Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "alamhulgad" leiti 16 faili

1
docx

Diskreetne matemaatika II kodutöö

A) A={0;1;2;3} B={0;2;4;...;2n} ühisosaks on numbrid,mis kuuluvad mõlemasse hulka ehk A {0;2} B) A={-5n;...;-10;-5;0;5;10;...;5n} B={-2n;...;-2;0;2;...;2n} A {-10n;...;-10;0;10;...;10n} Seletus: 10n sain tehes tehte 5*2*n,sest sellisel juhul jagub see arv ükskõik millise n-ga korrutades siiski nii 5 kui 2...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
91 allalaadimist
4
doc

Graafid

Kaarega võib ühendada suvalisi graafi tippe, sealhulgas on võimalik kaar samale tipule (iseendale). Iga kaar on määratud kahe tipuga. Orienteeritud graaf: kaared on järjestatud tipupaarid. Def: Graaf on paar (V,E), kus V on mittetühi hulk ning E hulk, mille elementideks on hulga V kaheelemendilised alamhulgad . Näide lk 47 (Palm...

Matemaatika ja statistika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
43 allalaadimist
20
doc

Loogika aine ja ajalugu

Loogika aine ja ajalugu: sissejuhatus T.Tamme, T.Tammeti ja R.Prangi loogikaõpikule "Mõtlemisest tõestamiseni" Tanel Tammet Department of Computer Sci...

Loogika - Tartu Ülikool
76 allalaadimist
3
doc

Geomeetria ja mõned geomeetria harud

Punkte tähistatakse tavaliselt suurte ladina tähtedega (A, B, C jne), sirgeid väikeste ladina tähtedega (a, b, c jne), tasandeid väikeste kreeka tähtedega (α, β, γ jne). Topoloogia on matemaatika haru, mis uurib kujundite omadusi, mis on invariantsed topoloogiliste teisenduste suhtes. Kujundi all mõeldakse topoloogias punktihulka, mille alamhulgad rahuldavad teatud aksioome. Neid kujundeid nimetatakse topoloogilisteks ruumideks. Topoloogia on nn kõige üldisem geomeetria. Topoloogia peamine ülesanne on tuua välja ja uurida ruumide selliseid topoloogilisi omadusi, mis ei muutu topoloogilistel teisendustel - topoloogilisi invariante. Tähtsaimate topoloogiliste invariantide hulka kuuluvad näiteks sidusus, kompaktsus, mõõde, kaal, fundamentaalrühm, homoloogiarühmad jne.Samut...

Matemaatika - Põhikool
17 allalaadimist
6
doc

DME Eksamiks kordamise konspekt

Välistatud kolmanda seadus. Iga lause on kas tõene või väär. 2. Mittevasturääkivuse seadus. Ükski lause pole korraga tõene ja väär. Lausearvutuse valemid on parajasti need, mida saab koostada alltoodud reeglite järgi: 1. Iga lausemuutuja on lausearvutuse valem. 2. Kui F on lausearvutuse valem, siis ka F on lausearvutuse valem. 3. Kui F ja G on lausearvutuse val...

Diskreetse matemaatika... - Tartu Ülikool
168 allalaadimist
4
pdf

Diskreetne matemaatika II - teine kodutöö

Diskreetne matemaatika II Kodused ülesanded 2 Olga Dalton 104493 IAPB21 ÜLESANNE 1 1. Katsetan väiksemate n-i väärtustega. Tähistan summa -ga. J 2, JJ J = 1 J...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
152 allalaadimist
13
docx

Diskreetse matemaatika elemendid, eksami konspekt

Lausearvutuse lausetele esitatavad tingimused: a.i. Välistatud kolmanda seadus. Iga lause on kas tõene või väär. a.ii. Mittevasturääkivuse seadus. Ükski lause ei saa olla nii tõene kui ka väär. a.iii. Tehteid võib teostada ükskõik milliste lausetega. a.iv. Tehte tulemuseks saadud lause tõeväärtus sõltub ainult...

Diskreetse matemaatika... - Tartu Ülikool
61 allalaadimist
816
pdf

Matemaatika - Õhtuõpik

Teisisõnu muudaksime funktsiooni muutumispiirkonda: enam ei oleks muutumispiirkonna elementideks inimesed, vaid hoopis kõikvõimalikud inimeste funktsioon alamhulgad . Nii saaksime igati toreda funktsiooni ning süda võib rahul olla. See kehtib ka üldisemalt: tihti võime muutumispiirkonda laiendades saada mitte- funktsioonist igati viisaka funktsiooni. Funktsioonide omadusi Nii nagu on eri tüüpi, hoopis isesuguste omadustega masinaid, nii on ka erinevate omadustega funktsioone. Kokku on f...

Matemaatika -
60 allalaadimist
82
docx

Matemaatiline analüüs I kordamine eksamiks

Irratsionaalarvude hulk RQ on tihe hulgas R: kui a,b € R ja a < b, siis leidub selline irratsionaalarv p, et a < p < b 2. Tõkestatud alamhulgad . Hulga ülemine ja alumina raja (*) Tõkestatud alamhulgad hulgas R. Öeldakse, et alamhulk X ⊂ R on ülalt tõkestatud, kui leidub selline M ∈ R, et võrratus x ≤ M kehtib iga x ∈ X korral. Arvu M nimetatakse sel juhul hulga X ülemiseks tõkkeks. Analoogiliselt nimetatakse hulka X ⊂ R alt tõkestatuks, kui leidub m ∈ R, et iga x ∈ X korral kehtib võrratus x ≥ m. Arvu m nimetatakse siis hulga X alumiseks tõkkeks....

Matemaatiline analüüs - Tallinna Tehnikaülikool
47 allalaadimist
92
docx

Diskreetse matemaatika elemendid

Tipud, servad. Multigraaf. Täisgraaf, nullgraaf, täiendgraaf. Kaalutud graaf. Intsidentsus. Naabertipud. Graafi naabrusmaatriks. Alamgraaf. Regulaarne graaf. [2] Graaf, tipud, servad o Graaf on punktide hulk (tavaliselt lõplik), kus mõned punktid on ühendatud joontega. o DEF. Graaf on paar G = (V,E), kus V on mittetühi hulk ning E hulk, mille elementideks on hulga V kaheelemendilised alamhulgad . Hulga V elemente nimetatakse graafi tippudeks, hulga E elemente aga servadeks. Ülaltoodud graafi puhul näiteks on V = {A,B,C,D,E} Ja E = {{A,B}, {A,C}, {A,D}, {A,E}, {B,C}, {C,E}}. 30 Multigraaf o DEF: Et toodud definitsioonis loetakse servadeks ainult tippude hulga kaheelemendilisi alamhulki, siis ei tohi graafis esineda silmuseid, st servi mis ühendavad min...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
28 allalaadimist
56
doc

Andmebaaside eksami kordamisküsimuste vastused

Andmebaaside eksam Erinevat tüüpi andmemudelid Andmemudelite väljatöötamise ajaline järjekord (vanemast nooremaks) 1. Hierarhiline andmemudel (vanim) 2. Võrk-andmemudel 3. Relatsiooniline andmemudel 4. Objekt-orienteeritud andmemudel 5. Objekt-relatsiooniline andmemudel (noorim) Hierarhiline - Andmed on organiseeritud hierarhiatena. Hierarhiline andmemudel väljendab oma alamobjektide...

Andmebaasid I -
31 allalaadimist
4
docx

Kombinatoorika (matemaatika)

Tähestikus on 27 täht, mitu võimalust on kahetähelise kombinatsiooni moodustamiseks? a) Sama ei saa olla. 26  27 = 702 b) Sama saab olla. 27  27 = 729 c) 9 täishäälikut, 18 kaashäälikut. 9  18 + 18  9 = 324 võimalust KOMBINATSIOONID JA VARIATSIOONID Kombinatsioonid – alamhulgad , kus järjekord ei ole tähtis Variatsioonid – alamhulgad kus järjekord on täht Variatsioon – n-elemendist (koguhulk) k-kaupa on k-elemendilised erinevad järjestused n! k nPr = V n = ( n−k ) ! r=k 24 2 V 4 = 2 = 12 Kombinatsioon – n-elemendist k-kaupa on k-elemendilised osahulgad n! k C n = k ! ( n−k ) !...

Statistika - Keskkool
7 allalaadimist
204
pdf

Topoloogilised ruumid

Definitsioon 1.3 Topoloogilise ruumi (X, T ) lahtiste hulkade hulka B ⊂ T nimetatakse ruumi X baasiks, kui iga mittet¨ ¨hendina hulka B kuuluvatest uhi lahtine hulk avaldub u hulkadest. N¨ aide 1.4 Hulgal X m¨a¨aratud diskreetse topoloogia baa- si moodustavad k˜oik hulga X u ¨heelemendilised alamhulgad . N¨ aide 1.5 Reaalarvude hulga R loomuliku topoloogia T baasi moodustavad k˜oikv˜oimalikud lahtised vahemikud ]a; b[, kus a, b ∈ R, a < b. T˜oepoolest, kui A ∈ T ja A = ∅, 1.3 Kinnised hulgad 9 siis iga x ∈ A jaoks leidub vastavalt loomuliku topoloogia definitsioonile vahemik ]ax ; bx [ nii, et ]ax ; bx [⊂ A. Seet˜ottu A = ∪x∈A ]ax ; bx [. Tei...

Matemaatiline analüüs 2 - Tallinna Tehnikaülikool
9 allalaadimist
88
odt

Evolutsioon: usk, Darwin

See sõltuvus on kvantitatiivselt kirjeldatav: 4NmNf Ne = -------------- Nm + Nf kus Nm ja Nf on vastavalt isaste ja emaste isendite arv; Tavaliselt on väiksem isaste arv, seda eriti polügaamsete liikide juures, olgu need siis "sotsiaalsed" imetajad, mitmed linnud, samuti liigid, kus esinevad populatsioonis spetsialiseeritud, paljunemises mitteosalevad alamhulgad (sipelgad, mesilased). populatsiooni suuruse fluktuatsioonid: igasugu välistingimuste muutustest, kohalikest väljasuremistest, rekoloniseerimisest jne põhjustatud pudelikaelad jms. Neil põhjustel on toodud sisse veel lisaks ka termin pikaaegne effektiivse populatsiooni suurus. See suurus on sisult õige ja kvantitatiivselt muidugi lähendus. Kui on olemas mingeid andmeid fluktuatsioonide kohta, siis arvutatakse seda harmoonilise keskm...

Bioloogia -
5 allalaadimist
21
docx

Graafid ja matemaatiline loogika eksamimaterjal

LAUSEARVUTUS Lausearvutuse tehted: Eitus (¬) Konjuktsioon (&) Disjunktsioon (V) Implikatsioon (->) Ekvivalents (<->) Lausearvutuse valemid on parajasti need, mida saab koostada alltoodud reeglite abil: o iga lausemuutuja on lausearvutuse valem o kui F on lausearvutuse valem, siis ka ¬F on lausearvutuse valem...

Algebra I -
12 allalaadimist
10
doc

Kordamisküsimused Immunoloogia

4 47. G-valkude osa T-lümfotsüütide aktivatsiooni algetapil 4 48.IL-2 transkriptsiooni aktivatsioon kui konvergentsi punkt T- lümfotsüütide aktivatsiooni erinevatele radadele aktivatsiooni algfaasis. 4 49. Immunoloogiline sünaps T-lümfotsüüdi ja APC vahelisel „inteface`l” 4 50. T-rakkude aktivatsioon superantigeenidega. 2 51. Põhilised abi (helper)-T rakkude alamhulgad ja nende osa immuunvastuse kujunemisel. 2 52. Erinevused tüümus sõltuvate ja tüümus sõltumatute antigeenide poolt tekitatud immuunvastuste vahel. 2 53. B-lümfotsüütide komplekse antigeense retseptori struktuur ( BCR – TCRCD3 kompleksi analoog) 2 54. Obligatoorsed signaalid B-rakkude aktiveerimisel TD antigeenide korral. 2 55. Esmased sündmused B-rakkude aktivatsioonil. PTK-de osa aktivatsiooni algetappidel. 4 56. Helper T-rak...

Immunoloogia i - Tallinna Tehnikaülikool
4 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun