Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "tunnused" leiti 6136 faili

2
docx

Väntmehhasismi rikked, tunnused ja põhjused

VÄNTMEHHANISMI RIKE JA NENDE AVASTAMISE TEGURID, NENDE RIKKED JA REMONT Rike 1)Kolvi ja silindri kulumine(õige lõtk on ca. 0.05mm). Tunnused: 1.1- Külmas mootoris kloppimine, soojenedes kaob ära. 1.2- Kompressiooni vähenemine(survetakti lõpul) 1.3- Heitgaasid on sinaka varjundiga(õli põleb). 1.4- Võimsuse langus(Võimsus on ajaühikus tehtud töö) 1.5- Õlikulu suureneb. Rike2)Kolvirõn...

Auto õpetus - Kutsekool
77 allalaadimist
1
docx

Inimese iseloomulikud tunnused

tunnused : 1) suur aju- > ajumaht ~1400 cm3. 2) 2 jalal liikumine- >jäsemete proportsioonid,liigeste struk,käte,jalgade,vaagna,selgroo anatoomiline ehitus on kohastunud kahel jalal liikumiseks. 3) aeglane areng;mittesesoonne sigimine, puudub selgelt eristuv innaaeg.4)Kõigesööja- >toitu jahitakse,korjatakse,transporditakse,varutakse,jagatakse. Keerukas kultuuriline käitumine, sotsiaalsed suh...

Bioloogia - Keskkool
17 allalaadimist
1
docx

Elu tunnused

Rakkude hulga järgi jaotatakse elusorganismid ainurakseteks (bakterid, algloomad e. protistid, ainuraksed vetikad, ainuraksed seened) ja hulkrakseteks (enamik taimi, loomi ja seeni). Ainuraksus on primaarne ­ hulkraksus tekkis 700 ­ 900 miljonit aastat tagasi. · Sisemine keeruline organiseeritus ­ keeruline ehitus, talitlus ja r...

Bioloogia - Keskkool
34 allalaadimist
1
docx

Elu omadused, elu iseloomustavad tunnused

Elu omadused Bioloogia- on teadus, mis uurib elu (bios-elu , logos- teadus) · Elu määratlemine on võimalik vaid mitme tunnuse koos esinemise kaudu Elu organisatoorne keerukus väljendub · ehituslik tasand (biomolekul) · regulatoorne tasand ( kõik toimuvad protsessid) · talituslik tasand ( kuidas mingi protsess talitleb) Elu i...

Bioloogia - Keskkool
5 allalaadimist
1
docx

Taimede tunnused

Taimed fotosünteesivad, loomad toituvad valmis orgaanilisest ainest. · Taimed eraldavad fotosünteesil hapnikku ja tarbivad õhust süsihappegaasi. Loomad kasutavad taimede eritatud hapnikku hingamiseks ning eritavad süsihappegaasi. · Taimed ei liigu aktiivselt nagu loomad, st nad ei saa asukoh...

Bioloogia - Keskkool
15 allalaadimist
2
docx

Ühiskonna õpetus, riigi tunnused

Mida tähendab paks riik, mida õhuke riik? Paks riik- jõuline sekkumine majandusse, laiaulatuslik sots. kindlusus süst., rohkem makse. Õhuke riik- vabaturumajandus, riigi vähene sekkumine, indiviidi majanduslik aktiivsus. 3. Mis on ,,nähtamatu käsi"? Turumajanduses konkurents, nõudlus, ettevõtlus. 4. Mis on ühishüve? Riigi pakutav...

Ühiskond - Keskkool
13 allalaadimist
2
doc

Novelli liigid ja tunnused

novell - tiheda sündmustikuga ja väheste tegelastega jutustus, mis piirdub harilikult ühe keskse teemaga, lõpus on püant. Liigseid detaile pole, tegelased loo käigus eriti ei muutu. Giovanni Boccacio - novellizanri looja. Novellikogu "Dekameron" koosneb 100-st novellist, raamjutustus. Eriti lühike novell - novellel Eesti raamjutustus: August Gailit "Toomas Nipernaadi", Mehis Heinsalu Novelli liigi...

Kirjanduse liigid ja žanrid... - Keskkool
39 allalaadimist
2
docx

Elu tunnused ja liigitamine

Osata elu tunnuseid loetleda ning tuua näiteid kuidas see avaldubvälja paistab.  Rakuline ehitus ( ainukraksed ja hulkraksed )  Pärilikkus ( järglased sarnanevad vanematele) Näiteks inimene, laps sarnaneb vanematele. Neegril sünnib neeger.  Aine- ja energiavahetus ehk metabolism. (Autotroofid ja haterotroofid) Siia alla kuuluvad ka...

Bioloogia - Keskkool
1 allalaadimist
24
docx

Õiguse mõiste, tunnused ja tähtsus

Õiguse mõiste, tunnused ja tähtsus Kuna õigus on mitmetähenduslik sõna, siis on vaja tähele panna, millises tähenduses õigusest konkreetsel juhul räägitakse. Õigus ideaalses mõttes on väärtusmastaap, millega saab mõõta õiguskorda ja sellest tulenevaid õigustusi. Selles tähenduses sisaldub õiguse mõistes ka õiglus. Õiguse mõiste määratlemisel tuleb alustada juba põhikooli ühiskonnaõpetuse õpikus esitatud tõdemusest, et küsimusele...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
18 allalaadimist
6
docx

RIIK JA SELLE TUNNUSED

Sellele vastavalt peab riik oma tegevust piirama.Samas peab riik tagama julgeoleku. 2. Sotsiaalriik. Sekkub laialdaselt ühiskonnaellu. Riik tegutseb kui sotsiaalse õigluse ja avaliku heaolu kaitsja.Sotsiaalriigi põhimõtete realiseerimine viib HEAOLURIIGINI. Riigi tegevuse iseloomu põhjal õiguslikesse alustesse liigitatakse: 1. Totalitaarne. 2. Õigusriik. Riigi tunnused Rahvas, territoorium, suveräänsus RAHVAS’ Riigi rahvas- kõigi riigi alamate ühendus, vaatamata nende kultuurilistele v rassilistele iseärasustele. Rahvus- ühine keel, ajalugu,kultuur,religioon. Multinatsionaalsed riigid-paljurahvuselised riigid. Riik peab arvestama ka vähemusega. Eestis sätestab riigi ja inimeste vahelist juriidilist sidet –põhiseadus, kodakondsuse seadus Riigi rahva hulka kuuluvad ka välismaal elav...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
12 allalaadimist
1
rtf

Selgrootute loomade tunnused

Selgrootute loomade tunnused Lihastik Paikneb enamasti kihtidena ja ümbritseb keha või paikneb kimpudena keha sisemuses Kehaosade Enamik selgrootuid on sümmeetrilise kehaga. Jaguneb kaheks: 1) Kiireline paigutus sümmeetrial ühesugused kehaosad algavad ühest keskpunktist ja suu asub keskel....

Bioloogia - Põhikool
3 allalaadimist
3
doc

Põhiseadused, sotsialismi tunnused

a. Ühine 1930. a. *tööpuudus. *ühistegevuslik *eramajanduse riiklik *palju talusi liikumine maal. kontrollmine. väikeste maadega. *eksport ja *tööstuste arv *peamine oli import olid suurenes. põllimajandus. samad (osad *eesti muutumine *vabaturumajandus. riigid olid tööstusriigiks. *margad ja pennid. samad)...

Ajalugu - Põhikool
97 allalaadimist
1
odt

Demokraatia tunnused ja põhiseadus

Riigi tunnused :kindel territoorium,rahvastik,valitsemis asutused riigi ainuõigused:anda välja seadusi;koguda makse;kohustada inimesi seadusi täitma võimude lahusus:seadusandlik-parlament;täitesaatev-valitsus;kohtuvõim-riigikohus ja kohtud;meedia ) võimude tasakaalustus parlament president valitsus kohtuvõim Võtab vastu Saab parlamendi otsusele V...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
306 allalaadimist
3
txt

Barokk tunnused lühikokkuvõte

Maa Barokki tunnused Tuntumad kunstnikud Nende td ITAALIA Hakati jljendama varasemaid suurmeistreid Eeskuju Carracci perekonda kuulunud meistrite usu teemalised vi antiikainelised seinamaalid Maal peab olema ideaalne, ilutsev ja muljetavaldav Realistlik suund kus vastupidi vga loomutruult kujutada Hakati tegema natrmorti Oluline oli liikuvus ja elujulisus. Caravaggio Pdles tetruuduse poole Maalide teg...

Kunstiajalugu - Keskkool
16 allalaadimist
3
doc

Dekameroni 10 novelli tunnused

Karakterid, seisused, tüübistik: 2.Armastus ja abielu Boccaccio käsitluses: 3.Eetika ja moraal: 4.Väärtustatud ja naeuruvääristatud omadused: 5.Laiahaardeline, mitmekülgne ning väga inimlik inimkäsitlus. Mis tõde ja mis õigus? Paneb inimesi mõtlema oma tegude ja hinnangute üle. 6. Renessansikirjan...

Kirjandus - Keskkool
195 allalaadimist
1
doc

Elu tunnused

Rakk on väikseim üksus, millel on kõik elu tunnused. Rakkude alusel jaotatakse organismid: *ainuraksed *hulkraksed 2) HINGAMINE Hingamise alusel jaotatakse organismid: *aeroobsed ­ vajavad õhuhapnikku *anaeroobsed ­ õhuhapnikku ei kannata Hapnik rakkudes ühineb orgaanilise...

Bioloogia - Kutsekool
82 allalaadimist
2
docx

Absolutismi tunnused

Absolutismi tunnused · riigivõim on jagamatu, mille puhul on kuninga või keisri võim piiramatu, kuigi ta võis küsida õukondlaste nõu. Neil oli ka piiramatu kohtuvõim. · merkantilistlik majanduspoliitika ehk reguleeritud majanduse areng · alalise armee loomine ,sõjaväekohustus, seda peeti väga oluliseks · üldine koolikohustus. Õpetajatena kasutati ohvitsere. Võrdlus: Valgust...

Ajalugu - Keskkool
64 allalaadimist
24
doc

Riik. Riigimõiste. Riigi tunnused ja liigid.

Riigimõiste. Riigi tunnused ja liigid. Riik on ühiskondlik institutsioon, mille eesmärgiks on ühiskonnas olemas oleva korra kaitsmine, alalhoidmine ja ühiskonna üldine juhtimine. Ühiskonna üldiste probleemide lahendamine. Institutsioon-moodustis, asutus, mehhanism millegi reguleerimiseks.(kirik, kool) Riigi funktsioonid: a)olemas oleva ühiskonna kaitsmine.(stabiil...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
216 allalaadimist
2
doc

Metallide keemilised omadused, iseloomulikud tunnused

Metallide keemilised omadused: 1) metallid on redutseerijad, metallid reageerivad hapnikuga, seejuures tekivad oksiidid 2) metallid reageerivad hapetega, tekib vastava metalli sool ja eraldub vesinik Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2 Mg + 2HCl = MgCl2 + H2 3) aktiivsed metallid reageerivad veega (aktiivsuse tabeli punane ja roheline ei reageeri) 4) aktiivsed metallid( IA rühm + Ca, Sr, B...

Keemia - Põhikool
78 allalaadimist
1
rtf

Totalitaarsetele riikidele iseloomulikud tunnused

Juhikultus ehk isikukultus ­ kõik positiivne ja õnnestunud kirjutatakse juhi arvele ja ebaõnnestumisest vaikitakse. Juhist kirjutatakse laule, luuletusi, joonistatakse pilte, saavad preemiaid. Juhikultust näitab ka see, kui elavale inimesele püstitatakse ausammas. Nt. Stalini ja Hitleri kultus. 2. Riigi huvid seatakse...

Ajalugu - Keskkool
95 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun