Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Kategooria programmeerimine - 35 õppematerjali

Informaatika >> Programmeerimine
programmeerimine – et mitte kulutada aega ja vaeva iga infoühiku omandamisele, kasutame automaatseid programme, nt punase tule ees peatume pikalt mõtlemata; keegi naeratab meile ja me naeratame vastu.
14
pdf

Programmeerimine I

...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
136 allalaadimist
3
xlsm

Programmeerimine

1 6 6 6 6 7 4 1 6 6 2 6 6 6 1 2 6 6 6 6 6 1 6 6 6 1 6 6 1 6 6 7 6 6 6 1 Mis aastal alustati hariduse andmist Mõdrikul? 12 10 8 Mis aastal alustati hariduse andmist Mõdrikul? 6 4 2 0 õige vastus Test õige vastus Mitmes nädalapäev täna on? 6 Mis on rektori eesnimi? Helle Milline perekonna nimi on TA13KÕ rühmas kõige sagedamini? Kits Mis aastal loodi LVRKK? 2007 Mis planeedil me elame? Maa Mis aastal alustati hariduse andmist Mõdrikul? 1927 ...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
19 allalaadimist
6
txt

Programmeerimine Suurkodutöö nr 1

��# ##*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*# *#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*## #*# #I#A#G#0#5#8#1# #-# #P#r#o#g#r#a#m#m#e#e#r#i#m#i#n#e# #I# # # # # #*## #*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*# *#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*## #*# #1#)# # #K#o#d#u#t#�#�# #n#r#.# #1# # # # # # # # #*## #*# #2#)# #�#p#i#l#a#n#e#:# # # # # # #*## #*# #3#)# #M#a#t#r#i#k#l#i#n#u#m#b#e#r#:# # # # # #*## #*# #4#)# #F#u#n#k#t#s#i#o#o#n#i# #a#r#g#u#m#e#n#d#i# #l#e#i#d#m#i#s#e# #m#e#e#t#o#d#:# #6# #*## #*# #5#)# #F#u#n#k#t#s#i#o#o#n#:# #2#6# # # # # # # # #*## #*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*# *#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*### ## ###i#n#c#l#u#d#e# #<#s#t#d#i#o#.#h#>## ###i#n#c#l#u#d#e# #<#m#a#t#h#.#h#>## ## #d#o#u#b#...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
103 allalaadimist
12
doc

Programmeerimine I, kodune töö funktsiooni tabuleerimine

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL INFOTEHNOLOOGIA TEADUSKOND Arvutitehnika instituut Süsteemitarkvara õppetool Eesnimi Perekonnanimi 000000IASB IAG0581 Programmeerimine I FUNKTSIOONI TABULLEERIMINE Kodutöö nr.1 Juhendaja: dotsent Vladimir Viies Tallinn 2011 Autorideklaratsioon Kinnitan, et käesolev töö on minu töö tulemus ja seda ei ole minu ega kellegi teise poolt varem esitatud. Eesnimi Perekonnanimi Sisukord Argument | Funktsioon.......................................................................... 4 Tabulleerimise meetod(0. variant): On antud agrumendi alg- ja lõppväärtus A ja B, samm H ning sammu koeffitsient C; kusjuures peavad kehtima tingimused B > A ja H,C > 0. Funktsiooni väärtust arvutatakse punktides A, A + H, A...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
314 allalaadimist
5
doc

Kodune töö 2 aines „Programmeerimine I“, Massiivid Variant 3

Tallinna Tehnikaülikool INFOTEHNOLOOGIA TEADUSKOND Arvutitehnika instituut Kodune töö 2 aines ,,Programmeerimine I" Variant 3 Eesnimi Perekonnanimi 000000IASB IASB00/00 Tallinn 2011 Ülesanne 2 Massiivid Variant 3 Koostage algoritm ja sellele ühiselt vastav programm, mille abil: 1.klaviatuurilt sisestatakse tekstirida S(kuni 25 sümbolit) ja sümbolid c1 ja c2; 2.moodustatakse tekstrida T ,rea S sümbolitest, alates esimesest sümbolist c1 viimase sümbolini c2; 3.kuvatakse (väljastatakse ekraanile) rida T ja tema pikkus l. Programmikood #include // standardne sisend-väljund #include // klaviatuur-kuvar char S[26],T[26]; char c2,c1; int sisse() { printf("Sisesta tekstirida (kuni 25 symbolit):"); scanf("...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
188 allalaadimist
22
docx

Programmeerimine

3 2. Andmestruktuurid ja algoritmid..........................................................................4 2.1 ALGORITMI MÕISTE, STRUKTUUR JA ESITAMINE.............................................4 2.2 Erinevad andmestruktuurid ja nende omadused..............................................5 Programmeerimiskeelte tüübid.............................................................................. 8 3.1 PROGRAMMEERIMISE AJALUGU......................................................................8 3.2 PROGRAMMEERIMISKEELTE PÕHITÜÜBID.......................................................9 3.3 PROGRAMMEERIMSKEELE SEMANTIKA JA SÜNTAKS.....................................11 Page 1 SISSEJUHATUS Programmeerimine on lihtsalt arvutiga teostatavad spetsiifilised (erilised) tegevused. Näiteks, kui Te sisestate taskukalkulaatoril kaks korda seitse, annate te kalkulaatorile komplekti juhiseid. Te nagu ütleks: "Korruta arv kaks arvuga seitse, ja teata mulle mis vastuse sa saad." Pole palju juhtimiskorraldusi, mida kalkulaator oskaks täita, kalkulaator tunneb ainult mõningaid juhised, milliseid kasutaja võib anda. ARVUTI, teiselt poolt on võimeline tegema palju rohkem ja seetõttu võime anda arvutile palju keerulisemaid juhised. Ei saa vestelda arvutiga otse inglise keeles (arvuti on loodud inglise keelt rääkival maal), nii peab kasutama suhtlemiseks erikeelt. Need keeled koosnevad segase koodi kogudest kuni inglise keele alamhulkadeni, millistest arvuti peaks aru saama (tõlgendama). Page 2 1. Tarkvara arendusmeetodid ja...

Programmeerimine -
30 allalaadimist
2
docx

Programmeerimine

Kopeeri see programm Wordi ja kirjuta käskude selgitused ning lõpuks lae fail siia. Sub kesk_nupp() Dim myrange As Range ’myrange on muutuja Dim myTotal As Range ’ myTotal on muutuja m = Selection.Rows.Count ’ Valitud ala. Ridade Arv n = Selection.Columns.Count ’ Valitud ala veergude arv r = Selection.Row ’ märgistatud rida v = Selection.Column ’ märgistatud veerg Range("c13") = m: Range("c14") = n: Range("c15") = r: Range("c16") = v ’ 4 käsku on ühte ritta pandud : märgiga. M tuleb lahtrisse C13 jne. If m > n Then ’ Kas ridu on rohkem kui veerge? Set myrange = Range(Cells(r, v), Cells(r + m - 1, v)) ’ lahtertüüpi muutuja, määratakse bloki suurust myrange.Interior.Color = vbRed ’ määratud lahtrid värvitakse punaseks myrange.Offset(myrange.Rows.Count).Rows(1).Select ’ 4 nihutatakse, 1 rida edasi Ac...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
19 allalaadimist
0
zip

Ülesanded 5,6,7,8

Kokkupakitud materjal...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
103 allalaadimist
0
rar

Auto registrimärkide tuvastamine - C programm

C kodutöö. Auto registrimärkide tuvastamine.Hindeks sain maksimumi...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
45 allalaadimist
39
pdf

Java algajatele

0 2011a) See on juhend kiireks Java õppimiseks, esialgsete teadmiste omandamiseks. Näited teen eclipse'iga. Koostanud Alex. Email: alex45555@hotmail.com. Tänud Roelile, kes leidis kirja- ja muid näpuvigasid ning tegi huvitavaid soovitusi manuaali redigeerimiseks/täiendamiseks! I. Valmistumine programmi kirjutamiseks. Alustame kõige lihtsamast asjast ehk põhimõttest. Programm koosneb pakettidest. Pakett koosneb klassidest, millest üks on alati main class, mis jooksutab teisi klasse. Main klassi all mõtlen ma seda, et meil on üks suvalise nimega klass, mis hoiab endas staatilist main nimega funktsiooni (sellest veidi hiljem). Klassid on selleks, et hoida erinevaid programmi osi eraldi. Näitena võib tuua maja. Maja puhul on klassideks näiteks sein, aken, uks, katus, vundament jne. Maja elamiskõlblikuks muutumiseks on vaja Main klassi. Klassid koosnevad funktsioonidest....

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
254 allalaadimist
5
docx

2 Kontroll A ja B variandid

h> #include <stdbool.h> int main (void) { int n; int i, j; algaandmed printf("Insert n: "); scanf("%d",&n); float M[n]; i=0; do { printf("Insert M[%d]: ",i); scanf("%f",&M[i]); i++; } while(i<n); float M2[j]; j=0; i=0; negatiivsed algussese do { if(M[i]<0) { M2[j]=M[i]; j++; } i++; } while(i<n); ulejaanud l6ppu i=0; do { if(M[i]>=0) { M2[j]=M[i]; j++; } i++; } while(i<n); v2ljustus i=0; do { printf("%.2f ",M2[i]); i++; } while(i<n); getchar (); getchar (); return 0; } VARIANT B #include <stdio.h> #include <stdbool.h> int main (void) {int n1, n2; int i, n; int m; bool sorditud; float temp; printf("Insert n1: "); scanf("%d",&n1); float K1[n1]; i=0; do { printf("Insert K1[%d]: ",i); scanf("%f",&K1[i]); i++; } while(i<n1); printf("Insert n2: "); scanf("%d",&n2); float K2[n2]; i=0; do { printf("Insert K2[%d]: ",i); scan...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
210 allalaadimist
0
zip

Lao väljasus

Lao väljasus ülesanne c...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
29 allalaadimist
13
pdf

Java algtõed

aastast Sun Microsystems poolt arendatav ja 23. mail 1995 avalikustatud objektorienteeritud programmeerimiskeel. Esialgselt oli uue programmeerimiskeele nimetuseks Oak ja seda loodi koduelektroonika tarbeks, kuid hiljem nimetati see ümber Javaks ja seda hakati kasutama rakendite (aplettide) (ingl applet), rakenduste (application) ja servertarkvara loomiseks. Põhivõimalused · eriolukordade töötlemise laiendatud võimalused; · sisend/väljund filtrimisvahendite lai kogum; · sisseehitatud lihtsad klassid (massiiv, loetelu, stack jms); · võrgurakenduste loomise lihtsate vahendite olemasolu; · http-päringute ja vastuste loomise klasside olemasolu; · Sisseehitadud keelevahendid mitmelõimeliste rakenduste loomiseks; · unifitseeritud ligipääs JDBC- ja SQLJ-põhistele andmebaasidele ·...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
87 allalaadimist
1
docx

Tabuleerimine

h> #include int main(void){ double x, a, h, b; printf("funtsiooni sqrt(x2+x-20)/x2+x-10 tabuleeriminen"); printf("Sisesta algv a: n"); scanf ("%lf" , &a); printf("Sisesta samm b: n"); scanf ("%lf" , &b); printf("Sisesta sammude arv h: n"); scanf ("%lf" , &h); int i; for (i=0; i= 4) //funktsioon ei lahendu selles piirkonnas { printf("tulemus: %gn" , sqrt(x*x+x-20)/(x*x+x-10)); // 30 funktsioon } else { printf("vastus puudubn"); } } } 4. Klaviatuurilt sisestatakse argumendi algväärtus a, samm h ja sammuude arv n. Funktsiooni väärtust arvutatakse punktides a, a+h, a+2*h, ... , a+n*h. ...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
152 allalaadimist
2
txt

Massiivid

klaviatuurilt sisestatakse tippude arv N(1<=N<=10) ja nende koordinaatide reaalarvulised massiivid X ja Y // 2. ekraanile vljastatakse antud hulknurga klgede pikkuste reaalarvuline massiiv L. #include #include //math.h tahab ubuntus(linux) gcc failinimi.c -lm int sisestus(){ //Sisestatakes kolmnugra tippude arv int n; printf("Sisesta hulknurga tippude arv: nn"); printf("Tippude arv võib olla 1 kuni 10n"); scanf("%d" , &n); return n; } void sisestus2(int n,double p[2][n] ){ //Sisestatakse tippude x ja y koordinaadid int a; for(a=0; a

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
127 allalaadimist
11
doc

Masiivid programeerimine

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL INFOTEHNOLOOGIA TEADUSKOND Arvutitehnika instituut Massiivid Juhendaja: Margit Aarna Teadur Tallinn 2011 Autorideklaratsioon Kinnitan, et käesolev töö on minu töö tulemus ja seda ei ole minu ega kellegi teise poolt varem esitatud. 2 Sisukord Ülesande püstitus..........................................................................lk4 Algoritm.................................................................................lk5-6 Programmikood.........................................................................lk7-9 Töö seletus................................................................................lk10 Pilt programmist...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
82 allalaadimist
6
docx

Tabuleerimine kodutoo

variant Üliõpilane: *********** Matrikli number: ****** ****** Hindaja: ****** Tallinn 2011 Sisukord 1. Tiitlileht 2. Sisukord 3. Selgitus 4. Graafik 5. Algotim 6. Programm Selgitus On antnud funktsioon f(x)=. Esimeskes kasutaja sisestab x argumendi algväärtus (a) , mis võib olla iga. Edasi ta sisestab x argumendi lõppväärtus (b), mis peab olema rohkem kui väärtus a (a0), kui see tingims ei ole tehtud, siis kasutja sis...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
118 allalaadimist
9
doc

Funktsiooni tabulleerimine

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL INFOTEHNOLOOGIA TEADUSKOND Arvutitehnika instituut Funktsiooni tabulleerimine Juhendaja: Margit Aarna Teadur Tallinn 2011 Autorideklaratsioon Kinnitan, et käesolev töö on minu töö tulemus ja seda ei ole minu ega kellegi teise poolt varem esitatud. 2 Sisukord Ülesande püstitus........................................................................lk4 Algoritm...................................................................................lk5 Programmikood........................................................................lk6-7 Programmi seletus........................................................................lk8 Pilt programmist...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
116 allalaadimist
7
doc

REKURSIOON - Recursion

REKURSIOON - Recursion Otsene ja kaudne rekursioon ehk iseenesessepöördumine Otsene: Kaudne: ->>PROCEDURE P(...); PROCEDURE P(...);FORWARD; 2 . ... -- P(...); -->PROCEDURE Q(...); 1 ... ... END; -- P(...); Q ... 2 ... 3 --- P(...); END; { Q } --->>PROCEDURE P(...); ......

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
32 allalaadimist
1
txt

Programeerimine I, 1. kodutöö

h> #include <math.h> int main (void) { double a, h, c, ym, x, y, d; int i, n; printf("Vvedite nachalnoe znachenie A: "); scanf("%lf", &a); printf("Vvedite nizhnij predel YM: "); scanf("%lf", &ym); printf("Vvedite shag H: "); scanf("%lf", &h); printf("Vvedite koefficient shaga C: "); scanf("%lf", &c); i=0; while (i<16 && y>=ym) { if (i==1) { n=0; } else { n=1; } x=a+h*pow(c,n)*i; printf("%.2lf | ", x); if (x==2 || x==-2) { printf("znachenie otsutstvuetn"); } else { if (x>-4) { d=(sqrt(pow(x,3)+4*pow(x,2))); y=(d(4-pow(x,2)));...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
169 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun