KOHTUPSÜHHIAATRIA konspekt eksamiks (0)

1 HALB
Punktid
 
Säutsu twitteris
Invaliidsuse ja surma tõttu kaotatud eluaastad 1990-2020
1.Alumiste hingamisteede infektsioonid 1.Isheemilised südamehaigused
2.Kõhulahtisus 2. Depressioon
3.Perinataalsed haigused 3.Liiklusõnnetused
4.Depressioon 4.Tserebrovaskulaarsed haigused
5.Isheemilised südamehaigused ...6.Alumiste hingamisteede infektsioonid
6.Tserebrovaskulaarsed haigused .....9.Kõhulahtisus
..9.Liiklusõnnetused .....11.Perinataalsed haigused
DEPRESSIOON

Esinemine:
Üldpopulatsioons - 3%-l aasta jooksul 2,7-8,6% elu jooksul 4,9-14,9%
Esmatasandi haigetel 6%(15,4%)
Statsionaarsetel haigetel 11%-l
Põhitunnused: Alanenud meeleolu, huvitus, rõõmutus, energiapuudus
Lisatunnused: Keskendumisvõime alanenud, enesehinnang alanenud, süü- ja väärtusetusetunne, pessimistlik suhtumine tulevikku, elutüdimus- või suitsiidmõtted, unehäired, isumuutused

Depressiooni raskusaste:

1)Kerge – 4 sümptomit, suudab käia tööl
2)Mõõdukas – 6 sümptomit, raskused tööl tavarollide täitmisel
3)Raske/psühhootiline – 8 sümptomit, vajab jälgimist ja hooldust
Depressiooni põhjused:
Geneetika , Neuroanatoomilised muutused, Neurokeemilised muutused, Traumeerivad elusündmused, ,, Depressiivne mõtlemine’’
Depressiooni kulg:
* Prodromaalsümptomid – mõni nädal-mõni kuu , alanenud meeleolu, heameeletunde kadu, väsimus, ärevus
*Depressioon kestab – keskmisel 5-6kuud , ca 20% pikaajaline raske D
*Residuaalsümptomid – relapsirisk
Depressiooni alatüübid:
Psühhootiline D Aastaajast sõltuv D
Melanhoolne D Pikaajaline D
Atüüpiline D
Sünnitusjärgne D

Somaatiliste sümptomitega D:
Anhedoonia Märgatav kaalulangus
Varane insomnia Pidurdatus või rahutus
Halvem hommikupoolikuti Süütunded
,,Depressiooni kehalised sümptomid’’
Fibriomüalgia, Rindkerevalu, Pseudoneuralgia, Krooniline valu, Ärritatud soole-, põie või mao sündroom, Krooniline väsimus
Atüüpiline D: Suurenenud isu, kehakaal ; suurenenud unevajadus ,uneaeg ; seksuaalhuvi langus ; krooniline väsimus ; kognitiivsed häired ; madal stressitaluvus, tujutus ; üksildustunne, suurenendu tähelepanuvajadus ; alkoholi ja suitsetamislembus
Naiste D: süü- ja väärtusetusetunne, vähenenud seksuaalsed huvid, suurenenud söögiisu, kehakaalu tõus, ärevus
Vanemaealiste D: aktiivsuse alanemine, huvide vähenemine, krooniline väsimus, jõuetus, päevane unisus , öine unetus , isutus ; mälu käepärasuse-,tähelepanu-,keskendusmishäired ; krooniline valu
D komorbiidsus: Puhast D 21% ; Alkoholisõltuvus 25% ; Isiksusehäire 44% ; Ärevushäire 57%
Depressiooni põhjustavad ravimid : Digoksiin, L- Dopa , Steroidid, Beeta-blokaatorid, Teised antihüpertensiivsed ravimid, Bensodiasepiinid (pikaajalisel kasutamisel ), Neuroleptikumid(pikaajalisel kasutamisel)
Depressiooni põhjustavad haigused: Insult,infark ; B1,B2,B6,B12 foolhappe defitsiit; diabeet , hüpo/hüpertüreoos, Hüpo/hüperadrenalism, Hüpo/hüperparatüreoos, Parkinsoni tõbi, Porfüüria, Kasvajad (pankrease vähk)
Kompleksus:
Sümptomid: Psühholoogilised, käitumuslikud, sotsiaalsed, närvisüsteemi muutused, hormonaalse süsteemi muutused.
Ravimeetodid: bioloogilised psühholoogilised, sotsiaalsed
Ravimeetodi valik: Mõõdukas v raske D – bioloogiline ravi /Kerge v mõõdukas D – psühhoteraapia
Vähemalt 1 ja võimalusel kombinatsioon!
D-ga seotud suitsidaalsus:
Rasked depressioonid 20-40%
Depressiivsusega seotud 2/3 suitsiididest
Depressiivsete suitsiidirisk ca 20x kõrgem
Suitsiidi riskifaktorid :
Vanemad mehed, isolatsion, hiljuti lähedase kaotanu, psüühiline haigus, varasem suitsiidikatse, töötus, kehaline haigus
Suitsidaalse käitumise astmestik :
*Suitsiidmõtted –
teadlikud mõtted enesetapust
*Suitsidaalsed zestid - mõõdukalt ennastkahjustavad käitumised
*Parasuitsiid - planeeritud ennastkahjustav käitumine, mille tagajärjeks on oluline, kuid elule mitte ohtlik füüsiline kahju
*Suitsiidkatse – olemas kavatsus surra
*Mitteotsene suitsiidsurmaga lõppev riskeeriv käitumine
*Suitsiid – surmaga lõppev planeeritud ennastkahjustav käitumine.

Düstüümia –
Alanenud meeleolu – enamuse ajast vähemalt 2 aastat, normaalse meeleoluga perioodid alla 2 kuu.
Vähemalt 2 järgnevaist: isumuutus, uneprobleemid, energiapuudus, väsimus, alanenud enesehinnang, alanenenud keskendumis- või otsustusvõime, lootusetusetunne
Hetkel ca 3% : naistel 4%, meestel 2% Elu jooksul: ca 6%
Korduvad lühiajalised düsteemia episoodid: Vähemalt korra kuus, kestus alla 2 nädala(2-4 päeva), ei kaasne menstruatsioonitsükli faasiga, sageli ärevust, tigedus konfliktsust.
Düsteemia sümptomitega ärevushäired: depressiooni ning ärevuse sümptomid, ei vasta ühegi meeleoluhäire ega ärevushäire kriteeriumitele, oluline toimetuleku häirumine
Kohanemishäire:
Stressoorse elusituatsiooni tulemusena tekkinud emotsionaalse häire seisund
*depressiivne, ärev-depressiivne, muude emotsionaalsete häiretega, käitumishäiretega
*Aastas 5-10%
*Üldarstide ja üldhaiglate patsiendid 15-30%
*Täiskasvanute psühhiaatriline teenistus 10-20%
*Noorukitel ja lapspatsientidel 20-40%
Diferentsiaaldiagnostika
*
Bipolaarne meeleoluhäire
*Skisoafektiivne häire
*Orgaaniline meeleoluhäire – somaatiline haigus, ravim või muu keemiline aine
* Katatoonne skisofreenia , dissotsiatiivne stuupor , orgaaniline stuupor
Bipolaarne häire -
I tüüp
0,6-0,9 (1,6)%
II tüüp 0,5%
Kiiresti vahelduvate episoodidega BH – ca 15% BH-ga haigetest
Maania – meeleolu püsiv kõrgenemine, püsiv ärrituvus, sümptomid üle 1 nädala.
Vähemalt 3 järgnevaist: Kõrgenenud enesehinnang, suurusmõtted ; vähenenud unevajadus ; suurenenud jutukus ; mõttekäigu kiirenemine ; tähelepanu hajuvus ; aktiivsuse tõus, rahutus ; liigne rahuldustpakkuvate tegevuste harrastamine
Hüpomaania – kõrgenenud või ärritunud meeleolu, vähemalt 4 päeva, vähemalt 3 maania tunnust, märgatav muutus
Ei põhjusta: olulist sotsiaalset või tööalast häiret, hospitaliseerimist
Tsüklotüümia
Vahelduvad:
hüpomaniakaalsed, kerged depressiivsed episoodid
Kestus: üle 2 aasta, sümptomiteta alla 2 kuu
AD efektiivsus: (4-6nädala pärast) 55-70%-l
täiesti sümptomivaba 10-20% vähem
platseebovastus 35%
platseebovastus sõltub: depressiooni raskusest, kestusest
Psühhoteraapia
Ravi faasid :
1)akuutravi 6-10nädalat
2)Jätkuravi- rohkem kui 6 kuud pärast remissiooni saavutamist
3)säilitusravi:
*episoodid sagenevad,tugevnevad
*komorbiidsus, krooniline konflikt
*’’halb taust’’
*vanemaealisus
Elektriimpulssravi – toimib kiiresti ja ohutu
Näidustused:
*rasked psühhootilised v melanhoolsed D
*raske D-ga kaasnev enesekahjustus
*raviresistentne mõõdukas v raske D
Erevalgusravi
*
Näidustused - sesoonne D
*Ere valgus(2500lx) 30-60min
*Efekt ilmneb ca nädalaga
*Kõrvaltoimed - silmade ärritusnähud
MÕNUAINED
F10
Alkohol
F11 Opioidid
F12 Kanabinoidid
F13 Rahustid või uinutid
F14 Kokaiin
F15 muud stimulaatorid(k.a. kofeiin )
F16 Hallutsinogeenid
F17 Tubakas
F18 Lenduvad lahustid
F19 Mitmed või muud psühhoaktiivsed ained
Motiivid: Positiivsed emotsioonid ja loovus, negatiivsed emotsioonid, sotsiaalne sobitumine, sõltuvus.
Aitab:
sõpradega hästi aega veeta 65% , uudishimust 54% , ennast hästi tunda 49% , lõõgastuda 41%, maitse meeldib 41%, igavusest 23%, probleeme unustada 22% , üle saada vihast ja pettumusest 17% , sobituda gruppi 13% , olen sõltuv
NARKOMAANIA – psüühiline või füüsiline sõltuvus, mis on tekkinud narkootiliste või psphhotroopsete ainete tarvitamise tagajärjel.
NARKOMAAN – isik, kellel narkootiliste või psühhotroopsete ainete tarvitamsie tagajärjel esineb psüühiline või füüsiline sõltuvus nendest ainetest.
Probleemid:
1)Uimastiga seotud:
kõrvaltoimed (kõhukinnisus, hallutsinatsioonid) ; üledoseerimine(hingamishäired, teadvushäired) ; võõrutusnähud (ärrituvus, krambid , valud )
2)Manustamisviisiga seotud: suitsetamisest astma , süstimisest(abstsessid, tselluliit)
3)Süstalde ja nõelte edasiandmisest – viirushepatiit, HIV
4)Üldised- aneemia, vaegtoitumus, kaaries
*Heroiinisõltlaste suremus vs suremus üldpopulatsioonis 12:1
*Süstivate narkomaanide suremus vs mittesüstivate narkomaanide suremus 22:1
Sotsiaalsed probleemid: suheteprobleemid, raskused tööl, kuritegevus , õnnetused.
Kompleksne uimastipoliitika:
uimastite leviku range kontroll, nõudluse vähendamine, uimastite tarvitamisest tekkiva kahju vähedamine, adekvaatsed ravimeetmed
Narkomaania ravi: narkomaaniat ravitakse isiku vaba tahte alusel psühhiaatrilise abi seaduses ettenähtud korras.
*Uimastisõltuvatel haigetel on teiste patsientidega samasugused õigused tervishoiuteenustele.
*Kõik arstid on kohustatud tagama neile abi nii üldiste kui uimastitest tingitud tervisehäirete korral, hoolimata sellest, kas patsient on valmis uimastitest loobuma või mitte.
Joobeseisundi hindamine
Küsi: uuritavalt, teistelt ; käitumise iseärasused ; teadvuseseisund, kontaktivõime, reaktsioon ; välised tunnused:süstearmid,vigastused ; pupill: suurus, reageerimine, nüstagm ; pulss ,vererõhk,hingamine ; koordinatsioon , tasakaal ; narkotest
AINE LEIDUMISAEG URIINIS(ÖÖP)
Kanep igapäevane 5-14 Kokaiin 1-2
Kanep juhuslik 1-5 Bensodiasepiinid 1-14-21
Amfetamiin 2-6 Fenobarbitaal 14-30
Heroiin 1-2 Fentsüklidiin 5-10
Morfiin 1-2
Metadoon 2-7
LSD 0-2
Ravile pöördujate lemmikained: Opioidid 89%(heroiin 70%) ; Stimulaatorid 7%( Amfetamiinid 6%, Ecstasy 0,1% Kokaiin 0,4%) ; Kannabinoidid 4%
Ravi eesmärgid: Ainetest hoidumine; tagada füüsiline psüühiline ja psühhosotsiaalne heaolu ; toetussüsteemi taastamine
Raviviisid: Haigusharidus, toetus, psühhoteraapia(individuaalne,pere,grupi), ravimid
Psühhoteraapia: Käitumisteraapia, anonüümsed alkohoolikud, Al- Anon , Alateen, Kommuunid
Ravimid: Aversiivsed(antabus) ; võõrutusnähtude leevendamiseks(metadoon) , Psüühikahäirete ravi(antidepressant)
Kahju vähendamine: Keelatud ainete kuritarvitamise peatamine või vähendamine, kuritarvitamisega kaasnevate õigusrikkumiste ja nakkushaiguste leviku ennetamine, narkomaanidega kontakti saamine ja hoidmine, narkomaanidele sotsiaalabi või terviseteabe andmine
Alkoholi pikaajalise tarvitamise mõju:
*Südame ja veresoonkond : südame löögijõud langeb, rütmihäirete oht, vererõhu tõus, insuldirisk
*Maksakahjustus: rasvmaks, hepatiit , maksatsirroos
* Seedetrakt : limaskesta kahjustus, kõhunäärmepõletik, häired seedevalkude töös
*Närvisüsteem: mõtlemise,mälu häirumine,ajuatroofia, polüneuropaatia
*Immuunsüsteem: valgeliblede aktiivsus langeb, võime võõrkehi hävitada alaneb , suureneb vähirisk
*Endokriinsüsteem: stresshormoonide tase tõuseb, häired suguhormoonide talitluses
*Seksuaalfunktsioon: erektsioonitugevuse langus, testiste atroofia, viljatus , impotentsus, menstruatsioonihäired, varasem menopaus, impotentsus
* Rasedus – iseeneslikud abordid , loote kahjustused
Rahustite võõrutus:ärevus, ebakindlustunne,
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
KOHTUPSÜHHIAATRIA konspekt eksamiks #1 KOHTUPSÜHHIAATRIA konspekt eksamiks #2 KOHTUPSÜHHIAATRIA konspekt eksamiks #3 KOHTUPSÜHHIAATRIA konspekt eksamiks #4 KOHTUPSÜHHIAATRIA konspekt eksamiks #5 KOHTUPSÜHHIAATRIA konspekt eksamiks #6 KOHTUPSÜHHIAATRIA konspekt eksamiks #7 KOHTUPSÜHHIAATRIA konspekt eksamiks #8 KOHTUPSÜHHIAATRIA konspekt eksamiks #9 KOHTUPSÜHHIAATRIA konspekt eksamiks #10 KOHTUPSÜHHIAATRIA konspekt eksamiks #11 KOHTUPSÜHHIAATRIA konspekt eksamiks #12 KOHTUPSÜHHIAATRIA konspekt eksamiks #13 KOHTUPSÜHHIAATRIA konspekt eksamiks #14 KOHTUPSÜHHIAATRIA konspekt eksamiks #15 KOHTUPSÜHHIAATRIA konspekt eksamiks #16 KOHTUPSÜHHIAATRIA konspekt eksamiks #17 KOHTUPSÜHHIAATRIA konspekt eksamiks #18 KOHTUPSÜHHIAATRIA konspekt eksamiks #19 KOHTUPSÜHHIAATRIA konspekt eksamiks #20
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 20 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2014-04-24 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 17 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor MirellJ Õppematerjali autor

Meedia

Lisainfo

Mõisted

Sisukord

 • Invaliidsuse ja surma tõttu kaotatud eluaastad 1990-2020
 • DEPRESSIOON
 • Esinemine
 • Põhitunnused
 • Lisatunnused
 • Depressiooni raskusaste
 • Depressiooni põhjused
 • Depressiooni kulg
 • Depressiooni alatüübid
 • Somaatiliste sümptomitega D
 • Depressiooni kehalised sümptomid’’
 • Atüüpiline D
 • Naiste D
 • Vanemaealiste D
 • D komorbiidsus
 • Depressiooni põhjustavad ravimid
 • Depressiooni põhjustavad haigused
 • Kompleksus
 • D-ga seotud suitsidaalsus
 • Suitsiidi riskifaktorid
 • Suitsidaalse käitumise astmestik
 • *Suitsiidmõtted
 • Düstüümia
 • Düsteemia sümptomitega ärevushäired
 • Kohanemishäire
 • Diferentsiaaldiagnostika
 • Bipolaarne häire
 • I tüüp
 • II tüüp
 • Kiiresti vahelduvate episoodidega BH
 • Maania – meeleolu püsiv kõrgenemine, püsiv ärrituvus, sümptomid üle 1 nädala
 • Hüpomaania
 • Tsüklotüümia
 • Vahelduvad
 • Kestus
 • AD efektiivsus
 • Psühhoteraapia
 • Elektriimpulssravi – toimib kiiresti ja ohutu
 • Erevalgusravi
 • MÕNUAINED
 • Motiivid: Positiivsed emotsioonid ja loovus, negatiivsed emotsioonid, sotsiaalne
 • sobitumine, sõltuvus
 • Aitab
 • NARKOMAANIA – psüühiline või füüsiline sõltuvus, mis on tekkinud narkootiliste või
 • psphhotroopsete ainete tarvitamise tagajärjel
 • NARKOMAAN – isik, kellel narkootiliste või psühhotroopsete ainete tarvitamsie
 • tagajärjel esineb psüühiline või füüsiline sõltuvus nendest ainetest
 • Probleemid
 • Uimastiga seotud
 • Manustamisviisiga seotud
 • Süstalde ja nõelte edasiandmisest
 • Üldised
 • Sotsiaalsed probleemid
 • Kompleksne uimastipoliitika
 • Narkomaania ravi
 • Joobeseisundi hindamine
 • Ravile pöördujate lemmikained
 • Ravi eesmärgid
 • Raviviisid
 • Ravimid
 • Kahju vähendamine
 • Alkoholi pikaajalise tarvitamise mõju
 • Rahustite võõrutus
 • Rahustite võõrutusravi
 • TUBAKAS
 • tubakas: väikesed annused
 • Tubaka üleannused
 • Tubaka pikaajaline toime
 • Tubaka võõrutus
 • KANNABINOIDID
 • Cannabis sativa
 • Võõrutus
 • SÜNTEETILISED STIMULAATORID
 • Amfetamiin, metamfetamiin, fenmetrasiin, metüülfenidaat
 • Järelmõjud
 • Üleannus
 • Pikal kasutamisel: südameinfarkt,ajuverejooksud, krambid, kõhnumine, hammaste
 • lagunemine, agressiivsus, emotsionaalne tasakaalutus, impulsiivsus, põhjendamatu
 • ängistus, murelikkus, umbusklikkus, meeltesegadus, jälitusmõtted
 • Võõrutus
 • Võõrutusravi
 • HALLOTSINOGEENID – mõju 5-15min – 4-12(24)tundi
 • Looduslikud: meskaliin , psilotsübiin
 • Sünteetilised
 • Mõju
 • MDMA-Ecstasy
 • Kehalised mõjud
 • Psüühilised mõjud
 • Oht: ülepingutuse, kuumarabanduse, äkksurma tekkeks
 • Ecstasy
 • OPIAADID
 • Looduslikud opiaadid – oopium, morfiin, kodeiin
 • Poolsünteetiline opiaat – heroiin
 • Sünteetiline opiaat – fentanüül, ketobemidoon, buprenorfiin
 • OOPIUM – morfiinisisaldus 5-20%
 • MORFIIN
 • HEROIIN – diatsetüülmorfiin
 • OPIAADID
 • Võõrutus: nädal kuni 10päeva
 • Pikal tarvitamisel
 • Võõrutusnähud
 • Võõrutusravi
 • ORGAANILISED PSÜÜHIKAHÄIRED
 • Orgaaniliste psüühikahäirete aluseks on
 • Primaarne
 • Sekundaarne
 • Põhjused
 • Juhtivaks on
 • Orgaanilised psüühikahäired
 • DEMENTSUS
 • informatsiooni töötlemine
 • Dementsus Alzheimeri tõvest
 • Vaskulaarne dementsus 20-30%
 • Dementsus muudest haigustest
 • Ravitavad dementsused
 • Amnestiline sündroom
 • DELIIRIUM
 • ORGAANILINE HALLUTSINOOS
 • ORGAANILINE KATATOONIA
 • ORGAANILINE LUULULINE HÄIRE
 • ORGAANILISED MEELEOLUHÄIRED
 • ORGAANILINE ÄREVUS
 • ORGAANILINE DISSOTSIATIIVNE HÄIRE
 • ORGAANILINE ASTEENIA
 • KERGE KOGNITIIVSETE FUNKTSIOONIDE HÄIRE
 • ORGAANILINE ISIKSUSHÄIRE
 • ENTSEFALIIDIJÄRGNE SÜNDROOM
 • TRAUMAJÄRGSE AJUKAHJUSTUSE SÜNDROOM
 • VAIMNE ALAARENG F70-F79
 • F70 KERGE VAIMNE ALAARENG(9-12a)
 • Diagnostilised tunnused
 • F71 MÕÕDUKAS VAIMNE ALAARENG
 • Diagnostilised juhendid
 • F72 RASKE VAIMNE ALAARENG
 • F73 SÜGAV VAIMNE ALAARENG
 • F78 JA F79 MUU TÄPSUSTATUD JA TÄPSUSTAMATA VAIMNE ALAARENG
 • F79
 • PSÜHHOPATOLOOGIA
 • Psühhiaatria – arstiteaduse eriharu, mis tegeleb psüühiliste häirete uurimise
 • diagnoosimise ja ravimisega
 • Üldpsühhiaatria
 • Kliiniline psühhiaatria
 • Sümptom – üksikhälve üksikus psüühilises funktsioonis
 • Sündroom – mitme sümptomi patogeneetiliselt seotud kompleks
 • Psüühilised funktsioonid
 • Teadvuseseisundid
 • Teadvushäirete sündroomid
 • Deliiriumi sündroom
 • Intellekt
 • Oligofreenia
 • Nõrgamõistuslikkus
 • Kerge vaimne alaareng(IQ 50-69, 9-12a)
 • Mõõdukas/Raske vaimne alaareng(IQ 35-49, 6-9 /IQ 20-34 , 3-6a)
 • DEMENTSUS
 • Mälu – tajuteabe, teadmiste, oskuste, vilumuste jmt. Meeldejätmine, säilitamine
 • meenutamine ja kasutamine. Indiviidi loodud psüühiliste mudelite kogum
 • Mäluhäired
 • *Liigmälu e. Hüpermneesia
 • *Vaegmälu e. Hüpomneesia
 • *Mälulünk e. Amneesia
 • *Mälupete e. Paramneesia e. Düsmneesia
 • AMNESTILINE SÜNDROOM
 • Tajumine – tegelikkuse vahetu tunnetamine, st meeleelunditele mõjuvate ärrituste
 • peegeldumine teadvuses . Aisting, taju
 • Kvantitatiivsed häired – aistingute, tajude intensiivsuse muutused
 • Kvalitatiivsed häired – ärritaja peegeldub teadvuses moonutatult
 • Tajumishäired
 • Illusioon – tegeliku objekti moonutatud tajumine
 • Hallutsinatsioon – subjektiivne tajuelamus ilma vastava reaalse objektita
 • Psühhosensoorsed häired
 • Agnoosia, derealisatsioon, depersonalisatsioon
 • Agnoosia
 • Derealisatsioon
 • Depersonalisatsioon
 • Mõtlemine – tegelikkuse abstraktne ning üldistatud tunnetamine
 • Mõtlemises peegelduvad tegelikkuse objektide ja nähtuste sisemine olemus ning nende
 • omavahelised seosed
 • Luulumõte
 • Häired tahteelus
 • *Tahteaktiivsuse tõus
 • Hüposeksuaalsus
 • Parafiiliad – muutunud seksuaalsättumus
 • *Homoseksuaalsus
 • *Pedofiilia
 • *Gerontofiilia
 • *Intsest, verepilastus
 • *zoofiilia
 • SKISOFREENIA JA MUUD PSÜHHOOTILISED HÄIRED
 • SKISOFREENIA
 • Epidemioloogia
 • Pärilikkus 83%
 • *Haigestumise risk
 • Rasedus- ja sünnitüsistused
 • Varajane areng
 • Aju anatoomilised muutused
 • Aju funktsionaalsed muutused
 • Integratiivne lähenemine
 • Skisofreenia algus: eelnähud mõnest päevast aastateni. Meestel 20-28a ; naistel 24-32a
 • Skisofreenia sümptomid
 • a – mõtete kajamine, sisendamine, äravõtmine või levimine
 • b – luulumõtted kontrollist, mõjustusest või hõivatusest
 • c – kuulmishallutsinatsioonid, mis kommenteerivad
 • d – muud püsivad veidrad luulumõtted
 • e – püsivad üle 1 kuu hallukad, millega kaasnevad kindla afektiivse sisuta luulumõtted
 • või püsivad ülekaalukad mõtted
 • f – neologismid
 • g – katatoonne käitumine
 • h – negatiivsed sümptomid
 • Diagnostilised kriteeriumid: vähemalt 1 grupist a-d , vähemalt 2 grupist e-h, vähemalt
 • kuu aega
 • Prodromaalperiood(nädalaid, kuid)
 • Kulu tüübid
 • Alavormid: paranoidne, hebefreenne, katatoonne, diferentseerumata, residuaalne
 • lihtne, muu skisofreenia
 • Paranoidne skisofreenia
 • Hebefreenne skisofreenia
 • Katatoonne skisofreenia
 • Diferentseerumata skisofreenia
 • Skisofreenia järeldepressioon
 • Residuaalne skisofreenia
 • Lihtne skisofreenia
 • Komplikatsioonid
 • Püsivad luululised häired
 • Diagnoosi välistavad
 • Äge ja mööduv psühhootiline häire
 • Tüüpiliselt
 • Tervistumine
 • Skisoafektiivne häire
 • Psühhoosi ravi
 • TÄISKASVANU ISIKSUS- JA KÄITUMISHÄIRED
 • A-RÜHM
 • B-RÜHM
 • C-RÜHM
 • Paranoiline isiksus
 • Skisoidne isiksus
 • Düssotsiaalne isiksus
 • Ebastabiilne isiksus
 • Impulsiivset tüüpi
 • Piirialast tüüpi
 • Histriooniline isiksus
 • Anankastne isiksus
 • Vältiv isiksus
 • Sõltuv isiksus
 • Nartsissistlik isiksus
 • ÄREVUSHÄIRED
 • Ärevus
 • Psüühilised sümptomid
 • Kehalised sümptomid
 • Muud häired
 • ÄH kehalisest haigusest
 • Psühhiaatrilised haigused
 • ÄH keemilisest ainest
 • Ärevushäired – paanikahäire, agorafoobia, spetsiifilised foobiad, sotsiaalfoobia
 • üldistunud ärevus, depressiooniga ärevus, obsessiiv kompulsiivne häire, post
 • traumaatiline stresshäire, äge stressreaktsioon, ärevushäire kehalisest haigusest
 • ärevushäire keemilisest ainest
 • Paanikahäire tunnused
 • Paanikahood
 • Agorafoobia
 • Sotsiaalfoobia
 • Kohtupsühhiaatriline ekspertiis
 • eesmärk
 • Ekspertiisi määrab: kohus, uurija, kui on tekkingu kahtlus subjekti psüühilises tervises
 • Ekspertiisi tüüp

Teemad

 • Esinemine
 • Põhitunnused
 • Lisatunnused
 • Depressiooni raskusaste
 • Depressiooni põhjused
 • Depressiooni kulg
 • Depressiooni alatüübid
 • Somaatiliste sümptomitega D
 • Atüüpiline D
 • Naiste D
 • Vanemaealiste D
 • Depressiooni põhjustavad ravimid
 • Depressiooni põhjustavad haigused
 • Kompleksus
 • Suitsiidi riskifaktorid
 • Suitsidaalse käitumise astmestik
 • Suitsidaalsed zestid
 • Parasuitsiid
 • Suitsiidkatse
 • Mitteotsene suitsiid
 • Suitsiid
 • Düsteemia sümptomitega ärevushäired
 • Kohanemishäire
 • Bipolaarne häire
 • Vahelduvad
 • Kestus
 • AD efektiivsus
 • Aitab
 • Probleemid
 • Uimastiga seotud
 • Manustamisviisiga seotud
 • Süstalde ja nõelte edasiandmisest
 • Üldised
 • Sotsiaalsed probleemid
 • Kompleksne uimastipoliitika
 • Narkomaania ravi
 • Ravimid
 • Kahju vähendamine
 • Alkoholi pikaajalise tarvitamise mõju
 • Rahustite võõrutus
 • Rahustite võõrutusravi
 • Tubaka üleannused
 • Tubaka võõrutus
 • Võõrutus
 • Järelmõjud
 • Üleannus
 • Võõrutus
 • Võõrutusravi
 • Sünteetilised
 • Kehalised mõjud
 • Psüühilised mõjud
 • OPIAADID
 • OPIAADID
 • Võõrutusravi
 • Orgaaniliste psüühikahäirete aluseks on
 • Primaarne
 • Sekundaarne
 • Põhjused
 • Orgaanilised psüühikahäired
 • uue informatsiooni
 • tähelepanu samaaegsel suunamisel
 • Põhjused
 • Dementsus muudest haigustest
 • Ravitavad dementsused
 • EI ole
 • Diagnostilised tunnused
 • Diagnostilised juhendid
 • Üldpsühhiaatria
 • fenomenoloogia – käsitlus psüühiliste haiguste avaldumiskujudest
 • nosoloogia – psüühiliste haiguste uurimine ajalises dünaamikas
 • Psüühilised funktsioonid
 • Nõdrameelsus
 • Mäluhäired
 • Taju
 • Tajumishäired
 • Depersonalisatsioon
 • Häired tahteelus
 • Tahteaktiivsuse langus
 • Tahteaktiivsuse väärastumine
 • Tegevuse hüplevus
 • Tegevuse impulsiivsus
 • Hüposeksuaalsus
 • Epidemioloogia
 • *Haigestumise risk
 • Haiguse samaaegne esinemine
 • Varajane areng
 • Aju anatoomilised muutused
 • Aju funktsionaalsed muutused
 • Skisofreenia sümptomid
 • h – negatiivsed sümptomid
 • Kulu tüübid
 • Komplikatsioonid
 • Püsivad luululised häired
 • Diagnoosi välistavad
 • Tüüpiliselt
 • Tervistumine
 • Psühhoosi ravi
 • Paranoiline isiksus
 • Esinemine
 • Psüühilised sümptomid
 • Kehalised sümptomid
 • Muud häired
 • üldistunud ärevus, depressiooniga ärevus, obsessiiv kompulsiivne häire, post
 • Paanikahäire tunnused
 • Paanikahood
 • eesmärk
 • Ekspertiisi tüüp

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

937
pdf
Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
44
odt
Psühhopatoloogia kordamisküsimused
88
doc
Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused
45
docx
Kliiniline psühholoogia konspekt
14
doc
Tervisekasvatuse alused konspekt eksamiks
148
docx
NEUROPSÜHHOLOOGIA
106
pdf
PSÜHHOLOOGIA ALUSED
33
doc
NEUROLOOGIA-EKSAMIKS

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !