Poliitika ja valitsemise alused (10)

5 VÄGA HEA
 
Poliitika
1. Mis vahe on mõistetel politics ja policy?
Politics on eesti keeles poliitika, mis väljendub võimuvõitlusena. Policy on tegevuskavade elluviimine.
2. Mille poolest erinevad poliitika tegemine ja poliitika uurimine?
Poliitika tegemise puhul lahendatakse igapäevaselt poliitikaküsimusi, kuid poliitika uurimise puhul
püütakse mõtestada inimeste käitumist poliitika tegemisel.
3. Mille poolest erinevad valitsus, administratsioon, bürokraatia ja juhtimine?
Valitsus on täidesaatva võimu institutsioon. Administratsioon on erinevad riigi valitsemist korraldavad
organid, täitva võimu e valitsuse asutused. Bürokraatia on juhtimise ratsionaliseeritud ja
depersonaliseeritud süsteem, mis kindlustab ettevõtete jms tegevuse maksimaalse täpsuse ja
efektiivsuse. Juhtimine on tegevuse juhatamine, lähedane mõistele administratsioon, sest see juhibki
tegevust.
4. Kuidas on tekkinud tänased poliitikat ja valitsemist uurivad teadused? Missugused
erinevad traditsioonid on nende jaotamisel? Mis on poliitikateaduse põhivaldkonnad ja
põhisuunad?
Poliitikat ja valitsemist uurivad teadused on tekkinud vajadusest selgitada ühiskonnas toimuvat, kuna
politoloogia on seotud ka teadustega nagu sotsioloogia, majandusteadus, õigusteadus, siis just
nendest ongi ta välja kujunenud eriteadusharuna. Poliitikat uurivad teadused on erinevate
rahvaste/rahvuste hulgas jagunenud erinevalt: angloameeriklased on eristanud poliitikateadust e
politoloogiat, mis uurib ühiskonna poliitilist korraldust, väärtuste ja võimu küsimusi ning riikidevahelisi
suhteid, ning avaliku halduse uuringuid, mis tegelevad riigivõimu teostamise ja juhtimise küsimustega;
Saksamaal ja Põhja-Euroopas on riigiteadusi käsitletud ühtse uurimisvaldkonnana; Totalitaarsetes
riikides on ühiskonnas toimuva poliitilise tegevuse uurimine keelatud ja salastatud.
5. Tutvusta argi- ja teadusliku teadmise erinevusi ning ühiskonna- ja poliitikauuringute
praktilist tähendust.
Argimõtlemine erinevalt teaduslikust on sallimatu, valikulise tähelepanuga, liialt üldistav,
põhjendamatu ning pinnapealne. Teaduslik teadmine seevastu on objektiivne, salliv, tõestatav,
kontrollitav, täpne ja süsteemne. Ühiskonna- ja poliitikauuringud annavad ühiskonnas toimuvale
teadusliku seletuse ning aitavad seda mõista, samuti on oluline see, et uuringud lükkavad tihti ümber
laialtlevinud uskumusi, mis tegelikult on valed.
6. Tutvusta Eastoni poliitilise süsteemi mudeli struktuuri ja toimemehhanisme.
Eastoni poliitikamudel koosneb sisendist, mustast kastist ja väljundist. Sisendisse kuuluvad kõik
ootused, nõudmised ja toetused, mida ühiskond esitab, mustas kastis toimub kaalumine, otsustamine
ja konversioon ning väljund on reaktsioonid, nõudmiste/ootuste täitmine ning tekkivad vaidlused,
väljund omakorda annab tagasisidet sisendile ning ring hakkab uuesti peale.
7. Missugune tegevus on Eastoni poliitilise süsteemi mudeli sisuks? Iseloomusta selle
tunnuseid lähemalt.
Poliitilise süsteemi sisuks on väärtuste autoriteetne jagamine ühiskonna heaks (üldistes huvides).
8. Tutvusta sotsialiseerumise mõistet ja järke, samuti poliitilise sotsialiseerumise mõistet ja
tähendust.
Sotsialiseerumiseks nimetatakse protsessi, mille käigus isik võtab omaks ühiskonna kultuuri ja
struktuuri ning kujuneb tema isiksus. Sotsialiseerumisjärgud:
a. Esmane e. lapsepõlve sotsialiseerumine
b. Täiskasvanuea e. teisane sotsialiseerumine
c. Ümber- e. resotsialiseerumine
Poliitiline sotsialiseerumine on abstraktne ning toimub hiljem, see aitab luua poliitilise süsteemi
toimimiseks vajalikku minimaalset ühisosa ning sisendab vaateid, mis varjavad ja kaitsevad valitseva
rühma ülemvõimu.
9. Tutvusta põhilisi sotsialiseerumisagente ja nende eeldatavat mõju poliitilisele
95% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Poliitika ja valitsemise alused #1 Poliitika ja valitsemise alused #2 Poliitika ja valitsemise alused #3 Poliitika ja valitsemise alused #4 Poliitika ja valitsemise alused #5 Poliitika ja valitsemise alused #6 Poliitika ja valitsemise alused #7 Poliitika ja valitsemise alused #8 Poliitika ja valitsemise alused #9 Poliitika ja valitsemise alused #10 Poliitika ja valitsemise alused #11 Poliitika ja valitsemise alused #12 Poliitika ja valitsemise alused #13 Poliitika ja valitsemise alused #14 Poliitika ja valitsemise alused #15 Poliitika ja valitsemise alused #16 Poliitika ja valitsemise alused #17 Poliitika ja valitsemise alused #18 Poliitika ja valitsemise alused #19
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 19 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2009-01-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
430 laadimist Kokku alla laetud
10 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
blvd Õppematerjali autor

Lisainfo

kordamisküsimuste vastused
leif kalev

Dokumendis esitatud küsimused

 • Mis vahe on mõistetel politics ja policy ?
 • Mille poolest erinevad poliitika tegemine ja poliitika uurimine ?
 • Mille poolest erinevad valitsus, administratsioon, bürokraatia ja juhtimine ?
 • Kuidas on tekkinud tänased poliitikat ja valitsemist uurivad teadused ?
 • Missugune tegevus on Eastoni poliitilise süsteemi mudeli sisuks ?
 • Mida tähendab kollektiivne käitumine ?
 • Mis on poliitiline kultuur ?
 • Mis on avaliku arvamuse funktsioonid ?
 • Mis on kodanikeühiskond ?
 • Missugused on huvirühma ja erakonna suhete võimalused ?
 • Milles seisneb erakonna- ja valimissüsteemide vaheline seos ?
 • Kuidas näeb välja nende kasutamine kahe- ja mitmeparteisüsteemis ?
 • Milles seisnevad ideoloogia funktsioonid ?
 • Milles seisnevad liberalismi ja sotsialismi sarnasused ja erinevused ?
 • Mis on legitiimsus ?
 • Kuidas jagas reziime Aristoteles ?
 • Missugused on autoritaarse reziimi tunnused ?
 • Missugused on totalitaarse reziimi tunnused ja püsimise vahendid ?
 • Mida tähendab põhiseaduslikkus (konstitutsionalism) ?
 • Milles seisneb valitsuse laienemise sisu ja selle seos legislatuuride allakäiguga ?
 • Mida tähendab avalik teenistus ?
 • Kuidas võiks maailmastumine mõjutada valitsuse tegevust ?
 • Mida tähendab governance ?
 • Mis on valitsemisvõrgustikud, poliitika ülekandmine, mitmetasandiline valitsemine ?
 • Kuidas need suhtestuvad demokraatliku valitsemisega ?
 • Mis püüavad inimeste liikumist teatava paindliku kontrolli all hoida ?

Mõisted

Sisukord

 • Sotsioloogiline määratlus
 • Õiguslik määratlus
 • Struktuurfunktsionaalne määratlus
 • Traditsioonilised andamit võtvad impeeriumid
 • Feodalism: jagatud võimuga süsteemid
 • Seisusteriik
 • Absolutistlik riik
 • Modernne rahvusriik
 • Linnriigid
 • Feodaalsüsteemid
 • Patrimoniaalsed impeeriumid
 • Rändrahva- või vallutusimpeeriumid
 • Tsentraliseeritud ajaloolised bürokraatlikud impeeriumid

Teemad

 • Poliitika
 • policy
 • Mille poolest erinevad poliitika tegemine ja poliitika uurimine?
 • Mille poolest erinevad valitsus, administratsioon, bürokraatia ja juhtimine?
 • Kuidas on tekkinud tänased poliitikat ja valitsemist uurivad teadused? Missugused
 • erinevad traditsioonid on nende jaotamisel? Mis on poliitikateaduse põhivaldkonnad ja
 • põhisuunad?
 • Tutvusta argi- ja teadusliku teadmise erinevusi ning ühiskonna- ja poliitikauuringute
 • praktilist tähendust
 • Tutvusta Eastoni poliitilise süsteemi mudeli struktuuri ja toimemehhanisme
 • Missugune tegevus on Eastoni poliitilise süsteemi mudeli sisuks?
 • Tutvusta sotsialiseerumise mõistet ja järke, samuti poliitilise sotsialiseerumise mõistet ja
 • tähendust
 • Tutvusta põhilisi sotsialiseerumisagente ja nende eeldatavat mõju poliitilisele
 • sotsialiseerumisele
 • Iseloomusta poliitiliste teadmiste tüüpe ja allikaid
 • Mida tähendab kollektiivne käitumine? Mis on poliitikas osalemise konventsionaalsed ja
 • mittekonventsionaalsed vormid?
 • Tutvusta poliitikas osalejate tüüpe (astmeid): kõik inimesed ning eraldi aktiivsed poliitikud
 • Tutvusta kapitali mõistet ja põhilisi liike
 • Iseloomusta sotsiaalset kapitali ja selle tunnuseid
 • Mis on poliitiline kultuur?
 • Võrdlev
 • Väärtushinnanguline
 • Tutvusta avaliku arvamuse mõistet
 • Milles seisneb avaliku arvamuse kujunemise protsess ja missugused on avaliku arvamuse
 • tasandid (Pierce)?
 • Mis on avaliku arvamuse funktsioonid? Missugune võiks olla avaliku arvamuse
 • sotsiaalsete ja psühholoogiliste funktsioonide seos?
 • Sotsiaalsed
 • Psühholoogilised
 • Iseloomusta propagandat: eesmärgid, vahendid ja inimese suhe sellesse (Hagopia
 • Esita ühiskonna sektorjaotuse mõiste, erinevad jaotused ja nende loogika
 • Tutvusta kodanikeühiskonna erinevaid põhikäsitlusi (4)
 • Esita kolmanda sektori mõiste ja tunnused. Tutvusta kodanikeühiskonna ja kolmanda
 • sektori mõistete omavahelist suhet
 • Tutvusta kodanikujulguse mõistet ja tähendust demokraatliku režiimi ja kodanikeühiskonna
 • jaoks
 • Tutvusta sotsiaalse liikumise mõistet ja põhitunnuseid
 • Esita sotsiaalsete liikumiste liigitusi ja erinevate tüüpide seost poliitikaga
 • Valdkond, milles eesmärgid asuvad
 • Tutvusta sotsiaalse liikumise arengujärke ning neile vastavaid juhitüüpe
 • Sõnamehed
 • Fanaatikud
 • adaptsioonijärk
 • teoinimesed
 • Missugune võib loengus tutvustatud lähenemiste alusel olla sotsiaalse liikumise suhe
 • ühiskonda?
 • Tutvusta ja võrdle huvi- ja surverühma mõistet
 • Huvirühm
 • Surverühm
 • Tutvusta huvi- ja surverühmade põhiliike (Almond jt)
 • Huvirühmade liigid
 • assotsiatsioonilised
 • mitteassotsiatsioonilised
 • institutsioonilised
 • anomaalsed
 • Kogukondlikud rühmad
 • Institutsioonilised rühmad
 • Kaitserühmad
 • Edendamisrühmad
 • Ärilis-institutsioonilised
 • Kategooriakaitse rühmad
 • Missugused on huvirühma ja erakonna suhete võimalused?
 • Võrdle sotsiaalse liikumise, huvi- ja surverühma ning erakonna rolle, tegevuse ulatust ja
 • liikmeskonda demokraatlikus poliitilises süsteemis
 • Tutvusta erakonna mõistet ja ülesandeid arenenud demokraatlikus ühiskonnas
 • Tutvusta erakonna siseelu erakonnatüüpide arengu tagapõhjal
 • Võrdle sotsiaalse liikumise siseelu erakonna siseeluga
 • Iseloomusta üldiselt põhilisi erakonnasüsteeme
 • Iseloomusta üldiselt põhilisi valimissüsteeme
 • enamusvalimiste süsteem
 • võrdeline
 • sealhulgas ka Eestis!
 • Tutvusta rahvaesinduse valimisõiguse laienemist ajas ja sellega seotud põhilisi küsimusi
 • Milles seisneb erakonna- ja valimissüsteemide vaheline seos?
 • Tutvusta põhilisi häältejagamise meetodeid
 • Tutvusta Eestis kasutatavat valimissüsteemi (üldvalimiste ehk Riigikogu valimiste näitel)
 • lihtkvoot
 • ISIKUMANDAADID
 • RINGKONNAMANDAADID
 • valimiskünnis
 • KOMPENSATSIOONIMANDAADID
 • üleriigiliste
 • praktiline ülesanne
 • ktiline ülesanne
 • Esita valimiskäitumise võistlevad seletused ja põhilised valijatüübid
 • Võistlevad seletused
 • Missugused on avaliku valiku teooria kohaselt põhilised poliitika keerukuse lihtsustamise
 • tehnikad ning kuidas näeb välja nende kasutamine kahe- ja mitmeparteisüsteemis? Mida
 • tähendavad konjunktuuritsüklid (Nordhaus)?
 • vananenud
 • poliitilise ideoloogia mõistet ja selle arengut
 • ad hoc
 • Milles seisnevad ideoloogia funktsioonid?
 • Selgita parem- ja vasakpoolsuse mõistet ning ajaloolist kujunemist
 • Tutvusta liberalismiideoloogia tunnuseid ja voole
 • Klassikaline
 • Paremliberalism
 • Sotsiaalliberalism
 • Tutvusta sotsialismiideoloogia tunnuseid ja voole
 • Klassikaline sotsiaaldemokraatia
 • Uus sotsiaaldemokraatia/ kolmas tee
 • Tutvusta konservatiivse ideoloogia tunnuseid ja voole
 • Tutvusta rohelise ideoloogia tunnuseid ja voole
 • Võrdle konservatiivset ja rohelist ideoloogiat
 • Milles seisnevad liberalismi ja sotsialismi sarnasused ja erinevused?
 • Tutvusta rahvusluse erinevaid vorme
 • Tutvusta võimu ja domineerimise erinevust Weberi käsitluses
 • peale
 • suruda
 • sisu enda pärast
 • Esita ja iseloomusta domineerimise ideaaltüüpe Weberi käsitluses
 • traditsiooniline
 • karismaatiline
 • ratsionaal-legaalne
 • Mis on legitiimsus? Tutvusta selle erinevaid tasandeid ja suhet legaalsusega
 • Tutvusta põhilisi režiimitüüpe tänapäevases käsitluses (kahetine üldjaotus ja kolmetine
 • jaotus)
 • Režiimide üldjaotus
 • Demokraatia
 • Diktatuur
 • Kuidas jagas režiime Aristoteles? Mille poolest erineb Aristotelese jaotuse loogika
 • režiimide tänapäevase jaotuse loogikast
 • REžIIMID
 • ARISTOTELESEL
 • Monarhia
 • Türannia
 • Aristokraatia
 • Oligarhia
 • Politie
 • Missugused on autoritaarse režiimi tunnused?
 • Tutvusta autoritaarse režiimi erinevaid tüüpe
 • Sõjaväevalitsus
 • Üheparteivalitsus
 • Missugused on totalitaarse režiimi tunnused ja püsimise vahendid?
 • Tutvusta kodanikuallumatuse ja eraldatusesaarte mõisteid
 • vägivallatu vastupanu
 • Eraldatusesaared
 • Esita demokraatia tunnused ja tutvusta nende kahte rangusastet
 • Tutvusta ja võrdle erinevaid demokraatia liike
 • võimu teostavad inimesed ise
 • kellegi teise kaudu
 • töötajatele osa omandiõigusest
 • ettevõttele
 • arvamust oodatakse kõigilt huvitatud isikuilt
 • osapoolte
 • üksmeel küsimuse lahenduse osas
 • Mille poolest erinevad esindusdemokraatia, osalusdemokraatia ja leppedemokraatia
 • lähenemised?
 • Esita polüarhia tunnused
 • Milles seisnevad loengus tutvustatud demokraatia eelised võrreldes teiste
 • reziimitüüpidega?
 • Tutvusta inimõiguste käsitluse tagapõhjaloogikat ja mõju. Analüüsi inimõiguste kehtivust
 • üldkehtivad
 • piirangud
 • Tutvusta inimõiguste põhiliike (2 jaotust) ja põhiallikaid (maailm ja Euroopa)
 • Iseloomusta õigusriigi ja põhiseaduslikkuse (konstitutsionalismi) mõistet
 • rule of law
 • Rechtsstaat
 • Esita õigusriigi tunnused
 • Tutvusta riigi sotsioloogilist, õiguslikku ja struktuurfunktsionaalset määratlust
 • Riik on ühiskonnarühmade kogum
 • sõltumatu
 • avaliku võimu organisatsioon
 • masin
 • Iseloomusta riigi põhielemente (õigusliku riigi käsitluse alusel)
 • Tutvusta riigi funktsioone ja erinevaid käsitlusi riigi tegevuse ulatusest
 • Esita riigivormid valitsusviisi ja geograafilise jaotuse alusel
 • vabariik
 • konföderatsioon
 • Tutvusta ajaloolisi riigitüüpe
 • Held 1995: riigikordade põhiklastrid
 • Eisenstadt 1963: eelmodernsed riigid
 • Tutvusta modernse riigi tunnuseid
 • Esita kohaliku omavalitsuse mõiste
 • Kohalik omavalitsus tähendab elanike õigust, võimet ja kohustust iseseisvalt otsustada ja
 • korraldada kohaliku elu küsimusi
 • ühe- või
 • mitmetasandiline
 • Selgita subsidiaarsuse / täiendavuse / lähimuse põhimõtet
 • Tutvusta kohaliku omavalitsuse tunnuseid ja tavalisi tegevusalasid Euroopas
 • Tunnused
 • valitsuse tegevuse
 • formaalsed võimusuhted
 • piirab valitsejate võimu
 • Tutvusta võimude lahususe põhimõtet ja esita põhilised võimuharud. Mille poolest erineb
 • võimude kontrolli ja tasakaalu põhimõte võimude lahususe põhimõttest, mille poolest
 • täiendab seda?
 • Seadusandlik võim
 • Täidesaatev võim
 • Kohtulik võim
 • checks and
 • balances
 • Iseloomusta seadusandlikku võimu ja tema ülesandeid
 • Ühe koja plussid
 • Kahe koja plussid
 • Tutvusta täitevvõimu ülesandeid ja tasandeid
 • Tutvusta riigipea erinevaid tüüpe
 • Milles seisneb valitsuse laienemise sisu ja selle seos legislatuuride allakäiguga?
 • Tutvusta kohtuvõimu sisu ja eripära ning kohtuvõimu kui võimuharu
 • Võrdle klassikalist ja tänapäevast parlamentarismi
 • Klassikaline
 • Tänapäevane
 • Iseloomusta presidentalismi ja parlamentarismi suhet ning võimuharude rollide erinevusi
 • presidentalismis ja parlamentarismis
 • Esita ideaalse bürokraatia tunnused (Weber)
 • Parkinsoni seadus

Kommentaarid (10)


karinmii: Väga põhjalik- praktiliselt kõik slaidimaterjal ära seletatud ja ümber kirjutatud.
03:40 09-10-2012

CashGirl: Aitas väga palju aega kokku hoida.
11:39 04-01-2013

sthspecial: väga põhjalik ja igati kasulik
16:00 03-10-2010


Sarnased materjalid

24
doc
62
doc
54
doc
20
doc
31
doc
44
doc
62
docx
28
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto