Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

Kategooria ettevõtemajandus - 18 õppematerjali

Majandus >> Ettevõtemajandus
thumbnail
4
docx

Ettevõtlus ja äriplaani loengu protokoll

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Ettevõtlus ja äriplaani loengu protokoll Mõdriku 04.11 2014 nr 3-2/28 Algus kell 14.15, lõpp kell 17.30 Juhatas Liivika Ivanov Protokollis Maret Jõgar Võtsid osa: 27 õpilast ( LISA 1 ) Puudusid: Stiven Danilov ja Tiit Jõe PÄEVAKORD: 1.Esitluste esitamine 2.Frantsiisiettevõtte tundmine 3.Mõistete seletus 1.KUULATI: Õpilased pidid tegema loenguks valmis tagurpidi ajurünnaku moodulil esitluse.Ettekanne oli vabal valikul, kas powerpoindi esitlusena, teatrina või joonistades tahvlile. Esimeses loengu pooles esitlesime ettekandeid. Teises loengu pooles saime selgeks, mis on frantsiisiettevõte ning õppisime mõisteid ettevõtlus, ettevõtja, ettevõte. Sõna võtsid: M. Schneeberg osales arutelus õpetajaga, mis on frantsiisiettevõte. OTSUSTATI: 1.1 Järgmiseks loenguks materjali lugeda. 1.2 Ülejärgmisel loeng...

Majandus → Ettevõtemajandus
23 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Volikiri

Eesti Post Mõlla 45 459384 RAKVERE 21.07 2014 nr 1-2/3 VOLIKIRI OÜ Äripere, asukohaga Astelpaju 2, tegutsedes oma seadusliku esindajana – juhatuse liige Maret Jõgar, volitab MARI MAASIKA’t (sünniaeg 31.10.1978) esindama Äripere osaühingus, vastu võtma järgmisel kalendrikuul ettevõttesse saadetud tähitud postisaadetised. Volikiri kehtib kolm kuud. Volitatud isiku allkiri Maret Jõgar Juhatuse liige Mõndra 2 Telefon 7758 4905 Registrikood 3304847513 06522 RAKVERE Faks 7758 3921 E-post: [email protected] Internet: www.aripere.ee

Majandus → Ettevõtemajandus
33 allalaadimist
thumbnail
18
pdf

Teenindusvaldkonna iseloomustus

SISUKORD 1 Ettevõtlusvaldkonna iseloomustus .......................................................................... 2 1.1 Lühiiseloomustus ............................................................................................ 2 1.1.1 Areng........................................................................................................ 2 1.1.2 Trend ........................................................................................................ 3 1.1.3 Esindatus Eestis ........................................................................................ 4 1.1.4 Esindatus Euroopas .................................................................................. 5 1.2 Konkreetne tegevusala .................................................................................... 5 1.2.1 Majanduslik seis .......................................

Majandus → Ettevõtemajandus
8 allalaadimist
thumbnail
39
doc

TOIDU- JA ESMATARBEKAUPADE JAEMÜÜGI ETTEVÕTTLUSEKSKKOND LÄTIS

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Ärikorralduse instituut Tootmis- ja teeninduskorralduse õppetool TOIDU- JA ESMATARBEKAUPADE JAEMÜÜGI ETTEVÕTTLUSEKSKKOND LÄTIS Uurimustöö aines ettevõtte majanduse alused Juhendaja: professor Maksim Saat Tallinn 2007 Olen koostanud töö iseseisvalt. Töö koostamisel kasutatud kõikidele teiste autorite kõikidele töödele, olulistele seisukohtadele ja andmetele on viidatud. 03. mai 2007 Üliõpilase kood: Üliõpilase E-posti aadress: SISUKORD TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL...................................................................................1 Tallinn 2007.........................................................................................................................1 Sis...

Majandus → Ettevõtemajandus
84 allalaadimist
thumbnail
16
docx

ETTEVÕTTEMAJANDUSE EKSAM

ETTEVÕTTEMAJANDUSE EKSAM Ettevõte kui ettevõtte- majandusteaduse objekt Ettevõte ­ plaanipäraselt organiseeritud majandusüksust, mis toodab ja turustab materiaalseid esemeid või teenuseid. See on turgude kaudu seotud teiste majandusüksustega ning maksukohustuse kaudu riigi ja omavalitsusega. ...

Majandus → Ettevõtemajandus
44 allalaadimist
thumbnail
6
pdf

Saue valla ettevõtluskeskkonna analüüs (PEST analüüsil)

Saue valla poliitiline keskkond on olnud aastate jooksul suhteliselt stabiilne. 2013 KOV valimiste tulemusel sai vallavanemaks eelnevat 4 aastat valda juhtinud Andes Laisk. Kuigi ta osales valimistel Saue valla valimisliidu „Koostöö“ ridades, astus ta 2014 a. alguses IRL-i. Seda asjaolu arvestades ja lisades sellele, et KOV valimistel saavutas IRL üle-Eesti tegutsevatest poliitilistest parteidest Saue vallas parima tulemuse (3. koht), võib öelda, et vallas valitseb ettevõtlust soosiv parempoolsete liberaalsete vaadetega poliitiline juhtkond. Lisaks ettevõtluskeskkonna poliitilist aspekti analüüsimist vajavale aspektile tuleb silmas pidada ka Saue valla vallavanema pikemat aega eksisteerinud plaani ellu viia naabervaldade ühendamist. Siinkohal on viimati mainitud Keila, Nissi ja Kernu vallad, on uuritud ka Harku ja Saku valdade seisukohti. Kui Saku ja Harku vald ei näi asjast väga huvitatud olevat, sest tegemist on suhteliselt heade maj...

Majandus → Ettevõtemajandus
36 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Tallinna Sadama külastus

Tallinna Sadama külastus Külastasime koos gruppiga 14.oktoobril Tallinna Sadamat ning uurisime lähemalt ettevõtte hingeelu kohta. Eelnevalt uurisime ettevõtte kohta veebis ja sain teada väga huvitavaid asju endajaoks. Üks huvitavaim fakt oli see, et Tallinna Sadam tegeleb ka vähesel määral kinnisvaraga. Kuna Tallinna Sadam on üks Eesti suurimaid sadamaid siis puudub ka otsene konkurents Eesti piirdes. Arvata ka oli, et suuremal määral tegeletakse kauba veoga kui inimeste transpordiga. Kohale jõudes liikusime grupiga nõupidamis saali kus presenteeriti meile slaididega ettevõtte hetke seisu, tulevasi plaane ja eelnevate aastatega kogutud statistika materjale. Kohale jõudes ootasin suuri töö saale ja palju sagimist ja inimesi kuid nii see ei olnud. Nagu teada saime töötab neil kokku natuke üle 250 inimese ja kontoris on neid natuke üle 60.ne. Kohtus meiega Sirle Arro kes oli antud ettevõttes...

Majandus → Ettevõtemajandus
7 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Ettevõtte juhtimine kordamine

KORDAMISKÜSIMUSED ÕPPEAINES 'ETTEVÕTTE JUHTIMISE ÜLDKURSUS' (2.0 EAP) 1. Organisatsiooni mõiste, organisatsioonide jaotus ja eesmärgid? Organisatsiooni mõiste. Inimgrupp, kes töötab ühiste eesmärkide saavutamise nimel ja on loodud määratletava omavahelise suhete struktuuri. Organisatsioonide jaotus: Formaalsed, Mitteformaalsed, primaarsed, sekundaarsed  Sekundaarsed eesmärk: - Ei ole kuulumise fakt vaid see, mida inimene organisatsioonilt saab. Tähtis on tulemus  Primaarsed eesmärgid: Inimesed koonduvad kuna neile meeldib koos olla. Väärtustatud on sellesse gruppi kuulumise fakt ning saadakse emotsionaalset rahulolu.  Mitteformaalsed eesmärgid: Eesmärke pole täpselt formuleeritud, Otseseid alluvussuhteid ja õigust võimule teiste üle praktiliselt ei ole.  Formaalsed eesmärgid: Organisatsioonil on kindel struktuur ja eesmärgid, seosed liikmete vahel on kindlalt määratud. Igaüks tea ...

Majandus → Ettevõtemajandus
63 allalaadimist
thumbnail
18
docx

Innovatsioon

SISUKORD SISSEJUHATUS.........................................................................................................................2 1 INNOVATSIOON....................................................................................................................3 2 MAKROMAJANDUS.............................................................................................................6 KOKKUVÕTE........................................................................................................................7 KASUTATUD KIRJANDUS......................................................................................................9 SISSEJUHATUS Eesti geograafiline asend Läänemere ääres soodustab ulatuslikku majanduslikku koostööd Euroopa kõige dünaamilisema ning kiirelt areneva piirkonnaga – Läänemeremaade ning eriti Põhjamaadega. Sellest piirkonnast pärinevad Eesti olulisimad kaubanduspartnerid – Soome, Venemaa, Ro...

Majandus → Ettevõtemajandus
87 allalaadimist
thumbnail
2
xls

Timetable Dec 2013

Timetable Dec 2013 Aivar Roop Date Description of task Hours 1.dec Composing Nov work timetable 1 1-2.dec Narva stock balance comparison with Kaubamaja forecast (task given by Pernilla) 7,5 12-13.dec SEB Baltics tender documents' arrangement and dissemination 9 16.dec Eesti Post summer uniform new tender analysis and info dissemination 3,5 17-18.dec Kaubamaja Dressat subsite texts translation (task given by Pernilla) 8,5 19-20.dec Communication with Police and submitting confirmation letter reg Police shirt tend 4,5 Week 50-51 Communication with Tallinna Kaubamaja 5,5 20. and 25.dec Composition of Eesti Post summer unifor...

Majandus → Ettevõtemajandus
4 allalaadimist
thumbnail
18
pptx

Ettevõtte õiguslikud vormid

ETTEVÕTTE ÕIGUSLIKUD VORMID Ettevõtte õiguslikud vormid Äriühingud: · OÜ ­ osaühing (2500 eur); · AS ­ aktsiaselts (25 000 eur); · tulundusühistu (2500 eur); · TÜ - täisühing, UÜ - usaldusühing Ainuisikuna: · FIE ­ füüsilisest isikust ettevõtja Lisaks muul eesmärgil kui materiaalse tulu teenimine loodud organisatsioonid: · MTÜ ­ mittetulundusühing; · SA ­ sihtasutus ETTEVÕTLUSVORMID ERINEVAD TEINETEISEST PEAMISELT JÄRGMISTE TUNNUSTE OSAS: · osanike vastutuse põhimõtted, suurus ja osakaal; · äriühingu juhtimisorganid ja otsustusprotsessid, esindusõigus; · nõutava osakapitali suurus ja sissemakse viis; · äriühingu auditeerimise nõuded; · igapäevase tegevuse korraldamise lihtsus (nt raamatupidamine) FIE ­ füüsilisest isikust ettevõtja · FIE on isik, kes teenib läbi oma tegevuse majanduslikku tulu ja tegeleb enda nime alt ettevõtlusega. · FIE peab olema registreeritud Äriregistris. · Äriregis...

Majandus → Ettevõtemajandus
5 allalaadimist
thumbnail
10
doc

Ettevõtte planeerimine ja laienemine uutele turgudele

Tallinna Ülikool Ettevõtte planeerimine ja laienemine uutele turgudele Essee 2012 Sissejuhatus Igal edukalt toimival ettevõttel tekib aeg, mil soovitakse käivet ning tootmismahtu suurendada, kuid koduturg jääb väikseks. Oma turuosa suurendamiseks on kõige efektiivsem meetod uutele turgudele sisenemine, kuid see vajab väga põhjalikku planeerimist. Tuleb võtta otsuseid nii äriüksuste rajamiseks, nende tegevuse laiendamiseks või kokkutõmbamiseks, konkurentsipositsiooni tugevdamiseks, omavahelisest koostööst tuleneva sünergia suurendamiseks, aga ka äriüksuste sulgemiseks või müügiks. Valiku tegemine on loominguline protsess, mille juures arvestatakse ettevõtte senist strateegiat ja eripära, tegevusharu olukorda ja konkurentsi ning palju teisi tegureid. Tuleb määratleda nii olemasolevat olukorda kui ettevõtte eesmärke, plaanide elluviimise starteegiat ja ka alternat...

Majandus → Ettevõtemajandus
13 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Ettevõtte finantseerimine

Nimi ___________________________ Klass ___________________________ 8. PEATÜKK. Ettevõtte finantseerimine Sobiv vastus: Leia igale A-veeru mõistele B-veerust sobiv vaste. Kirjuta selle täht A-veergu mõiste ette. A B A. Koht, kus ostetakse ja müüakse aktsiaid, J 1. Investeering võlakirju või tuletisväärtpabereid.. B. Väärtpaber, mis esindab aktsionärile kuuluvat A 2. Väärtpaberiturg kapitali osa, andes aktsionärile hääletamisõiguse. G 3. Faktooring C. On vara väärtuse ja kohustuste vahe C 4. D. Maksed, mida tehakse aktsionäridele Kommertskrediit ...

Majandus → Ettevõtemajandus
23 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Müügileping

Müügileping ____ ______________20____. a. _________________________________, registrikood ______________, asukoha aadressiga __________________________________, mida esindab ____________________________, (edaspidi Ostja), ühelt poolt ja _________________________________, registrikood_______________, asukoha aadressiga _________________________________, mida esindab _____________________________ (edaspidi Müüja), teiselt poolt, edaspidi eraldi nimetatud Pool ning koos ja ühiselt nimetatud Pooled, sõlmisid käesoleva ostu-müügilepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas: 1. Lepingu objekt 1.1 Käesoleva Lepinguga Müüja müüb ja Ostja ostab Lepingu lisas 1 nimetatud kaubad (edaspidi: Kaup) kogumaksumusega ____________________ (summale lisandub käibemaks). 1.2 Kauba maksumuse on Ostja Müüj...

Majandus → Ettevõtemajandus
43 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Koondamine

Koondamine Koondamine ehk teisisõnu töölepingu erakorraline üles ütlemine, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub töömaht väiksemaks või kui töö korraltatakse ümber või muul töö lõppemise juhul. Koondamise aluseks võib olla töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja tegevuse lõppemisel, tööandja pankroti väljakuulutamisel või raugemise tõttu(kui võlgnikul ei jätku vara pankrotimenetluse kulude katteks ning ei ole võimalik vara tagasi võita või tagasi nõuda, sealhulgas puudub võimalus esitada nõue juhtorgani liikme vastu). Tööandja kohus on pakkuda töötajale teist tööd juhul kui tööandja ei ütle töölepingut üles pankrotistumise või raugemise tõttu. Kui tööandja on otsustanud, et töötaja täiendusõppe ei põhjusta suuri kulutisi võib töötaja jääda edasi sellese ettevõtesse tööle. Samuti võib tööandja hoopiski muuta töötaja töötingimusi. Töölepingu ülesütlemisel koondamise tõttu, on tööan...

Majandus → Ettevõtemajandus
11 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Majanduse alusmõisted

Majandusõpetus KoTöö 1.Alusmõisted. Nimi Klass Majanduse alusmõisted Tõlkige õisted vene ja inglise keelde.Viige vastavuisse mõiste ja määratlus. Tähistage vastava tähega. , . . kku 57 punkti . Mõiste, Vastus Määratlus, 1 Alternatiiv- Kaubad ja teenused, mis rahuldavad inimeste vajadusi e.loobumiskulu 2 Ceteris paribus B Tootmisfaktorid, mis hõlmavad eeskätt füüsilisi ressursse (hooneid, rajatisi, seadmeid) ja finantsilised vahendid, mida kasutatakse hüviste tootmiseka 3 Hüvised C Seaduspärasus, mille korral TVK puhul ühe toote tootmise suurendamine toob kaasa järjest suurema loobumiskulu 4 Investeerimine D Parima alternatiivse võimaluse maksumus, millest loobutakse valiku tegemisel 5 Kapital E ...

Majandus → Ettevõtemajandus
7 allalaadimist
thumbnail
16
pdf

Ettevõtte majandusõpetuse äriplaan

Tallinna Tehnikaülikool Majandusteaduskond Kinnisvara, Logistika ja Ettevõtluse õppetool Iseseisev töö õppeaines ,,Ettevõtte majandusõpetus" Äriplaan Äri definitsioon: Kaevandamiseinfo OÜ Koostajad: Fred Rusanov Juhendaja: Rünno Lumiste Esitatud: Kaitstud: Hinne: (punkti) Tallinn Sisukord 2.Ülevaade ettevõttest Kaevandamiseinfo OÜ .........................................................................4 2.1.Ettevõtte eesmärk ...............................................................................................................4 2.2.Ettevõtte loomine ...............................................................................................................4 2....

Majandus → Ettevõtemajandus
21 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Essee Tänapäeva ettevõtete finantseerimise võimalused ja trendid

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL TMJ3300 - Ettevõtlus ja äri planeerimine Essee Tänapäeva ettevõtete finantseerimise võimalused ja trendid Koostaja: Juhendaja: Tallinn 2020 Juba ajalooliselt kui ka sel sajandil on levinumaks ettevõtete, sealhulgas väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE), finantseerimise vahendiks erinevad laenupõhised tooted. Samas nii 2008. aasta majanduskriisi järelmõjud kui ka veidi üle kümnendi hiljem hetkel kestva COVID-19 laiaulatuslikud mõjud on toonud esile probleemid, et välismõjude põhjustatud tingimustel on just ettevõtete finantseerimise võimalused saanud tugevalt mõjutatud. Kui konservatiivsusest kui ka regulatsioonidets tulenevalt vanad finantseerimise võimalused ei ole ettevõtetele...

Majandus → Ettevõtemajandus
12 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun