Kategoorias majandusmatemaatika leiti 25 faili

Matemaatika >> Majandusmatemaatika
Majandusmatemaatika IIE eksami kordamisküsimused
13
pdf

Majandusmatemaatika IIE eksami kordamisküsimused

Gaussi meetod e. elimineerimise meetod täpselt määratud süsteemi korral (võrrandite arv=tundmatute arv): maatriksis jäätakse kõik peadiagonaali elemendid 1ks, kõik ülejäänud elemendid muudetakse 0ks. Selleks valitakse igast reast ja veerust ühe korra juhtelement. Ühest reast või veerust mitu korda juhtelementi valida ei saa. Juhtelemendi rida lahutatakse või liidetak...

Majandusmatemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
471 allalaadimist
Majandusmatemaatika kt 2
4
docx

Majandusmatemaatika kt 2

Hinnakujundus: netohind=Sisseostu hind+juurdehindlus(kulud+kasum) müügihind=Netohind+käibemaks(20%) Palgad: Brutopalk=Netopalk+töötuskindlustus(2%)+pensioni maks(2%) +tulumaks(21%) Tööjõukulu(brutopalgast)-sotsiaalmaks(33%)+töötuskindlustusmaks(1%) Lihtintress: S-Lõppsumma I=Prt P-põhisumma S=P+I r-intressi määr aastas S-P(1+rt) I-teenitav intress Liitintress: S log n...

Majandusmatemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
93 allalaadimist
Majandusmatemaatika I kodutööd 1-4
16
pdf

Majandusmatemaatika I kodutööd 1-4

TTÜ majandusmatemaatika I kodutööd 1-4 koos lahendustega. Hinnatud maksimumpunktidega. Õppejõud Ants Aasma. NB! Millegi pärast AnnaAbi näitab, et materjalis on 16 lehekülge. Tegelikult on materjal 8 lehekülge...

Majandusmatemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
300 allalaadimist
Majandusmatemaatika I kodutööd 5-7
10
pdf

Majandusmatemaatika I kodutööd 5-7

TTÜ majandusmatemaatika I kodutööd 5-7 koos lahendustega. Hinnatud maksimumpunktidega. Õppejõud Ants Aasma. NB! Millegi pärast AnnaAbi näitab, et materjalis on 10 lehekülge. Tegelikult on materjal 5 lehekülge...

Majandusmatemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
153 allalaadimist
Majandusmatemaatika kordamisküsimuste vastused
5
doc

Majandusmatemaatika kordamisküsimuste vastused

Mis on funktsioon? Mis on sõltumatu muutuja, sõltuv muutuja? Kui hulga X igale elemendile x on seatud vastavusse kindel element y hulgast Y. sõltumatu muutuja ehk argument, sõltuv muutuja ehk funktsiooni väärtus 2. Mis on funktsiooni määramispiirkond muutumispiirkond? Mis on funktsiooni loomulik määramispiirkond? Määramispiirkond - argumendi x selliste väärtuste hulk, mil...

Majandusmatemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
246 allalaadimist
Majandusmatemaatika teooriaküsimused eksamiks
16
doc

Majandusmatemaatika teooriaküsimused eksamiks

MATA TEOORIA Teooriaküsimused nr. 1 1) Mis on funktsioon? Mis on sõltumatu muutuja, sõltuv muutuja? Eeskirja, mis seab sõltumatu muutuja igale väärtusele vastavusse sõltuva muutuja mingi ühe kindla väärtuse, nimetatakse funktsiooniks. Sõltuv muutuja - Valemis muutuja, mille väärtus sõltub ühest või enamast teise...

Majandusmatemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
152 allalaadimist
Majandusmatemaatika I kodutööd 8-9
6
pdf

Majandusmatemaatika I kodutööd 8-9

TTÜ majandusmatemaatika I kodutööd 8-9 koos lahendustega. Hinnatud maksimumpunktidega. Õppejõud Ants Aasma. NB! Millegi pärast AnnaAbi näitab, et materjalis on 6 lehekülge. Tegelikult on materjal 3 lehekülge...

Majandusmatemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
95 allalaadimist
Majandusmatemaatika
0
PPT

Majandusmatemaatika

majandusarvestus...

Majandusmatemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
167 allalaadimist
Majandusmatemaatika teooriaküsimused
10
docx

Majandusmatemaatika teooriaküsimused

Mis on funktsioon? Mis on sõltumatu muutuja? Mis on sõltuv muutuja? Funktsioon on eeskiri, mis määrab seose, kus igale elemendile hulgast X on vastavusse seatud üks elemented hulgast Y. Sõltumatu muutuja on x ehk argument. Sõltuv muutuja on y. 2. Mis on funktsiooni määramispiirkond, muutumispiirkond? Mis on funktsiooni loomulik määrami...

Majandusmatemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
180 allalaadimist
Majandusmatemaatika teooria
7
docx

Majandusmatemaatika teooria

Mis on funktsioon? Kui hulga X igale elemendile x on seatud vastavusse kindel element y hulgast Y, siis öeldakse, et hulgal X on defineeritud funktsioon. Mis on sõltumatu muutuja, sõltuv muutuja? Elementi x nimetatakse sõltumatuks muutujaks ehk argumendiks, elementi y sõltuvaks muutujaks ehk (elemendi x) kujutiseks. Sõltumatu muutuja - algebra:...

Majandusmatemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
42 allalaadimist
Rõivaste ja tekstiiliteaduskond KT1 spikker
1
docx

Rõivaste ja tekstiiliteaduskond KT1 spikker

p ­ hind; q ­ kogus Nõudlusfunktsioon ­ alati kahanev Piirhind ­ üle selle me ei osta p0 (q=0) Pakkumisfunktsioon ­ alati kasvav Turu tasakaal ­ kus nõudlus ja pakkumine lõikuvad. Kulufunktsioon (c ­ tootmishind ühiku kohta) Keskmine kogukulu Keskmine muutuvkulud Keskmine fikseeritudkulud Tulufunktsioon (p ­ tootjahind, müügihind) Kasumifunktsioon Tsakaalupunktid ­ kõik...

Majandusmatemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
35 allalaadimist
Rõivaste ja tekstiiliteaduskond KT2 spikker
3
docx

Rõivaste ja tekstiiliteaduskond KT2 spikker

Protsendid Leida arv x, mis oleks p% arvust a, e protsendi leidmine arvust x Leida arv x, kui on teada, et p% sellest on b, e arvu leidmine protsendi järgi Kahe arvu suhe Selleks, et leida, mitu % on b suurem kui a, tuleb tuleb kõigepealt leida muut, seejärel arvutame, mitu % moodustab see muut suuruse lähteväärtusest. Palk TÖ - 2% KP ­ 2% MT ­ 144 Lihtintressid Algsumma Laenu lõppsumma= laenu algsumma...

Majandusmatemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
20 allalaadimist
Gaussi meetodi kalkulaator
2
xls

Gaussi meetodi kalkulaator

Gaussi_tabel z x y x1 x2 -4 -5 -9 -11 0 0 1 1 1 1 1 0 3 5 10 15 1 1 Page 1 Gaussi_tabel x3 0 15 109 Page 2 ...

Majandusmatemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
200 allalaadimist
Juhtimisarvestus
0
PPT

Juhtimisarvestus

kulud ja maksud...

Majandusmatemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
191 allalaadimist
Tehted maatriksitega
2
docx

Tehted maatriksitega

Tehted maatriksitega · kaks samadimensionaalset maatriksit on võrdsed, kui vastavad elemendid on võrdsed · maatriksi korrutamisel arvuga saadakse sama dimensiooniga maatriks, mille kõik elemendid on korrutatud selle arvuga · nullmaatriks · vastandmaatriks · kahe sama dimensiooniga maatriksi summa on vastava dimensiooniga maatriks, mille elemendid...

Majandusmatemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
108 allalaadimist
Simpleksmeetod
1
docx

Simpleksmeetod

Simpleksmeetod Maksimumi tunnus: sihifunktsiooni reas ei ole negatiivseid elemente Juhtelemendi valiku reeglid: 1.juhtveeruks valitakse sihifunktsiooni reas kõige negatiivsema elemendiga veerg 2. hinnang veeru positiivsele elemendile saadakse vabaliikme jagamisel hinnatava elemendiga 1.juhtelemendiks valitakse juhtveeru see positiivne element, mille hinnang on kõige väiksem 2.kui juhtveerus ei ole p...

Majandusmatemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
193 allalaadimist
Otsustuste teooria
1
docx

Otsustuste teooria

Otsustuste teooria Otsustused "Mäng" otsustaja ja keskkonna vahel · määramatuse tingimustes · riski tingimustes Otsustaja valib m alternatiivi Ai vahel Keskkond võib olla n olekus Bj Tasuvusmaatriksi element näitab otsustuse Ai kvantitatiivset tulemit tingimuse Bj realiseerumisel · maximax reegel määramatuse tingimustes { } Riskialdis otsustaja, optimist...

Majandusmatemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
47 allalaadimist
Majandusmateematika kodutöö
2
docx

Majandusmateematika kodutöö

Kulufunktsiooni konstrueerimiseks uuriti ettevõtte kulusid, millest selgus, et püsikulud on 1800 eurot kuus ning tootmismahu suurenedes 50 ühiku võrra suurenesid kulud 500 euro võrra. a) Koostage funktsioon, millega saaks kirjeldada kasumi sõltuvust tootmismahust. Cv=500/50=10 ­ muutuvkulu ühiku kohta C(q)=CF+ Cv*q=1800+10q ­ kulufunkt...

Majandusmatemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
179 allalaadimist
Majandusmateematika kodutöö nr 3
1
docx

Majandusmateematika kodutöö nr 3

Ülesanne 1 Kui töötaja saab brutopalka 10 000 krooni kuus, siis mitu krooni erineb tema kättesaadav töötasu (netopalk) sõltuvalt sellest, kas ta otsustas 2009. aastal jätkata makseid teise pensionisambasse või mitte? Tulumaks = Tulumaksumäär*(Brutopalk-maksuvaba tulu) tulumaksuvaba miinimum 2250 kr kuus töötuskindlustusmakse - 2,8% brutopalgast; TkM=10000*0.028=280kr pensionikindlustusmakse - 1% või 2% b...

Majandusmatemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
90 allalaadimist
Funktsiooni mõiste
6
pdf

Funktsiooni mõiste

Funktsiooni mõiste Kui hulga X igale elemendile x on seatud vastavusse kindel element y hulgast Y, siis öeldakse, et hulgal X on defineeritud funktsioon, mida tähistatakse kujul y = f (x) Hulka X nimetatakse funktsiooni määramispiirkonnaks. Hulka f(X)={yY: leidub x X nii, et f (x) = y} Nimetatakse funktsiooni muutumispiirkonn...

Majandusmatemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
35 allalaadimist