakse mis on...

Innovatsioon - Tallinna Tehnikaülikool
141 allalaadimist
3
rtf

Innovatsioon toiduainetööstuses

SLAID 1 Toiduainetööstus on Eesti üks olulisemaid ja suuremahulisemaid tööstusharusid, mis annab tööd enam kui 22 000 inimesele ja mille toodang moodustab kogu tööstuse toodangust ligi 30 %. Eesti toiduainetööstus jaotatakse allharudeks : Pagaritööstus, piimatööstus, jahu- ja tangutööstus, lihatööstus, kalatööstus, jookidetööstus ja kondiitritööstus. SLAID 2 (PILT) Kõige mahukamad on piima-, jookide- ja kalatööstus, mis kolmekesi annavad üle 60 % toiduainetööstuse toodangust. http://www.vkg.werro.ee/materjalid/EGCD/Opik/juhan/agro/toidutst.html SLAID 3 Innovatsioon -- ettevõtte poolt turuletoodud uus või oluliselt täiustatud toode (kaup/teenus), samuti uue või oluliselt täiustatud tootmisprotsessi (sh ka turustus-, tarnimismeetodi vms) kasutusele võtmine ettevõttes. Innovatsioon baseerub uute tehnoloogiliste lahenduste rakendamisel, eksisteerivate tehnoloogiate uuel kombinatsioonil või muude ettevõtte...

Innovatsioon - Tallinna Tehnikaülikool
52 allalaadimist
4
doc

Innovatsioon loeng 2

Kuidas on arusaam innovatsiooniprotsessi toimumisest muutunud läbi aja? I põlvkond sai alguse peale II maailmasõda. Teaduse poolt surutud ja lükatud, põhiargument on see, et meil on turg paremas ääres, aga vaskus ääres on tegelikult teadus ja tehnoloogia ja teadusarendustegevus, mis tegelikult määrab ära kõik mida ettevõtted teevad ja kuidas nad saavad edukad olla. Rõhutatakse seda, et kõik saab alguse teadustegevusest ja arendustegevusest. Teadus-, arendustegevus, tootmine, turustamine ja müük, see käib sellise lineaarse rajana. Avaldati raamat ,,Teadus-piiritlematud võimalused" kus argumenteeriti seda, et kõige aluseks on väga tugev teadus ja sealt kaudu saab ka meie ettevõtlus olla edukas ja me saame nii palju sotsiaalseid probleeme ja ka majanduslikke probleeme selle kaudu lahendada. Vastukaaluks ilmusid koheselt inimesed kes ütlesid, et pidage kinni, pigem on turg see mis määratleb ära mida tahetakse j...

Innovatsioon - Tallinna Tehnikaülikool
54 allalaadimist
7
doc

Innovatsioon loeng 3, 5, 6

Tema toode, teenus on parem kui konkurentidel ja tänu sellele ettevõte teenib ka rohkem raha. 1. Miks spetsialiseeruvad ettevõtted erinevates riikides erinevatesse valdkondadesse? Majandusteaduses ehk majanduspoliitikas on kaks täiesti erinevat arusaama sellest kus spetsialiseerumised või konkurentsieelised tulenevad. Ühelt poolt on meil klassikaline majandusteadus, mille idee seisneb selles, et kui me vaatame miks ettevõtte toodavad erinevaid asju erinevates piirkondades, siis on näha, et looduslik ja geograafiline keskkond soodustab ühes piirkonnas näiteks veini tootma ja teises mitte. Ja on mõistlik, et need geograafiliselt erinevate piirkondade riigid omavahel kauplevad. Ettevõtjad keskenduvad sellel mis on nende keskkonnas füüsiliselt, geograafiliselt, loodusvaralis...

Innovatsioon - Tallinna Tehnikaülikool
67 allalaadimist
25
doc

Innovatsiooni loengu kordamisküsimused

Loeng 1: Millest tuleneb vajadus aru saada innovatsiooni erinevatest tahkudest ning millised teadusvaldkonnad tegelevad innovatsiooni uurimisega? Innovatsiooni ajendab võime näha seoseid, märgata võimalusi ja neid ära kasutada. Ettevõtted saavutavad innovaatiliste tegude kaudu konkurentsieelise. Innovatsiooni uurimisega tegelevad majandus, sotsioloogia, psühholoogia, poliitika, juhtimine, ajalugu, geograafia, tehnika teadused, IT. Kirjeldage, kuidas innovatsioon annab ettevõtetele konkurentsieelise; tooge näiteid. Konkurentsieelist loovad organisatsioonid, kes suudavad kasutada uut teadmist, tehnoloogilisi oskusi ja kogemusi uuenduste loomiseks oma toodetes ja teenustes ning nende loomise ja kättetoimetamise meetodites. Samuti on konkurentsieelise allikaks peetud suutlikkust pakkuda kiiremat, odavamat, kvaliteetsemat teenust. Southwest Airlines saavutas USA efektiivseima lennufirma positsiooni, kuigi oli konkurentidest palju väiksem. Tema edu t...

Innovatsioon - Tallinna Tehnikaülikool
150 allalaadimist
4
docx

Miks kõik soovivad innovatsiooni kuid keegi ei soovi muutusi?

Miks kõik soovivad innovatsiooni, kuid keegi ei soovi muutusi? Innovatsioon, mis asi on üldse innovatsioon? Seda sõna kuuldes või lugedes arvame kindlalt, et teame mis asi see on, kuid kui peame selle üle arutlema, siis ei oskagi justkui midagi eriti öelda. Minu seletuste kohaselt on innovatsioon üldiselt millegi uue tegemine, uut moodi mõtlemine ja käitumine. Tahe viia läbi muutusi ja muutuda. Innovatsioon ei ole ainult üdini positiivne. Muutuste ja uudenduste saavutamiseks tuleb vanast ja traditsioonilisest mõttelaadist lahti lasta, mis innovatsiooni ebaedu korral on kadunud ja mida uuesti ellu viia on keeruline ja aega nõudev. Kuid miks kõik soovivad innovatsiooni, kuid keegi ei soovi muutusi? Sellele küsimusele võib olla juba natuke raskem vastata. Innovatsiooni puhul unistatakse eesolevast edust, luuakse endale visioone. Ettevõtted toimivad vaid juhul, kui nad on edukad. Edukad nii äris kui turul. Kuid mis siis ometi takistab ühel e...

Innovatsioon - Tallinna Tehnikaülikool
16 allalaadimist
24
docx

Innovatsiooni kostöömudelid

EESTI ETTEVÕTLUSKÕRGKOOL MAINOR Ärijuhtimise õppekava, kõrvaleriala personalijuhtimine Veronika Žukova Kuidas ja miks on innovatsiooni alane koostöö ja koostöömudelid Eestis muutunud viimase kümne aasta vältel võrreldes Ida-Euroopa ja arenenud riikidega. REFERAAT Juhendaja: Aet Kul Tallinn 2015 Enesejuhtimise teadmiste kasutamine ühe olulise eesmärgi saavutamise tõhustamisel SISUKORD SISUKORD.................................................................................................................................2 SISSEJUHATUS.........................................................................................................................3 1INNOVATSIOONI JUHTIMINE ETTEVÕTTES...................................................................4 1.EESTI ETTEVÕTLUSE KASVUSTRATEEGIA...

Innovatsioon - Tallinna Tehnikaülikool
17 allalaadimist
8
doc

Innovatsiooni vaheeksam - essee 2011

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Sotsiaalteaduskond Õiguse instituut INNOVATSIOONI VAHEEKSAM Essee Õppeaine: Innovatsioon Õppejõud: Rainer Kattel, Prof. Tallinn 2011 SISUKORD Vaheeksami küsimused:...................................................................................................... 3 Valikulised küsimused:........................................................................................................8 Vaheeksami küsimused: 1. Palun kirjeldage toote-, protsessi-, organisatoorset ja turunduslikku innovatsiooni, sealjuures eristades kõikidel juhtudel nii radikaalset kui inkrementaalset (järk- järgulist) lähenemist. Lisaks selgitage igat juhtumit illustreeriva näitega Eesti ettevõtlusest lähtuvalt (kokku 8). On olemas erinevad innovatsioonide tüpoloogiad. Eristatakse toote-, protsessi-, organisatsiooni- ja...

Innovatsioon - Tallinna Tehnikaülikool
111 allalaadimist
28
pptx

Innovatsiooni grupitöö "Materjalitehnoloogia"

stat.ee90538 4 Hetkeolukord • Nii töötlev kui ka põlevkivitööstus on Eesti majanduse, ekspordi (vastavalt 70% toodangust ja 85% põlevkiviõlist) ja tööhõive osas väga olulised sektorid (töötlev tööstus u 19%); • Töötlevas tööstuses on hõivatuid ligikaudu 115 000 (tööhõivest u 19%) ja kolmes põlevkivi ettevõttes u 10 000; • Sektori ekspordi (töötlev tööstus, põlevkiviõli) puhul ollakse tihedalt seotud EL ja Skandinaavia turgudega; • Madalate lisandväärtustega toodete tootmine ja tooraine ressursi vähene väärindamine. 5 Probleemid Eestis • Vähene suutlikkus rakendada uuenduslikke materjale või -tehnoloogiaid tootmisprotsesside efektiivsemaks muutmiseks; • puudu spetsiifilisest oskusteabest, teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) valdkonna töötajatest kui ka rahalistest vahenditest; • Töötleva tööstuse ettevõtete ja ülikoolide TAI tegevuste vähene koostöö ja järjepidevus tootearendusel; • Tehnosiirde läbiviimiseks puudub võimekus lahenduste väljatöötamiseks kui ka uute tehnoloogiate esmaseks testimiseks; • Vajalike kogemustega spetsialistide puudus; • Noorte spetsialistide ebapiisav järelkasv. 6 Eesmärgid • Kõrgtehnoloogiliste materjalitehnoloogiate arendamise soodustamine; • Materjalitehnoloogiate kasutamise suurendamine töötlevas tööstuses; • Põlevkivi ressursikasutuse ja -kaevanduse efektiivsuse suurendamine. 7 Lahendused • Soodustada ettevõtluse ja teadlaste tihedamat koostööd: • Soodustada uute innovaatiliste ettevõtete esilekerkimist kiirelt arenevates ja eri...

Innovatsioon - Tallinna Tehnikaülikool
5 allalaadimist
4
docx

Kas kõiki kliente on mõtet hoida?

Sellest lihtsast põhimõttest võiks eeldada, et klient kui ettevõtte kõige väärtuslikum vara, on midagi, mida kaotada kunagi ei soovita. Küll aga tõstataksin siinkohal küsimuse, et kas iga klient on loodud võrdseks ning vastavalt sellele, kas igat klienti on vaja alles hoida? Antud essees üritan leida vastust sellele küsimusele. Selleks, et jõuda rahuldavate järeldusteni, pean kõigepealt vaatlema olukorda. Miks on klient ettevõttele oluline? Iseenesest on vastus küllaltki lihtne ja nagu eelnevalt mainitud, siis kliendid on olulised selleks, et ettevõte teeniks käivet ja kasumit. Ilma käibe ja kasumita tuleb uksed kiiresti kinni panna. Ettevõtluse alustalaks on arusaam, et 'kliendil on alati õigus' ­ mitte küll selles mõttes, et iga individuaalse kliendi iga soov peaks saama rahuldatud,...

Innovatsioon - Tallinna Tehnikaülikool
5 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun