Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

Kategooria innovatsioon - 11 õppematerjali

Majandus >> Innovatsioon
innovatsioon – 3% Eli SKTst investeerida teadustegevusse;Kliimamuutus,energeetika – Kasvuhoonegaaside heitkogused 20% väiksemad kui 1990.aastal 20% energiast taastuvallikatest,Energiatõhususe 20%kasv;Haridus – Koolist väljalangenuid alla 10%,40% 30 – 34 aastastest omandab kolmanda tasandi hariduse;Vaesus – 20 miljoni võrra vähem vaesuses ja sotsiaalses tõrjutuses või selle ohus elavaid inimesi.
thumbnail
3
doc

Innovatsioon loeng 1

Innovatsiooni tuleb näha ettevõtete kontekstis ja sellisena, et see annab konkurentsi eelise. Innovatsiooni nähakse: · kõrgtehnoloogilisena, · teadus- ja arenduskesksena · elitaarse ja kaugena. Eestis levinud radikaalne innovatsioonikäsitlus on mütoloogilise iseloomuga (vastandudes ratsionaalsele ja konstruktiivsele). Sellega omakorda kaasneb omakorda oht, et kasutatav mõiste muutub sisutühjaks. Innovatsioon on leiutise, avastuse, uue või olemasoleva teadmise uudne kasutamine majanduslikus protsessis. Innovatsiooniga on tegu siis, kui toode või teenus jõuab reaalselt turule. Innovatsioon ­ ettevõtte poolt turule toodud uus või oluliselt täiustatud toode (kaup/teenus), samuti uue või oluliselt täiustatud tootmisprotsessi (sh ka turustus-, tarnimismeetodi vms) rakendamine ettevõttes. "Innovatsioon on uute ideede edukas rakendamine"....

Innovatsioon
81 allalaadimist
thumbnail
11
docx

Innovatsioon ja tootearendus

(Uue asjaga tullakse harva välja.) Tulebki välja mõelda, mis on turueelis. Mis on lihtne turueelise saamine. Näiteks Karja pagariäri. Maakonnas esimene, kes hakkas leiba viilutama. Nüüd teevad kõik seda. Turueelis on vajalik. Tootel või teenusel on oma eluiga: Arendus, kasv, küpsus ja langus. Lisaks toote arengule ja innovatsioonile on ka tootmise viisi areng ja innovatsioon. Näiteks pesulõksu puhul ei ole toode ise muutunud, vaid kuidas, kuidas pakendatakse, müüakse. Veel näiteid siinsed, kus turud on juba täis, spa tegijad läksid Viimsisse ja Jurmalasse ja tegid seal ka spad. Pideva kasvu saladuseks on uue arengukõvera alustamine enne vana hääbumist. Point on selles et uue arenguga tuleb pihta hakata juba siis kui vana alles kasvab. Asi selles, et kasvu tsükli ajal on kõige rohkem vahendeid uue arendamiseks. Igasugu...

Innovatsioon
142 allalaadimist
thumbnail
3
rtf

Innovatsioon toiduainetööstuses

http://www.vkg.werro.ee/materjalid/EGCD/Opik/juhan/agro/toidutst.html SLAID 3 Innovatsioon -- ettevõtte poolt turuletoodud uus või oluliselt täiustatud toode (kaup/teenus), samuti uue või oluliselt täiustatud tootmisprotsessi (sh ka turustus-, tarnimismeetodi vms) kasutusele võtmine ettevõttes. Innovatsioon baseerub uute tehnoloogiliste lahenduste rakendamisel, eksisteerivate tehnoloogiate uuel kombinatsioonil või muude ettevõtte hangitud teadmiste ärakasutamisel SLAID 4 Innovatsioon toidutööstused jaguneb tooteinnovatsioon, protsessiinnovatsioon ja pehmed uuendused. http://www.emu.ee/userfiles/Teadus/Innovatsioonist%20toiduainetoostuses_EMU_piltideta.pdf SLAID 5 Tooteinnovatsioon -- kaup või teenus, mis erineb oluliselt ettevõtte senistest toodetest omaduste või kasutusviisi poolest...

Innovatsioon
52 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Innovatsioon loeng 2

Võimekus kasutada oskusteta tööjõudu. Esimestes faasides on see selgelt 0 lähedane, samas hilisemates faasides on väga palju oskusteta tööjõuga peale hakata, kui asi läheb odavuse peale. See selgitab ka selle ära, miks hästi palju tootmist on ja on ka minemas Aasia riikidesse. 5. Kuidas erineb innovatsioon majandussektorite kaupa? Teaduspõhise tootmise: Tüüpilised tuumik tooted: on elektroonikatööstus, keemiatööstus, biotehnoloogiatööstus Peamised tehnoloogia allikad: teadusarendustegevus, baasuuringud. Teadmusintensiivne: Tüüpilised tuumik tooted: on teamispõhisest erinev selle poolest, et tootmine leiab aset nt. finantssektoris, jaekaubandus, kirjastamine, turism Peamised tehnoloogia allikad: tarkvara ja süsteemiosakonnad, tarnijad- kes tanivad spetsiifilist riistvara....

Innovatsioon
54 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Innovatsioon loeng 3, 5, 6

Tema toode, teenus on parem kui konkurentidel ja tänu sellele ettevõte teenib ka rohkem raha. 1. Miks spetsialiseeruvad ettevõtted erinevates riikides erinevatesse valdkondadesse? Majandusteaduses ehk majanduspoliitikas on kaks täiesti erinevat arusaama sellest kus spetsialiseerumised või konkurentsieelised tulenevad. Ühelt poolt on meil klassikaline majandusteadus, mille idee seisneb selles, et kui me vaatame miks ettevõtte toodavad erinevaid asju erinevates piirkondades, siis on näha, et looduslik ja geograafiline keskkond soodustab ühes piirkonnas näiteks veini tootma ja teises mitte. Ja on mõistlik, et need geograafiliselt erinevate piirkondade riigid omavahel kauplevad. Ettevõtjad keskenduvad sellel mis on nende keskkonnas füüsiliselt, geograafiliselt, lood...

Innovatsioon
67 allalaadimist
thumbnail
25
doc

Innovatsiooni loengu kordamisküsimused

Loeng 1: Millest tuleneb vajadus aru saada innovatsiooni erinevatest tahkudest ning millised teadusvaldkonnad tegelevad innovatsiooni uurimisega? Innovatsiooni ajendab võime näha seoseid, märgata võimalusi ja neid ära kasutada. Ettevõtted saavutavad innovaatiliste tegude kaudu konkurentsieelise. Innovatsiooni uurimisega tegelevad majandus, sotsioloogia, psühholoogia, poliitika, juhtimine, ajalugu, geograafia, tehnika teadused, IT. Kirjeldage, kuidas innovatsioon annab ettevõtetele konkurentsieelise; tooge näiteid. Konkurentsieelist loovad organisatsioonid, kes suudavad kasutada uut teadmist, tehnoloogilisi oskusi ja kogemusi uuenduste loomiseks oma toodetes ja teenustes ning nende loomise ja kättetoimetamise meetodites. Samuti on konkurentsieelise allikaks peetud suutlikkust pakkuda kiiremat, odavamat, kvaliteetsemat teenust. Southwest Airlines saavutas USA efektiivseima lennufirma positsiooni, kuigi oli konkurentidest palju väiksem...

Innovatsioon
151 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Miks kõik soovivad innovatsiooni kuid keegi ei soovi muutusi?

Miks kõik soovivad innovatsiooni, kuid keegi ei soovi muutusi? Innovatsioon, mis asi on üldse innovatsioon? Seda sõna kuuldes või lugedes arvame kindlalt, et teame mis asi see on, kuid kui peame selle üle arutlema, siis ei oskagi justkui midagi eriti öelda. Minu seletuste kohaselt on innovatsioon üldiselt millegi uue tegemine, uut moodi mõtlemine ja käitumine. Tahe viia läbi muutusi ja muutuda. Innovatsioon ei ole ainult üdini positiivne. Muutuste ja uudenduste saavutamiseks tuleb vanast ja traditsioonilisest mõttelaadist lahti lasta, mis innovatsiooni ebaedu korral on kadunud ja mida uuesti ellu viia on keeruline ja aega nõudev. Kuid miks kõik soovivad innovatsiooni, kuid keegi ei soovi muutusi? Sellele küsimusele võib olla juba natuke raskem vastata. Innovatsiooni puhul unistatakse eesolevast edust, luuakse endale visioone. Ettevõtted toimivad vaid juhul, kui nad on edukad...

Innovatsioon
16 allalaadimist
thumbnail
24
docx

Innovatsiooni kostöömudelid

2 SISSEJUHATUS.........................................................................................................................3 1INNOVATSIOONI JUHTIMINE ETTEVÕTTES...................................................................4 1.EESTI ETTEVÕTLUSE KASVUSTRATEEGIA...................................................................4 2.TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS NING INNOVATSIOON (TA&I) STRATEEGIA......6 Põhiseisukohad........................................................................................................................6 3.INNOVATSIOONIKOOSTÖÖ................................................................................................7 KOKKUVÕTE:..........................................................................................................................9 KASUTATUD KIRJANDUS:...

Innovatsioon
17 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Innovatsiooni vaheeksam - essee 2011

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Sotsiaalteaduskond Õiguse instituut INNOVATSIOONI VAHEEKSAM Essee Õppeaine: Innovatsioon Õppejõud: Rainer Kattel, Prof. Tallinn 2011 SISUKORD Vaheeksami küsimused:...................................................................................................... 3 Valikulised küsimused:........................................................................................................8 Vaheeksami küsimused: 1. Palun kirjeldage toote-, protsessi-, organisatoorset ja turunduslikku innovatsiooni,...

Innovatsioon
111 allalaadimist
thumbnail
28
pptx

Innovatsiooni grupitöö "Materjalitehnoloogia"

Materjalitehnolo ogia Materjalitehnoloogia sektor • Eesmärk – olemasolevate toodete omaduste parandamine või uute toodete väljatöötamine; • Seotud traditsiooniliste, nagu looduslik tooraine, põlevkivi • ja/või uute materjalide, nagu tehislikud nanomaterjalid, -pinnakatted, komposiidid, polümeerid rakendamisega erisugustes toodetes; • Peamine rakendusvaldkond – töötlev tööstus; • Ressursside väärindamise valdkonnas kaks suunda: • materjalitehnoloogiad töötlevas tööstuses; • põlevkivi kui loodsuliku ressursi väärindamine. (Arengufond, 2014) 2 Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, 2014 ja detsember 2014 (protsenti) Tegevusala 2014. aasta muutus võrreldes muutus võrreldes muutus võrreldes eelmise võrreldes eelmise kuuga eelmise aasta sama aasta sam...

Innovatsioon
5 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Kas kõiki kliente on mõtet hoida?

Sellest lihtsast põhimõttest võiks eeldada, et klient kui ettevõtte kõige väärtuslikum vara, on midagi, mida kaotada kunagi ei soovita. Küll aga tõstataksin siinkohal küsimuse, et kas iga klient on loodud võrdseks ning vastavalt sellele, kas igat klienti on vaja alles hoida? Antud essees üritan leida vastust sellele küsimusele. Selleks, et jõuda rahuldavate järeldusteni, pean kõigepealt vaatlema olukorda. Miks on klient ettevõttele oluline? Iseenesest on vastus küllaltki lihtne ja nagu eelnevalt mainitud, siis kliendid on olulised selleks, et ettevõte teeniks käivet ja kasumit. Ilma käibe ja kasumita tuleb uksed kiiresti kinni panna. Ettevõtluse alustalaks on arusaam, et 'kliendil on alati õigus' ­ mitte küll selles mõttes, et iga individuaalse kliendi iga soov peaks saama...

Innovatsioon
5 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun