Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Add link

Kategooria personali juhtimine ja organisatsioonikäitumine - 15 õppematerjali

Majandus >> Personali juhtimine ja organisatsioonikäitumine
thumbnail
5
docx

Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine inglise keeles

Work as a calling and organisational commitment Organisational commitment Definition Multiple definitions of organisational commitment are found in the literature. There is some of them. In organisational behavior and industrial and organisational psychology, organisational commitment is the individual's psychological attachment to the organisation. Organisational commitment predicts work variables such as turnover, organisational citizenship behavior, and job performance. In Business Dictionary is written that organisational commitment is a strength of the feeling of responsibility that an employee has towards the mission of the organisation. Porter et al further describes organisational commitment as an attachment to the organisation, characterised by an intention to remain in it; an identification with the values and goals of the organisation; and a willingness to exert extra effort on its behalf. Another perspect...

Personali juhtimine ja...
9 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Personali juhtimise kodutöö, personali hindamine ja tasustamine

Esitage ettevõtte töötajate tüki- ja kollektiivse hindamis- ja palgasüsteemide positiivsed ja negatiivsed momendid grupeerituna, sh olulisuse järjekorras. Tüki palk on lihtsaim tulemuspalga alaliik, kus töötasu suurus sõltub toodangu mahust või teenuste hulgast. Tüki palk ergutab töötajaid suurendada tootlikust (1) ja võimaldab töötulemusi õiglasemalt tasustada (2). Tükipalga süsteem käivitab töötajate vahelise võistluse (3) ning võimaldab motiveerida töötajaid saavutama enamat (4). Selle puuduseks on aga süsteemi keelukus (1) ning oht vähendada töökvaliteeti (2) ja halvendada koostööd (3). Tekitab tööliste vahel pingelist konkurentsi enamtasustavate tööde saamiseks (4). See tõi kaasa olulisi palgaerisusi, mis tekitab omakorda konflikte, sh nii tääl kui ka töövälisel suhtlemisel (5). Suurem enamus tootmistöölisi saab kollektiivsel tulemusel põhinevat töötasu, k...

Personali juhtimine ja...
68 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Personali värbamise ja valiku protseduur organisatsioonis ning sellega kaasnev dokumentatsioon

KOOL kursus autor PERSONALI VÄRBAMISE JA VALIKU PROTSEDUUR ORGANISATSIOONIS NING SELLEGA KAASNEV DOKUMENTATSIOON Essee - - 2013 Iga ettevõte ja organisatsioon vajab eesmärkide täitmiseks häid ja kompetentseid töötajaid. Õigete ja heade inimeste hoidmine on raske. Eestis on tööturg väike - töötajad ja tööandjad leiavad end olukorrast, et pole õpitud erialale vastavat tööpakkumist leida ja seda rakendada. Värbamistegevus jaguneb kaheks: otsinguks ja valikuks. Värbamisprotsessi otsingu eesmärk on leida palju sobilikke kandidaate ja valikus on vaja need kõige õigemad välja valida...

Personali juhtimine ja...
55 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Personali hindamine ja motiveerimine kordamisküsimused

Loetle organisatsiooni hindamissüsteemi etapid ja kirjelda nendest ühte põhjalikumalt  Hindamise eesmärkide sõnastamine  Hindamise ettevalmistamine - Hindamiskriteeriumide kindaksmääramine - Hindamismeetodite valimine ja väljatöötamine - Hindamisprotsessi reglementeerimine- hindamisjuhendi väljatöötamine - Kõigi osalejate informeerimine (koolitus)  Hindamise läbiviimine ja tulemuste vormistamine  Hindamisjärgsed tegevused - Tulemustest kokkuvõtete tegemine, tulemuste analüüs ha teatavaks tegemine - Tulemustest lähtuvate otsuste tegemine - Hindamismeetodite ja – süsteemi hindamine ja korrigeerimine 2. Loetle töötajate hindamise peamised eesmärgid ja kirjelda neist ühte põhjalikumalt  Informatsiooni saamine personali kvaliteedi kohta- töötajate tööalase tegevuse analüüs teadmiste, oskuste, võimete ja töötulemuste hindamise...

Personali juhtimine ja...
39 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Personali juhtimise kodutöö, mitmekesisus organisatsioonis inglise keeles

Diversity in organization: the case of Office of Naval Research Human Resources Management and Organization Behaviour homework Darja Kristina Vester My work is mostly based on a book "Building a Diverse Work Force: Scientists and Engineers in the Office of Naval Research, which was written by Committee to Study Diversity in the Scientific and Engineering Work Force of the Office of Naval Research, National Research Council in 1997. The Office of Naval Research has for 50 years been in the forefront of research and development in the USA, especially in the physical sciences and engineering. Predating the National Science Foundation, ONR is one of the oldest federal agencies whose mission is to fund external research and development in support of national security needs. It continues today to be viewed as a premier R&D organization where the best science and engineering is ident...

Personali juhtimine ja...
7 allalaadimist
thumbnail
70
doc

Personali planeerimine

Tallinna Majanduskool Täiskasvanute Koolituskeskus PERSONALI PLANEERIMINE õppematerjal Personalitöö eriala õppegrupile Õppeaine nimetus: PERSONALI PLANEERIMINE Õppeaine üldeesmärk: Anda teadmisi ja oskusi organisatsiooni sise- ja väliskeskkonna analüüsimiseks ning piisava hulga nõutavate teadmiste ja oskustega töötajate olemasolu tagamiseks organisatsioonis Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:  Oskab analüüsida organisatsiooni sise- ja väliskeskkonda ning teha järeldusi organisatsiooni personali planeerimiseks  Oskab koguda ja kasutada personali planeerimiseks vajalikku informatsiooni  Oskab kasutada erinevaid meetodeid personali lühiajaliseks, keskpikaks ja pikaajaliseks planeerimiseks  Oskab analüüsida tööjõu liikumist organisatsiooni sees ja organisatsioonide vahel, kasutades vastavaid mõõdikuid (sh tööjõu voolavuse ja tööjõu stabiilsuse indeksid)  Oskab teha organisatsioonile...

Personali juhtimine ja...
60 allalaadimist
thumbnail
71
doc

Koolituspõhimõtete väljatöötamine ja arendamine

Estonian Business School Juhtimise õppetool Getri Järvsoo KOOLITUSPÕHIMÕTETE VÄLJATÖÖTAMINE JA ARENDAMINE FORTUM TERMEST AS-s Bakalaureusetöö Juhendaja Maris Zernand, MBA Tallinn 2005 SISUKORD SISUKORD...................................................................................................................2 JOONISTE LOETELU..................................................................................................4 SISSEJUHATUS...........................................................................................................5 1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE.....................................................................................7 1.1. Koolituse ja arengu põhimõisted...

Personali juhtimine ja...
16 allalaadimist
thumbnail
14
doc

Praktiline personalijuhtimine ja töösuhted Eksami kordamisküsimused 2016

Personalijuhtimise eesmärgid ja funktsioonid EESMÄRGID: Efektiivselt töötava personali ligimeelitamine Personali planeerimine Töö analüüs Personali värbamine Personali valik Personali efektiivsuse suurendamine Personali koolitus Personali arendamine Personali hindamine Efektiivse tööjõu säilitamine Töötajate tasustamine Organisatsioonikultuur Töötajatevahelised suhted Eesmärgid on omavahel tihedasti seotud ja üksteisest sõltuvad. FUNKTSIOONID: Töö analüüs Personali planeerimine Personali värbamine Personali valik Personali hindamine Personali hüvitamine Personali arendamine Tööandjate ja töövõtjate vahelised suhted 2. Personalijuhi rollid kaasaegsetes organisatsioonides, millist väärtust loob personalitöötaja Rollid ja väärtus: ...

Personali juhtimine ja...
52 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Nordecon AS majandusaruande analüüs(2011-2013)

aastal asutatud ehitusettevõte Nordecon AS, on tänaseks kasvanud Eesti üheks suurimaks ehituskontserniks ning on tõsiseltvõetav partner kõigis ehitusturu valdkondades. Juba aastaid on kontserni tegevusstrateegia nurgakiviks olnud keskendumine ehituse peatöövõtule ja projektijuhtimisele, mis hoiab töödeportfelli hoonete ja rajatiste valdkonna vahel tasakaalus. Ettevõtte põhitegevuse toetamiseks on teenustevalikusse järk-järgult lisandunud tugitegevusi: teedehooldus, betoonitööd jms, mis annavad lisaväärtust ning tõhusust. Nordeconi spetsialistid pakuvad klientidele kvaliteetset ja komplektset teenust äri-, tööstus- ja ühiskondlike hoonete püstitamisel kui ka taristu vallas - teed, prügilad, tehnovõrgud, sadamarajatised. 1. Organisatsioonide tööjõukulude tootlikkus, inimkapitali tootlikkus ja nende muutus...

Personali juhtimine ja...
15 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Kaasaegne personalitöö olgu kohanemisvõimeline

personaliuudised.ee/uudised/2017/10/20/kaasaegne-personalitoo-olgu- kohanemisvoimeline Kaasaegne personalitöö olgu kohanemisvõimeline Artikkel räägib personalitöö ajaloost ning praegusest olevikust. Kuidas personalitöö on siiani arenenud ja areneb ühe edasi kaasaegses maailmas. Koolitustele ligipääs muutub aina lihtsamaks, selleks ei pea isegi kodust lahkuma. Värbamisel kasutatakse videolindu ehk video teel intervjuud, et saaks aega paremini planeerida ning saaks esmase ülevaate juba enne sobivate kandidaatidega kohtumist. Saab välistada mitte sobivad kandidaadid juba esimeses voorus ilma reaalselt nendega kohtumata. Nagu kõik muu on arenenud siis ka töökeskkond. Tööd võib teha nii kodus kui kontoris. Kliendid saavad suhelda kodust läbi arvuti/videosilla oma ettevõttega Inimesed on keskendunud oma aja targemale kasutusele ning kuidas komplektsemalt ühildada nii kodu kui tööd. Leida seejuures õige tasakaal. Tänapäeval kodus...

Personali juhtimine ja...
3 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Kaasaegne personalitöö

Õigesti juurutatuna loob see väärtust, säästab raha, soodustab innovatsiooni, vähendab riske, tugevdab ettevõtte brändi ning tõstab nii töötaja kui kliendi lojaalsust. Meelitamaks ligi ja säilitamaks parimaid töötajaid, peavad ettevõtted leidma viise loomaks sidemeid, mis baseeruvad enamal kui rahalistel preemiatel. Viimasest olulisem on luua töötajatega suhted, mis tuginevad millelgi, mille suhtes töötajad kirge tunnevad. Oluline on luua töötajatega suhted, mis tuginevad millelgi, mille suhtes töötajad kirge tunnevad. Töötajad soovivad töötada ettevõtetele, mis jagavad nendega ühiseid väärtusi. Nad on produktiivsemad tööl, mis on tähendusrikkam. Kuigi selline nähtus on levinud kõigi vanusegruppide lõikes, kehtib see eriti tugevalt just generatsioon Y kohta (pärast 1982. a. sündinud). Uuringud väljendavad selgelt, et sellele gener...

Personali juhtimine ja...
5 allalaadimist
thumbnail
5
pdf

Personalijuhtimise arvestus

Personalijuhtimise eesmärk Personalijuhtimise eesmärk on tagada töö suurim võimalik efektiivsus nii töötajate, firma kui ka ühiskonna seisukohalt. 2. Personalijuhi rollid o Juhtkonna huve esindav äriinimene o Muudatuste kujundaja vastavalt äri vajadustele o Organisatsioonisisene konsultant ja partner allüksuste juhtidele o Tunneb vastutust firma eesmärkide saavutamise eest o Firma strateegia ja äri planeerija: o Kuulub strateegia väljatöötajate hulka o Talentide leidja ja juhtija: Selgitab välja kõrge potentsiaaliga töötajad, keda on võimalik tulevikus edutada o On võimeline personalijuhtimise valdkondades teistele juhtidele treeninguid läbi viima o Personalitöö eelarve koostaja ja kulude kontrollija o Suudab personalitöös tehtud kulutuste planeerimise ja kontrollimise osas konsulteerida ka teisi juhte o Suudab mõõta ja hinnata kulutust...

Personali juhtimine ja...
26 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Koolitusturu analüüs

Koolitus Koolituse sisu Toimumise aeg Koolitus- Maksumus Koolitaja(d) firma Eesmärk: anda 21-25.05.2018; 32 tundi (4 EMI 512.00 + km Laine Simson personalitööks päeva) Personaliju Hinna sees Aime-Kersti Kelder vajalikke teadmisi htimise õppematerjalid, Riina Anton personalitöö Keskus kohvipausid Riina Vään funktsioonidest, OÜ Personalitöö töökorraldusest ja töösuhteid põhikursus reguleerivatest...

Personali juhtimine ja...
12 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Artikli analüüs tööelukvaliteedi juhtimises

Artikli analüüs tööelukvaliteedi juhtimises Birgit Lepp Personalijuhtimine a. Miks on nendes kahes sektoris (õed ja ettekandjad) seksuaalse ahistamise juhtumid eriti keerulised? b. Mis on õdede ja ettekandjate enda arvamus seksuaalsest ahistamisest (vastavalt artiklis esitatud intervjuudele)? c. Kas õed ja ettekandjad peaksid seksuaalset ahistamist aksepteerima kui nende normaalne "töö osa"? d. Kuidas peaksid õed ja ettekandjad käituma, kui neid selline käitumine häirib? ...

Personali juhtimine ja...
5 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Karjääriplaneerimine vastused

Defineerige mõiste Karjäär. Karjäär on inimese elukestev areng, mis koosneb töö kaudu saadud teadmistest, oskustest, kogemustest ja rollidest, mis arendavad inimest. 2. Mis on karjääri planeerimine inimese seisukohalt ja mis on karjääri planeerimine organisatsioonis? Karjääri planeerimine indiviidi seisukohalt on karjäärialaste eesmärkide seadmine ja tegevus nende eesmärkide saavutamiseks. See on kestev protsess, mis arvestab eri rolle. Karjääri planeerimine organisatsioonis on vastavalt töötajate potentsiaalile ja tulemuslikkusele nende toetamine ja suunamine eesmärgiga pakkuda neile võimalusi iseenda ja organisatsiooni eesmärkide ühildamiseks. 3. Defineerige mõistes ,,objektiivne karjäär" ja ,,subjektiivne karjäär". Objektiivne karjäär (või ka väline karjäär) on tööalane liikumine ühelt ametikohalt teisele ja sellega kaasneb kohustuste, vastutuse ja staatuse muutumine. Subjektiivne karjäär (või ka sisemine karjäär) on aga inime...

Personali juhtimine ja...
12 allalaadimist


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun