Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

Kategooria pangandus - 11 õppematerjali

Majandus >> Pangandus
pangandus - Euroopa Liidu õigustik sätestab muu hulgas nõuded pankade finantsaluse adekvaatsusele, tarbijakaitselistele aspektidele panganduses, finantsturgude usaldusväärsusele ning ühtsetele tegevusreeglitele panganduses.
thumbnail
17
docx

Raha ja pangandus

Finantsvahendus ja krediidisüsteem ühendab kapitali ülejäägiga majandussubjekte kapitali puudujäägiga majandussubjektidega. Finantsvahenduse põhisüsteemid on: · nominaalne vahendamine · kestvuslik vahendamine · riski vahendamine · informatsiooniline vahendamine Finantssüsteem koosneb finantsinstitutsioonidest ja finantstoodetest. Finantsinstitutsioonid jagunevad finantsasutusteks ja finantsturgudeks. Finantsasutused on finantsvahendajad ja infrastruktuursed asutused. Finantstooted jaotatakse finantsinstrumentideks ja finantsteenusteks. Finantsturg (financial market) on turg, mille kaudu liigub raha neilt, kelle tulud on ajutiselt suuremad kui kulud ja neile, kellel on eelarve hetkel puudujäägiga ­ finantsvahendite liikumine. Finantsturgudel teostavad tehinguid finantsinstrumentidega · finantsvahendajad · mittefinantsinstitut...

Pangandus
98 allalaadimist
thumbnail
26
pptx

Pangandus - akreditiiv, faktooring, dokumentaalne inkasso

Kodutöö RAHANDUS JA PANGANDUS Sularahata arveldused (Swedpank, SEB pank ja Nordea pank põhjal) Faktooring Millega on tegu? oFaktooring on finantseerimise teenus, mis võimaldab ettevõttel lihtsalt ja kiiresti hankida vajalikku käibekapitali. Faktooring sobib ettevõttele, kelle käibevarast moodustavad olulise osa ostjatelt laekuvad arved. oFaktooring võimaldab Teil pakkuda oma klientidele pikemaid maksetähtaegu. Nii saate vältida 30-, 60- või 90-päevaseid ooteaegu. oFaktooring on ostjatelt laekumata arvete loovutamine, et tagada Teile vajalikul hetkel vaba raha - arvete rahastamine, arvete haldamine ja vajadusel ostjate makseriski maandamine krediidikindlustusega. Faktooring Kuidas toimib? oEttevõte müüb kauba või osutab teenuse faktooringulepingus fikseeritud ostjale. oEttevõte võtab arvele ostja kinnituse. oEttevõte edastab arve panka. Pank võib täiendavalt nõuda enne fin...

Pangandus
15 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Pangandus

Raha funktsioonid. Raha on meie majanduslike eesmärkide saavutamise vahend. Raha on eriline kaup, mis on kaubatootmise ja vahetuse protsessis eraldunud kaupade üldisest massist ning on üldiseks ekvivalendiks kõikidele kaupadele; üldtunnustatud vahetusväärtus, peaaegu alati ka seaduslik maksevahend, ühtlasi arvestusühik ja väärtuse säilitaja. Raha kasutamine vähendab ajakulu, võimaldab majandusel areneda, muudab tehingute tegemise efektiivsemaks. Raha saab koguda ja kasutada tulevikus tehingute tegemisel. Raha omadused: aktsepteeritavus, homogeensus, jaotatavus, äratuntavus, kaasaskantavus, piiratus, säilivus. Raha funktsioonid: maksevahend - rahaga saab maksta kaupade ja teenuste eest, tasuda võlgu, maksta makse. väärtuse mõõt - raha on ühismõõduks kaupade väärtuse mõõtmisel ja võrdlemisel. akumulatsioonivahend - raha on vara, mille väärtus püsib põhimõtteliselt läbi aja. 2. Kaupraha- see on kaup,...

Pangandus
8 allalaadimist
thumbnail
22
doc

PANGANDUS I (FINANTSTURUD JA –INSTITUTSIOONID)

TARU ÜLIKOOL MAJANDUSTEADUSKOND RAHANDUSE JA ARVESTUSE INSTITUUT PANGANDUS I (FINANTSTURUD JA ­INSTITUTSIOONID) 1. OSA Autor: Andres Juhkam, lektor andres.juhkam@mtk.ut.ee Sügis 2004 Finantsinstrumentide majanduslikud funktsioonid 1. Vabade vahendite ülekandmine- ressursside efektiivseks juhtimiseks säästjatelt finantseerimist vajavatele majandusüksustele (aktsiad, võlakirjad) 2. Riskide juhtimine- majandustegevusega kaasnevate riskidele avatuse (investeerimisrisk,...

Pangandus
45 allalaadimist
thumbnail
11
doc

Raha

· Väheneb võimalus opereerida rahapoliitikaga sisemajanduse toeks. · Ilmneb risk kaubandusdefitsiidi kontrolli all hoidmiseks. · Kontroll eelarve koostamise üle karmistub. 10 KASUTATUD KIRJANDUS 1. [WWW] URLhttp://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/euro/kids/money_et.html (26.10.2009) 2. Hagelberg, R. 2002. Raha meie elus. Eesti Pank 3. Hanni, R. Eesti raha ja pangandus - [WWW] URLhttp://www.miksike.ee/documents/main/referaadid/eesti_raha.html (26.10.2009) 4. Leimus, I., Erelt, P., Laar, M., Sakk, I. 2006. Eestlaste raha läbi aegade. Tallinn. Eesti Ekspressi Kirjastuse AS. 5. Maasik, M. 2001. Euroopa majandus- ja rahaliit, euro ja Eesti. Tallinn. Eesti tööandjate ja Tööstuse Keskliit. 6. Sõrg, M. 1997. Raha. Tartu Ülikooli Kirjastus. 7. Zirnask, V., Liikane, K. 1994. Raha, pangad ja finantsturud I osa. Tallinn....

Pangandus
143 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Palgapoliitikast Eestis, on meil vähetasustatud töökohti?

Reili Kardmaa RM11 Palgapoliitikast Eestis, on meil vähetasustatud töökohti? Juhtusin mõned päevad tagasi poes kuulma, kuidas laps palus ema, et ostetaks õhtuks magustoitu ka. Ema vastas lapsele, et kahjuks ei saa me mõnda aega magustoitu lubada, kuna vähendati töötasu ning raha selleks lihtsalt ei jätku. Loomulikult pole viisakas teiste juttu pealt kuulata, kuid selline vestlus pani mõtlema, kus või mis ametikohal võiks see ema töötada, kus töötasu vähendati. Kahju hakkas sellest lapsest, kes ema palga vähendamise tõttu ei saa isegi magustoitu lubada. Siinkohal tahangi analüüsida, kas meil on Eestis vähetasustatud töökohti ning, mida annaks ette võtta, et senist palgapoliitikat muuta või täiendada. Minu aravates üks väga oluline asi, mis paneb inimesi töötasude üle nurisema, on võrdlemine Eestit meie põhjanaabritega. Ei ole kunagi reaalne mõelda, et...

Pangandus
6 allalaadimist
thumbnail
6
doc

ANALÜÜS - 3 panka

Nendeks on Swedbank, SEB ja Nordea pank. Valisin need kolm ettevõtet seetõttu, et olen huvitatud pangadusest ja Eestis tegutsevate pankade käekäigust. Antud vastutustundlike ettevõtete kogumikus on rohkem materjali Swedbankist ja seetõttu on selle ettevõtte tegevusest võimalik rohkem kirjutada. Muutuvates majandustingimustes on Swedbank muutnud oma ärifilosoofiat selle jaoks, et ka tulevikus edukas, kasumit tootev ettevõte olla. Swedbanki kõige olulisemaks väärtuseks on kliendid ja nende rahulolu. Swedbank on jõudnud arusaamale, et kliendid ootavad tulevikus pankadelt rohkem paindlikkust ja personaalset lähenemist. Minu arust on personaalse lähenemise põhimõte aastal 2013 Eestis väga laialdaselt levinud. Ettevõtted on üha vastutulelikumad ja võimaldavad klientidele erinevaid viise, kuidas kaupu ja teenuseid soetada. Sellisele järeldusele pole jõudnud mitte ainult Swedbank, vaid ka paljud teised ett...

Pangandus
15 allalaadimist
thumbnail
12
xlsx

Horisontaalanalüüs

12/31/2010 Bilanss Käibevara Kassa ja pangakontod 0 Nõuded 6,252,378,033 Investeeringud sidusettevõtesse 6,569,326 Laenud 80,750,934 Immateriaalne põhivara 2,003,922 Materiaalne põhivara 2,662,712 Viitlaekumised ja ettemaksed tulevaste perioodide kulud 403,798 Muu vara 0 Aktiva varad kokku ### PASSIVA KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Võlgnevus 5,666,151,243 Viivõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud 67,747,0...

Pangandus
54 allalaadimist
thumbnail
36
docx

Majandus

 absoluutne hind – hind, mis on kirjutatud hinnasiltidele ja mida seda hüvist ostes peab maksma  absoluutne tulude ebavõrdsus – situatsioon, kus 1-IX peredetsiilil tulud puuduvad ning kõik tulu laekub X peredetsiilile  absoluutne tulude võrdsus – situatsioon, kus kõigi peredetsiilide tulud on võrdsed  absoluutne vaesus – seisund, kus inimese tulu jääb allapoole teatud minimaalset taset; sätestatakse kas rahvusliku või rahvusvahelise vaesuskriteeriumina  absoluutse eelise teooria – väidab, et erinevad riigid võivad toota kaupu erineva efektiivsusega ning rahvusvahelise kaubanduse abil on võimalik jõuda kõrgemale heaolutasemele, kui riigid spetsialiseeruvad tootma seda kaupa, milles neil on absoluutne eelis (mida nad suudavad toota vähima ressursikuluga)  ajapalk – tasu töö tegemiseks kulutatud aja ees...

Pangandus
33 allalaadimist
thumbnail
7
docx

Faktooring, akreditiiv ja inkassos erinevates pankades

SEB FAKTOORING Faktooring võimaldab Teil pakkuda oma klientidele pikemaid maksetähtaegu parandades sealjuures Teie likviidsust. Faktooringut kasutades loovutate ostjatele esitatud müügiarved SEB-le ja saate vastu tervikliku teenuse - arvete rahastamise, arvete haldamise ja ostjate makseriski maandamise krediidikindlustusega. Faktooring sobib Teie ettevõttele, kui puutute äritegevuse käigus kokku järgmiste teemadega Ostjad suurendavad tellimusi ja soovivad pikemaid maksetähtaegu. Pikem maksetähtaeg võib olla oluline müügieelis. Faktooring võimaldab Teil ostjatega kokku leppida pikemates maksetähtaegades. Maksetähtaega ootavate arvete tõttu ei saa Te oma raha kasutada. Faktooring võimaldab kiiret rahastamist. Avansilise osa arvest kanname Teie arvelduskontole enamasti päeval, mil arve meieni jõuab. Täiendava finantseeringu saamiseks ei ole sobivaid tagatisi. Faktooringu puhul on finantseeri...

Pangandus
10 allalaadimist
thumbnail
10
xls

Pangakaartide võrdlus

Vajadusel lisage ridu Veergudesse B-G kirjutage võrreldavad andmed kaartide kohta Pangakaartide võrdlus 12/5/2016 AS SEB Pank Deebetkaardid Deebetkaart Gold-deebetkaart ISIC kaardid Apteegikaart Krediitkaardid Määratud tagasimaksega- Püsimaksega- MasterCard World Elite Gold-krediitkaart Muud eraisikutele mõeldud kaardid SWEDBANK AS Deebetkaardid Deebetkaart Pluss Deebetkaart Seeniorkaart Noortekaart Krediitkaardid Püsimaksega krediitkaart Vaba tagasimaksega krediitkaart Gold vaba tagasimaksega krediitka Visa Platinum krediitkaart Muud eraisikutele mõeldud kaardid Nordea Bank AB Eesti filiaal Deebetkaardid Nordea debit Nordea pildikaart Krediitkaardid Nordea Gold Nordea Credit Nordea Platinum Muud eraisikutele mõeldud kaardid Stockmann MasterCard PINS MasterCard Finnair Plus MasterCard egutseva...

Pangandus
2 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun