Vajad kellegiga rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

"uletab" - 66 õppematerjali

10
doc

Elektriahelad ja elektroonika alused. Eksami materjal

Siinuskõveraid iseloomustavad suurused 2. Siinusvoolu hetkväärtus, efektiivväärtus ja amplituudväärtus. 3. Võimsustegur ja selle parendamine. Seda, kui suure osa moodustab aktiivvõimsus näivvõimsusest, näitab võimsustegur P cos = . S 4. Resonantsinähtus elektriahelates. Kui induktiiv- ja mahtuvustakistused on võrdsed. 5. Vahelduvvoolu võimsus. Vahelduvvoolu tugevuse...

Elektriahelad ja elektroonika... - Tallinna Tehnikaülikool
452 allalaadimist
4
docx

Judaism I ja II vastused küsimustele

Millised usundid kuuluvad Aabrahamlike usundite perekonda? Judaism, islam, kristlus 2. Kust pärineb mõiste "judaism"? Juutide esiisa e esimese patriarhi Aabrahami nimest 3. Kes on judaismile alusepanija? Mooses 4. Kes rajas Iisraeli suurriigi? Taavet 5. Milline usk on judaism? Natsionaalne monoteistlik religioon, käsuusk 6. Kes koostas judaismi dogmaatika? Mo...

Maailma religioonide võrdlev... - Tallinna Tehnikaülikool
37 allalaadimist
19
docx

Üldkeemia kordamisküsimuste vastused

Mis on aatom? Millest see koosneb? (Kirjelda naatrium aatomi näitel) Aatomiks (vanakreeka sonast (atomos) 'jagamatu')nimetatakse vaikseimat osakest, mis sailitab talle vastavakeemilise elemendi keemilised omadused. Aatomid voivad aines esineda uksikuna voi molekulideks liitununa. · Keemia seisukohast on aatom jagamatu, fuusikalistevahenditega aga saab teda lahutada elementaarosakesteks. Aatomi...

Üldkeemia - Eesti Maaülikool
142 allalaadimist
4
docx

Tehnomaterjalide kontrolltöö

Materjalide kasutamine inimajaloo vältel, selle muutumise põhjused. Pöörata erilist tähelepanu metallide kasutamisele ja selle muutusele. 2. Metallide ja sulamite liigitus: tiheduse, sulamistemperatuuri, keemilise aktiivsuse järgi. 1) kergmetalllid ja -sulamid (light metals and alloys) tihedusega <5000 kg/m³. Nt. Liitium, berullium, magneesium, alumiinium jt. 2) raskemetallid ja -sulamid (heavy metal...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
140 allalaadimist
24
docx

Referaat laskesport

Laskespordi ajalugu üldine sissejuhatus..........................................................................3 1.1 Faktid Eesti laskespordi ajaloost..................................................................................4 1.2 Ülemaailma 7 laskespordi organisatsiooni...................................................................5 2. Spordiala arengusuunad eestis ja...

Kehaline kasvatus - Sisekaitseakadeemia
10 allalaadimist
77
doc

TEHNOÖKOLOOGIA EKSAM

1 1. TEHNOÖKOLOOGIA KUI TEADUSALA MÕISTE TÄHENDUS 2. MIS ON SADAMA EESKIRI? 3. JÄÄTMEKÄITLUSE ARENGUD 1) Tehnoökoloogia on teadusala, mis uurib ja kavandab meetodeid ja meetmeid inimese elukeskkonna kaitseks ja parendamiseks ning inimühiskonna jätkusuutlikkuse tagamiseks. Tehnoökoloogia on õppeaine, mis tutvustab meetodeid ja meetmeid, mis on vajalikud inimese elukeskkonna k...

Tehnoökoloogia -
41 allalaadimist
30
docx

Otsustusprotsessi kordamisküsimused

Selgitage alternatiivide elluviimise ,,tulemuste välja" olemust. Kui palju neid väljasid peaks otsuse ettevalmitusprotsessis ko...

Otsustusprotsessi alused -
30 allalaadimist
8
doc

Lennutranspordi kordamisküsimused

Turboprop saavutab oma optimaalsuse 300 Kts kiiruse juures väikeste vahemaade puhul. 9. Seletage mõiste „road feeder“, miks see kasutakse. Õhusõiduki asemel võib kaup liikuda ka veoautoga (RFS). Näiteks juhul kui on vaja tagada teenus Door – airport või airport - door teenus. - Juhul kui kaubavoolu maht sihtkohta uletab regulaarlende teenindavate lennukite kaubaruumi mahtu - Juhul kui kauba hulk on tagasihoidlik ja eraldi kaubalennuki rakendamine ei ole otstarbekas - Juhul kui lennutransport on kättesaamatu - Juhul kui liikumine veoautoga mõnel etappil kiiruse poolest ei kahjusta oluliselt „lennutranspordi“ teenuse“väärtust 10. Nimetage lennutranspordi kaubaveo kasvutegurid ja takistused. Kasvutegurid: - ekspordi edendamine, - uued kaubandussu...

Lennutransport -
13 allalaadimist
40
docx

Keemia eksami vastused

77. Millistel tingimustel vedelik külmub? Külmumisel väheneb vedeliku molekulide energia tasemeni, mil nad enam liikuda ei saa ja toimub aine üleminek tahkesse faasi. 78. Mis on adsorptsioon? Kuidas seda liigitatakse? Adsorptsiooniks nimetatakse aineosakeste iseeneslikku kogunemist pindkihti ja aine kontsentratsioon pindkihis uletab aine kontsentratsiooni faasi sisemuses. Iseeneslikult saavad pindkihti koguneda vaid need ained, mis pohjustavad pindpinevuse e. pinna vabaenergia vahenemist. On olemas kaks adsorptsiooni tuupi: • Fuusikalise adsorptsiooni aluseks on fuusikalised nahtused – van der Waalsi joud adsorbaadi osakeste vahel. • Kemosorptsioonil tekib keemiline side adsorbendi ja adsorbaadi vahel. Voib tekkida nii elektroni uleminekul kui uhise elektro...

Keemia - Keskkool
13 allalaadimist
32
docx

Raha ja pangandus

45. Netovaluutapositsiooni suurus ja kapitali adekvaatsuse hindamine Baseli II raamistiku järgi. Vastavalt Baseli pangajarelevalve Komitee poolt valja tootatud kapitali adekvaatsuse hindamise metoodikale peab krediidiasutuse avatust valisvaluutariskile arvestama ka kapitali adekvaatsuse normatiivi taitmisel juhul, kui kogu avatud netovaluutapositsioon uletab 2% krediidiasutuse omakapitalist. See aga nouab krediidiasutuselt omakapitali suurendamist voimalike kahjumite katmiseks. 46. Välisvaluutariski ja intressiriski maandamismeetodid Valisvaluutariski maandamismeetodid on jargmised: • bilansi immuniseerimine ehk valisvaluutapositsiooni sulgemine; • valisvaluutatehingute limiteerimine – krediidiasutuse, valuutadiileri, konkreetse valuuta jt riski uleandmine tehingu vastaspoolele; • riskikind...

Raha ja pangandus - Tallinna Tehnikaülikool
58 allalaadimist
26
docx

KEEMIA 1. kursus Eksam

Mis elemendi saab toota uriinist? Kirjeldage eksperimendi. Toota saab fosforit. 1l kohta 1 gramm. Keetmise käigus destilleeris vee välja, sai pasta ja kuumutas pastat päevi, sai väikseid fosforitükikesi. 2. Kes ja kuidas avastas vesiniku. Kirjutage reaktsiooni võrrandit. Vesiniku avastas inglane Henry Cavendish, kes isol...

Keemia -
1 allalaadimist
35
docx

Finantsianalüüs ja investeeringud 1. kontrolltöö

Finantsaruandluse analuusi 7 etappi jarjekorras. Definitsioon Valem Arvutused. Arvtulemus (tabelis) Arvu interpreteerimine Võrdlus (Üldtunnustatud kriteeriumiga + hinnang; Statistikaametiga + hinnang) Dunaamika ja dunaamika põhjused Parandusettepanekud ­ kõige tahtsam punkt! See miks me analuusi teem...

Finantsanalüüs -
33 allalaadimist
47
docx

Äriõiguse konspekt

Mida tähendab õigus objektiivses ja subjektiivses mõttes - Objektiivses tähenduses on õigus õigusnormide kogu; kõik õigusnormid kokku. - Subjektiivses tähenduses on õigus konkreetsele indiviidile kuuluv käitumisvõimalus, mis tuleneb õigusnormidest (seadustest). 2. Nimeta õiguse idee kolm elementi Õigus koosneb: õiglusest - on inimeste koosluse põhiväärtus, mis esitab õigusele nõ...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
14 allalaadimist
71
docx

Võlaõiguslikke riigikohtulahendite vihik

I SEMINAR 3-2-1-63-15 p 13 (tasu kokkuleppe puudumine) Asja uuel läbivaatamisel ei ole ringkonnakohus seotud maa- ega ringkonnakohtu eelnevates lahendites tehtud järeldusega, et poolte vahel oli leping seadmete kasutamise kohta (vt TsMS § 693 lg-d 1 ja 2). Ringkonnakohtul on õigus tõendeid ümber hinnata, seda kohtuotsuses põhjendades (...

Võlaõigus - Tallinna Majanduskool
32 allalaadimist
11
docx

Maateaduste alused II 2.kontrolltöö

· Ohutemperatuur ja selle mootmine, temperatuuriskaalad- Valjendab soojusenergia hulka ohus ja maapinnas. Moodetakse meteoroloogilises onnis 2 m korgusel varjus, mootuhik kraad. °C (Celsius) ­ vesi kulmub 0°C, keeb 100°C K (Kelvin) ­ vesi kulmub 273K, keeb 373K °R (Reaumur) ­ vesi kulmub 0°R, keeb 80°R °F (Fahrenheit) ­ vesi kulmub 32°F, keeb 212 F · Maalahedase ohukihi temperatuuri inversioon...

Maateadused -
6 allalaadimist
14
docx

FÜÜSIKA KONSPEKT

FÜÜSIKA Looduse objektide koige pohilisemad ja uldisemad vastasmojud 1. gravitatsiooniline (koik kehad); 2. elektromagnetiline (elektriliselt laetud kehad); 3. nork (koik elementaarosakesed); 4. tugev (nukleonid). Sisemine nahtavushorisont on teadmiste piir liikumisel piki mootmete skaalat uha vaiksemate objektide...

Füüsika -
1 allalaadimist
4
docx

LINNUKASVATUS

Muna sisaldab letsitiini ja lusosuumi. Kanamuna sisaldab kolesterooli (rebus ~230 mg). Inimese koikides kudedes kokku on ~60 g kolesterooli ja osa sellest (~1000 mg paevas) sunteesib organism ise. Kahjuliku mojuga on kolesterool siis, kui tema sisaldus veres uletab 2 g liitri kohta. Kanamuna rikastatakse -3-rasvhapetega. -3-rasvhapetel on tervistav moju (ennetab sudame- veresoonkonna haigusi, vahendab vereliistakute kleepuvust ja trombide tekke ohtu). -3-rasvhapped on keeruka koostisega polukullastamata rasvhapped (-linoleenhape, mida rohkelt leidub lina- ja rapsiolis). Rikastamiseks kasutatakse soodale lisatavaid lina-ja rapsioli. Munavalge kihid:...

Linnukasvatus -
17 allalaadimist
18
docx

Tsiviilõiguse üldosa konspekt

Tsiviilseadustiku Üldosa Seadused meie õiguse võrdlemine mõne teise õigusega Riigikohtu lahendid! (paari lausega) http:tsus.kahem.ee Konspekt 1 Tsiviilõiguse mõiste moraal - kui rikkuda moraal, astub vastu inimestele õigus - kui rikkuda õigust, astub vastu riigile. riigi poolt kehtestatud käitumisnormid tava - harjumuspärane käitumine religioon - kui rikkuda relig...

Tsiviilõiguse üldosa - Tallinna Majanduskool
1 allalaadimist
32
pdf

Ettevõtluse alused eksami kordamine

Põhimõisted: “ettevõtlus”, “ettevõtja”, „sisemine ettevõtlus“, „siseettevõtja“. ETTEVÕTLUS ​- isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus, mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud loominguline või teaduslik tegevus. ETTEVÕTJA​ - füüsiline isik, kes tegeleb ettevõtlusega. SISEMINE ETTEVÕTLUS ​(intrapreneurship) - ette...

Keskkonnaökonoomika -
5 allalaadimist
52
pdf

Keskkonna ja loodusressursside ökonoomika teooriaeksam

Tekib, kui mingi objekt või tegevus teenib​ äratuntavat eesmärki​, kusjuures eesmärk ei pea olema teadlikult valitud. 2) ​esteetiline​: on seotud ​ilu mõistega. Ilusat objekti ei hinnata mitte kui vahendit millenigi jõudmiseks, vaid kui ​lõppeesmärki​. Sellisel juhul on esteetiline väärtus ​loomuomane väärtus (intrinsic value). Kui instrumentaalne väärtus tuletab oma väärtuse suhtest millessegi muusse (objekti või olukorda), siis esteetiline väärtus on seotud mingi objekti enda kvaliteetidega​. 3) ​moraalne​: on seotud ​headusega, õigluse ja „õige“ käitumisega​. Sarnaselt esteetilisele väärtusele on moraalne väärtus seotud ​teo, suhtumise või hinnangu endaga​. Kui hinnatavat fenomeni peetakse moraalseks, ei vaja see edasist õigustam...

Keskkonnaökonoomika -
9 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun