Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Maamõõtmise alused: Laboratoorne töö nr 1 - sarnased materjalid

mõõtkava, plaanil, 1400, joonlaud, 1250
2
docx

Maamõõtmise alused: Laboratoorne töö nr 3

Laboratoorne töö nr 3. Maamõõtmised topograafilisel kaardil III Ülesanne 1 Eesmärk: Punktide A ja B kõrguste määramine. Töövahendid: Võnnu valla kaart, mõõtkava 1:20 000, joonlaud, harilik, kalkulaator. Punkti A kõrgus: 54 Punkti B kõrgus: 65 Kirjeldus: Punkti A asub kahe erineva kõrgusarvuga joone vahel, punkti...

Maamõõtmise alused - Tallinna Tehnikakõrgkool
38 allalaadimist
2
docx

Maamõõtmise alused: Laboratoorne töö nr 2

Laboratoorne töö nr. 2 Mõõtmised topograafilisel kaardil II Ülesanne 1 Eesmärk: Geodeetiliste ja ristkoordinaatide määramine kolmele punktile. Töövahendid: Eesti baaskaart nr. 7412, mõõtkava 1:50 000, joonlaud, kalkulaator. Tabel 1. Punktide geodeetilised ja ristkordinaadid Punkt ...

Maamõõtmise alused - Tallinna Tehnikakõrgkool
35 allalaadimist
1
docx

Maamõõtmise laboratoorne töö-nr. 1

LABORATOORNE TÖÖ NR. 1 Mõõtmised topograafilisel kaardil I Mõõtkavad Ülesanne 1. Kaardilt (mõõtkavas 1:50 000) leida kolm punkti ja tähistada need. Mõõta punktidevaheliste joonte pikkused. Missugune maastikujoone pikkus vastaks samadele lõikudele mõõtkavades 1:25 000, 1:10 000, 1:50 000 ja 1:2000 kaardile...

Maamõõtmise alused - Tartu Ülikool
15 allalaadimist
2
docx

Maamõõtmise laboratoorne töö nr 8

LABORATOORNE TÖÖ nr. 8 Ülesanne 1. Analüütiline pindalade määramine. Punkti Xi Yi Yi+1-Yi-1 Xi+1-Xi-1 Xi(Yi+1-Yi-1 ) Yi(Xi+1-Xi-1 ) nr. 1 6509945,135 700133,637 470,823 666,42 3065031898 466583058,4 2 6510050 700600 438,684 -260,1...

Mõõtmistulemuste... - Eesti Maaülikool
47 allalaadimist
2
doc

Maamõõtmise alused labor 1. töö

... 2727,5 m 1091 m 5455 m 218,2 m 2 Ülesanne 2. On antud kahe punkti vahelise joone horisontaalprojektsiooni pikkus looduses (s). Leida selle joone pikkus kaardil järgmistes mõõtkavades 1) 1: 2000, 2) 1: 5000 3) 1: 1000 Nr 15- 88,22 m 1) 4,41 m 2) 1,76 m 3) 8,82 m 3 Ülesanne 3. On antud kahe punkti vaheline kaugus plaanil (d; cm). Leida selle joone horisontaalprojektsiooni pikkus looduses (s; m), kui plaani mõõtkava 1:M on 1) 1: 2000 2) 1:5000 3) 1:10 000 4) 1: 25 000 Nr. 15 ­ 7,23 cm ...

Maamõõtmise alused -
82 allalaadimist
1
odt

Maateaduse laboratoorne töö nr3

Maamõõtmise alused - Eesti Maaülikool
10 allalaadimist
2
doc

Maamõõtmise alused Labor - 3. töö

Maamõõtmise alused -
78 allalaadimist
2
doc

Maamõõtmise alused 8. töö

Töö eesmärk: Analüütiline pindala määramine.Arvutada maatüki pindala piiripunktide ristkoordinaatide järgi. Lähteandmed(punktide 1, 2, 3, 4 ja 5 ristkoordinaadid X ja Y) võtta laboratoorsest tööst nr. 5"Kinnise teodoliitkäigu koordinaatide arvutamine". Pindala määramine graafiliselt.Määrata graafiliselt topograafilisel plaanil piiritletud maatüki pindala. Pindala mehaaniline määramine e. pindala määramine planimeetriga: a) määrata planimeetri jaotise väärtus, b) määrata ühe kõlviku pindala pla...

Maamõõtmise alused -
60 allalaadimist
5
doc

Maamõõtmise alused

Eesti Maaülikool Metsandus- ja maaehitusinstituut Geomaatika osakond Maamõõtmise alused Laboratoorsed tööd Tartu 2007 Sisukord 1. Mõõtkavad.......................................................................................................................3 2.Punkti geodeetiliste ja ristkoordinaatide määrmine.......................

Maateadus -
12 allalaadimist
4
doc

Laboratoorne töö nr 1

Laboratoorne töö nr. 1 Joone horisontaalprojektsiooni arvutus Lähteandmed: Punkti nr Joone pikkus alguspunktist Kõrguskasv h (m), kaldenurk (kraadi) 0 0 ...

Geodeesia - Eesti Maaülikool
112 allalaadimist
8
docx

Laboratoorne töö nr 1

Laboratoorne töö nr 1 1 Töö eesmärk: Lahuse valmistamine tahketest ainetest, ainete eraldamine segust, kasutades nende erinevat lahustuvust. Keedusoola protsendilisuse määramine liiva-soola segus. 2 Kasutatud töövahendid 3 Keeduklaas, klaaspulk, l...

Keemia ja materjaliõpetus - Keskkool
11 allalaadimist
4
docx

geodeesia Laboratoorne töö nr 1

geodeesia laboratoorne töö nr 1

Geodeesia - Tallinna Tehnikakõrgkool
36 allalaadimist
6
docx

Geodeesia laboratoorne töö nr2

... 506.13+506.14 f= = = Dk= =506.135; D k 506.135 50614 2 D 0.01 Vastus: Antud Lab. töö nr. 2 Joone horisontaalprojektsiooni joonemõõtmise arvutamine 1 suhteline Koostas: viga on ...

Geodeesia - Tallinna Tehnikakõrgkool
21 allalaadimist
1
docx

Geodeesia Laboratoorne töö nr 3

Laboratoorne töö nr 3 Mõõtmised topograafilisel kaardil Ülesanne 1. Eesmärk: Määrata laboratoorses töös nr. 1 märgitud kolme punkti geodeetilised- ja ristkoordinaadid(Tabel 3.1). Tabel 3.1. Punktide geodeetilised- ja ristkoordinaadid Punkt B L X ...

Geodeesia -
76 allalaadimist
6
docx

Keemia ja materjaliõpetus - Laboratoorne töö nr 2

Laboratoorne töö nr 2 1. Töö eesmärk Happe ja leelise lahuste kontsentratsiooni määramine tiitrimisega. 2. Kasutatud töövahendid Uuritava kontsentratsiooniga HCl lahus, täpse kontsentratsiooniga NaOH lahus, indikaatorid fenoolftaleiin ja metüülpunane. Koonilised kolvid (250 3 ...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
25 allalaadimist
4
docx

Geodeesia laboratoorne töö nr 4

...¤rgi joonepikkus HD=√( x 2−x 1)2 +( y 2− y 1)2 31−(−52,5) ¿ ¿ 2+( 40−7,5)2 89,6 mm ¿ ¿ HD=√ ¿ Vastus: Koordinaatide järgi joonepikkus HD=89,6 mm Lab. töö nr. 4 Koordinaatide määramine Koostas: Juhendas: 6. Võrdle ja arvuta joone suhteline viga (f_lub=1/500), kas tulemus mahub piiridesse? Kui ei mahu, kontrolli oma mõõtmisi. 1 f= Dk D D=89,6-89=0,6 mm 89,6+89 Dk= ...

Geodeesia - Tallinna Tehnikakõrgkool
23 allalaadimist
3
docx

Geodeesia II laboratoorne töö nr 1

Laboratoorne töö nr 1: "Projekteeritud võrgu täpsuse arvutus" 1.1 Algandmed S=500 m =206 265'' 1.2 Arvutused Tabel 1.. Arvutuste tulemused Joonte arv Käigu Põikinihe Käikude Käikude Käigu nr pikkus arv. krv kaalud ...

Geoloogia -
22 allalaadimist
8
docx

Keemia ja materjaliõpetus - Laboratoorne töö nr 3

Laboratoorne töö nr 3 1. Töö eesmärk Veevärgi- või mõne muu loodusliku vee kareduse määramine tiitrimisega, kareduse kõrvaldamine Na-kationiitfiltriga. 2. Kasutatud töövahendid Suurem (500...750 cm3) kooniline kolb vee hoidmiseks, koonilised kolvid (250 cm3) tiitrimiseks, pipett (100 cm3), büretid (25 cm 3), m...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
51 allalaadimist
6
docx

Geodeesia laboratoorne töö nr 6

...€™33“ 84°43’03“ 275°17’05“ 3.ülesanne Arvutan vead fHA_A= 233°07’56“- 53°07’20“-180°=36“ fHA_B=261°32’33“- 81°31’31“-180°=1’02“ fVA_A=360°-270°49’15“- 89°10’40“=5“ Lab. töö nr. 6 Mõõtmine täisvõttega Koostas: Juhendas: fVA_B=360°-275°17’05“- 84°43’03“=8“ Vastus: HA_A viga on 36“, HA_B viga 1’02“, VA_A viga 5“ ning VA_B viga on 8“ 4.ülesanne Arvutan keskmise RV +(RP−180 °) HA K = ...

Geodeesia - Tallinna Tehnikakõrgkool
38 allalaadimist
12
pdf

Mõõtmised topograafilisel kaardil II Punkti geodeetiliste ja ristkoordinaatide määramine

LABORATOORNE TÖÖ NR. 2 Mõõtmised topograafilisel kaardil II Punkti geodeetiliste ja ristkoordinaatide määramine Ülesanne 1. Määrata laboratoorses töös nr. 1 märgitud kolme punkti geodeetilised ja ristkoordinaadid ja kanda need tabelisse 2.1. Tabel 2.1. Punktide geodeetilised ja ristkoordinaadid Punkt B L X Y 1 59 11' 53" 24 59' 22" 65...

Maamõõtmise alused - Eesti Maaülikool
14 allalaadimist
8
docx

Maamõõtmise eksami kordamisküsimused

Maamõõtmise eksami kordamisküsimused 1. Kordinaatide määramine 1:50000 kaardi pealt (1:50000 tähendab et 1 cm kaardil vastab 50 000 cm looduses ehk 1 cm = 500 m looduses ehk 1 cm = 0,5km looduses)  Geodeetilised kordinaadid on punkti laius B ja pikku L - Neid määratak...

Maamõõtmise alused - Eesti Maaülikool
101 allalaadimist
2
odt

Mõõtmised topograafilisel kaardil I Mõõtkavad

...ikkus kaardil järgmistes mõõtkavades 1)1:2000,  2)1:5000, 3)1:1000. Lähteandmed on toodud tabelis 1.2.  Tabel 1.2. Horisontaalprojektsiooni pikkus looduses  Nr  S (m)  Nr  S (m)  Nr  S (m)  Nr  S (m)  1  87,67  8  150,26  15  88,22  22  210,21  2  213,09  9  48,89  16  104,21  23  171,44  3  200,34  ...

Maamõõtmise alused - Eesti Maaülikool
11 allalaadimist
2
docx

Joone horisontaalprojektsiooni arvutamine.

Laboratoorne töö nr.1 Joone horisontaalprojektsiooni arvutamine. Töö ülesanne: Maastikul mõõdeti joont 0-6 kaks korda. Selle joone üksikud lõigud on erinevate kalletega. Lõikude kalded on mõõdetud kraadides või meetrites. Leida antud joone pikkuse horisontaal-projektsioon kahel erineval viisil. Leida joone mõõtmise...

Geodeesia -
50 allalaadimist
5
docx

Laboratoorne töö nr.1 joone horisontaalprojektsiooni arvutamine

Laboratoorne töö nr.1: joone horisontaalprojektsiooni arvutamine Töö ülesandeks oli leida antud joone pikkuse horisontaalprojektsioon kahel erineval viisil ning leida joone mõõtmise absoluutne ja suhteline viga. 1. Leida vaadeldavate lõikude pikkused jooniselt ning joone keskmine pikkus: keskmi...

GEODEESIA -
56 allalaadimist
2
doc

“Mõõtmised topograafilisel kaardil I”

LABORATOORNE TÖÖ nr.1 "Mõõtmised topograafilisel kaardil I" Ülesanne 1. Kaardilt (mõõtkavas 1:50 000) leida kolm punkti ja tähistada need. Mõõta punktidevaheliste joonte pikkused mõõtesirkli ja põikjoonelise mõõtkava abil. Missugune maastikujoone pikkus vastaks samadele lõikudele 1:25 000, 1:10 000, 1:50 000 ja 1:200...

Metsandus - Eesti Maaülikool
3 allalaadimist
4
docx

Mõõtmised topograafilisel kaardil I

Laboratoorne töö nr.2: mõõtmised topograafilisel kaardil I Laboratoorse töö eesmärgiks on tutvuda mõõtkavadega ja aru saada kuidas neid lugeda. 1. Leida kaardilt mõõdetud punktidevaheliste joonte pikkused erinevates mõõtkavades. Joonestada põikjooneline mõõtkava ja näidata sellel mõõtkavas ...

GEODEESIA -
17 allalaadimist
2
docx

Mõõtmised topograafilisel kaardil I

LABORATOORNE TÖÖ nr.2"Mõõtmised topograafilisel kaardil I" Mõõtkavad ("Geodeesia I osa1. raamat TOPOGRAAFIA, lk. 79-86) Ülesanne 1. Kaardilt (mõõtkavas 1:50 000) leida kolm punkti ja tähistada need. Mõõta punktidevaheliste joonte pikkused mõõtesirkli ja põikjoonelise mõõtkava abil. Missugune maastikujoone pikkus vast...

Geodeesia -
27 allalaadimist
1
docx

LABORATOORNE TÖÖ nr.1 “Mõõtmised topograafilisel kaardil I”

LABORATOORNE TÖÖ nr.1 "Mõõtmised topograafilisel kaardil I" Ülesanne 1. Kaardilt (mõõtkavas 1:50 000) leida kolm punkti ja tähistada need. Mõõta punktidevaheliste joonte pikkused mõõtesirkli ja põikjoonelise mõõtkava abil. Missugune maastikujoone pikkus vastaks samadele lõikudele 1:25 000, 1:10 000, 1:50 000 ja 1:2000 k...

Geograafia - Eesti Maaülikool
7 allalaadimist
1
docx

“Mõõtmised topograafilisel kaardil I”

LABORATOORNE TÖÖ nr.1 "Mõõtmised topograafilisel kaardil I" Mõõtkavad ("Geodeesia I", lk. 57-63) Ülesanne 1. Kaardilt (mõõtkavas 1:50 000) leida kolm punkti ja tähistada need. Mõõta punktidevaheliste joonte pikkused mõõtesirkli ja põikjoonelise mõõtkava abil. Missugune maastikujoone pikkus vastaks samadele lõikudele 1:10 ...

Aerofotogeodeesia /... -
15 allalaadimist
2
docx

Mõõtmised topograafilisel kaardil I.

Laboratoorne töö nr. 1. Mõõtmised topograafilisel kaardil I. Töö eesmärk: määrata erinevad mõõtkavad etteantud kaardil; määrata Maa-ameti kodulehelt välja prinditud plaani mõõtkava x- ja y- telje suunas. Töövahendid: Eesti baaskaart Karepa 7412 mõõtkavas 1:50 000, pliiats, taskuarvuti, mõõtevahend. ...

Geodeesia - Eesti Maaülikool
11 allalaadimist
3
docx

LABORATOORNE TÖÖ NR 3. MÕÕTMISED TOPOGRAAFILISEL KAARDIL III

LABORATOORNE TÖÖ NR 3. MÕÕTMISED TOPOGRAAFILISEL KAARDIL III Eesmärk: Määrata punktide kõrgused, joone AB kalle ja koostada joone AB pikiprofiil. Ülesanne 1. Punktide kõrguste määramine. 0,4cm - 2,5m 0,1cm - X m 2,5 x0,1 X= = 0,625cm 0,4 HA= 45 + 0,625= 45,625m HB= 47,5m Metoodika: Üle...

Geodeesia - Eesti Maaülikool
6 allalaadimist
3
docx

Laboratoorne töö nr. 4 mõõtmised topograafilisel kaardil III

Laboratoorne töö nr. 4: mõõtmised topograafilisel kaardil III Laboratoorse töö eesmärgiks on tutvuda rohkem kaartidega ja nendel kujutatuga. Samuti harjutada, kuidas leida punkti kõrgust kaardil. 1. Määrata kaardil märgitud punktide kõrgused. Kuna punkt A asub täpselt samakõrgusjoonel, siis saame selle pun...

GEODEESIA -
33 allalaadimist
3
docx

Mõõtmised topograafilisel kaardil III

Laboratoorne töö nr. 3 Mõõtmised topograafilisel kaardil III Ülesanne 1. Tuleb määrata antud kaardil punktide A ja B kõrgused. Kuna punkt B paikneb kahe erineva kõrgusarvuga horisontaali vahel, tõmban horisontaalide vahele abijoone nii, et tõmmatav joon lõikas määratavat punkti ning paikneks kõ...

Kartograafia -
27 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun