Vajad kellegiga rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

"ulesanded" - 98 õppematerjali

273
pdf

Lembit Pallase materjalid

-a. su¨gissemestril 3,5 AP 4 2-0-2 E S Dots. Lembit Pallas TTU¨ Matemaatikainstituut V-404, tel. 6203056 e-post: lpallas@staff.ttu.ee K¨asitletavad teemad on toodud punktide kaupa. Neid punkte tuleb vaadelda ka kui kollokviumide ja eksami teooriak¨ usimusi. 1. Funktsi...

Matemaatiline analüüs - Tallinna Tehnikaülikool
773 allalaadimist
51
odt

Infoteaduse lõpueksami küsimused ja vastused

1 BAKALAUREUSE EKSAM SISSEJUHATUS INFOTEADUSTESSE...................................................................................3 1.Raamatukogu tüpiseerimisvõimalusi, eri tüüpi raamatukogudele oma...

Infoteadus - Tallinna Ülikool
236 allalaadimist
34
pdf

BIOLOOGIA UURIB ELU 12. klass

2. Anorgaanilised ained ...... 25 Mis tdhtsus on vee molekulidel? 26 Mis tdhtsus on katioonidel organismis? 26 Mis tdhtsus on anioonrdel? 27 2.3. Orgaanilised ained ......... ................. 2g Milliseid keemilisi Uhendeid nimetatakse biomolekulideks? 2g Missugune on sahhariidide ehitus ja mis Ulesanded neil on? 29 Missugune on lipiidide ehitus ja mis on nende ijlesanded? 3 j 2.4. Valgud ....... j3 Mis omadused on aminohapetel? 33 Missugune on valgu molekulide struktuur? 34 Kuidas muutub valkude struktuur? 35 Mis ulesanded on valkudel? 36 Mrs tdhtsus on valgu molekuli struktuuridel? 3g 2.5. Nuk|eiinhapped.............................. 3g Missugune on DN...

Bioloogia - Keskkool
22 allalaadimist
32
docx

Raha ja pangandus

3) Maksesusteemide torgeteta toimimisele ja finantssusteemi stabiilsusele kaasaaitamine. 4) Maksesusteemide ning finantssusteemi arendamisel osalemine. 5) Raharingluse korraldamine, europangatahtede emiteerimisele kaasaaitamine ja euromuntide emiteerimine. 6) Eesti maksebilansi koostamine. 7) Oma ulesannete taitmiseks vajaliku statistika kogumine ja avaldamine. 8) Muud seadusega Eesti Pangale pandud ulesanded . 48. Keskse otsustamise ning hajutatud teostamise põhimõte Euroopa Keskpanga rahapoliitika elluviimisel Eesti Pank viib ellu Euroopa Keskpanga rahapoliitikat nn keskse otsustamise ning hajutatud teostamise pohimottel. See tahendab, et otsus langetatakse Euroopa Keskpangas, kuivord EKP noukogu tegeleb koigi rahapoliitika kusimustega ning kehtestab reegleid ja votab vastu otsuseid, mis antakse taitmiseks liikmesriigi keskpangale. Rahapoliitika raamistiku kuj...

Raha ja pangandus - Tallinna Tehnikaülikool
58 allalaadimist
18
docx

Feminism

8 7. Kasutatud kirjandus. http:www.sirp.ees1-artiklidc6-kunstfeminism-taehendab-naise-otsustusoigust-ja-voimet http:www.haridusjasugu.eesoolise-vordoiguslikkuse-edendamineulesanded-ja-pohimotted Denis Trapido esimese õppeaasta seminaritöö.- Feministlik perspektiiv sotsioloogias. Aimi Tedresalu magistriprojekt.- Väike inglise-eesti seletav sõnastik soolise võrdõiguslikkuse teemal. Meos, Indrek. Filosoofia sõnaraamat. Tallinn, Koolibri 2002. http:www.fem.eeeditor_files107.ppt#7 http:et.wikipedia.orgwikiFeminism Sotsiaalministeerium- https:www.sm.eeetsooline-vordoiguslikkus http:www.terveilm.eelehtteabekeskuse-teemadnaised-ja-arengsooline-vordoigusli...

Ühiskond -
16 allalaadimist
35
docx

Finantsianalüüs ja investeeringud 1. kontrolltöö

Finantsaruandluse analuusi 7 etappi jarjekorras. Definitsioon Valem Arvutused. Arvtulemus (tabelis) Arvu interpreteerimine Võrdlus (Üldtunnustatud kriteeriumiga + hinnang; Statistikaametiga + hinnang) Dunaamika ja dunaamika põhjused Parandusettepanekud ­ kõige tahtsam punkt! See miks me analuusi teem...

Finantsanalüüs -
33 allalaadimist
9
docx

Juhtimine

Voimaldades inimesel loominguliselt tootada saab ta kasutada oma loomingulist potentsiaali ja saavutab head tootulemused. 11. Millised on susteemikoolkonna pohimotted? Vaadeldakse org.-ni kui tervikut ja pakutakse lahendusi kogu org.-ni juhtimiseks. Susteem on koos toimivate osade uhtne tervik, kus igal osal on terviku jaoks taita oma konkreetsed ja olulised ulesanded . Susteemi iseloomustavad entroopia, sunergia, allsusteemide olemasolu. Entroopia on susteemi maramatuse ja korraparatuse maar ehk info maaramatu hulk. Kui susteem ei saa uusi sisendeid ja energiat keskkonnast, siis ta lopetab eksisteerimise. Organisatsioonid peavad jalgima keskkonda, kohanema muutustega ning pidevalt tooma organisatsiooni uusi sisendeid , et mitte ainult jaada ellu vaid ka edukalt tegutseda. Juhtimisega...

Demokraatia, inimese õigused,... -
1 allalaadimist
12
docx

Operatsioonisüsteemi koostisosad ja funktsioonid

TALLINNA POLÜTEHNIKUM Meedia erialaosakond Referaat OPERATSIOONISÜSTEEMI KOOSTISOSAD JA FUNKTSIOONID MULTIMEEDIA SPETSIALIST MM-17 Tallinn 2017 Sissejuhatus Olen valinud selle teemal põhjusel, et laiendada enda teadmisi operatsioonisüsteemi...

Operatsioonsüsteem - Kutsekool
12 allalaadimist
72
docx

Tööõigus

Merle Erikson I Tööõiguse olemus ja rakendusala Tööõiguse olemus Töötamine töölepingu alusel Töö tegemine võib toimuda erinevates õiguslikes vormides Tööõigus reguleerib töölepingu alusel tekkinud suhteid Töölepingu alusel: teeb fuusiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile tööandja maksab töö...

Tööõigus -
28 allalaadimist
10
pdf

Keskkonnaprobleemide põhjused, probleemid Eestis

11.02.2018 Keskkonnaprobleemid Eestis Keskkonnaprobleemide põhjused · põlevkivi kaevandamine ning põletamine; · inimpopulatsiooni suurenemine...

Keskkonnakeemia - Tallinna Ülikool
5 allalaadimist
16
doc

HERAKLES

Aasta Sissejuhatus Lood jumalatest ja kangelastest, müüdid tekkisid Kreekas tuhandeid aastaid tagasi. Antiikmütoloogia üheks aluseks oli kindlasti kreeklaste usk loodusjõududesse kui jumalate kehastustesse. Kreeklased uskusid ka sellesse, et nende jumalatel on taevas omapäi igav ning seepärast otsivad nad tihti seiklusi maa pealt - jumalad omavad võimet lihtsureliku kuj...

Kultuurilood - Keskkool
4 allalaadimist
10
docx

TMO0010 JUHTIMINE KORDAMISEKS – KONTROLLTÖÖ nr 1

Mida nimetatakse organisatsiooniks, millised on organisatsiooni tunnused? Organisatsioon on inimrühm, kes töötab ühiste eesmärkide saavutamisel. Organisatsioonil on sotsiaalne identiteet, struktuur, strateegia ja tehnoloogia saavutamaks ühist eesmärki. 2. Mis on organisatsiooni edukude eelduseks? Organisatsioon peab olema suunatud pid...

Haldusjuhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
1 allalaadimist
13
docx

SOTSIAALTEADUSTE KLASSIKUTE EKSAMI KONSPEKT

SOTSIAALTEADUSTE KLASSIKUD (Erkki Karo, Wolfgang Drechsler) 1. SISSEJUHATUS Ülevaade kursusest: Kursus keskendub sotsiaalteaduste arengut mõjutanud olulistele autoritele ja nende seisukohtadele, pealemisele panusele. Avalik haldus kui riigiteadus: HALDUS (kui enda või kellegi teise asja eest hoolitsemine) + AVALIK (kui riiki puutuv) = AVALIK HALDUS (ku...

Sotsiaalteaduste klassikud -
11 allalaadimist
3
docx

Organisatsiooni juhtimine

Juhtimise mõiste- tegevus, mille käigus juht mõjutab juhitavate tegevust, et saavutada organisatsiooni eesmärgid läbi ressursside efektiivse ja eduka kasutamise. Juhitakse tegevusi, mitte inimesi, esemeid ja asju. Juhtimine on tegutsemise kunst. Juhtimise funktsioonid ·planeerimine ­ Tegevuskäikude, eesmärkide, otsuste juhi poolne määramine ning nende teede saavutamise...

Organisatsiooni juhtimine - Keskkool
2 allalaadimist
10
pdf

Meedia ja Mõjutamine - töökava

KLASSILE Tundide arv: 2 tundi nädalas, 35 tundi poolaastas Kasutatav õppekirjandus Kask, K. Meedia mõju. Avita, 2013. Kasutatav lisamaterjal Sikk, R. (2008). Kümme juhtumit, mis vapustasid reporterit ehk kuidas kirjutada head reportaaži. – Tallinn: Eesti Päevaleht. Avatud Sõna Nõukogu koduleht www.asn.org.ee Pressinõukogu koduleht www.eall.eepressinoukogu Veebilehed ajatelgede tegemiseks: www.preceden.com, www.xtime...

Meedia - Keskkool
3 allalaadimist
18
docx

Haldusõigus ja -menetlus konspekt- kordamisküsimused

Kirjandus: 1) Soovitatav- Haldusmenetluse käsiraamat, Aedmaa 2) Pole kohustuslik - Administratsiooni diskretsiooni ja selle kohtulik kontroll, Kalle Merusk 3) Haldusõiguse üldosa ja halduskohtumenetlus (kollane) Eksamieeldus: referaat (9-10 lk). Teema - uurimispõhimõte ja kaalutlusõigus riigikohtu lahendites (23.03) Haldusõigus suunatud isiku õiguste kaitsele! Haldusõiguse Euroopastumine #SuurPahaPoliitika Hea halduse p...

Haldusõigus - Tartu Ülikool
1 allalaadimist
117
pdf

Haldusõiguse õpik

HALDUSÕIGUS Kalle Merusk, Indrek Koolmeister Õpik Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilastele TARTU ÜLIKOOL. ISBN 9985-822-18-8 Eessõna Käesolev haldusõiguse õpik on mõeldud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna üliõpilastele abimaterjaliks haldusõiguse õppekursuse oma...

Haldusõigus -
1 allalaadimist
4
docx

Soul ja funk - Briti rockmuusika 60ndatel

Mis on mõjutanud soul muusikat? ● Ameerika afroameeriklaste muusikast ● soul, tähendab inglise keeles hing, võeti kasutusele 1961 ● kiriku gospel muusika Millised stiilid on koondunud funk-muusikas? ● gospel ● blues ● rhythm and blues 2. Keda peetakse souli ja funky rajajateks? ● Ray Charles ● Aretha Franklin 3. Soul muusika oli seotud mitme plaadifirmaga Tamla Motown -suund oli tantsumuusika -sünk...

Jazzmuusika - Põhikool
2 allalaadimist
52
pdf

Keskkonna ja loodusressursside ökonoomika teooriaeksam

Keskkonnaökonoomika definitsioon ja valdkond Keskkonnaökonoomika - ökonoomika, mis tegeleb looduskapitaliga. Nii mikroökonoomika kui ka makroökonoomika sisaldavad mõlemad keskkonnaökonoomika komponenti. 3 põhilist kapitali vormi: finantskapital ja tootmisvahendid, inimkapital, looduskapital. 2. Looduse kogu majanduslik väärtus, Nigula raba. Looduse kogu ma...

Keskkonnaökonoomika -
9 allalaadimist
4
docx

Statistikaülesanne "Metsaraie"

Statistikaülesanne “Metsaraie” Õpetajale Eesti on tuntud oma maagilise looduse ning liigirikkuse pärast, kuid samuti on levinud metsade laialdane raie ning kogu selle ilu maatasa tegemine. Kui suures mahus raiet teevad erametsaomanikud võrreldes RMK-ga ning kas metsa üldse on vaja raiuda? ÜLESANNE 1 1.1. Eelteadmised: Eeldab internetist vastuse otsimise võimalust. 1.1.1. Millistes mõõtühikutes mõõdetakse puitu...

töö - Põhikool
1 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun