Psühholoogia arvestuse kordamisküsimuste vastused (0)

5 VÄGA HEA
 
Säutsu twitteris
Kordamisküsimused sügiseseks vahearvestuseks (2013/2014).
· Mis on psühholoogia? Mis on psüühika?
Psühholoogia on teadus inimese psüühikast (teadus, mis uurib inimese (ja loomade) hinge- ja
vaimuelu olemust ning avaldamise viise). See on õpetus hingeelu nähtustest ja käitumisest.
Psüühika väljendub objektiivse tegelikkuse tunnetamise võimes. Kõige tõenäolisemalt on ta
närvisüsteemi ja aju tegevuse tulemus, selle funktsioon. Lisaks tegelikkuse
tunnetusfunktsioonile mõistetakse psüühika all ka hingelaadi, hingeelu, isikupäraseid
hingeelulisi nähtusi. Psüühika on organismi võime peegeldada keskkonda ning vastavalt
sellele muuta oma käitumist, peamiseks eesmärgiks on maailmast tervikpildi loomine.
Lihtsaim definitsioon: psühholoogia on teadus, mis uurib käitumist ja vaimseid protsesse ehk
psüühikat. Psüühika on organismi sisemuses toimuvate protsesside kogum, mille kohta
tehakse järeldusi välist käitumist järgides.
· Kuidas jagunevad psüühilised nähtused?
Psüühilised nähtused jagunevad psüühilisteks protsessideks (st vaimne tegevus välismaailma
peegeldamisel, tunnetusprotsessid (aistingud, tajud, kujutlus, mõtlemine, tähelepanuprotsess)),
psüühilisteks seisunditeks (üldine aktiivsuse tase, olek, meeleolu, psüühiliste protsesside
kulgemise eripära; on lühema- või pikemaaegsed, vähem või rohkem teadvustatud) ja
psüühilisteks omadusteks (konkreetse inimese psüühika tüüpilised erijooned, iseloomustavad
inimese psüühikat kiiruse, täpsuse, püsivuse, muutlikuse, aktiivsuse taseme, mahu jm
seisukohalt, on teatud potentsiaaliks või eelduseks, mis lubab ennustada üht või teist käitumist
või reageerimisviisi).
· Millised küsimusi uurib psühhofüsioloogia? Isiksuse psühholoogia?
Sotsiaalpsühholoogia? Arengupsühholoogia? Psühhofüüsika? Too iga haru kohta
näide.
Psühhofüsioloogia uurib inimkäitumise bioloogilisi aluseid (peam. neurokeemilised), tihedalt
seotud psühhofarmakoloogiaga ehk organismi manustatavate ainete mõju uurimisega
meeleolule, tajule, mõtlemisele ja käitumisele. Isiksuse psühholoogia uurib isiksust, ehk
inimkäitumise neid aspekte, mis inimesi üksteisest eristavad ja mis iseloomustavad inimesi
erineval määral. Sotsiaalpsühholoogia uurib inimest ühiskonnas (grupis).
Arengupsühholoogias uuritakse lapsi, et välja selgitada, kuidas tekivad inimesel kognitiivsed
funktsioonid, millised on kaasa sündinud, millised ühiskonna poolt arendatud jne.
Psühhofüüsika uurib, kuidas välismaailma füüsilised suurused (helid, värvid, liikumine,
objektide ajalne järgnevus jne) on kujutatud psüühilistes protsessides, ehk kuidas meie aju
saab välismaailmast aru.
· Mis on eksperiment? Vaatlus? Intervjuu? Too iga uurimismeetodi kohta oma
näide.
Eksperiment ehk katse: tunnetusmeetod, mida iseloomustab uuritava nähtuse aktiivne
mõjutamine ja kõrvalnähtustest isoleerimine. Eksperimendis seatakse uuritav psühholoogiline
nähtus teadaolevatesse, suvaliselt muudetavatesse tingimustesse, milles nähtuse seaduspärasus
avaldub ehedal kujul. Eesmärgiks hüpoteeside kinnitamine või ümberlükkamine.
Laboratoorne eksperiment viiakse läbi labori tingimustes spetsiaalse psühholoogilise
aparatuuri abil, katseisiku tegevus on määratud instruktsioonidega ja katseisik teab, millega on
tegemist. Loomulik eksperiment ­ katseisik ei tea, et eksperiment toimub, see toimub
katseisikule loomulikes tingimustes. Vaatlus: tunnetusmeetod, mille käigus ei mõjutata
uuritava nähtuse kulgu. Vaatluse läbiviija on passiivne ja ei sekku. enesevaatlus ehk
introspektsioon, teiste vaatlus. Intervjuu: struktureeritud, poolstruktureeritud, struktureerimata.
· Millal sündis teaduslik psühholoogia? Esimese labori rajaja?
Erinevad koolkonnad ja uurimistraditsioonid tekkisid 20. sajandil, kuid juba 19. sajandil
(1879) rajas W. Wundt esimese eksperimentaalpsüholoogia labori Leipzigi ülikoolis, uuriti,
95% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Psühholoogia arvestuse kordamisküsimuste vastused #1 Psühholoogia arvestuse kordamisküsimuste vastused #2 Psühholoogia arvestuse kordamisküsimuste vastused #3 Psühholoogia arvestuse kordamisküsimuste vastused #4 Psühholoogia arvestuse kordamisküsimuste vastused #5 Psühholoogia arvestuse kordamisküsimuste vastused #6 Psühholoogia arvestuse kordamisküsimuste vastused #7 Psühholoogia arvestuse kordamisküsimuste vastused #8 Psühholoogia arvestuse kordamisküsimuste vastused #9 Psühholoogia arvestuse kordamisküsimuste vastused #10 Psühholoogia arvestuse kordamisküsimuste vastused #11 Psühholoogia arvestuse kordamisküsimuste vastused #12 Psühholoogia arvestuse kordamisküsimuste vastused #13 Psühholoogia arvestuse kordamisküsimuste vastused #14 Psühholoogia arvestuse kordamisküsimuste vastused #15 Psühholoogia arvestuse kordamisküsimuste vastused #16 Psühholoogia arvestuse kordamisküsimuste vastused #17 Psühholoogia arvestuse kordamisküsimuste vastused #18 Psühholoogia arvestuse kordamisküsimuste vastused #19 Psühholoogia arvestuse kordamisküsimuste vastused #20 Psühholoogia arvestuse kordamisküsimuste vastused #21 Psühholoogia arvestuse kordamisküsimuste vastused #22 Psühholoogia arvestuse kordamisküsimuste vastused #23 Psühholoogia arvestuse kordamisküsimuste vastused #24 Psühholoogia arvestuse kordamisküsimuste vastused #25
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 25 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2014-01-09 Kuupäev, millal dokument üles laeti
134 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
ilen Õppematerjali autor

Dokumendis esitatud küsimused

 • Mis on psühholoogia ?
 • Mis on psüühika ?
 • Kuidas jagunevad psüühilised nähtused ?
 • Millised küsimusi uurib psühhofüsioloogia ?
 • Mis on eksperiment ?
 • Millal sündis teaduslik psühholoogia ?
 • Kes kirjeldasid inimese temperamenditüüpe ?
 • Milline inimene on melanhoolik ?
 • Mis on operantne tingimine ?
 • Millised on nende põhilised funktsioonid ?
 • Mida tähendab, et aju on lateraliseeritud ?
 • Kuidas suhtlevad närvirakud ?
 • Mis on neurotransmitter ?
 • Kus asuvad närvilõpmed ?
 • Mis on dendriidid ?
 • Mis on teadvus? Kuidas inimese teadvus erineb loomade teadvusest ?
 • Mida uurisid strukturalistid ?
 • Millised on teadvuse omadused ?
 • Millal tekib eneseteadvus ?
 • Kuidas kontrollitakse selle olemasolu ?
 • Miks nimetatakse Freudi teadvusekäsitlust psühhodünaamiliseks ?
 • Millised hormoonid reguleerivad inimese tsirkadiaanset tsüklit ?
 • Mis on uni? Kuidas seda uuritakse ?
 • Mis on REM uni? Mis teda iseloomustab ?
 • Milline on unestaadiumite järgnevuse põhimõte ?
 • Miks me näeme unenägusid ?
 • Mis on taju? Aisting ?
 • Millised protsessid tekitavad taju ?
 • Millest sõltub inimese tajukujundi tekkimise aeg ?
 • Mis on H. von Helmholtzi arvates inimese tajukujundi tekkimise aluseks ?
 • Mis on adaptatsioon ?
 • Mis on disparaatsus ?
 • Miks ta oluline on ?
 • Mis vahe on illusioonil ja hallutsinatsioonil ?
 • Kuidas jaotatakse mälu sisu alusel ?
 • Kestvuse alusel ?
 • Kes on E. Tulving ?
 • Millest sõltub meeldejätmine, meelespidamine, meenutamine ?
 • Kuidas uuritakse normaalsete psüühiliste tunnuste pärilikkust ?
 • Mis on intelligentsus teaduslikus tähenduses ?
 • Mida uuris Galton ?
 • Millise testi autor on Binet ?
 • Mitu? Catelli arvates ?
 • Mis on g-faktor, selle väljapakkuja ?
 • Kuidas erinevad mehed ja naised spetsiifiliste võimete poolest ?
 • Miks see siis ei ilmne koolihinnetes ?
 • Mida kujutab endast isiksus ?
 • Millised on põhilised isiksuseteooriad ?
 • Millised on emotsiooni komponendid ?
 • Millised on põhiemotsioonid ?
 • Millised on tähelepanu liigid ?
 • Mis on motivatsioon ?

Mõisted

Sisukord

 • Juhan Tork 1889-1980

Teemad

 • Mis on psühholoogia? Mis on psüühika?
 • Kuidas jagunevad psüühilised nähtused?
 • Millised küsimusi uurib psühhofüsioloogia? Isiksuse psühholoogia?
 • Sotsiaalpsühholoogia? Arengupsühholoogia? Psühhofüüsika? Too iga haru kohta
 • näide
 • Mis on eksperiment? Vaatlus? Intervjuu? Too iga uurimismeetodi kohta oma
 • Millal sündis teaduslik psühholoogia? Esimese labori rajaja?
 • Kes kirjeldasid inimese temperamenditüüpe?
 • Milline inimene on melanhoolik? Koleerik? Sangviinik? Flegmaatik?
 • Kirjelda biheiviorismi, humanismi, psühhodünaamilist koolkonda, kognitiivset
 • psühholoogiat, psühhobioloogilist koolkonda. Too iga koolkonna kohta näide
 • kuidas nad seletaksid ühte psühholoogilist probleemi
 • Mis on operantne tingimine? Klassikaline tingimine?
 • Aju: millised on neli suuraju sagarat (frontaal, temporaal, parietaal, oktsipitaal)
 • ning millised on nende põhilised funktsioonid?
 • Frontaalsagar e otsmikusagar
 • Temporaalsagar e oimusagar
 • Parietaalsagar e kiirusagar
 • Oktsipitaalsagar e kuklasagar
 • Mida tähendab, et aju on lateraliseeritud?
 • Kuidas suhtlevad närvirakud?
 • pidurdavad
 • Mis on neurotransmitter?
 • Kus asuvad närvilõpmed?
 • Mis on sünaps?
 • Mis on dendriidid?
 • Mis on teadvus? Kuidas inimese teadvus erineb loomade teadvusest?
 • loom
 • asjade omaduste eristamine
 • eesmärgilisus
 • kogemused
 • Mida uurisid strukturalistid? Nimeta üks strukturalist
 • Wilhelm Wundt
 • Strukturalism keskendus põhielementidele, mis
 • moodustavad mõtlemise, teadvuse, emotsioonide ja teiste vaimsete seisundite ja
 • aktiivsuste aluse
 • Millised on teadvuse omadused?
 • Eneseteadvus
 • kvalitatiivsus
 • subjektiivsus
 • intentsionaalsus
 • transparentsus
 • Millal tekib eneseteadvus? Kuidas kontrollitakse selle olemasolu?
 • Miks nimetatakse Freudi teadvusekäsitlust psühhodünaamiliseks?
 • Nimeta ja kirjelda teadvustamata protsesse
 • Millised hormoonid reguleerivad inimese tsirkadiaanset tsüklit? Milline looduslik
 • tsükkel on välja kujundanud inimese ärkveloleku ja magamise tsükli? Kuidas?
 • Mis on uni? Kuidas seda uuritakse?
 • Mis on REM uni? Mis teda iseloomustab?
 • rapid eye movements
 • Milline on unestaadiumite järgnevuse põhimõte?
 • rapid eye moving
 • Miks me näeme unenägusid? Kirjelda võimalikke seletusi
 • Mis on taju? Aisting?
 • Millised protsessid tekitavad taju?
 • Millest sõltub inimese tajukujundi tekkimise aeg?
 • Mis on H. von Helmholtzi arvates inimese tajukujundi tekkimise aluseks? James
 • Gibsoni arvates?
 • Mis on adaptatsioon? Apertseptsioon?
 • Adaptsioon (ehk kohanemine) on tundlikkuse kohanemine pidevalt mõjuva ärritajaga
 • mis avaldub lävede madaldumises või kõrgenemises
 • kompensatsioon
 • sünteesia
 • Apertseptsiooniks nimetatakse inimese taju ja suunitluse sõltuvust inimese kogemustest
 • huvidest, ellusuhtumisest, orientatsioonist ja teadmiste hulgast
 • Ajutine apertseptsioon
 • Püsiv apertseptsioon
 • Mis on disparaatsus? Miks ta oluline on?
 • Disparaatsus tähendab silmade erinevast ruumilisest asendist tulenevaid
 • võrkkestakujutiste väga väikesi erunevusi vasakus ja paremas silmas
 • Mis vahe on illusioonil ja hallutsinatsioonil?
 • Hallutsinatsioon ehk välisärrituseta taju on raske tajuhäire: tegelikkuses olematute
 • asjade tajumine
 • hallutsinoos
 • Illusioon – väär, moonutatud taju, mis kujutab objekte vaimusilmas teisiti, kui need on
 • tegelikkuses
 • Illusioonide tekkepõhjused
 • Kirjelda isikutajus ennasttäitvate ootuste efekti, järjestuse efekti, haloefekti. Mis
 • on stereotüüp, projektsioon, kausaalne atributsioon? Too näide
 • Ennasttäitvate ootuste efekt
 • Järjestuse efekt
 • haloefekt
 • Sotsiaalne stereotüüp
 • Projektsioon
 • Kausaalne atributsioon
 • Kuidas jaotatakse mälu sisu alusel? Kestvuse alusel? Meelteinfo alusel?
 • liikumismälu
 • Emotsionaalne mälu
 • Kujundimälu
 • Sõnalis-loogiline mälu
 • ülilühiajaline mälu
 • primaarne mälu
 • sekundaarne mälu
 • töömälu
 • Kes on E. Tulving? Kirjelda tema mälustruktuuri (episoodiline, protseduuriline
 • semantiline). Too näide iga struktuuriosa kohta
 • Endel Tulving
 • protseduurilist
 • Semantiline mälu
 • Episoodilises mälus (autobiograafiline mälu)
 • Protseduuriline mälu
 • Lühimälu, pikaajalise mälu kestvus, maht?
 • Lühimälus (primaarne)
 • Pikaajalist (sekundaarne) mälu
 • Millest sõltub meeldejätmine, meelespidamine, meenutamine?
 • Kirjelda unustamiskõverat, kes on autor
 • unustamiskõver
 • Kuidas uuritakse normaalsete psüühiliste tunnuste pärilikkust?
 • Mis on intelligentsus teaduslikus tähenduses?
 • Mida uuris Galton? Millise testi autor on Binet?
 • Sir Francis Galton (1822–1911)
 • Alfred Binet (1857- 1911)
 • Kirjelda intelligentsusteste
 • Mida peame teadma selleks, et saaks kasutada intelligentsustesti konkreetses
 • populatsioonis?
 • Kas intelligentsuseid on üks või mitu? Catelli arvates? Spearmani arvates?
 • Sternbergi arvates?
 • Mis on g-faktor, selle väljapakkuja?
 • Kuidas erinevad mehed ja naised spetsiifiliste võimete poolest?
 • Kirjelda mõisteid: liikuv ja kristalliseerunud intelligentsus
 • Muutliku e. liikuva e. fluiidne intelligentsuse
 • Kristalliseerunud intelligentsus
 • Mida kujutab endast isiksus?
 • Millised on põhilised isiksuseteooriad?
 • Kirjelda Suure Viisiku teooriat
 • Millised on emotsiooni komponendid? Millised on põhiemotsioonid?
 • Millised on tähelepanu liigid? Kirjelda tähelepanu omadusi
 • Mis on motivatsioon? Kirjelda Maslow vajaduste hierarhiat

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

107
docx
106
pdf
990
pdf
88
doc
74
docx
36
docx
51
docx
44
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto