Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

Kodune töö nr.1 - sarnased materjalid

metal, metall, deformatsioon, plastsus, mbetugevus, survet, malm, elastsusmoodul, survej, purunemine, koormatud, teimik, petus, poissoni, habras, tugevusega, 8000, mbel, seej, taluks, kutsuvad, iseloomuga, massile, missugust, pingekontsentraatorid, henevad, karlson, pilane, rgkool, simustele, 2143, stantsimine, deformatsiooniaste, ldiselt, survel
3
docx

Kodune töö

TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL § 1. TALLINN COLLEGE OF ENGINEERING KODUNETÖÖ Õppeaines: Liiklusõpetus Transporditeaduskond Õpperühm: AT-11a Üliõpilanesed: M.Karlson Juhendaja: V.Nestor Tallinn 2008 1.§ 48 Juht ei tohi sooritada tagasi pööret Ülekäigurajal + Rau...

Liiklus - Tallinna Tehnikakõrgkool
75 allalaadimist
44
pdf

Kodune töö nr.1 Elektrotehnika

KODUTÖÖ NR. 1 Võrumaa Kutsehariduskeskus Elektrotehnika Ando Kaupmees Sisukord 1. Lähteülesanne ...............................................................................................................2 2. Töö käik.........................................................................................................................3 2.1. Takistuste arvutamine.............................................................................................3 2.2. Pinge arvutamine........................................................................................

Elektotehnika 1 - Kutsekool
15 allalaadimist
60
xls

3. kodune töö Tabelid

...ajalikele tulpadele Hind leida liigi ja sordi alusel tabelis P_hinnad funktsiooni VLOOKUP abil Tabelis tekitada vähemalt 20-25 rida Tabeli alusel teha eraldi lehel variandiga määratud koondid kasutades risttabeleid ja funktsiooni SUMIF. Teha omal valikul koondandmete põhjal 1-2 diagrammi Teha omal valikul vähemalt 2 päringut arendatud filtriga. Proovige tüüptegevusi tabelitega: andmete lisamist, eemaldamist, sorteerimist, filtreerimist jm. Olla valmis töö kaitsmisel nende oskuste demonstreerimiseks. Puidu müük 1 1..* ...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
341 allalaadimist
42
xls

2. kodune töö Valemid

...id Ideaalne inimene Laenuintress Viktoriin Lisad Matemaatikafunktsioonid Tekstifunktsioonid Loogikafunktsioonid Ajafunktsioonid 093892 Sisestage siia matrikli viimane (a) ja viimane nr eelviimane eelviimane (b) number. Valemid annavad c a b c y nr z nr väärtuse ja funktsioonide numbrid ...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
290 allalaadimist
25
xlsm

2. kodune töö - Valemid

... Õppemärkmik ina Murtazin Õpperühm Ülesanded Arvavaldised Ruutvõrrandi lahendamine Rakendus "Detail" Detaili kujud Materjalid Värvid Ideaalne inimene Ajavalemid Sisestage siia matrikli viimane (a) ja eelviimaneviimane nr (b) number. Valemid annavad c väärtuse ja a funktsioonide numbrid 9 Funktsioonide väärtused ...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
92 allalaadimist
6
doc

Kodune töö V - Pressliide

MHE0041 MASINAELEMENDID I Kodutöö nr. 5 Variant nr. Töö nimetus: Pressliide A-9 B-0 Üliõpilane (matrikli nr ja nimi) Rühm: Juhendaja: MAHB32 A. Sivitski Töö esitatud: Töö parandada: Arvestatud: Ülesande püstitus: Valida istu pressliit...

Masinaelemendid i - Tallinna Tehnikaülikool
117 allalaadimist
2
doc

Kodune töö nr 3---5.4 variant 8

Kodune töö nr 3 Ülesanne nr 5.4 variant 8 Arvutada lihtsustatud grafoanalüütilise meetodi abil faasirootoriga asünkroonmootori käivitusreostaat. Mootor on koormatud konstantse staatilise momendiga Tst=0,85Tn . Mootori tüübiks on MTH312-8. Mootori andmed: ...

Elektriajamid - Kutsekool
28 allalaadimist
10
docx

Hüdraulika kodune töö varjant 14

Kodused ülesanded Varjant 14 Õppeaines: Hüdro- ja pneumoseadmed Transporditeaduskond Õpperühm AT-21a Kontrollis: Lektor Rein Soots Tallinn 2012 Ülesanne 2. (Varjant 14) Arvutada, milline on vedeliku poolt mahuti põhjale avaldatav hüdrostaatiline rõhk ( bar ), kui m...

Hüdraulika ja pneumaatika - Tallinna Tehnikakõrgkool
98 allalaadimist
6
docx

Stantsimise Kodutöö NR1

Kodune ülesanne NR 1. KODUNE TÖÖ Õppeaines: Stantsid ja pressvormid Mehaanikateaduskond Õpperühm: MI 51 Juhendaja: Jaak Särak Esitamiskuupäev:……………. Üliõpilase allkiri:…...

Masinaelemendid - Tallinna Tehnikakõrgkool
7 allalaadimist
8
docx

Tõmbekatsed terase ja malmiga

Madalsüsinikterase (plastne metall) ja hallmalmi (habras metal) käitumise tutvustus tõmbel ja survel. Olulisemate karakteristikute määramine.

Materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
28 allalaadimist
10
docx

Terase termotöötlus, metallide tehnoloogia

TTÜ EESTI MEREAKADEEMIA Üld- ja alusõppe keskus Metallide tehnoloogia, materjalid Kodune töö nr. 2 – Terase termotöötlus Üliõpilane: Õpperühm: Ülesanne: 1. Määrake alltoodud detailide termotöötluse viisid ja režiimid, kandke tulemused tabelisse ning põhjendage kirjalikult tehtud valikuotsuseid. a) Reduktori võll pikkusega 300 mm ja läbimõõduga 40 mm, materja...

Materjalitehnika - Eesti Mereakadeemia
50 allalaadimist
14
docx

Elekter metallides

...R on välistakistus ehk takistus väljaspool vooluallikat ja r on vooluallika sisetakistus. Eelmisest valemist saame: I = ε / (R+r) Seda nim Ohmi seaduseks kogu vooluringi kohta Voolutugevus ahelas on võrdeline elektromootorjõuga ja pöördvõrdeline ahelakogutakistusega. Kodune ül Selgita mõisteid vooluallika tühijooks ja lühis (kirjalikult vihikusse). Õp lk 104 – 105. Uurida, kuidas kujuneb Eesti elektri hind! Kordamis küsimused 1. Elektrivoolu tekkemehhanism. Elektrivoolu tugevust määravad suurused, I = qnvS Esiteks peab...

Füüsika -
19 allalaadimist
252
doc

Rakendusmehaanika

EESTI MEREAKADEEMIA RAKENDUSMEHAANIKA ÕPPETOOL MTA 5298 RAKENDUSMEHAANIKA LOENGUMATERJAL Koostanud: dotsent I. Penkov TALLINN 2010 EESSÕNA Selleks, et aru saada kuidas see või teine masin töötab, peab teadma millistest osadest see koosneb ning kuidas need osad mõjutavad teineteist. Selleks aga, et taolist masinat konstrueerida tuleb arvutada ka iga seesolevat detaili. Masinaelementide arvutusmeetodid põhinevad tugevusõpetuse printsiipides, kus vaadeldakse konstruktsioonide jäi...

Materjaliõpetus - Eesti Mereakadeemia
111 allalaadimist
26
docx

Metallide tehnoloogia, materjalid eksam 2015

... on vanemaid ja lihtsamaid MPK Valatavus, keevitatavus, meetodeid, mis Joodetavus, lubab leida kuni 1 μm läbimõõduga termotöödeldavus, poore või pragusid. lõiketöödeldavus, Selleks kaetakse metalli üks pool survetöödeldavus. kriitvärviga; ...

Materjaliõpetus - Eesti Mereakadeemia
152 allalaadimist
75
pdf

Paagutatud Tribomaterjalid

...ad koormused ja Cu-40Zn-2Pb Grafiit on kige laialdasemat kasutamist leidnud tahke määre. Grafiit on heksagonaalse kristallvrega, mille kihid on nrgalt omavahel ühendatud. See tagabki väikese (0,05-0,15) hrdeteguri. Tal on suurepärased antifriktsioonomadused hu käes kuni 500 °C-ni. Veel krgematel temperatuuridel (>600 °C) algab grafiidi intensiivne hapendumine, mis ei luba teda kasutada hu käes töötavate laagritena. Sulfiidid on teised enamk...

Materjaliõpetus -
17 allalaadimist
5
docx

Metallide Tehnoloogia II Eksami Spikker

1) Valamine Valutehnoloogia olemus seisneb valandite tootmises sulametalli valamise teel valuvormi. Vormi materjali ja konstruktsiooni järgi liigitatakse valumeetodid: 1. Ainuskasutusega vormidesse: Liivvormvalu; Koorikvalu; Täppisvalu 2. Püsivormidesse: Kokillvalu; Survevalu; ...

Metalliõpetus - Eesti Mereakadeemia
40 allalaadimist
20
docx

Materjaliõpetuse eksami kordamisküsimuste vastused.

MATERJALIÕPETUS ( kordamiseks ) 1.Metallide ja sulamite struktuur ning omadused: - metallide struktuur: Metallide kristalliline struktuur Aatomkristallilise või lihtsalt kristallilise struktuuri all mõeldakse aatomite (ioonide) omavahelist paigutust reaalselt esinevas kristallis. Metallis paiknevad aatomid kindla seaduspärasuse koha...

Materjaliõpetus - Eesti Maaülikool
172 allalaadimist
86
pdf

Materjalid

...rmeeritavad sulamid (leht, riba, profiilid) 1) EN Margitähis Al Olek Rp0.2 Rm A HV Kasutus 2 2 tunnusnr. % N/mm N/mm % Puhas alumiinium AW-1050 Al99.5 L99,5 35 80 42 20 Toiduainetetööstus Kal. 105 125 10 36 Pakendimaterjal...

- Kutsekool
280 allalaadimist
8
docx

Terase termotöötlus

TTÜ EESTI MEREAKADEEMIA Üld- ja alusõppekeskus Metallide tehnoloogia, materjalid Kodune töö nr. 2 – Terase termotöötlus Üliõpilane: Ksenia Mund Õpperühm: KS-21 Ülesanne: Määrake alltoodud detailide termotöötluse viisid ja reziimid, kandke tulemused tabelisse ning põhjendage kirjalikult tehtud valikuotsuseid. 1. Reduktor...

Metalliõpetus - Eesti Mereakadeemia
64 allalaadimist
5
doc

Lõiketöötlus

...A TEHNIKAÜLIKOOL Materjalitehnika instituut Metallide tehnoloogia õppetool Kodutööd metallide tehnoloogias 2009/2010 õ.-a. Töö nimetus: Lõiketöötlemine Töö nr. 3 Üliõpilane: Rühm: Isiklik kood: Juhendaja: Töö tehtud: Esitatud: Arvestatud: Andres Laansoo ...

Materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
221 allalaadimist
168
pdf

E-kursuse „Eripuhastustööd“ materjalid

.... • Päeva planeerimisel, kui võimalik arvesta: esimesel päeva kolmandikul on energiatase kõige kõrgem, õhtupoole see langeb tunduvalt. • Liigu vabal ajal. • Maga piisavalt. Keskmine unevajadus täiskasvanul on 8 t 15 min. • Planeeri kodune suurpuhastus sellisele ajale, et samal ajal ei oleks suurpuhastus töö juures. 3.2 Suurpuhastuse planeerimine 3.2.1 3.2.1 Sissejuhatus Suurpuhastus on perioodiline töö, kuid enamasti viiakse see läbi kevad või suveperioodil. Osa töid on võimalik teostada aastaringselt. Hea abivahe...

Puhastusõpetus -
73 allalaadimist
10
doc

Stress

...ise usaldus ja tunnustus ning positiivne hinnang tema püüdlustele. Konfliktid on tõsised kokkupõrked, millega kaasneb vastastikune süüdistamine, solvumine ning need kahjustavad tugevasti peresuhteid. Samas on väikesed vaidlused ja pisikesed peretülid mõne paari jaoks otsekui haarav kodune rituaal. Lühikesed vihahood ja oma õiguste eest seismise ägedus võivad tunduda mõjusalt võluvad, kummatigi tõlgendavad paljud vaidluse käigus tärkavat erutust erootiliseks. Veelgi enam sütitab partnerid ühiselt kellegi vastu või millegi eest võitlemise erutus, mis taas võib erootilist veetlust li...

Inimese õpetus - Keskkool
91 allalaadimist
107
doc

Saatanlik piibel

...d väikesed võlutrikid vajalikuks. Satanistil on piisavalt tugev ego kasutamaks nõidust iseenese seksuaalseks rahuldamiseks või mingi kindla jõu või edu hankimiseks. Teist tüüpi rituaal on kaastunne. Kaastunde või sentimentaalse rituaali mõte on teiste või enese aitamine. Tervis, kodune õnn, materiaalsed rikkused ja õppeedu on vaid mõned olukorrad, kus kaastunderituaali kasutada annab. Võiks öelda, et seda liiki tseremoonia langeb tõelise helduse valdkonda, pidades meeles, et ,,heldus algab kodust". Kolmas mõjuv jõud on häving. Hävingutseremooniat kasutatakse viha, pahameele, ...

Maailmavaateõpetus - Usuteaduse Instituut
25 allalaadimist
20
docx

Agressiivne laps ja käitumine

...ine – sõbraliku, sooja, mõistva perekondliku õhkkonna puudumine, lapse eemaletõukamine vanemate poolt, vanemlik halb eeskuju, vanemate omavahelised probleemid. Suurem võimalus selle ohvriks langeda on lastel, kelle vanematel endal puudus lapsena kodune turvatunne ja soojus. Nad ei oska seda ka oma lastele jagada. Emotsionaalselt kurnatud vanemad ootavad oma lapselt hellust ja tähelepanu, kuigi väike laps ootab seda jällegi oma vanematelt. Emotsinaalselt külmas perekonnas öeldud häbistavad ja iroonilised sõnad õhutavad last a...

Arenguõpetus - Tallinna Ülikool
29 allalaadimist
12
pdf

Ettevõtluse olemus

... Allikas: Semolic 2006 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 2 Aine sisu (ehk mida teha tuleb) ja nõudmised Äriidee kirjeldus ­ kodune (paaris)töö Hindamisele (st eksamile) pääsemise tingimused: ... pakutud on kaks alternatiivi: - Kontrolltöö - vähemalt 51% (ehk 11 punkti) A) Uue (väike)ettevõtte käivitamiseks (mis on sobivam - Äriidee kirjeldus - vähemalt 51% (ehk 16 punkti) ...

Ettevõtlus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
68 allalaadimist
14
docx

Perekonnaõpetus EKSAM

... püsiv; intensiivselt püüab luua intiimseid või üldse suhteid teisega; obsessiivne jälitamine: 1)tahtlik ja pidev kontakt või selle püüdlus 2)ohvripoolne mittetahetud kontakt 3)ründav või ohtlik; sagedamini ohvrid naised; kogevad 12-40% valimitest enamikes uurimustes; kodune jälitamine; intiimse partneri jälitamine; tihti süüdistatakse ohvrit (ka lapse väärkohtlemise puhul) 4. Truudusetus :abielu/kooseluvälised seksuaalsuhted: enamik inimesi on truud abielus/kooselus; va geid kellel on lõdvemad hoiakud selle suhtes; kultuuriuniversaalne; 75% abielus ole...

Perekonnaõpetus - Tartu Ülikool
26 allalaadimist
29
doc

Referaat Globaliseerumine

...Põhjavee kvaliteet on enamasti nii hea, et seda saab koheselt tarbida. Kuigi põhjavesi on oma asukoha tõttu saastumise eest paremini kaitstud, on selle saastumine siiski pikaajaline protsess, mille tagajärgi on raske heastada. Suurimad veekasutajad on põllumajandus, tööstus ja kodune majapidamine. Veehoidlate vee- energia abil toodetakse 20% maailma elektrist. Kui arenenud tööstusmaades on vee kasutamine juba ammu nii tehniliselt kui ka majanduslikult (vee hinna kaudu) korraldatud, siis paljudes arengumaades heitvett peaaegu ei puhastatagi. Koos heitveega satuvad veekogud...

Kodanikuõpetus - Keskkool
85 allalaadimist
30
doc

Ettevõtluse kordamisküsimused

... omamine, stabiilne kultuur, pikaajalised väärtused ning "laiendatud perekonna" teke. · Pereettevõte (eriti pikema ajalooga ettevõte) äratab sageli suuremat usaldust. · Otsuste langetamine on sageli kiirem ja paindlikum. Puudused ja probleemid: · Töö- ja kodune elu segunevad. · Ühised puhkusi on raske planeerida. · Tööga seotud konfliktid ja eriarvamused kanduvad üle peresse või ka vastupidi - peresisesed konfliktid/antipaatiad kanduvad üle ettevõttesse ja halvendavad tööalast kliimat. · Pereliikmetega saab küll sageli avameelsemalt su...

Ettevõtlus - Tallinna Tehnikaülikool
49 allalaadimist
4
docx

Kodune töö I - Varda tugevusarvutus pikkele

MHE0011 TUGEVUSÕPETUS I Variant nr. Töö nimetus: A­9 B-0 Varda tugevusarvutus pikkele Üliõpilane (matrikli nr ja nimi) Rühm: Juhendaja: MAHB - 32 Priit Põdra Töö esitatud: ...

Tugevusõpetus i - Tallinna Tehnikaülikool
267 allalaadimist
20
doc

Auto elekter

...d töö W 10.Alalisvool- nimetatakse voolu, mille suund ja tugevus ajas ei muutu 11. Vahelduvvool- nimetatakse elektrivoolu, mille suund ja tugevus perioodiliselt muutuvad 12. Ohm`i seadus- I= U/R U= I x R R= U/I KODUNE Ülesanne nr. 1 Jadaühendus- järjestikühendus on voolutarvitite selline ühendusviis, mille korral kõiki tarvikteid läbib sama tugevusega elektrivool. Joonis nr. 1 Jadaühendus Rööpühendus- paralleelühendus on elektriseadmete ühendusviis, mille puhul neile kõig...

Auto õpetus - Kutsekool
344 allalaadimist
80
docx

Keemia ja materjaliõpetus

... Keemilised omadused, on seotud aine koostise muutusega, keemiliste reaktsioonidega (vesiniku põlemine hapnikus). 6. Materjalid- definitsioon. Materjal on keemilisest seisukohast mistahes keemiline aine, mille kasutamisel (töötlemisel) ei toimu keemilisi muutusi. Keemiliste omaduste olulisus sõltub vastava aine või materjali kasutamise eesmärgist (viisist) või käitlemise ja hoidmise tingimustest. ...

Keemia ja materjaliõpetus -
37 allalaadimist
15
doc

KORDAMINE TASEMETÖÖKS UUE ANU TOOTSI ÕPIKU JÄRGI

... ja koolitoetus) c. Sotsiaalhoolekanne ja ­toetused (toimetulekutoetused, puuetega inimeste toetused, lastekodud, hooldekodud, varjupaigad, hoolekandeteenused) 90) Varjupaika või rehabilitatsioonikeskusesse sattumise põhjused Eestis a. elukoha puudumine b. hulkurlus c. kodune hoolimatus d. perevägivald e. raske majanduslik olukord f. alkoholi kuritarvitamine V PEATÜKK ÜKSIKISIK JA MAJANDUS 91) Põhimõisted a. Sisemajanduse koguprodukt ehk SKP ­ ühiskonna rikkuse taseme näitaja (rahvuslik rikkus jagada inimeste arvuga riigis) b. Inflatsioon ­ raha vää...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
177 allalaadimist
14
doc

Matused

................................................................................................................................7 Finantsid ja kus need tulevad?.................................................................................................. 12 Kokkuvõtte................................................................................................................................13 Kasutatud kirjandus...................................................................................................................14 ...

Perekonna õpetus - Kutsekool
25 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun