Kategoorias infoteadus leiti 16 faili

Informaatika >> Infoteadus
infoteadus – keskendub äriprotsesse toetavale infole (publikatsioonid, andmebaasid, otsustusprotsessi toetavad süsteemid) Isikuandmete töötleja - füüsiline või juriidiline isik, välismaa äriühingu filiaal või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes töötleb või kelle ülesandel töödeldakse isikuandmeid.
Kordamiskusimused infoteadus
4
docx

Kordamiskusimused infoteadus

Eelnevad: Uurimusprobleem, uurimusmeetodi valik (kvantitatiivne, kombineeritud, kvalitatiivne), valimi koostamine, andmestiku loomine. Järgnevad: Andmete analüüsimine ja tulemuste esitamine. Millised on alternatiivid kvantitatiivsetele meetoditele. kombineeritud, kvalitatiivne 2) Ankeedi koostamine: mida tuleks silmas pidada hea ankeedi koostamisel;...

Infoteadus - Tallinna Ülikool
11 allalaadimist
Infoteaduse lõpueksami küsimused ja vastused
51
odt

Infoteaduse lõpueksami küsimused ja vastused

1 BAKALAUREUSE EKSAM SISSEJUHATUS INFOTEADUSTESSE...................................................................................3 1.Raamatukogu tüpiseerimisvõimalusi, eri tüüpi raamatukogudele oma...

Infoteadus - Tallinna Ülikool
201 allalaadimist
Folksonoomia
2
docx

Folksonoomia

Mis on folksonoomia? Lingi salvestamisel pakutakse tavaliselt võimalust kirjeldada seda linki märksõnadega, mis kasutaja arvates selle veebilehe kohta kõige paremini sobivad. Tihti on võimalik ka linke hinnata ning lisada lühikirjeldusi. Märgendite järgi on hea linke kategoriseerida ning hiljem olulisi linke üles leida. Iga märgend moodustab omaette kategooria ning üks veebiviide võib kuuluda kuitahes pal...

Infoteadus - Tallinna Ülikool
9 allalaadimist
Infosüsteemid ja -võrgud
6
pdf

Infosüsteemid ja -võrgud

I Etverk 1. Määratleda 1-2 lausega süsteemi mõiste. Tuua süsteemi näiteid loodusest, inimühiskonna korraldusest, tehnikast, infotöö valdkonnast, igast üks näide. Kirjeldada neid süsteeme lühidalt, kasutades süsteemiteooria põhimõisteid. Süsteem on elementide ja elemendivaheliste suhete terviklik kogum. Süsteemi olulised omadused on mitteamorfsus ja terviklikkus. Tjuhtin...

Infoteadus - Tallinna Ülikool
38 allalaadimist
Võrdlev raamatukogundus
12
pdf

Võrdlev raamatukogundus

Võrdleva raamatukogunduse sisu võib kokku võtta järgmiste märksõnadega: - üksteiselt õppimine - sarnasuste ja erinevuste leidmine - toimuva kirjeldamine ja sellest tulenev analüüs / võrdlus - põhjuse ja tagajärje seoste analüüsimine Antud mõiste võeti kasutusele esmakordselt 1950-datel, kui Dane arvates oli võrdlev rmtk õpetus raamatukogude arengutest eri riikides, et leida juurutamist vääriv teistes...

Infoteadus - Tallinna Ülikool
38 allalaadimist
Kooliraamatukogu turundusplaan I osa
2
pdf

Kooliraamatukogu turundusplaan I osa

Institutsiooni lühitutvustus Lühiajalugu. Iga kooli raamatukogu ajalugu on tihedalt seotud kooli ajalooga. Käesolevaga peaks andma edasi põgusalt kooli raamatukogu arenguloo. Näiteks: millal tehti kooli raamatukogu invetariraamatusse esimene sissekanne, mis on olnud raamatukogu jaoks suuremad sündmused (oma ette ruumi saamine, suuremad renoveerimised, internetiseerimine jms). Tegevusvaldkond...

Infoteadus - Tallinna Ülikool
24 allalaadimist
Kooliraamatukogu turundusplaan II-VI osa
4
pdf

Kooliraamatukogu turundusplaan II-VI osa

Konkurendid Konkurentide määratlemine: · esmased ja kaudsed konkurendid · konkurendi toote kirjeldus · konkurendi suurus ja kasv · konkurendi turuosa Konkurentide tugevused: · toote/teenuse kvaliteet · hind, jaotuskanalid, müügitoetus Konkurentide nõrkused: · toote/teenuse omadused · tarbija hoiakud · hind, jaotuskanalid, müügitoetus III OSA 4. Ettevõtt...

Infoteadus - Tallinna Ülikool
25 allalaadimist
Raamatu ja raamatukogude ajalugu 2 iseseisev töö
4
docx

Raamatu ja raamatukogude ajalugu 2 iseseisev töö

Kui palju Tallinna Linnaarhiivis leiduvaid inkunaableid on kajastatud Briti Raamatukogu inkunaablite andmebaasis? http://istc.bl.uk/search/index.html otsisin siit Tallinna järgi otsides andis 70 vastet. Panin aga tähele, et mõnede taha oli kirjutatud ,,Tallinn arch" ja mõnede ,,Tallinn acad" Eeldasin, et arch tähistabki linnaarhiivi, acad aga akadeemilist raamatukogu. Seega vaatasin veel siit htt...

Infoteadus - Tallinna Ülikool
11 allalaadimist
Praktiline töö nr 3-Raamatu annoteerimine
1
doc

Praktiline töö nr 3: Raamatu annoteerimine

Praktiline töö nr 3: Raamatu annoteerimine Koosta soovitus- ja teatmeannotatsioon järgmisele raamatule: Oru park /koostanud Mare Uustal. Tallinn : Keskkonnaamet, 2010. - http://digar.nlib.ee/digar/show?id=59240 Lae valminud annotatsioonid IVAs oma Postfooliosse 12. oktoobriks. SOOVITUSANNOTATSIOON: Rohkete imeilusate fotodega ning kauni kujundusega raamat annab põhjalikku teavet...

Infoteadus - Tallinna Ülikool
16 allalaadimist
Indekseerimine ja sisu analüüs - Praktiline töö 4
1
doc

Indekseerimine ja sisu analüüs - Praktiline töö 4

Pooled eestlastest toetavad omakohut. //Eesti Päevaleht (2003), november, lk. 5. Eesti Kirikute Nõukogu ja Saar Polli läbiviidud uuring 15-17 aastaste seas selgitamaks nende väärtushinnanguid ning arusaamu moraalist. Elisen, Stina. Kuidas vabaneda argimuredest? //Postimees (2008), oktoober. Tallinna kesklinnas asuv psühhodraamakeskus aitab inimestel loovalt lahendada igapäevamuresid, lu...

Infoteadus - Tallinna Ülikool
19 allalaadimist
Süsteemitarkvara aruanne
138
docx

Süsteemitarkvara aruanne

VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS Infotehnoloogia õppetool Süsteemitarkvara aruanne (Windows, Linux, Mac OS X) Juhendajad: 2014 Contents LINUX............................................................................................................................4 PA...

Infoteadus - Kutsekool
13 allalaadimist
Bussijaam
30
docx

Bussijaam

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Informaatikainstituut Infosüsteemide õppetool Bussijaam Tallinn 2014 1 Üldvaade...

Infoteadus - Tallinna Ülikool
14 allalaadimist
Turvaaugud
docx

Turvaaugud

...

Infoteadus - Keskkool
1 allalaadimist
Infosüsteemid
24
docx

Infosüsteemid

Nimetage dokumendihaldust reguleerivaid õigusakte (7) Arhiiviseadus Arhiivieeskiri Avaliku teabe seadus Digitaalallkirja seadus Asjaajamiskorra ühtsed alused Isikuandmete kaitse seadus Äriseadustik, mittetulundusühingute seadus 2. Nimetage Eestis kasutusel olevaid elektroonilisi dokumendihaldussüsteeme (6) Livelink - maailma maastaabis turuliider organisatsiooni teabehalduslahenduste hulgas (Gartner Group). Samuti enimlevinud maailma su...

Infoteadus - Kutsekool
15 allalaadimist
Infovajadus ja infopädevus
6
docx

Infovajadus ja infopädevus

See tähendab, et kõige olulisem ressurss meie igapäevaelus on informatsioon. Infoteadlane Nicholas Belkin defineerib seda järgnevalt: "Infovajadus on lünk inimese teadmiste ja selle vahel, mida tal oleks vaja teada, et lahendada teadmistevajakust tingitud probleemi.”(Vikipeedia) Kohati tundub infot olevat liigagi palju ning seetõttu on oluli...

Infoteadus - Tallinna Ülikool
30 allalaadimist
Informaatika valdkond
docx

Informaatika valdkond

TALLINNA POLÜTEHNIKUM IT ja telekommunikatsiooni erialaosakond Ralf Mikk REFERAAT kontrolltöö NOOREM IT-SPETSIALIST IT-18E Juhendaja: K. Nõlvak Tallinn 2018 Sisukord Sisukord...

Infoteadus - Kutsekool
1 allalaadimist