Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "akumuleeru" leiti 15 faili

27
doc

Keskkonnaökonoomika eksamikonspekt

Keskkonnaökonoomika definitsioon ja valdkond. Keskkonnaökonoomika on · majandusteaduse rakendusharu, mis käsitleb inimeste sotsiaal-majanduslikku tegevust mõjutavaid tegureid ja nende seoseid keskkonnaga · majandusteaduse haru, mis käsitleb looduskeskkonna kaitse ja loodusressursside (nii taastuvate kui taastuvate) kasutamisega seotud majandusküsimusi · ökonoomika, mis tegeleb loodusk...

Keskkonnaökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
559 allalaadimist
27
docx

Etoloogia kordamisküsimused

KÜSIDES KÜSIMUSI KÄITUMISEST. 1. Inimeste huvi põhjus loomade käitumise vastu, naiivne periood. Inimeste ammuse huvi ajendid loomade käitumise vastu: (1) otsinguline huvi (nö. puhas huvi) ­ soov seletada juhuslikult pealt nähtud tegevusi looduslikel loomaliikidel (2) praktiline huvi ­ vajadus aru saada ja kontrollida jahi- ja koduloomade käitumist Naiivsele perioodile...

Etnoloogia ja... - Tartu Ülikool
80 allalaadimist
24
docx

Biokeemia I kordamisküsimuste vastused

Palmitiinhappe oksüdatsiooni Hº mõõdetuna kalorimeetris on 9958 kJ/mol. Milline võiks olla sama reaktsiooni Hº elusrakus: a) sama Pikemalt: Entalpia on olekufunktsioon ehk sõltub ainult süsteemi olekust, mitte selle saavutamise viisist. (Kips on kips! ja 5=100:5 ­ 15=1041) 2. Vette asetatud jäätükk sulab. Miks ei ole võimalik olukord, kus jäätükk muutuks veelgi külmemaks ümbritsev vesi aga sooje...

Biokeemia - Tartu Ülikool
101 allalaadimist
13
docx

Bikeemia kordamisküsimuste vastused 3

Kordamisküsimused (membraantransport, ensüümid, vitamiinid, regulatsioon) 1. Kirjutage võrrand, mis seob omavahel difusiooniga seotud vabaenergia muutuse ja kontsentratsiooni gradiendi (aine kontsentratsioon rakus sees jagatud aine kontsentratsioon rakust väljas). dG=RTln(Cin/Cout) 2. Aine A liigub rakku passiivse difusiooni teel. Milline on difusiooniga...

Analüütiline keemia - Tartu Ülikool
15 allalaadimist
16
pptx

Sotsiaalne kapital

Sotsiaalne kapital Page 1 Sotsiaalse kapitali olemus Üldiselt mõistetakse selle all sotsiaalsete võrgustike koostoimimist, kus jagatud arusaamad ja usaldus toetavad koostööd ja ühistegevust. · Sotsiaalne kapital ja inimressurss ei ole sünonüümid. · Väidetakse, et sotsiaalne kapital on kontseptuaalne kujund. · Sotsiaalse kapitali hulk mõju...

Majandus -
14 allalaadimist
32
doc

Biokeemia kordamisksimuste vastused

Palmitiinhappe oksüdatsiooni Hº mõõdetuna kalorimeetris on 9958 kJ/mol. Milline võiks olla sama reaktsiooni Hº elusrakus: a) sama b) negatiivsem c) positiivsem (võivad olla erinevad reaktsioonid) Entalpia on olekufunktsioon ehk sõltub ainult süsteemi olekust, mitte selle saavutamise viisist. Hoopis teine küsimus on, kui palju reaktsiooni käigus vaban...

Biokeemia - Eesti Maaülikool
14 allalaadimist
25
doc

Kordamisküsimused keskkonnaökonoomika 2014 2015

Tüüpiline loodusressursside klassifikatsioon jätkusuutlikkuse aspektist:  ressurss esineb voona (flow) - tarbimine praegu ei mõjuta tarbimist tulevikus  ressurss esineb varuna (stock) - tarbimine praegu mõjutab tarbimist tulevikus. Voolavad ressursid:  ei moodusta varu  ei akumuleeru ega amortiseeru  kasutamine ei mõjuta hulka ega kättesaadavust tulevikus. Näide: päikesekiirgus. Täna päikesepatareidega toodetud energiahulk ei mõjuta toodangut tulevikus. Akumuleeruvaid ressursse kirjeldab varu ja voo (voolu) võrrand:  St = St-1 + At – Ot, kus  St on varude suurus perioodi t lõpuks  St-1 on varude suurus perioodi t alguses (mis on perioodi t-1 lõpp)  At on sissevool perioodil t  Ot on...

Keskkonna ökonoomika - Tallinna Ülikool
36 allalaadimist
102
pdf

Kommunikatsioonimudel

Digitaalsignaalide ülekandel on vaja ülekanda andmeid, kui on kasutusel võimendi siis see võtab signaali vastu, loeb sealt seest välja üle kantavad nullid ja ühed ehk andmed ja tekitab uue signaali ning saadab selle uuesti teele, seetõttu ei teki ka häireid ega moonutusi – müra ei akumuleeru . 71. Perioodilised signaalid, amplituud, sagedus, periood ja faas. Kõige lihtsam perioodiline signaal on siinus. Seda iseloomustavad amplituud, sagedus ja faas. Sagedus näitab kui kiiresti signaal kordub. Amplituud on signaali max. väärtus, seda mõõdetakse enamasti volties või vattides. Sagedus iseloomustab signaali mitmeti. Enamasti koosnevad signaalid mitmetest liidetud signaalidest mil on erinev sagedus. Signaalide uurimiseks k...

Tehnoloogia -
6 allalaadimist
168
pdf

Lendude hilinemisest põhjustatud kulude juhtimine Estonian Air AS näitel

Lisaks arvestati 15 minuti pikkust hilinemise esinemistõenäosust suuremaks kui 65 minutilist hilinemist. 1, lk 111 Joonis 3.2. on aluseks väravast väravasse kulude kalkuleerimisel. Vertikaalses reas on toodud erinevad lennufaasid ning horisontaalses reas kuluelemendid. Halliga värvitud ruudud tähendavad seda, et antud lennufaasi ning kuluelemendi puhul kulud ei akumuleeru. Ka on selge, et lennuki õhkutõusmisel ning maandumisel hilinemisi ei toimu. Ruutudes, kuhu on märgitud „---„ on arvestatud, et antud elemendile kulusid pole määratud. Seda seepärast, et:  hilinemiskulu on umbes 0, või  mudelis pole hilinemisi arvestatud, või  pole võimalik omistada kulusid ainult väravast-väravasse tasemel Hilinemiskulud võib arvestada nulliks planeeritud marsruudi lennujuhtimise te...

Ärilogistika - Tallinna Tehnikaülikool
9 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

Vees leidub lahustunud olekus mõlemat, parim näitaja nende iseloomustamiseks on N:P suhe. Need biogeenid, nagu ka CO2, O2 ja H osalevad suurtes biogeokeemilistes ringetes. Biogeenide hulk vees on aluseks veekogu troofsuse kujunemisel. Troofsus - toitelisus, s.o. kompleksnäitaja, mis väljendab veekogu aineringe tüüpi ja intensiivsust määravate ühendite sisaldust vees ja nende põhjasetteis akumuleerumise intensiivsust. Troofsus on veekogude tüüpideks liigitamise põhialuseks (oligo-, meso-, eutroofsed järved).  Eluvormid veekogudes Eluvorm - ökoloogilis-morfoloogiliselt sarnaste organismide rühmad. Ühte eluvormi arvatakse liigid, mis päritolust olenemata on evolutsiooni vältel ühesugused kohastumised teatud tingimustes elamiseks 3.1. Pelaagos - avaveeosa asustavad organismid. 3.2. Plankton e. hõl...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
52 allalaadimist
86
pdf

ARVUTID I (IAF 0041)

 Poolsummaator – ei võta arvesse madalamast järgust toimuvat ülekannet  Järjestik ülekandega summaator – probleemiks on töökiirus, sest ülekanne levib läbi kõikide ühejärguliste summaatorite.  Paralleelülekandega summaator – paralleelne ülekanne, kus iga järgu ülekanne arvut eraldi funktsioonina ainult sisenditest. Sellisel juhul ei akumuleeru viited, mis tekivad kõigis nooremates järkudes.  Kiire ülekanne – levinuim summaatori ülekandemeetod. Tegemist on järjestikuse ja paralleelse ülekande kompromisslahendusega. 2.3. Lahutaja Loogikaskeem kahe kahendarvu vahe leidmiseks. Argumentideks on operandid ai, bi ja laen li. Funktsioonideks, mida soovime saada, on vahe vi, ja laen li+1, mida võetakse vanemast i+1 järgust....

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
44
doc

Keskkonnaökonomika

Tüüpiline loodusressursside klassifikatsioon jätkusuutlikkuse aspektist: • ressurss esineb voona (flow) - tarbimine praegu ei mõjuta tarbimist tulevikus • ressurss esineb varuna (stock) - tarbimine praegu mõjutab tarbimist tulevikus. Voolavad ressursid: • ei moodusta varu • ei akumuleeru ega amortiseeru • kasutamine ei mõjuta hulka ega kättesaadavust tulevikus. Näide: päikesekiirgus. Täna päikesepatareidega toodetud energiahulk ei mõjuta toodangut tulevikus. Akumuleeruvaid ressursse kirjeldab varu ja voo (voolu) võrrand: • St = St-1 + At – Ot, kus • St on varude suurus perioodi t lõpuks • St-1 on varude suurus perioodi t alguses (mis on perioodi t-1 lõpp) • At on sissevool perioodil t...

Keskkonnaökonoomika -
46 allalaadimist
33
docx

Arvutid 2017 Kospekt

Trigerid. Trigerid kuuluvad järestikskeemide hulka, sest neil on mälu omadus. Väljundi väärtus sõltub peale sisendite väärtuste ka väljundi väärtusest eelnevatel hetkedel. Triger on mäluelement, mis säilitab ühe bitist informatsiooni. Trigeril on kaks stabiilset olekut. Olekuks nimetatakse trigeri väljundi väärtust antud ajahetkel. Tavaliselt on trigeril kaks väljundit: otseväljund ja tema eitus. Trigeri tüübid: 1) S...

Arvutid - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
7 allalaadimist
23
docx

Kordamisküsimused keskkonna ja säästva arengu ökonoomikast 2018

Keskkonnaökonoomika definitsioon ja valdkond Ökonoomika, mis tegeleb looduskapitaliga, on keskkonnaökonoomika. Keskkonnaökonoomika on majandusteaduse haru, mis käsitleb looduskeskkonna kaitse ja loodusressursside (nii taastuvate kui taastuvate) kasutamisega seotud majandusküsimusi. 2. Malthuse teooria Malthus arvas esimesena, et ,...

Keskkonnaökonoomika - Tartu Ülikool
18 allalaadimist
35
docx

Kordamisküsimused keskkonna ja säästva arengu ökonoomikast 2018

Keskkonnaökonoomika definitsioon ja valdkond Keskkonnaökonoomika ­ ökonoomika, mis tegeleb looduskapitaliga. Majandusteaduse haru, mis käsitleb looduskeskkonna kaitse ja loodusressursside (nii taastuvate kui taastumatute) kasutamisega seotud majandusküsimusi. On allikaks keskkonnapoliitilistele ideedele ja vahendiks vastavate ideede...

Keskkonnaökonoomika -
43 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun