Vanaaeg (1)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
Mesopotaamia
Rawlinson, Champollion
Sargon   24-23.saj   semiit,   kes   allutas   Kiši   kuningna   ja   kogu   Sumeri,   Eelami,   Põhja-
Mesopotaamia, Süüria ning pani seeläbi aluse  Akadi  riigile. Kasutas akadi keelt. Alustas 
traditsiooni, kus kuningas annab enda tütre ülempreestrinnaks. Akadi ri gi lõpetas 23.saj 
gutide ülemvõim.
Hammurabi  18.saj Vana-Babüloonia valitseja, kes alguses oli  rahumeelne , st korrastas 
ja tugevdas Babüloni, siis aga vallutas Eelami, Larsa ;Mari, Assüüria ning pani sellega 
aluse Vana-Babüloonia impeeriumile. Andis välja kuulsa  seadustekogu , mille talle olevat 
ulatanud  Marduk . Koodeksis jagati rahvas kolme klassi: täieõiguslikud, sõltlased,  orjad
 Olenevalt   kuriteost   ja    klassist    ka    karistus .   Samuti   määratleti   majanduslikke   suhteid, 
omandiõigust, abielu. Dünastia langes 16.saj kassiitide tulekuga
Jumalad:
An/Anu: 
taevajumal , jumalate isa
Enlil /Bel: õhujumal, Ani poeg, jumalate kuningas, tsivilisatsiooni tooja
Enki/Ea:  maa-aluste   vetejumal,   sügavuste    isand .  Tark,   vedas   vastaseid   ninapidi.   Oli 
inimeste liitlane: põllumajandus, linnad, religioossus , kirjutamine (nagu Prometheus).
Nanna /Sin:  kuujumal , ennustamine
Utu Šamaš: päikesejumal, kohtumõistja à andis välja inimlikke seaduseid
Inanna /Ištar: taeva kuninganna, armastuse ja viljakuse kehastaja
Dumuzi/ Tammuz :  viljakusjumal , eelneva  armastatu . Surev -taassündiv jumal.
Egiptus
Varadünastiline ajajärk 31.-28.saj
Narmer  ja Menes: 
 32.saj varadünastilise ri gi  valitsejad , kes ühendasid Alam-ja Ülem-
Egiptuse.
Vana Riik 28/27.-22.saj
Džoser;
  27.saj püstitas esimese püramiidi Sakkaras, mille arhitekt oli  Imhotep , kes ka 
hieeroglüüfkirja reformija, mil e järel tekkis kanooniline kirjakuju.
26.saj hiigelpüramiidid: Cheops , Chepren, Mykerinos
Keskmine Riik 20.-17.saj
Sinuhe  jutustus”; 
Egiptuse kirjanduse tähtteos, loodud Keskmise Riigi ajal. 
Kangelaslugu Sinuhest, kes tappes kuninga mõrtsuka saavutas kohalike austuse.
Uus Riik 16-11.saj
Thutmosis    I;  
16.saj   lõi   Egiptuse   suurvõimu,    vallutused    Eufratini   ja   püstitas   seal 
võidusteeli.  Pealinna  viis   Memphisesse,   Teeba   jäi  Amon-Ra  kultuskeskuseks.  Alustas 
Karnaki  templikompleksi rajamisega (tema haud Teeba lähedal kaljus Kuningate orus) + 
Luxori    tempel.   Seega   edaspidi    Memphis    jäi   poli tilsieks   keskuseks,   Teeba 
kultuskeskuseks.
Hatšepšut  15.saj   naisvaarao,   kelle   võimulepääsemist   peetakse   esimeseks 
dünastiasiseseks kri  siks . Rajas hauatempli Deir el Bahris.
Thutmosis   III  15.saj   eelmise   kasulaps   ja   tahtis   H   täielikult   maha   vaikida,   st   hävitas 
tõendeid   ta   eksistentsist.   T   on   Egiptuse   sõjakaim   valitseja,   püstitas   Eufratil   teise 
võidusteeli.
Amenhotep  III  14.saj tema valitsusperioodi märgib pikk rahuperiood, sest sõlmiti rahu 
Mitanni riigiga. Toimus mastaapne ehitus: Karnakis,  Amoni  tempel, kuningapalee.
Echnaton   ja    Atoni     kultus :  14.saj   algselt   vaarao   nimi   Amenhotep   IV,   kuid   oli 
„hullumeelne“ ja asendas Amoni kultuse Atoni omaga, võttis seetõttu nimeks Ehnaton ja 
lõi uue pealinna Ahet-Aton. Muutis Atoni ka peajumalaks ning esmakordselt keelas kõik 
teised jumalad.
Ramses  II; 13.saj sõda hettide vastu, 1275 eKr sõjaretk Kadeši vastu, suur lahing, mis 
tõenäoliselt lõppes viigiga, kuigi mõlemad pooled väitsid nagu oleks võitnud. 1255 eKr 
sõlmis Hattušili III-ga rahu- ja liiduleppe ning jagas vaidlusalased piirkonnad omavahel: 
P-Süüria   (Kadeš)   hetiitidele   ning   L-Süüria   (Kaanan)   Egiptusele.   Ehitas   Abu- Simbeli  
hauatempli Kuningate orus. Uus pealinn Per-Ramses enda päritolupaika ja hüksoslaste 
kohta. Viljakas: 170 last.
Ramses III: 12.saj Uue Riigi viimane suur kuningas, tõrjus tagasi mererahvaste rünnaku. 
Pärast seda 11.saj Egiptus jagunes Ülem-ja Alam-Egiptuseks
Jumalad
Ra/Atum
: päikesejumal, universumi isand, Maati isa, kullipealine, obeliskid tema auks
Osiris : allilma viljakusjumal, surnute jumal, surnute ülemkohtunik, Isise vend ja mees
Isis : eelmise naine ja õde, viljakuse ja emaduse jumalanna= Demeter
Seth:  kõrbe,   äikese,   võitluse   ja   segaduse   jumal.    Osirise    vend   ja   mõrvar.   Tundmatu 
looma peaga
Horos : taevajumal, kullipeaga, vaaraode jumal, Osirise ja Isise laps
Hathor : lembe-, tantsu- ja taevajumalanna, lehm .
Thot:  tarkuse , seaduse,  maagia , kirjatarkuse jumal, kuujumal, paaviani peaga.
PtahMemphise jumalus , käsitööliste ja kunstide kaitsja, nagu Hephaistos
Amon:  loomis - ja viljakusjumal  Teebast . Tähtis Keskmise Riigi ajal
Hetiidid ja hurrid 17-16. saj ja uuesti 14-13. saj
Hattušili   I:
  17.saj   vallutas   Hattuša,   mil e   muutis    hetiitide    pealinnaks   ning   pani   aluse 
Hetiidi  riigile, alistas  Anatoolia keskplatoo, vallutas Süüria. Kuid ri k vaibus 16-14.saj.
Šupiluliuma; 14.saj pani aluse Hetiidi suurvõimule: võitis Mitanni riiki, alistas enamuse 
Süüria väikeriikidest (Kadeš, Ugarit ).
Hattušili III: 13.saj viis pealinna tagasi Hattusasse ja ehitas linna ümber monumentaalse 
tsitadelli, templid, ringmüüri.  Võitlused Egiptusega. 1255.a eKr sundis Assüüria esiletung 
lepingule   Ramses   II-ga:   rahu-   ja   li duleppe   ning   jagas   vaidlusalased   piirkonnad 
omavahel: P-Süüria (Kadeš) hetiitidele ning L-Süüria (Kaanan) Egiptusele
13.saj lõpp Hetiidi riik hääbus ning 12.saj Hattuša hävitati.
5)  Egeuse tsivilisatsioon
7) Israel
12.saj järel asusid aladele nomaadlikud  rahvad   heebrealased , kes poliitiliselt killustunud, kuid 
esile kerkis Iisraeli riik, mis alllutas  Palestiina
Saamuel;
 11.saj
 
strong > preester - kohtumõsitja
määras   kuningas   väepealiku   Benjamini   soost  Sauli,  kud   mõtles   ümber   ja
määras   siis   hoopis  Taaveti.  Kahe   tüübi   vahel   tekkis   võitlus.   Esialgu   oli
Saul  edukas
Taavet;  11-10.saj määrati Saamueli poolt Iisraeli kuningaks ning selleks,et võimule saada 
liitus  ajutiselt  vilistitega ning võitis seeläbi konkurenti Sauli. Sai Iisraeli valitsejaks. Tegeles 
võimu   kindlustamisega,   võitis   vilisteid,   vallutas   Jeruusalemma,   millest   tegi   pealinna. 
Palestiina oli Iisraeli võimu all.
Saalomon : 10.saj võimu kindlustamine ja  stabiliseerimine  Iisrael tõusis  Kaanani  tugevaimaks 
riigiks. Rajas  Jahve  templi, mistõttu olid  maksud kõrged ja riigi põhjaosas toimusid  rahutused
Mässu tulemusena käid riigi võimu alla vaid Lõuna  Juuda  ja  Jeruusalemm .
Prohvetid :
Eelia,???
Jesaja:  
8.saj   tegutses   Iisraeli   languse   ajal   ning   käsitles   Assüüriat   jumala   karistusena 
valejumalate tunnistamise eest ja kutsus ravast Jahve ümber koonduma. Üks esimesi märke 
monoteismi nõudest.
8) Väike- Asia  1. aastatuhandel e.Kr.
Midas :
  8/7.saj   Früügia   kuningas,   kelle    valitsusaeg    märkis   ka   riigi   hiigelaega,   tugevad 
sidemed   Kreekaga,   mida   tunnistavad   annetused    Delphi    oraaklile.   Leping  Assüüriaga,   kus 
tunnsitas end selle alamaks. Pmst oli Früügia 8.saj Anatoolia suurvõim pealinnaks Gordion 
kuid 7.saj kimmerlaste sissetungiga läksid alad Lüüdialastele
Gyges:  7.saj   Lüüdia   kuningas,   kes   pani   aluse   riigi   suurvõimule,   sest   pidi   vastu    astuma  
kimmerlastele, kellega võideldes hukkus. 7.saj hakait ka Lüüdias metallraha müntima.
Kroisos :  6.saj   Lüüdia   viimane   kuningas,   rikas   ja   vägev,   talle   kuulusid   Kreeka   linnad 
Anatoolia läänerannikul ja sisealad. Pidas sõda Pärsia Kyrose vastu, mille kaotas ning seetõttu 
läksid Lüüda alad Pärsiale. 
9) Mesopotaamia 1. aastatuhandel e. Kr.
Uus-Assüüria  9-7saj
11-10.saj oli langus ja sisemine  ebastabiilsus .kuid 9.saj hakkas Assüüria taas tugevnema
Tiglatpilesar   III   ümberkorraldused:  8.saj   Uus-Assüüria   impeeriumile   alusepanija,   sest 
taastas  Assüüria   vägevuse   enda   ümberkorraldustega:   suurendas   adminsitratiivpiirkondade 
arvu, lõi alalise  armee , alistas Babüloonia, ülemvõim ka Süürias ja  Foiniikia  linnade üle, 
Damaskus, Iisrael, Juuda.
Sargon II; 8.saj vallutas Samaaria, deportatsioonid, hävitas Iisraeli, taastliitis Babüloonia, lõi 
uue residentsi Dur Šarrukini. Tema ajal ilmusid kimmerlased, kellega võideldes hukkus.
Sanherib;  8/7.saj muutis Ninive uueks pealinnaks ja ehitas sinna kuningalossi, summutas 
Kaanani   mässu,   hävitas   Babüloni   koos   pühamuga,   mis   oli   ennekuulmatult   jõhker   ja 
pühaduseteotus.
Assurbanipal:  7.saj viis Egiptuse vallutamise lõpule: Teeba ja Ülem-Egiptusega. Assüüria 
saavutas suurima territooriumi. Ta määras Egiptusess asevalitsejaks Psametichos I, kes lõi 
lahku. A surus maga Elami ülestõusu, pidas sõda kimmerlastega. Ehitas Ninive kuningalossi 
raamatukogu, kust on pärit suur osa tänapäeval tuntud Mesopotaamia kultuuripärandist, ka 
„Gilgameš“
Uus-Babüloonia ehk Kaldea 7-6.saj
Nebukadnetsar II:  7/6.saj iseseisvunud Babüloonia kuningas, kes alistas ründava Egiptuse 
väe. Jõudis Egiptuse  piirini , purustas Jeruusalemma ning küüditas sealt juudid – „Paabeli 
vangipõli“. Alistas kõik Assüüria  valdused .
10) Iraan ja Pärsia  impeerium 6-4. saj
Kyros  II Suur:  
6.saj  Pärsia impeeriumi rajaja. Võitis  Meediat , vallutas Lüüdia ja Kreeka 
linnad Anatoolia rannikul.  Kallaletung  Babüloonia Nabonaidi vastu, misjärel Babülooni aalad 
Mesopotaamiast   Palestiinani   ja   Foiniikia   linnad   läksid   Pärsia   alla.   Lubas    juutidel  
Mesopotaamiast  kodumaale  naasta, taastas Jahve templi. Oli hea valitseja ning kohalikele 
meeldis.
Dareios  I: 6/5.saj“Behistuni raidkiri“, surus maha ülestõuse, korraldas impeeriumi: jagas 20-
ks satraabiks, lõi uue keskusena Persepolise, kuhu ehitas uhke lossi. Ehitas kanali Punase 
mere ja Niiluse vahele. 490.a eKr Maratoni  lahing: sai Ateenalt lüüa.
Xerxes :  5.saj  480.a  eKr Salamsie  merelhaing:  Areena  lähedal  saadi  lüüa,  misjärel  Pärsia 
tõrjuti ka välja Lääne-Anatoolia rannikult.
Pärsia impeerium langes 330.a eKr Aleksander suure Persepolise kuningalossi hävitamisega.
Zarathustra  12-6.saj: usu- uuendaja , pani aluse mazdaismile, pühakiri „Avesta“ – hümnid, 
jumalateenistus jne. Maailma valitseb Ahuramazda ehk Tark isand, kes on Tõe eestvõitleja ja 
talle   vastandub   Angra    Mainu,   kes   on  Vale   eestvõitleja.   Nad   võitlevad   kuni   tõe   võiduni. 
Inimene valib neist ühe ning tasu ootab pärast surma: kas  paradiis  või põrgu. Üks esimesi 
dualismi näiteid ja eshatoloogilisi – maailma lõppu kuulutavaid.
11) Kreeka ajaloo allikad:
Logograafid:  
6-5.saj   lookirjutajad,   ke   sjätkasid   Hekataiose   kangelaspärimuse   uurimise, 
süstematiseerimise ja üleskirjutamise tööd
Herodotos :  5.   Saj   Halikarnassosest   „ajaloo   isa“,   „ Historia “   Kreeka-Pärsia   sõjad   + 
sissejuhatus  konflikti   kujunemisest.   õpetlik   sõnum  auahtnusest  ja   liigsest   enesekindlusest: 
Xerxes. Kasutas pärimust.
Thukydides:  5/4.saj   ateenlane,   kes   kirjutas   Peloponnesose   sõja   ajaloo,   oli   väga 
allikakriitiline,  ratsionaalne , kirjutas vaid õige versiooni. Traditsiooniskeptiline. Sündmuste 
ajendid  ja tõelised põhjused.
Xenophon5/4.saj  ateena  palgasõdurite  pealik   Sparta   armees . „Helleenika“ ülevaade Kreeka 
ajaloost 4.saj Ip.
Diodoros: 1.saj ema ehk hellenistliku perioodi lõpus. Sitsiiliast. Esimene ülevaatlik maailma 
ajalugu   „Ajalooline   raamatukogu“,   mis   müütilisest   algusest   kuni   kaasajani   käsitledes 
idamaade , Kreeka ja  Rooma  ajalugu.
Plutarchos:  1.-2. saj  maj. Ajaloolise bibliograafia meister, kes kirjutas Kreeka ja  Rooma  
riigimeeste „Võrdlevad elulood“.
12) Tume ajajärk ja Arhailine periood
Korinthose türannid:  Korintoses  valitses 8.sajandist alates Bakchaadide suguvõsa, mis 656 
kukutati  väepealik Kypselose poolt, oli  armastatud  valitseja. Ta poeg Periandros (626-586) 
muutis võimu türanniaks, tappis naise, keelas korintlastel omavahel rääkida jm. Samas muutis 
Korintose   üheks   tugevaimaks   linnriigiks,   ehitas    sadamaid .   Järeltulija   kukutati   582, 
oligarhiline kord taastati .
Lykurgos: Sparta legendaarne seaduseandja, ühiskonnakorraldusele alusepanija, sotsiaalse- ja 
kasvatussüsteemi looja. Sai seadustiku Suur Rhetra Delfi oraaklilt (8-7 s). Pärimuse järgi 
seadustik  enne Messeenia vallutamist (8 s), kogu terviklik süsteem 7-6 s. Spartat valitses 30-
liikmeline eluaegne geruusia üle 60- aastastest  suurtsugu spartiaatidest, rahvakoosolek võttis 
vastu lõppotsuse.Valiti 5 efoori - riigiametnikku.
Kylon: 636 või 632 OM võitja Kyloni vandenõu, esimene Ateena ajaloo kindlalt dateeritud 
sündmus
Püüdis oma äia Megara türanni toel Ateenas türannivõimu haarata. Vallutas OM mängude ajal 
Akropoli,   piirati,   pääses   põgenema.   Kaasavandenõulased    tapeti    sõnamurdlikult 
Alkmeoniidide   ülikusoo   poolt   pühamute   altarite   ees,   sealt   tuleneb   pühaduseteotuse   eest 
Alkmeoniididele ‘Kyloni  needus ’ (Perikles oli Alkmeoniid).
Drakon:  seadusandja,  lasi  621  seadused  Ateenas  kirja  panna,   lahendus  Kyloni   vandenõu 
sisepingetele.  Olnud  väga   karmid   -  drakoonilised.  Klassikalisel  ajal  ei   kehtinud.   Säilinud 
raidkirja   vahendusel   üks   seadus   tahtmatust   tapmisest   -   lubati   minna   pagendusse.   Ei 
lahendanud sotsiaalseid pingeid.
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Vanaaeg #1 Vanaaeg #2 Vanaaeg #3 Vanaaeg #4 Vanaaeg #5 Vanaaeg #6 Vanaaeg #7 Vanaaeg #8 Vanaaeg #9 Vanaaeg #10 Vanaaeg #11 Vanaaeg #12 Vanaaeg #13 Vanaaeg #14 Vanaaeg #15 Vanaaeg #16 Vanaaeg #17 Vanaaeg #18 Vanaaeg #19
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 19 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2014-06-15 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 32 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor mirkoaus Õppematerjali autor

Lisainfo

Vanaaja kokkuvõttev materjal. Ideaalne eksamiks õppimisel. Koostatud Vanaaja õppejõu kronoloogia teemastiku alusel.
vanaaeg , ülikool , ajalugu , targu ülikool , konspekt , kokkuvõte , eksam , küsimused , vastused , kronoloogia

Mõisted

Sisukord

 • Mesopotaamia
 • Sargon
 • Hammurabi
 • Jumalad
 • An/Anu
 • Enlil/Bel
 • Enki/Ea
 • Nanna/Sin
 • Utu Šamaš
 • Inanna/Ištar
 • Dumuzi/Tammuz
 • Egiptus
 • Varadünastiline ajajärk 31.-28.saj
 • Vana Riik 28/27.-22.saj
 • Keskmine Riik 20.-17.saj
 • Uus Riik 16-11.saj
 • Jumalad
 •  Rooma hegemoonia kujunemine Vahemerel
 •  Kodusõdade ajajärk ja vabariigi langus
 •  Kultuur vabariigi ajal
 •  Kultuur ja religioon varase keisririigi ajal

Kommentaarid (1)

liisalai profiilipilt
liisalai: Liiga napp
11:49 03-11-2016


Sarnased materjalid

46
pdf
Vanaaja konspekt kaartidega
116
doc
Vanaaeg
45
doc
Vanaaeg
20
docx
Vanaaeg
168
doc
Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi
60
rtf
10nda klassi ajaloo konspekt
176
pdf
Ajalugu 1 õppeaasta konspekt
88
rtf
Ajalugu 1 õppeaasta konspekt 10kl

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !