Facebook Like
Küsitlus
Add link

Kodutud - sarnased materjalid

koduta, aitama, võlad, magavad, kaasõpilased, kodutud, paljudele, eluaseme, olude, riideid
1
docx

Kodutus

...stis kui ka Maailmas Inimese heaolu jaoks on vaja kolme tegurit ­ pere, töö ja eelkõige kodu. Kodu on see, mis pakub inimesele turvatunnet. Kuid mis saab inimesega siis, kui tal kodu pole, kui tal pole kuhugi varjule minna? Temast saab kodutu. Kodutus ja kodutud on probleemiks üle terve maailma. Keegi ei oska kindlalt öelda, palju neid tänapäevaks juba kogunenud on. ,,Eests puudub kindel definitsioon, kes on kodutu. Kas ta on inimene, kellel pole alalist elukohta, või on ta ka inimene, kes ei saa koju minna, kuna seal tarvitatakse vägivalda. Tänu sel...

Perekonnaõpetus - Keskkool
16 allalaadimist
14
pptx

Kodutus

Kodutus Kodutus ­mis see on ? Üheks märgatavaks muutuseks Kesk- ja Ida-Euroopa riikide tänavapildis on viimase 20 aasta jooksul olnud kerjuste ja kodutute arvu kiire kasv Eestis tekkinud olukord, kus kodutud rändavad vaesematest piirkondadest, kus neile öömaja ja toetust pakkuda ei suudeta, see ongi toonud kaasa kodutute arvu kiire kasvu just meie pealinnas. Kui räägitakse kodututest, siis reeglina mõistetakse selle all inimesi, kellel puudub kindel elukoht ja kes elavad ning magavad valdavalt täna...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
16 allalaadimist
2
docx

Kodutud loomad

Kõne teemal

Kirjandus - Keskkool
17 allalaadimist
90
docx

Tänapäeva sotsiaalprobleemid

...ööle asumine, partneriga kooselu alustamine, eluaseme muretsemine), siis on vajalik noorte jaoks erinev poliitika. Kui mitte, siis on noori ja täiskasvanuid eristav joon sündmuse esmakordsus (noored) ja kordus (täiskasvanud). Kui räägime noorte kodutusest (Noored kodutud vanadest eraldatud. Noored – narkarid; vanad üldiselt alko või psüühiliste probleemidega.), rasestumisest, narkotarbimisest vms, siis on vaid osa neid nähtusi kirjeldavaid tunnuseid omased ainult noortele. Noorte subkultuur  Nii nagu täiskasvanud nii ka noored ei soovi kultuurita...

Sotsioloogia -
103 allalaadimist
1
doc

Kirjand kodututest meie ühiskonnas

Prügikastimehed ­ probleem? Prügikastimehed, kodutud, paadialused ­ selliste nimedega kutsume me inimesi, kes elavad tänavatel, ilma oma kindla majapidamiseta. Nad on üks osa pluralistlikust ühiskonnast, keda võib kohata igas riigis. Kuigi nad tegelikkuses on inimesed nagu kõik teised, on nad ,,paremate" inimeste jaoks probleemiks. Prügikastimehed ...

Eesti keel - Keskkool
26 allalaadimist
1
docx

Kõne kodututest

...s ja võlad . Mitmed kodutuks jäänud on kannatanud raske haiguse või koduvägivalla käes. Kodutuse põhjuseks võivad vaimne puue või psüühikahäire ning alkoholi- ja narkosõltuvus. Majanduskriisis ähvardavad võlad paljusid peresi kodust ilma jäämisega. Kuigi vähesed vaesed jäävad kodutuks, on kodutud siiski vaesed.Kodu kaotus mõjub inimese väärikusele Olukorrast iseseisvalt välja rabeleda ei suudeta, sest sageli puuduvad selleks oskused ja tahtejõud. Suur osa kodutuist on vaatamata heale haridusele töö leidmisega kimpus. Takistavad transport või elukoha puudus. Kodutute seas on läbi viidud ka küs...

Eesti keel - Keskkool
63 allalaadimist
11
docx

Tänapäeva sotsiaalprobleemid konspekt

... lk materjali läbitöötamiseks, kui järgmisel hommikul on eksam. Objetivistid lähtuvad probleemi tefineerimisel ja nende mõistmisel alati oma teoreetilisest usust ­ kuidas peab maailmas käituma. See on klassikaline ettekujutus et probleem on kõrvalekalle, hälbivus normaalsest maailmast. Et nt kodutud on sotsiaal-probleem sellepärast, et normaalne on see, et inimesel on kodu. See et normaalne on, et inimesel peaks olema kodu pole aga teoreetiline usk. Konstruktivistid seevastu keskenduvad sellele, kuidas inimesed võtavad oma usku, mida täpselt maailmas peaksid käima. Objektivistid väidavad ...

Tänapäeva sotsiaalprobleemid - Tallinna Ülikool
333 allalaadimist
8
docx

Sotsiaal töö alused - KT kordamine

...ist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil; Sotsiaaltöö eetika. Sotsiaaltöötaja rollid. Sotsiaaltöötaja on inimene, kes tegeleb riskigruppi kuuluvate inimestega. Need on näiteks majanduslikes raskustes olevad perekonnad ja üksikisikud, asotsiaalid, vanurid, kodutud, haiged ja puudega inimesed, narkomaanid jm. Sotsiaaltöötaja aitab probleemidesse sattunud inimestel eluraskusi ületada. Selleks suheldakse isiku endaga, sotsiaalametiga, turvakodude-varjupaikadega, supiköökide ja vallavalitsusega, haiglatega ja paljude muude asutustega. Sotsiaaltöö tundlikkus...

Sotsiaaltöö alused - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
6 allalaadimist
1
doc

Mida teha ühiskonna heidikutega?

... ette ei võta. Palju odavam ja efektiivsem on ennetada probleemi, kui hiljem likvideerida tagajärgi. Seega tuleks hoopis teha tugevat tööd riskigruppidega, kellest võiksid muidu hiljem saada ühiskonna heidikud, et hoida üldse ära sellise ühiskonnagrupi tekkimist. Ühiskond, millest puuduksid kodutud, narkomaanid, alkohoolikud, töötud ja kurjategijad, on kahjuks ainult kauge unistus, mille poole tuleks siiski kindlasti pürgida. Parema tulemuse annab tõenäoliselt see, kui teha ennetus- ja kasvatustööd noortega, kes on piisavalt mõjutatavad ning kes on ju siiski meie ühiskonna tulevik. Samu...

Eesti keel - Keskkool
49 allalaadimist
320
doc

Majanduspoliitika

... tihti on keeruline nende vahele selget piiri tõmmata. Vahemärkusena tuleks mainida, et Eestis käsitletakse kogu sotsiaalvaldkonda liiga primitiivselt. Seda seostatakse põhiliselt seoses vanade, haigete, näljaste, kodutute jms inimestega. Haiged vajavad ravimeid, näljased toitu, kodutud peavarju. Sotsiaalvaldkonna problemaatika on nendest materiaalsetest vajadustest palju laiem. Kaugeltki mitte kõik majandusteadlased ei suhtu sotsiaalpoliitikasse pooldavalt. On aval- datud isegi arvamust, et sotsiaalpoliitikal pole majanduslikku õigustust ja on vaid poliitilised põhj...

Akadeemiline kirjutamine -
26 allalaadimist
1
doc

Eestimaa tänavalapsed

Eestimaa tänavalapsed Tänavalaste probleemiks on see,et neil pole sõbralikku ühiskonda,kus olla või elada.Tänavalapsed on tavaliselt kodutud.Neid on hüljanud vanemad,kes ei saa laspsega hakkama.Milline on Eesti laste tänavaelu? Kui vanemad on joodikud,siis laps visatakse kodust välja.Tänavalapse elu tänaval on raske.Tal pole kodu, kus elada.Nad otsivad toitu prügikastidest või siis varastavad poest.Tänavalastel on riided katki,mu...

Eesti keel - Põhikool
15 allalaadimist
44
doc

Kõik vajalik ühiskonnaõpetuse riigieksam iks

... sisejulgeoleku taset madalaks ja nimetas olulisemat ohtudena: A: Väga riskantsed ohuallikad Narkomaania, kohalik kuritegevus, liiklusohud B Kõrgendatud riskiga ohuallikad HIV/AIDS; Alkoholism C Arvestatava riskiga ohuallikad Koduvägivald, prostitutsioon, koolivägivald, tänavalapsed, kodutud D Vähem ohtlikud riskid Rahvusvaheline organiseeritud kuritegevus, rahvusvaheline terrorism, rassism, sallimatus, immigratsioon vaesematest riikidest 13. Heaoluriik ja heaoluühiskond (lk.13-16) Tööstusühiskonnas kaasnevate riskide vähendamiseks (tururisk, bioloogiline risk jmt) kujunes 19.saj. II...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
1130 allalaadimist
20
pdf

Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis

...utsioon sai selleks asutuseks, mis finantseeris eestlastetst noormeeste väljaõpetamist luterlikeks kiriku- ja kooliõpetajateks. 1550. aastate algul kerkis esile vajadus rakendada ka kohalikus ladinakoolis toetuste andmise põhimõtet. 1542. aasta raeprotokollis oli märgitud, et vaesed, kodutud poisid, kes linna peal ringi jooksevad, tuleb kooli panna. 10. Veebruaril 1552 määras Tallinna raad vaeste koolipoiste eestistujaks raehärra Godtschalck Beckeri. Sellega sai alguse vaeste koolipoiste institutsioon. Rahasummad poiste ülalpidamiseks saadi ,,headelt inimestelt" annetuste näol ja Pü...

Eesti vana usk -
26 allalaadimist
8
docx

Sissejuh. AH tekstide lühikokkuvõtted

...alike teenuste ostutamiseks eraldatakse vanaühendustele sihtotstarbelisi toetusi või antakse kasutada muid avalike ressursse (ruumid, maa). Peamised avalikud teenused mida osutatakse Eestis, partnerluses vabaühendustega ning ei ole viimastel aastatel muutunud: sotsiaalteenused (lapsed, kodutud, töötud, vanurid, eri, ohver, abivajaja); kultuuriteenused (üritused, seltsimajad, laululavad, muuseumid jt); spordiga seotud tegevused (trennid, rahvaspordiüritused); Noorsootöö. Peamiseks probleemiks on lepingute puudumine, vabaühenduste huvi riigiga kostööd teha, suured finantsriskid. 11....

Sissejuhatus erialaõppesse -
12 allalaadimist
2
docx

Üks heategu päevas tagab hea une

...nimesed on sellised. On ka inimesi, kellele heategude tegemine on saanud justkui elusviisiks. Tavaliselt on nendeks inimesteks need, kellel on palju vaba aega, aga alati ei pruugigi see nii olla. Näiteks tean ma ühte eakat prouat, kes on juba kõrges vanuses, tema on oma südameasjaks võtnud kodutud kassid ja neile peavarju pakkumise. Mõnikord ma mõtlen, kuidas mõni inimene saab teha nii palju heategusid ja samas mõni ei suuda korda saata ühtegi heategu. Kas selles on süüdi kasvatus või inimeste saamahimu, seda ma ei tea. Inimesed võiksid heategijatest eeskuju võtta ja mõelda ka kord elus...

Eesti keel - Keskkool
10 allalaadimist
1
odt

Kõne: Kodutud loomad

Lugupeetud õpetajat! Kallid klassikaaslased! ''Koer on ainuke elusolend maal, kes armastab oma peremeest rohkem kui iseennast.'' lausus Josh Billings . Kuid inimene ei pruugi koerale alati samaväärselt vastata. Kodutud loomad, nende hulgas peamiselt koread on tihti suureks probleemiks nii meil kui ka mujal maailmas. Hulkuvad loomad on üldiselt inimese hoolimatuse tulemus. On muidugi juhuseid, kus loom jääb kodutuks peremehe surma tõttu või läheb lihtsalt luusima ja ei leia tagasiteed, kuid need juhtumid on vähe...

Eesti keel - Keskkool
52 allalaadimist
9
odp

Kodutute loomade varjupaigad eestis

Kodutute loomade varjupaigad Eestis Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 9. klass Kristiina Mölder Juhendaja Lia Viller Töö eesmärgid Loomakaitse ajalugu kogu maailmas ja Eestis Loomakaitse seadused ja organisatsioonid Varjupaikade o...

Uurimustöö - Põhikool
44 allalaadimist
4
docx

Arvamusküsitluse analüüs

Arvamusküsitluse analüüs Esitasin küsimuse: „Kuidas vähendada kodutute loomade arvu?“. Sellise küsimuse esitasin, kuna hoolin loomadest ja tahan neid aidata. Küsitlus aitas saada aimu sellest, kuidas antud probleemi inimeste arvates lahendada. Samuti loodan, et vastamine pani inimesed ...

Eesti keel - Keskkool
6 allalaadimist
30
doc

Raamatukogunduse lõpueksam

...ifiline info) ­ etnilised ja kultuurilised vähemused (sotsiaalsed vajadused, fakti ja kultuuriinfo) ­ puuetega inimesed (sõltuvalt puudest vajavad spetsiaalset lähenemist) ­ töötud (tööpakkumised, ümberõppe võimalused, töötukindlustus) - probleemsed kliendid (kodutud, alkohoolikud, narkomaanid jne) 14 Infoteenindusprotsess: Infovajajad ei oska väljendada oma infovajadust formuleerida infopäringut. Põhjused: · Infovajajad ei tunne infoteeninduspr...

Raamatukogundus ja... - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
112 allalaadimist
7
doc

Sotsiaalteenused, koduta inimesed ja vaesus

1. Sotsiaalteenused Sotsiaaltöö korraldus ­ tegevus, mis aitab viia toetuse või teenuse inimeseni ja mille läbi peetakse üleval organisatsioone ning aidatakse kindlustasa nende organisatsioonide püsimajäämine. Sotsiaaltöö korraldusele on iseloomulik väärtuste lepitamatu konflikt, kus pole kunagi võimalik teha absol...

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
106 allalaadimist
2
doc

Kultuur on sild inimeste vahel

...elda, et jaanipäev toob ja hoiab inimesed koos. Nõnda kui on ülemaailmselt on ka Eestis pühad, mis on mõeldud rahule ja hingele. Nendeks on jõulud, see on aeg, mil perekond saab kokku, mil näidatakse teinetesievastu välja hoolivust ja headust. Aidatakse abivajajaid, olgu nendeks siis kodutud loomad, - inimesed või lastehaiglad. Jõuluperioodil toimub palju kontserte, kus esinevad peamiselt eestlaste lemmiklauljad ja ansamblid väga südamliku kavaga. Inimesed tulevad kokku kirikutesse, et kuulata jumalateenistust ja kindlasti ka selleks, et näha ja soovida häid soove ka tuttavatele...

Eesti keel - Keskkool
151 allalaadimist
2
docx

Kirjand - Ma istun oma mätta otsas ja vaatan maailma.

...? Kas ka sina oled tähendanud seda, mida mina? Just nimelt seda, et see mis meid ümbritseb on ime. Mu mätas, just see, mille peal istun, minu jaoks on see mu võimalus näha mis ümberringi toimub ja sageli on see nii erinev mu enda elust. Meid ümbritsevad vägagi erinevad inimesed. Näiteks kodutud. Kas nemad on selles süüdi, et see, mis toimub nendega, on just nii? Võimalik, et on, kuid see ei pruugi nii olla. Mida teeb üks töötav inimene valesti, et on sattunud just sellisesse kitsikusse, nagu on seda kodutud. Nad veedavad oma päeva võimalikult palju raha hankides, et endile süüa osta, nad ...

Eesti keel - Keskkool
54 allalaadimist
2
doc

Inimesed, keda on raske mõista

... selle rakusega. Kevadel võisime me tänavatel kohata selle kohta reklaame, kus oli kirjas, mida oleks Keskerakond teinud ja mida tegid Reformierakondlased ja mis siis lõpuks tagajärjeks oli. Hukkaläinud inimestest on ka raske aru saada, nendeks on minu silmis joodikud, narkomaanid, kodutud. Kuigi vahel tahaksin teada, mis nendega juhtus, et algas selline meeletu allakäik ja neil on raske oma elujärjele tagasi saada. Kõigepealt on näiteks narkomaanile hakanud meeldima uimastid ja mida rohkem ta neid kasutab seda rohkem ta neid juurde soovib, tahaks teada tema probleemi, miks ta nei...

Eesti keel - Keskkool
130 allalaadimist
1
docx

Tulevik ja karjäär

... tööle, mis meid köidab. Valides järgmist käiku, tuleb silmas pidada, mis on tuleviku perspektiivis vajalik ja tasuv. On karm tõde, et noored ennast käest lasevad ja ei pinguta, valivad nii- öelda lihtsama tee. Aga veel kurvem on see, et tihti saavad neist meie ühiskonna häbiplekk- joodikud, kodutud. Aga mängus on ju meie tulevik, see, mis otsuseid me teeme praegu ja see, kuidas me suhtume asjadesse .Suuresti on süüdi meie keskkond, kus me elame. Kiidetakse niiöelda viielisi ja kõrvale jäetakse pisut kesisema hinnetega õppurid. Siiski arvan mina, et hinded ei näita kogu tarkust, vaid tähtis on el...

Eesti keel - Keskkool
62 allalaadimist
5
docx

Sotsiaalhoolekanne

...lasid neis 38. Mida sätestas 1925 seosed ja liitis Eesti Nõukogude ka kerjused, vigased, pimedad, aastal vastu võetud Venemaa totalitaarse kodutud ja vanadusnõdrad, samuti hoolekandeseadus? riiklussüsteemiga lapsed. *Puudus igasugune vahetegemine nakkushaigete ja Maailmasõja järgselt lisandus veel praktiliselt tervete vahel, kõik elasid uus grupp abiva...

Sotsiaaltöö - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
103 allalaadimist
3
doc

Milleks inimesele elu?

...kuidas ei tohi elada... minuarvates jumala viga, sest kõik ei saa alati nii täieuslikud olla) Lapsed nende eest hoolitsemine, ENESETÄIENDAMINE, läbi eneseteostuse inimene kasvab ja areneb Inimene peaks elama kümmet käsku järgides.. Töö tegi ahvist inimese, tööd tehakse selleks et elada. (kodutud) ELU HOIDMINE: habras elu, MILLEKS INIMESELE ELU? Mina arvan, et see on lihtne, aga samas väga keeruline küsimus, millele inimkond jääbki vastust otsima. See ei tähenda aga seda, et kunagi poleks antud küsimusele vastust leitud. Kuid need muutuvad mõnevõrra iga ini...

Eesti keel - Keskkool
27 allalaadimist
1
docx

Igaühel on oma saatus

...e muutub täielikult. Neid juhtumeid on maailmas olemas. Sellise muutumise tõttu inimesed muutuvad halvemaks või paremaks. Mõned muudavad oma sugu, teevad erinevaid operatsioone,kuna neile ei meeldi olla see isiksus kellena nad sündisid. On olemas ka inimesi kellel pole kodu niinimetatud ,,kodutud" ja ,,prügikollid", neil ei ole perekonda ega tööd kus raha teenida. Teistel aga veab töö juures, saavad palgakõrgendust. Pereelus läheb hästi ja kõik sujub nii kuidas talle endale meeldib. Tavaliselt on nii kui läheb kõik halvasti siis me süüdistame saatust ja kui läheb hästi siis me ei mõtle sel...

Eesti keel - Kutsekool
33 allalaadimist
1
doc

Kõigel on hind, aga vähesel väärtus.

...ga visatakse minema, seejuures taipamata, kui palju on inimesi, kel seda toitu vaja oleks, eriti et paljud toiduained on söömiskõlblikud ka päev-paar pärast pakendile trükitud kuupäeva. Eelmisel aastal kirjutas Saarte Hääl, kuidas Rimi viskas täiesti söödava toidu Auriga taha prügikasti ja kodutud sealt seda võtmas käisid, kui lihtsam oleks toit ju kohe anda abivajajatele. Vägagi kallid asjad võivad olla uskumatult väärtusetud. Kas kodu on selle tõttu armsam, kuna hinnavahe võib kõikuda isegi miljonites ? Kõige paremad ja olulisemad asjad meie elus on endiselt tasuta. Hinda ei saa panna emaarma...

Eesti keel - Keskkool
41 allalaadimist
30
pdf

Ajaloo konspekt 12. klass

...arss ● Püüti hoiduda NSVLiidu vastastest provokatsioonidest ● Oktoobris asendati Kaarel Eenpalu valitsus Jüri Uluotsa valitsusega II MAAILMASÕJA TAGAJÄRJED: ● ~60 miljonit hukkunut, suur osa tsiviilisikuid ● Materiaalsed kahjud - Euroopa sõjast laastatud, kodutud, kaardisüsteem ● Natsliku Saksamaa, fašistliku Itaalia ja militaristliku Jaapani kaotus – riigid, mis eirasid demokraatlikke vabadusi ● Tänu lääneriikide toetusele võitjariigiks totalitaarne NSVLiit, mis sõja lõpuks tugevnes ja haaras oma mõjusfääri Ida-E...

Ajalugu - Keskkool
12 allalaadimist
17
docx

Ühiskonna 9kl konspekt

...te põhiõigusi 3) Ennetab Eestis piinamist ja alandavat kohtlemist ning lahendab diskrimineerimis vaidlusi Jõukus ja vaesus Jõukus ­ palju ressursse(raha, investeeringud, kinnisvara); Saab endaga hakkama. Vaesus ­ Vähe raha; pole heaolu; kodutud; ots-otsga kokku. Inimese rikkust mõjutavad kaks peamist tegurit: 1) Ühiskond ­ SKP; inflatsioon (nominaaltulu; reaaltulu; ostujõud); elukallidus (THI;); 2) Inimene ise ­ toimetulekuressursid (rahaline tulu; füüsiline vara; vaimne vara;); leibkond (suurus; struktuur;); Mida teeb riik vaesuse leevendamisek...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
55 allalaadimist
38
docx

Sotsiaalse probleemi defineerimine

...amine elamuehituse- ja üürisubsiidiumitest Eluasemekulude osa leibkonna kogukuludest on kontrolli all (1996 17,8%, 2004.a. 15,4%, 2011.a. 17,4%) On tekkinud sotsiaalsete probleemidega grupid, keda varem polnud (23,4 tuhat leibkonda tagastatud majade üürnikud, 3-5 tuhat kodutud jt) Noored perekonnade on raskustes eluasemeturule pääsemisel On tekkinud ja kasvab eluaseme- ja tööturu (inimeste elukohtade ja töökohtade pakkumise) mittevastavus MIS VÕIKS OLLA TEISITI? Kohalikud omavalitsused ei taibanud, et võttes omandireformi käigus üle riigile k...

Sotsioloogia -
30 allalaadimist
18
pptx

KODUTUTE HOOLEKANNE EESTIS

...(tarbimiskaaludega 1; 0,7; 0,7, nii nagu need on seni Eesti sotsiaalpoliitikas kasutuses olnud). Vaesteabi najal ellujääjad ja nn 'prügikastiinimesed' on meie naabrid. Nad tekitavad paljudes imelikku ebamugavustunnet, kuigi tõdeme, et nende olemasolu on paratamatus. Kodutud on eriti puudustkannatav sotsiaalne grupp. Kodutute puhul on tegemist problemaatilise sotsiaalse rühmaga, kes võivad põhjustada kahju ka teistele inimestele. Oluline on mõista kodutuks jäänud inimeste sotsiaalset keskkonda ja elusituatsiooni tervikuna Statistikaameti aastaraamatus avaldatud ...

Sotsioloogia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
35 allalaadimist
1
docx

Eestlane olla on uhke ja hea

... kuna haridust võimaldatakse kõigile, kel ise vähegi soovi on. Ainuke halb asi on see, et kõik ei taha ega soovigi seda võimalust kasutada. Kuid hiljem on kurb vaatepilt tänavatel olevatest inimestest, kes on mingil põhjusel tööta ning koduta. Siiski on Eestis hea elada, ka neil kes on kodutud, nende jaoks on rajatud varjupaigad, kus nad saavad süüa ning ööbimiskoha. Töötutele antakse ka tööturahasid, mis peaksid aitama neil toime tulla. Raha makstakse ka pensionäridele, invaliididele ja antakse ka lapsetoetust. Eesti on suurepärane ja väga eriline maa. Seepärast tunnen uhk...

Kirjandus - Põhikool
194 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun