Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Energiamajandus (4)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Miks rajatakse hüdroelektrijaamade tarbeks veehoidlaid?
 • Kus asuvad Eestile lähimad tuumaelektrijaamad?
 • Millega seda põhjendada?
 • Mida on kaardil kujutatud?

Lõik failist


ENERGIAMAJANDUS
70. teab erinevaid energiaressursse ning selgitab nende kasutamise eeliseid ja puudusi,
sealhulgas
keskkonnaprobleeme;
(teadmised,
analüüsi- ja arutlusoskus)

 • Analüüsi joonise alusel alternatiivenergiate kasutamist maailma elektrienergia toodangus.

 • XX sajandi keskel kasvas oluliselt elektrienergia tarbimine, mis tingis ka tuumaenergial töötavate jõujaamade kasutusele võtmise. Küll ei ole aga tuumaenergias saanud maailma energiaprobleemi lahendajat. Selgita, milliseid keskkonnaprobleeme on tuumaenergia kasutamine kaasa toonud .
 • Nimeta kaks tuumaenergia kasutamise eelist ja kaks puudust võrreldes kivisöe kasutamisega energiamajanduses .
 • Analüüsige tuuleenergia kasutamise kahte eelist ja kahte puudust.
 • Nimeta hüdroenergia kasutamise kolm positiivset ja kolm negatiivset külge.
 • Analüüsi nafta kasutamise positiivseid ja negatiivseid külgi.
 • Miks rajatakse hüdroelektrijaamade tarbeks veehoidlaid?
 • 1960.- 1971 .aastal ehitati Egiptuses Niiluse jõel olev Assuani pais kõrgemaks ning rajati hüdroelektrijaam. Millist kasu saab paisu ehitamisest Egiptus ja milliseid probleeme ning ebasoovitavaid nähtusi tõi paisu ehitamine kaasa. (6punkti)

Kasu paisu ehitamisest
Kahju paisu ehitamisest
 • Kus asuvad Eestile lähimad tuumaelektrijaamad?
 • Analüüsi järgnevalt toodud kolme alternatiivenergia liigi kasutamist Eestis. Milliseid poolt ja vastuargumente võib tuua nimetatud alternatiivenerga kasutamisel .

Alternatiivenergia liik
Soodsad tegurid
Ebasoodsad tegurid
Geotermaalenergia
Tuuleenergia
Päikeseenergia
 • Miks kasutatakse taastumatuid energiaressursse tunduvalt rohkem kui taastuvaid.
 • Nimetage 3 kaasajal kõige enam kasutatavat energiaallikat.

 • Märgi joonisele puuduvad nimetused.

Energia liik, selle osatähtsus
Kasutamise eelised
Kasutamise puudused, sh keskkonnaprobleemid
Nafta taastumatu
Nafta on suure kütteväärtusega. Transportida saab suuri koguseid tankerite ja torujuhtmetega.
Puuraukude rajamine merre keeruline; ammutamise käigus suur oht merevee reostumiseks ja pinnase saastumiseks; vajab puhastamist lisanditest; vajab ümbertöötlemist

Gaas


taastumatu
Suure kütteväärtusega. Paikneb puuraukudes surve all, pole vaja pumbata , vajab vaid puhastamist. Ei vaja ümbertöötlemist. Põletamisel tekib vähe saasteaineid
Transport peamiselt torujuhtmeid pidi, ka veeldatult, mis kallis ja ohtlik (madal temperatuur, suur rõhk). Küllaltki keskkonnasõbralik kütus.

Tahked kütused

kivisüsi, pruunsüsi, põlevkivi, turvas
Taastumatu
Suured varud, uued kaevandused on hästi mehhaniseeritud
Saastatus - CO2 jt. kasvuhoonegaasid , SO2 happevihmad , kaevandamine võib olla keeruline ja ohtlik, karjäärid rikuvad maastikke, transport mahukas ja kulukas
Vesi
taastuv
alternatiivne
Jooksvad kulud väikesed, seega elektri omahind väike.
Saastaineid ei teki;
Veehoidlad aitavad ühtlustada veetaset.
Ehitamine kallis. Ehitamine tasub end vaid
suure languga või veerikastele jõgedele.
Veehoidlad muudavad ökosüsteemi, hõivavad elamisterritooriumi jne

Tuumaenergia


taastumatu
traditsiooniline
Uraanimaaki esialgu jätkub, energiasisaldus suur. Transpordi-tava kütuse ja jäätmete väike maht. Normaalsel tööl saastavad keskkonda tunduvalt vähem, kui paljud teised kütused ja on kõige odavam energiatootmise viis.
Üliohtlikud radioaktiivsed jäätmed, mille kahjutustamise tehnoloogia puudub. Avarii korral radioaktiivsete elementide väljapaiskumine. Nõuab väga suuri kapitalimahutusi ja arenenud teadust. Tekitab soojusreostust veekogudes, kuhu suunatakse jahutusvesi. Tuumasantaaži oht
Tuul
taastuv
alternatiivne
Saastaineid ei teki, tasub rajada ka väikese energiatarbimise korral
Tehnoloogia on kallis, tuulekiiruse ajaline ebaühtlus, tuulevaiksetel perioodidel on vaja otsida muud energiaallikat; tekitavad müra, häirivad lindude rännet, hõivavad maad; kasutuspiirkond piiratud.
Päikeseenergia
taastuv
alternatiivne
Saastaineid ei teki, tasub rajada ka väikese energiatarbimise korral
Tehnoloogia kallis, vajab suuri kapitalimahutusi. Vajalik piisav päikeseenergia hulk. Vajab kombineerimist teiste energiatootmise viisidega.
Geotermaal-energia
taastuv
alternatiivne
Kasutamise mõju keskkonnale minimaalne, tasub rajada ka väikese energiatarbimise korral
Jooksvad kulutused energia tootmisele ja transpordile üsnagi kõrged, väike energia hulk; kasutusala piiratud.
Biomassi energia
taastuv
alternatiivne
Saastaineid ei teki, tasub rajada ka väikese energiatarbimise korral
Saadav energiahulk küllaltki väike.
71. analüüsib joonise abil muutusi maailma energiamajanduses;
(diagrammi või graafiku lugemisoskus, analüüsi- ja
arutlusoskus)

 • Analüüsi graafiku põhjal söe / nafta / puidu osatähtsuse muutusi maailma energiamajanduses.

 • Too üks poolt ja üks vastuargument väitele, et maailma energiamajandust võib lähitulevikus tabada kriis.

Poolt: ………
Vastu: ……...
 • Esita kaks argumenti järgmise väite toetuseks : „Põlevkivi põletab Eesti jätkusuutlikkust”.

72. teab maailma tähtsamaid energiavarade (nafta, maagaas,
kivisüsi) kaevandamis/ammutamis- ja töötlemispiirkondi;

(teadmised, kaart pähe!)
 • Jaapani oma naftavarud on praktiliselt ammendunud, kuid naftatöötlemise mahult kuulub ta maailma riikide hulgas esiritta. Millega seda põhjendada?

Mida on
kaardil kujutatud? Õige vastus tähistage ruudukeses x-ga.

Kaardil
on kujutatud maailma olulisemad:
􀂅 kivisöe
kaevandamise kohad
􀂅 terase
tootmise keskused
􀂅 nafta
ammutamise kohad
􀂅
rauamaagi
kaevandamise kohad
􀂅
boksiidi
kaevandamise kohad
73. teab maailma suurimaid hüdroenergia ja tuumaenergia tootjaid
riike;

 • Esita kaks poolt ja kaks vastuargumenti väitele: “Eestil on otstarbekas jätkata põlevkivist elektrienergia tootmist.”

Poolt: ………..
Vastu: ……….
 • Too kaks näidet selle kohta, millised tagajärjed keskkonnale võivad kaasneda fossiilsete kütuste kasutamisega energiamajanduses.

4
Energiamajandus #1 Energiamajandus #2 Energiamajandus #3 Energiamajandus #4
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 4 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2008-05-12 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 221 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 4 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Stefka Õppematerjali autor
eksamimaterjal

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
5
pdf

Energeetika teema kokkuvote

1 Geograafia riigieksam / 5 ENERGIAMAJANDUS 61. teab erinevaid energiaressursse ning oskab selgitada nende kasutamise eeliseid ja puudusi, sealhulgas keskkonnaprobleeme; (teadmised, analüüsi- ja arutlusoskus) · Analüüsi joonise alusel alternatiivenergiate kasutamist maailma elektrienergia toodangus. Maailma elektrienergia toodang Geotermaal- Tuuleelelekt- elektrijaamad rijaamad 0,3% 0,06% Tuumaelektri- jaamad Päikeseelekt- 17%

Füüsika
thumbnail
2
doc

Energia liikide eelised ja puudused

. Energia liik, Kasutamise eelised Kasutamise puudused, sh keskkonnaprobleemid selle osatähtsus Nafta Nafta on suure kütteväärtusega. Transportida Puuraukude rajamine merre keeruline; taastumatu saab suuri koguseid tankerite ja ammutamise käigus suur oht merevee reostumiseks torujuhtmetega. ja pinnase saastumiseks; vajab puhastamist lisanditest; vajab ümbertöötlemist Gaas Suure kütteväärtusega. Paikneb puuraukudes Transport peamiselt torujuhtmeid pidi, ka surve all, pole vaja pumbata, vajab vaid veeldatult, mis kallis ja ohtlik (madal temperatuur, taastumatu puhastamist. Ei vaja ümbertöötlemist. suur rõhk). Küllaltki keskkonnasõbralik kütus. Põletamisel tekib vähe saasteaineid

Geograafia
thumbnail
3
doc

ENERGIAMAJANDUS 2

14. ENERGIAMAJANDUS Agraarühiskonnas oli energiasaamisallikaks inimeste ja tööloomade lihasjõud. Soojusenergia saamiseks põletati puitu, õlgi ja kuivatatud loomasõnnikut. Tööstuse arenedes suurenes nõudlus puusöe järele kiiresti, mis tõi kaasa metsade suuremahulise raie. Kuna puitu hakkas väheks jääma, tuli 17. sajandil kasutusele võtta kivisüsi, kusjuures algselt arvati, et see on puidust kehvem kütus. Kivisöe kasutamine suurenes järgneva paarisaja aasta jooksul ning leiutati ka aurumasin. See kõik pani aluse iseseisvale energiamajandusele. Ettevõtteid rajati söemaardlate lähedusse. Kivisöe ainuvalitsus kestis 19 sajandi lõpuni. 19-20 sajandi vahetusel võeti kasutusele elekter ­ see uuendus lubas energiat transportida ka kaugemale. Tänu sellele hakati põletama ka madalama kütteväärtusega kütuseid- pruunsütt, põlevkivi ja turvast. Õpiti, et ka veejõu abil on võimalik elektrit toota ning pandi alus suurte hüdroelektrijaamade ehitamisele. Elektrie

Geograafia
thumbnail
4
doc

10. klassi geograafia III kursuse kontrolltöö

10. klassi geograafia III kursuse kontrolltöö kordamisküsimused 1.Selgita mõisted Ekstensiivne põllumajandus - põllumajanduslik tootmisviis, mida iseloomustab vähene tootlikkus kasutatava maa pindalaühiku kohta. intensiivne põllumajandus - põllumajanduslik tootmisviis, mida iseloomustab suur tootlikkus kasutatava maa pindalaühiku kohta; põhineb arenenud tehnoloogia ja arvukate äriteenuste kasutamisel. ökoloogiline ehk mahepõllumajandus - vähesel määral või ainult looduslikke väetisi ja taimekaitsevahendeid kasutav põllumajandus. Kuna saagikus on üldjuhul väiksem, on mahepõllumajanduse tooted kallimad. muldade erosioon - materjali ärakanne vooluvete, tuule, liustike, lainete kulutava tegevuse tagajärjel. Veeringe - vee ringkäik maakeral maailmamere, atmosfääri, maismaa ja organismide vahel. Veereziim - vee hulga või taseme muutumine ajas (veekogudes, soodes, mullas jm). Metsatüüp - ühetaoliste metsakoosluste kogum. okasmets, lehtmets, vihmamet

Geograafia
thumbnail
2
doc

Tööstus

70. teab erinevaid energiaressursse ning selgitab nende kasutamise eeliseid ja puudusi, sealhulgas keskkonnaprobleeme . Energia liik, Kasutamise eelised Kasutamise puudused, sh selle keskkonnaprobleemid osatähtsus Nafta Nafta on suure kütteväärtusega. Puuraukude rajamine merre keeruline; taastumatu Transportida saab suuri koguseid ammutamise käigus suur oht merevee tankerite ja torujuhtmetega. reostumiseks ja pinnase saastumiseks; vajab puhastamist lisanditest; vajab ümbertöötlemist Gaas Suure kütteväärtusega. Paikneb Transport peamiselt torujuhtmeid pidi, ka puuraukudes surve all, pole vaja ve

Geograafia
thumbnail
6
doc

Energiamajandus | Geograafia 10. klass

kõrged. Kasutusalad piiratud. Biomassi Saasteaineid ei teki, tasub rajada väikese energiatarbimise korral. energia Saadav energiahulk küllaltki väike. *taastuv Energiamajandus tegeleb energiavarade hankimisega, nende töötlemisega elektriks, mootori- või ahjukütuseks ning viimaste kättetoimetamisega tarbijale. Energia hind sisaldub kõikide toodete ja teenuste hinnas, mistõttu mõjutab energiamajandus ka kõiki teisi majandussektoreid. Viimaste aastakümnete jooksul on inimkond kasutanud energiat sama palju kui eelneva inimajaloo vältel kokku, kusjuures suurema osa toodetud energiast tarbivad kõrgelt arenendu riigid. Fossiilkütuste põletamisel eralduv süsihappegaasd (CO 2 ) ja muud heitmed on peamised globaalse soojenemise ja kliimakatastroofide põhjustajad. Muutused energiamajanduses Agraarühiskonnas kasutati energia saamiseks vaid inimeste ja tööloomade lihasjõudu.

Geograafia
thumbnail
2
docx

Energiamajanduse mõisted

Energiamajandus on majandusharu, mis tegeleb energiavarade hankimisega, nende töötlemisega elektriks, mootori- või ahjukütuseks, ning viimaste kätte toimetamisega tarbijatele. Energiaallikad: taastumatu- enerigaallikas, mida ei saa korduvkasutada (nafta, maagaas, kivisüsi, põlevkivi), taastuvad- energiaallikas, mida saab lakkamatult kasutada või on võimalik neid teatud aja möödudes uuesti kasutada (tuuleenergia, päikeseenergia, hüdroenergia), traditsiooniline- fosiilkütused (nafta, maagaas, kivisüsi, turvas), tuumaenergia, alternatiiv- laiemaks kasutamiseks puuduvad veel tehnoloogiad või on need kallid. Nafta- Tähtsaim energia allikas. Viimase 30 aasta jooksul pole ükski teine loodusvara maailmamajandust nii palju mõjutanud. Transport käib läbi tankerite, rongide, veokite torude kaudu. Suurimad tootjad: Saudi Araabia, Venemaa, USA, Iraan, Venezuela, Katar, Hiina, Iraak, Araabia ÜE, Kuveit. Suure kütteväärtusega. Hea transportida tankerite ja torujuhtmetega. Kas

Geograafia
thumbnail
3
docx

Energiamajandus

Energiamajandus Energia liigid, nende kasutamise eelised ja puudused ENERGIA LIIK KASUTUSE EELISED PUUDUSED&KESKKONNAPR OBLEEMID 1.NAFTA 40% *Suure *Puuraukude rajamine Taastumatu, kütteväärtusega meresügavustesse on traditsiooniline *transportida saab keeruline, ammutamise käigus suuri koguseid on suur oht merevee tankeritega ja reostumiseks ja pinnase torujuhtmetega saastumiseks *Nafta vajab puhastamist ja ümbertöötlemist 2.MAAGAAS 28% *Suure *Transporditakse torujuhtmeid Taastumatu, kütteväärtusega pidi, ka veeldatult, mis on kallis traditsiooniline *ma

Geograafia
Meedia

Kommentaarid (4)

rivtz profiilipilt
rivtz: täitsa hea
16:41 19-02-2009
xitsmylifex profiilipilt
xitsmylifex: väga hea
20:11 12-05-2009
ahhoi profiilipilt
ahhoi: väga hea
16:27 04-04-2010Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun