Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Teeni kõndimisega krüptot! Sweatcoin on tasuta ja paneb sind rohkem liikuma TÕMBA ÄPP Sulge
Add link

Transpordi infosüsteem labor 6 - sarnased materjalid

confidence, tarkvara, kaamera
12
xlsx

Transpordi infosüsteem labor 4

1. Kiiruspiirangu märgid „Suurim kiirus“ Tee nr Tee nimetus Soidutee Algus mkaugus 15 Tallinn - Rapla - Türi 1 17461 Teeegistris valisin aruannete koostamine ja punktandmete aruanne. Teeks valisin TallinnRapla-Türi maan 2. Pidin leidma kiiruspiirangu märgi pildi. Liiklusmärk „Suurim kiirus“ peaks asuma siin, kuid seda pole. 3. Ristmikud Tee number Tee nimetus So...

Transpordi infosüsteem - Tallinna Tehnikaülikool
14 allalaadimist
2
docx

Transpordi infosüsteem labor 5 RIS

Transpordi infosüsteem labor 5

Transpordi infosüsteem - Tallinna Tehnikaülikool
10 allalaadimist
2
docx

Transpordi infosüsteem labor 3 2D vöötkood

Transpordi infosüsteem labor 3

Transpordi infosüsteem - Tallinna Tehnikaülikool
16 allalaadimist
704
xlsx

Transpordi infosüsteem Labor 4

...eri58.11700625.235665 91928 Abja vald 27670 8200263-1Laatsi 57.76716826.076863 27670 Valga linn 27671 8200264-1Laatsi 57.76721926.077620 27671 Valga linn 116759 4400359-1Laba 59.23007727.422207 116759 Illuka vald 25522 8400358-1Laboratoor58.38594025.594847 25522 Viljandi vald 24034 8400359-1Laboratoor58.38575525.595249 24034 Viljandi vald 27806 4400360-1Laekannu 58.94541726.770232 27806 Avinurme vald 27810 4400361-1Laekannu 58.94538726.770468 27810 Avinurme vald 26619 5900339-1Laekvere 59.0676622...

Transpordi infosüsteem -
3 allalaadimist
2
docx

GPS kiirendus

...misel sain jooksva kiiruse. Esitasin graafiliselt kiiruse muutuse ja arvutasin kiirendusaja 0-50 ja 0-100 km/h. Leidsin viimaks ka mõõtmise asukoha kaardil. 2. ...

Transpordi infosüsteem - Tallinna Tehnikaülikool
14 allalaadimist
20
doc

Transport ja ekspedeerimine I KT

...TROLLTÖÖ KÜSIMUSED 1. Vajadus veoteenuse järele (globaliseerumine, rahvusvaheline kaubandus jne.) Rahvusvaheliste turgude aktiivne areng a. Sisseostude globaliseerumine b. Suurenev vajadus kaupade ja teenuste järele c. Kaubaturu sõltuvus transpordisüsteemi efektiivsest funktsioneerimisest d. Turu nõudmiste pidevad muutused e. Tootmistegevuse kontsentreerumine teatud regioonidesse, samas kui tarbijad paiknevad hajutatult f. Tootmise mastaabiefekt VS Spetsialiseerumine g. Kulude ja riskide minimiseerimine 2. T...

Transpordi infosüsteem - Tallinna Tehnikaülikool
41 allalaadimist
38
doc

Medistiinilise labori infosüsteem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Informaatikainstituut Infosüsteemide õppetool Projekt aines “Sissejuhatus infosüsteemidesse” MEDITSIINILINE LABOR Üliõpilane: Natalia Novak Õpperühm: YAMB51 ...

Sissejuhatus... -
14 allalaadimist
20
docx

Transport ja ekspedeerimine II KT

2 KONTROLLTÖÖ KÜSIMUSED 1. Meretranspordi eelised: a. kaupade, eriti suurepartiiliste massikaupade veol, on meretransport paljudel juhtudel ainus tehniliselt võimalik transpordiliik; b. kaupade veol, eriti suurematele kaugustele, on meretransport reeglina kõige odavam ja sellest tulenevalt ka majanduslikult kõi...

Transport ja ekspedeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
36 allalaadimist
3
doc

Raskuskiirendus - labor

TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL TALLINN COLLEGE OF ENGINEERING LABORATOORNE TÖÖ 2 Raskuskiirendus Õppeaines: füüsika Transpordi teaduskond Õpperühm: EA-11 B2 Üliõpilased: Risto Kägo Kristjan Kütt Kalmer Laine Kalmer Lastik Juhendaja: P. Otsnik Tallinn 2008 Tööülesanne Maa raskuskiirenduse määramine matemaatilise pendli abil. Töö...

Füüsika - Tallinna Tehnikakõrgkool
593 allalaadimist
29
ppt

Võrgutarkvara ja selle eripärad

...kasutajate üheaegne töö võimalus reaalajas nii peabüroos kui ka eri maades asuvates filiaalides. Võrgutarkvara tüübid (2) · Liner PRO- Võrgutarkvara, mis kujutab endast komplekset süsteemi laevaliini juhtimiseks ning sisaldab endas lisaks kaasaegse transpordifirma tööks vajalikke erinevaid funktsionaalseid võimalusi. Võrgutarkvara tüübid (3) · LinerAgency PRO- Paberkandjata reaalajas töötav võrgutarkvara (laeva)agendisüsteemi jutimiseks. · Informatsioonile ligipääsetavuse jaotus on piiritletud sisese õiguste jaotuse süsteemi a...

Arvutivõrgud - Kutsekool
25 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

... sessi ja toimingute esitamine aitab mõista selle terviklikkust ja toob esile seosed eri tegevuste vahel. Õpiku teisest kuni seitsmenda peatükini käsitletakse eri transpordiliikide veovahendeid, veoühikuid ja -tehnoloogiaid. Kaheksandas peatükis keskendutakse veoprotsessi korraldus- likule küljele – kaubavedudele. Analoogiliselt eelnevaga käsitletakse kahes jä...

Logistika alused - Kutsekool
543 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

...iise (meetodeid): 1) kvantitatiivse tunnuse järgi, näiteks inimeste, seadmete jne. arvukuse järgi; 2) ajalise tunnuse järgi, näiteks päevane, õhtune või öine vahetus; 3) täitjate või allüksuste funktsioonide järgi, näiteks põhi- ja abitootmine, finants-, transpordi- või turundusosakond jne; 4) territoriaalse (geograafilise) tunnuse järgi; 5) tootmistunnuse (kauba või teenuse) järgi, näiteks laste-, naiste- või meesterõivaste tsehhid õmblus- ettevõttes; 6) tellimuste või tarbijagruppide (klientide) järgi, näiteks juriidili...

Juhtimine -
256 allalaadimist
284
pdf

Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend: seiremeetodite arendamine ja rakendamine

...¤rgiga; linnu- või loomavaatlejatele suunatud tornid 30 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend: seiremeetodite arendamine ja rakendamine transpordi liikumise suunamine, masinate maastikule ´eksimise´ Parkla piiramine-vältimine ja seeläbi keskmine loendur maastikukahjustuste vähendamine-vältimine ...

Loodus - Eesti Maaülikool
5 allalaadimist
54
pdf

Kauba kaitlemine

...väitis, et kui laos puudub toodete tagavara, lõpetatakse müük. 11 Kauba käitlemine 253 Kauplemise otstarbel ehitatud laod on olnud algusest peale seotud kindla transpordiliigiga, millega need kaubad kohale toimetati või edasi transporditi. Ladude ehitust ja planeeringut on mõjutanud domineerivad veoviisid ning -vahendid. Sadamates paiknevad laod täitsid laevadega veetavate kaupade jaoks kaubapartiide ühendamise ja laialiveo funktsiooni. ...

Logistika - Kutsekool
49 allalaadimist
1
docx

Rahvusvaheline turundus

Reflektsioon: Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation and Sustainability, Global Edition Book Lugesin ja analüüsisin läbi käesoleva raamatu 11 esimest peatükki. Peatükid keskendusid strateegilisele juhtimismudelile läbi mille töötati läbi strateegilis...

Rahvusvaheline majandus - Tallinna Tehnikaülikool
27 allalaadimist
19
docx

ASJAAJAMINE

...alik ja teine salajane ning kasutaja ainuomanduses. Kuidas toimub krüpteerimine DigiDoc'is? DigiDoc´is koosneb faili krüpteerimine kahest etapist. Kõigepealt krüpteeritakse fail sümmeetrilise algoritmiga, mille jaoks genereeritakse juhuslik võti (edaspidi transpordivõti). Seejärel krüpteeritakse transpordi võti adressaadi avaliku võtmega, kasutades asümmeetrilist algoritmi. Kui adressaate on mitu, siis krüpteeritakse transpordivõti iga adressaadi avaliku võtmega eraldi. IDkaardiga krüpteerimine on eelkõige mõeldud failide turvaliseks transpordiks, mitte nend...

Asjaajamise alused - Kutsekool
135 allalaadimist
55
docx

ÕPIME LOGISTIKA EKSAMIKS

...KSE LOGISTIKAKULUDESSE?..................31 53.MILLISED KULUD ARVESTATAKSE KAUBAVARUDE SÄILITUSKULUDE ALLA?............................................................................................... 31 54.TRANSPORDIKULUSID MÕJUTAVAD TOOTEGA SEOTUD TEGURID.......31 55.TRANSPORDIKULUSID MÕJUTAVAD TURUGA SEOTUD TEGURID.........31 56.NIMETA AUTOVEDUDE ALALIIGID................................................... 32 57.MIS ON LAADIMISMEETER (LDM), MILLEKS SEDA KASUTATAKSE?.....32 58.MIDA PEETAKSE TRANSPO...

Baaslogistika - Tallinna Tehnikaülikool
109 allalaadimist
69
doc

Turunduse eksam

...tatavad allikad sõltuvad väga paljudest teguritest. Määravaks on tarbija individuaalsed tunnused (ostuosaluse tase, teadmised, tajutava riski suurus), kauba eripära (variantide arv, keerukus), prognoositavad tulud (madalam hind, parem kvaliteet), võimalikud kulud (transpordikulu, aeg, füüsiline pinge), situatsioonimõjurid (teised inimesed, hetkemeeleolu) jms. Ka info kogumise põhjalikkus võib muutuda väga laias vahemikus. Keeruka ostukäitumise puhul kulutatakse sellele etapile palju aega, harjumusliku ostukäitumise korral aga minimaalselt. Infootsimise algstaadiumis püü...

Turundus - Tartu Ülikool
404 allalaadimist
114
doc

Laondus ja veokorraldus

...kite kasutamisel? 2. Kauba mahalaadimine Laotöö algab veoste mahalaadimisega veovahenditest või veoühikutest. Veosed on kaubad, mida veetakse kindlal ajavahemikul ühest punktist teise eesmärgiga luua neile juurde lisaväärtust. Veovahendite all mõeldakse transpordivahendeid, mis suudavad liikuda oma jõuallika (mootori) abil. Maanteetranspordis on veovahenditeks üldjuhul lastiruumi või veoplatvormi omavad veoautod, kaubikud ja lastiruumita veokid, mis veavad selle raamile kinnituvaid erinevat tüüpi poolhaagiseid. Veoühikute all mõeldakse poolhaagiseid (treilerei...

Laomajandus - Kutsekool
619 allalaadimist
74
docx

Ärilogistika konspekt

...se prognoosimine 2) Hankimine/ostmine – ettevõtte jaoks saab sissetulev kaubavoog alguse tellimusega tarnijale. Ostutegevuse alla kuulub tarnijate leidmine, tingimuste kokkulepe, kindlustamine ja tasumine. 3) Sisenev transport – transpordiviisi, vedaja ja marsruudi valik, turvalisuse ja õigeaegsuse tagamine. 4) Kauba vastuvõtt – kauba ja paberite kontroll, mahalaadimine, registreerimine. 5) Ladustamine – paigutamine, vajalike tingimuste (nt külmutatud toit, kemikaalid) tagamine 6) Laovar...

Ärilogistika -
73 allalaadimist
56
doc

Logistika konspekt

...esource) või kogu tarneketi strateegiline juhtimine. Tarnekett on jada üksteisele järgnevaid tegevusi mille eesmärgiks on kliendi rahuldamine. See võib endasse haarata hanked, tootmise, distributsiooni ning jäätmete töötlemise (waste disposal) koos kaasneva transpordi, ladustamise ning infotehnoloogiaga (The Institute of Logistics, 1998.) Tüüpilised probleemid , mille lahendamisele logistika on orienteeritud: Liigsed varud, allahindlused ja mahakantud varad (write-offs). Sagedane tellitud kauba puudumine laos ja kohaletoimetamise kärus. Õigeaegse kohale...

Logistika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
418 allalaadimist
16
doc

Lennundusinsener

... Estonian Air AS Eda Kõo, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus Priit Lõuk, Lennuamet Ardo Oras, Lennuliiklusteeninduse AS Priit Part, Lennuamet Kalju Peterson, Eesti Transpordi ja Teede Ühing Üllar Salumäe, Lennuliiklusteeninduse AS Mati Tarlap, Lennuliiklusteeninduse AS Jaak Umborg, Tartu Lennukolledz Ajavahemikus 01.03. 2006.a ­ 01.mai. 2006.a. viidi läbi lennundusinseneri kutse...

Uurimistöö - Keskkool
41 allalaadimist
15
doc

Logistika konspekt

... · tootmises · turustamisel · ladustamisel · transpordis · info vahetuses · varude juhtimisel Logistika arenguetapid: I. Tootjakeskne periood ­ müüjakeskne turg, tootmise ja jaotamise ...

Logistika - Tallinna Tehnikakõrgkool
519 allalaadimist
32
docx

Väärtusahela juhtimine kordamisküsimused

...e kvaliteeti,  kolmanda osapoole logistika (3PL) pakub laiemat geograafilist ulatust. Teenuse sisseost annab küll võimaluse keskenduda oma põhitegevusele, kuid tähelepanuta ei tohiks see kindlasti jääda. Logistikajuhi kohustus peaks olema transporditeenuse kvaliteedi nõuete välja töötamine ja jälgimine. On oluline jälgida oma transpordi- ja logistikapartnerite tegevusi ning kvaliteeti, sest nende teenusest sõltuvad ka tootmisettevõtte kliendid. Logistiline efektiivsus tuleneb tegevustega: transport, laomajandus, laovarude hal...

Väärtusahele juhtimine - Eesti Mereakadeemia
124 allalaadimist
21
docx

EHITUSJÄÄTMETE KÄITLEMISTEHNOLOOGIAD

...i, et seda oleks võimalik ohutult transportida. [12] 4. EHITUS- JA LAMMUTUSJÄÄTMETE KÄITLEMINE 4.1. Jäätmehooldusüsteemid Hong Kongi ehitustööstuses Ehitusmaterjalide raiskamise peamised põhjused on kõige sagedamini tingitud lõikamisest, liigsest tellimisest, transpordi ajal saadud kahjustustest, halvast töötlemisest ja kuju muutmisest. [13] Ehitusjäätmete käitlemine on vajalik igal ehitusplatsil. Pärast ehitusjäätmete tekkimist on oluline leida viis, kuidas neid vähendada. Viimaste aastate jooksul on populaarsust kogunud keskkonda säästev ehitamine. Üld...

Materjalide ringlus -
28 allalaadimist
34
pdf

Logistikafirma, Projekt aines “”

...¤rgnevalt esitatakse organisatsiooni taust, lausendid, eesmärgid, põhiprotsesside, põhiobjektide, sündmuste, tegutsejate ja infovajaduste loetelu. Joonised on koostatud kasutades UML standardit. 1.1. TAUST Tegemist on füüsilistele ja juriidilistele isikutele transporditeenuseid osutava ettevõttega. Vastavate teenuste osutamine toimub individuaalselt, kus igale kliendile lähenetakse optimeerides nii aja kui raha kasutust. 1.2. ORGANISATSIOONI EESMÄRGID Firma eesmärgiks on osutada oma klientidele integreeritud logistilist teenust, mis vastab kõrgete...

Sissejuhatus... - Tallinna Tehnikaülikool
22 allalaadimist
28
docx

Projektijuhtimine konspekt

...tes allhanke dokumentatsiooni loomisest kuni alltöö lepingute lõpetamiseni. Lähteülesanne- jutustav kirjeldus toodetest, teenustest ja tulemitest, mis peavad olema hangitud vastavalt lepingule.  Võimsuse koondamine  Varude koondamine  Transpordi koondamine transpordi vahendajate poolt  Transpordi koondamine ladustamise vahendajate poolt  Ladustamise koondamine  Informatsiooni koondamine  Arvete koondamine Suhete koondamine  Väiksemad kulud ja kõrgem kvaliteet Allhangete planeerimine...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
84 allalaadimist
288
doc

Töövihik: Laondus ja veokorraldus

...e kasutamisel? 2. Kauba mahalaadimine Laotöö algab veoste mahalaadimisega veovahenditest või veoühikutest. Veosed on kaubad, mida veetakse kindlal ajavahemikul ühest punktist teise eesmärgiga luua neile juurde lisaväärtust. Veovahendite all mõeldakse transpordivahendeid, mis suudavad liikuda oma jõuallika (mootori) abil. Maanteetranspordis on veovahenditeks üldjuhul lastiruumi või veoplatvormi omavad veoautod, kaubikud ja lastiruumita veokid, mis veavad selle raamile kinnituvaid ...

Logistika alused - Kutsekool
260 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

...tegelikult seda ei ole ). Teaduse ja tehnoloogia arengufaaside vahetumine ajas on pöördumatud ­ areng toimub ikka ,,täiuslikuma" maailma suunas. Kuid teaduse ja tehnoloogia arenemisega käib tihedalt kaasas ka inimühiskonna moraalne ning eetiline areng. Näiteks transpordi ülikiire areng tõi kaasa ülemaailmse globaliseerumise, mis mõjutab maailma majandust ja poliitikat veel tänase päevani. Kuid kõik see tähendab ka seda, et tulevikus loodavad tehnoloogiad ja nendest tulenevaid mõjusid inimühiskonna eetilisele, moraalsele ning ideoloogilisele ruumile võib osut...

Teadus - Tallinna Ülikool
30 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...kult seda ei ole ). Teaduse ja tehnoloogia arengufaaside vahetumine ajas on pöördumatud – areng toimub ikka „täiuslikuma“ maailma suunas. Kuid teaduse ja tehnoloogia arenemisega käib tihedalt kaasas ka inimühiskonna moraalne ning eetiline areng. Näiteks transpordi ülikiire areng tõi kaasa ülemaailmse globaliseerumise, mis mõjutab maailma majandust ja poliitikat veel tänase päevani. Kuid kõik 15 see tähendab ka seda, et tulevikus loodavad tehnoloogiad ja nendest tulenevaid mõjusid inimühiskonna eetilisele, ...

Üldpsühholoogia -
96 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...hend, üles ehitatud mikrotorukestest ja mikro- (tsütoskelett) kiududest Mikrotorukesed – torukujulised proteiinstruktuurid Mikrokiud – niitmolekulid Ioonid – elektrilaenguga molekulid 21 Rakusisesed ja rakkudevahelised transpordiprotsessid Ainevahetuse käigushoidmiseks peab iga rakk pidevalt ainet vastu võtma. Seda protsessi nimetatakse endotsütoosiks. Selle ülesande täitmiseks on raku käsutuses aktiivsed ja passiivsed võimalused, s.t nii energia tarbimisega kui ka ilma selleta. Passiivsed transpordiprotsessid...

Esmaabi -
229 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

...tide väljatöötamine ja täiendamine ning välisõhu seiresüsteemi arendamine. Olemasoleva tootmisbaasi moderniseerimine keskkonnanõuetega vastavusse viimiseks. Taastuvate ning muude alternatiivsete energiaallikate kasutusele võtmine. Säästva transpordi ja linnaplaneerimise alase teadlikkuse tõstmine ja hoiakute kujundamine, sh säästvate transpordiliikide atraktiivsuse suurendamine. Ühistranspordi ja kergliikluse arendamine. Regulatsioonide ja toetuste süsteemi väljatöötamine ja rakendamine keskkonnast tulenevate saaste...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
198 allalaadimist
26
pdf

Rahvusvaheline turundus eksami konspekt

...sortiment ei vasta ostja soovidele, eksportöör on valinud sihtturule sisenemiseks ebasobiva turustamisvõrgu, eksportöör on eksinud turule sisenemise aja valikuga; Õ turu töötlemise risk Õ lepingurisk Õ transpordi ja ladustamise risk - kauba riknemine transpordil, kauba kadu transpordil, viivitused kättetoimetamisel, ebaõige transpordimarsruut. Kuivõrd ohustatud on välisturgudel tegutsev ettevõte riskiteguritest sõltub: D ettevõtte suurusest ja majandussektorist, kus ta tegutseb;...

Rahvusvaheline turundus - Tallinna Tehnikaülikool
181 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun