Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "purde" leiti 28 faili

purde - “Metallide lõiketöötlemine” - 2000 5. M.Purde - “Tolerantsid ja istud” - 2005 6. http://ninjacraze.hubpages.com/hub/Milling-Machine-Parts-and-their-Func-
Purde

Kasutaja: Purde

Faile: 0
12
doc

Pakendi tähtsus ettevõtte toodete edukaks müügiks

MAINORI KÕRGKOOL Rakenduspsühholoogia õppesuund Personalijuhtimise eriala PAKENDI TÄHTSUS ETTEVÕTTE TOODETE EDUKAKS MÜÜGIKS Referaat Juhendaja: Aet Kull Tallinn 2007 Pakendi tähtsus ettevõtte toodete edukaks müü...

Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
138 allalaadimist
31
doc

KLIENDISUHETE JUHTIMINE JA LOJAALSUS

LISAMATERJAL KLIENDISUHETE JUHTIMINE JA LOJAALSUS Eva Vahtramäe 2 EESSÕNA Viimastel aastatel kliendisuhete juhtimise parendamist Eesti ettevõtetes iseloomustab ühelt poolt püüd rakendada CRM'i (Customer Relationship Management, kliendisuhete juhtimine, ingl. k) ja teiselt poolt odavate pakkumiste reklaamikampaaniad. Kahtlemata mõ...

Klienditeenindus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
204 allalaadimist
45
docx

Türgi rahvaste kultuur - materjal

Türgi rahvaste kultuur: eksamiküsimused Aserbaidzaani kirjandus Mehdi Hüsseini romaan ,,Apseron" (ilmumise aasta, peategelane, tema tegutsemise eesmärk, süzee lühikokkuvõte peategelase seisukohast). Iljas Äfandijevi romaan ,,Pajuarõkk" (ilmumise aasta, peategelane, tema tegutsemise eesmärk, süzee lühikokkuvõte peategelase seisukohast). Ana...

Ajalugu - Tallinna Ülikool
38 allalaadimist
2
docx

Nurkade mõõtmine nooniusnurgamõõdikuga УH

Kasutatud mõõteriistad ja seadmed Nimetus Mõõtepiirkond Täpsus 1. Nooniusnurgamõõdik 0° ­ 320°, välisnurgad 0° 0,1mm ­ 180° ja sisenurgad 40° ­ 180° 2. Mõõdetav detail...

Tolereerimine ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
146 allalaadimist
3
doc

Aukude sügavuse mõõtmine sügavuskruvikuga

Kasutatud mõõteriistad ja seadmed Nimetus Mõõtepiirkond Täpsus 1. Nihik 0-150mm 0,1mm 2. Sügavuskruvik 0-100mm 0,01mm 3. Detail mõõdetavate aukudega 2.Mõõteskeem...

Tolereerimine ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
130 allalaadimist
15
doc

Kodutöö (plokiratas)

Tallinna Tehnikaülikool Mehhaanikateaduskond Masinaelementide ja peenmehhaanika õppetool Plokiratas Kodutöö...

Konstruktsiooni elemendid - Tallinna Tehnikaülikool
30 allalaadimist
12
doc

Tootmistehnika alused MET0010 Hinna pakkumine

1 1. Sissejuhatus.............................................................................................................................2 2. Töötlemismarsruut...

Tootmistehnika alused - Tallinna Tehnikaülikool
184 allalaadimist
14
odt

Põhiõppe projekt - valts

MÕÕGA SOONEVALTS MHX0020 ­ Põhiõppe projekt Üliõpilane: Ove Hillep Kood: 072974 Juhendaja: Priit Põdra ja Maido Ajaots Tallinn 2009 Sisukord 1. Eessõna...

Põhiõppe projekt - Tallinna Tehnikaülikool
91 allalaadimist
42
pdf

METALLIDE LÕIKETÖÖTLEMISE TEHNOLOOGIA ABC

LOENGUMATERJAL METALLIDE LÕIKETÖÖTLEMISE TEHNOLOOGIA ABC TTK AT / TI rühmadele Õppejõud: Mihkel Laurits 2012 / 2013 AINE SISU / maht 16 ak. h · EELTEADMISED METALLIDE LÕIKETÖÖTLEMISEKS 1 AJALOOST, ARENGUETAPID 2 METALLIDE LÕIKETÖÖTLEMISE EESMÄRK JA SISU 3 MIS ON VAJALIK DETAILI VALMISTAMISEKS 4 ERINEVAD METALLID...

Metallide... - Tallinna Tehnikakõrgkool
106 allalaadimist
5
doc

Tolereerimise kodune nr. 1

KODUNE TÖÖ NR1 Õppeaines: Tolreerimine ja mõõtetehnika Transpordi teaduskond Õpperühm: AT-31 B Üliõpilane: Andres Sooneste Juhendaja: K. Raba Tallinn 2012 SISUKORD Sisukord...

-
45 allalaadimist
8
docx

ISTU ARVUTUS

Kui võll on piirides 32 … 31,992, siis tuleb ka alati lõtk, sest nüüd on ava piirmõõtmed võlli omadest suuremad. Ping saab tekkida ainult siis, kui võll on piirides 32 … 31,992ja ava piirides 31,992… 32 ja kui võlli tegelik mõõde juhtub olema ava tegelikust mõõtmest suurem. 2.7 Kasutatud kirjandus ja viited: [2.1] M. Purde . Tolerantsid ja istud. Tln: Tallinna Tehnikakõrgkool, 2005. 116 lk. [2.2] Tabel 2 – Avade piirhälbed [2.3] Tabel 3. – Võllide piirhälbed [2.4] Geometrical product specifications (GPS) — ISO code system for tolerances of linear sizes — Part 1: Basis of tolerances, deviations and fits. [25] ISO 286-2:2010; Geometrical product specifications (GPS) — ISO code system for tolerances on linear sizes — Part 2: Tables of standard tole...

Mõõtmestamine ja... -
54 allalaadimist
10
docx

ISTUDE ARVUTUS JA MÄRKIMINE JOONISELE

3 Õppeaines: TOLEREERIMINE JA MÕÕTETEHNIKA Õpperühm: Juhendaja: Tallinn 2014 3.1 Lähteülesanne: Leida antud istudele tolerantside tabelitest piirhälbed ja kirjutada istud kombineeritud tähistuses. Arvutada kõikidele istudele ava ja võlli tolerants, piirlõtkud või –pingud ja istu tolerants. Teha esimese istu kohta ava ja võ...

Mõõtmestamine ja... -
70 allalaadimist
6
docx

ISTUDE ARVUTUS

1 Lähteülesanne a) Täita järgnevas tabelis vastavalt variandile tühjad kohad. b) Kujutada ist skemaatiliselt mõõtkavas ja näidata sellel kõik suurused. c) Leida tolerantside tabelitest antud ist ja kirjutada see kombineeritud tähistuse. 4.2 Lähtevariant VAR SÜS D= ES EI es ei...

Mõõtmestamine ja... -
34 allalaadimist
8
docx

VEERELAAGRITE ISTUD JA ARVUTAMINE valmis

1 Lähteülesanne: Mõtestada lahti antud veerelaagri tinglik tähistus. Leida laagrivõrude ja nendega liidetavate detailide piirhälbed. Kujutada skemaatiliselt mõõtkavas laagri sise- ja välisvõru istud. Arvutada tekkivate lõtkude ja pingude piirväärtused. Arvutustulemuste põhjal iseloomustada veerelaagri töötingimusi. 5.2 Lähte...

Mõõtmestamine ja... -
70 allalaadimist
22
docx

SILEDATE KALIIBRITE PROJEKTEERIMINE

1 Lähteülesanne: Projekteerida kaliibrid antud istu liitepindade kontrollimiseks. 6.2 Lähtevariant: −0,017 P7 Ø42 h 6 ( ) −0,042...

Mõõtmestamine ja... -
36 allalaadimist
10
docx

LIISTLIIDE

Liistliidet kasutatakse, et üle kanda pöördemomenti. Liistliitest ei piisa, et tagada võlli ja rummu telgsuunaline omavaheline liikumatus.Liistliite puhul tuleb määrata ka sümmeetrilisuse ja paralleelsuse tolerantsid, et tagada liistliite koostamine. 8.9 Kasutatud kirjandus [8.1] Ülesanne 8 – Liistliidete tolerantsid ja projekteerimine. [8.2] Purde , M. Tolerantsid ja istud. Tallinn. Tallinna Tehnikakõrgkool. [8.3] Purde, M. Ülesanded iseseisvaks tööks tolereerimises ja mõõtetehnikas. [8.4] ISO 286-1:2010; Geometrical product specifications (GPS) — ISO code system for tolerances of linear sizes — Part 1: Basis of tolerances, deviations and fits. [8.5] ISO Tolerances for Shafts ISO 286-2:2010. [8.6] ISO 2491:1974; Thin parallel keys and their correspo...

Mõõtmestamine ja... -
28 allalaadimist
8
docx

Meeterkeerme profiil

1 Lähteülesanne: Arvutada antud keerme välis-, kesk- ja siseläbimõõt ning tolerantsid. Joonestada mõõtkavas keerme profiil koos tolerantsitsoonidega ja kanda joonisele kõik mõõtmed, piirhälbed ja tolerantsid. Arvutada läbimõõtude piirsuurused ja esitada tulemused tabeli kujul. 7.2 Lähtevariant:...

Mõõtmestamine ja... -
20 allalaadimist
52
pdf

Tolereerimise kodutööd

ESKIIS VÕLLIST: Sele 1. 2 Võlli eskiis 08. KOKKUVÕTE Oma sünnikuupäeva abil suutsin arvutada võllile diameetri ja pikkuse, ning vastavalt etteantud täpsusklassidele leidsin tolerantsid. Tolerantside tabeli leidsin raamatust ”Tolerantsid ja istud” Kirjutautd M.Purde poolt. Eskiis võllist sai teostatud autocad õpilaste versiooni abil. 09. JÄRELDUS Antud meetodiga tulemuse leidmine on üpriski täpne ja effektiivne, kuid minu seisukohalt võiks reeglid ja abimaterjalid olla märksa täpsemalt ja lihtsamalt paika pandud. 5 010. KASUTATUD KIRJANDUS: [01.1] Purde , M.(2005) Tolerantsid ja istud. Tallinn: Tal...

Mõõtmestamine ja... -
53 allalaadimist
12
doc

TELJE DEFINEERIMINE

Telje eskiis 1.5 Järeldused Koostades eskiisi, saab selle alusel anda telje valmistajale vajalikud mõõtmed ühes lubatud pinnakareduse nõuetega ning tolerantsijärguga, millele peab valmiv telg lõpuks vastavuses olema. Kui eskiis on valmistajale antud, siis viimane hindab kas tema valmistamis tehnoloogia on piisavalt täpne. [01.2], [01.3] 5 1.6 Viidatud allikad [01.1] M. Purde . Tolerantsid ja Istud. Tallinn: Tallinna Tehnikakõrgkool, 2005. 116 lk. [01.2] K. Raba. Standardid, metroloogia ja tolereerimine inseneritöös, Tallinna Tehnikakõrgkool, [Võrgumaterjal]. Available: http:ekool.tktk.eemodresourceview.php? id=29484. [Kasutatud 5. september, 2015]. [01.3] M. Purde, Tolerantside ja istude põhimõisted, [Võrgumaterjal]. Available: http:ekool.tktk.eefailidMobjekt10tolerantsidindex.html. [Kasutatud 5. september, 2015]. [...

Tolereerimine ja... -
15 allalaadimist
4
docx

ISTU ARVUTUS

02 Õppeaines: TOLEREERIMINE JA MÕÕTETEHNIKA Transporditeaduskond Õpperühm: AT 11/21 Juhendaja: dotsent: Karl Raba Esitamiskuupä 2015-09-22 ev: A...

Mõõtmine -
2 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun