Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
UUS NFT/Krüpto mäng on tulemas. Pane ennast kirja, et saada head kraami enne kui mäng välja tuleb. Teeni krüptot! TEE TASUTA KONTO Sulge
Add link

Numbrid - sarnased materjalid

cien, siete, 1000000, cinco, numbrid
4
odt

Vene keele numbrid

Eesti keeles На русском языке null (0) нуль (0) üks (1 / I) один (1) esimene (1. / I) первый kaks (2 / II) два (2) teine (2. / II) второ...

Vene keel - Keskkool
6 allalaadimist
30
doc

Uurimistöö vormistamine

...ogilised teooriad on suunatud protsesside sisemiste seaduspärasuste avastamisele. 3. Otsustusteooriad käsitlevad teatud inimkäitumise viise. Sealjuures võib neid jagada a) deskriptiivseteks; b) preskriptiivseteks. Muudel juhtudel võib järjekorra tähistuse (numbrid või tähed) ära jätta või asendada mõttekriipsuga (kui loetelu punktid on eelneva teksti otsene jätk) või mõne muu tähistusega. Näide: Põhikooli kooliastmed on: I kooliaste – 1.–3. klass; II kooliaste – 4.–6. klass; II kooliaste – 7.–9. klass. Või Põhikooli kooliastme...

Eesti keel - Keskkool
11 allalaadimist
10
docx

Tekstivorming

...se arvutil nummerdada tunniplaan alates 1-st 6. Emakeel 7. Matemaatika 8. Astronoomia 9. Bioloogia 10. Kehaline kasvatus 11. Füüsika 12. Keemia 13. Inglise keel Lisa nüüd Bioloogia ja Kehalise kasvatuse vahele ajalugu. Kas number tekkis ette? Kas teised numbrid muutusid ka suuremaks (õigeks)? Katseta ka erinevaid täpploetelusid! Kas näiteks telefoni pilti on ka võimalik täpiks panna? Pane siis, kui saab! Õun Pirn Mango Banaan Ploom Apelsin Proovi hüpikmenüü abil (avaneb hiire paremale klahvile vajutades) numbri vahelejätmist ja nummerdamise pea...

Eesti keel - Keskkool
3 allalaadimist
60
pdf

Kirjalike Tööde Vormistamise Juhend

...si poolitamisel valitakse järgmisel real poolitamiseks sobiv koht ja vajutatakse /<->. Töö kõik leheküljed nummerdatakse lehe allserva keskel käsuga Insert>Page Numbers..., valides aknas Position „Bottom of page“ ja aknas Alignment „Center“. Lehe- külgede numbrid trükitakse alates sissejuhatuse teisest leheküljest (tiitelleht, tema pöördeleht, sisukord ja sissejuhatuse esimene lehekülg on numeratsioonis küll arvestatud, aga leheküljenumbreid nendele ei trükita). Selleks kõrvaldatakse piirid lehekülgede vahel kuni sissejuhatuse teise lehek...

Eesti keel -
8 allalaadimist
2
docx

Kokku- ja lahkukirjutamine

Kokku- ja lahku kirjutamine 1. NIMISÕNADE KOKKU – JA LAHKUKIRJUTAMINE Nimetavas käändes olev nimisõna või lühenenud sõnatüvi kirjutatakse järgneva nimisõnaga alati kokku. Kui esimene nimisõna on ainsuse omastavas, sõltub kokku -ja lahkukirjutamine tähendusest. Lahku: Nimisõna ...

Eesti keel - Põhikool
10 allalaadimist
291
doc

Tõde ja Õigus II Terve tekst

... tema teab ainult seda, et jumal on igavene... Numbritepanemine on kõige raskem, armsad lapsed. Sest mõelge ometi, me pole ju midagi teinud, mille eest numbreid panna. Tahtsime ikka Paulusega kaasa minna, aga ei saanud, te nägite ju. Nõnda oli jumala tahtmine. Aga mis me siis nüüd teeme? mis numbrid me paneme? Priimus, mis numbri ma teile pean panema? Ei tea? Priimus ei tea! Priimus ei tea, et priimus vastab usuõpetust alati viie peale, sest muidu ei olegi ta ju priimus. Paas, teie? Mis? Null? Paas lepib nulliga. Õige, väga õige! Null on ilus number. Aga et jumal armastab alandlikku mee...

Eesti keel -
23 allalaadimist
46
pdf

Uurimistöö koostamise juhend

...da punkti. 6. Taandrea kasutamine arvutitrükis ei ole kohustuslik, lõikude eraldamiseks kasutatakse tühja rida. Vt. kuidas teha arvutil. 7. Uurimistööd vormistades tuleb kinni pidada kehtestatud nõuetest (õppeasutuse juhendid). 8. Kõik lehed (alates tiitellehest) tuleb nummerdada, numbrid kirjutatakse lehekülgedele ala- tes sissejuhatuse teisest leheküljest (arvutitrükis ei trükita numbrit ainult tiitellehele). 9. Töö ees ja taga peab olema puhas nn. köiteleht. 10.Tsitaatidel ja refereeringutel peavad olema täpsed viited. 11.Kasutatud materjalidele viitamisel tuleb k...

Eesti keel -
19 allalaadimist
55
doc

Juhendmaterjal loovtöö korraldamisest põhikooli III kooliastmes

...tavad ning "kleebi" tehnikat. korrektsed. Vormistus Töö vastab vormistusnõuetele Töö vormistuses on palju väiksemaid (tiitelleht, teksti paigutus lehel, vigu või mõned suured eksimused. leheküljenumbrid, peatükkide numeratsioon, joonised, tabelid jms). Õpilase huvi ja Õpilane on tööprotsessist huvitatud, Õpilane vajab pidevat motiveerimist, ei iseseisvus töö aktiivne ning püüdlik, peab kinni suuda oma vigadest õppida, neid koostamise ajakavast,...

Eesti keel - Põhikool
58 allalaadimist
2
txt

Harjutused, õppeks ja enda jaoks.

... elutee number. See number kib meiega terve elu igal sammul kaasas ning mjutab meie iseloomu, valikuid ja ldist elukiku. Vaata, mis on sinu number ja kuidas see sind ja su elu suunab. Kuidas elutee numbrit arvutada? Elutee numbri arvutamiseks tuleb liita kokku oma snnikuupeva ja -aasta numbrid nii, et juaksid lpuks he numbrini. Niteks, oletame, et sinu snnikuupev on 15. mai 1975 Teha tuleb niisiis jrgnev tehe: 1+5+5+1+9+7+5 = 33, 3+3 = 6, seega on sinu elutee number 6. Kui arvutuse tulemuseks peaks tulema nulliga lppev arv nagu 10, siis on elutee numbriks 1, sest nulli ei arvestata. ...

Eesti keel -
2 allalaadimist
16
doc

Vorming

...si kantonis Schaffhausenis toimub rahvahääletus selgitamaks, kas võtta omavalitsuse töös kasutusele arvuti. Hääletustulemused on arvuti vastu. 2 9. Vorminda rohelised numbrid ülaindeksina ja sinised alaindeksina. 10 * 103 = 105 2 H2SO4; CO2; H2O; cm2; km2 10. Moodustage alljärgnevast (rohelisest) tekstist täpploend (täpiks vali lennuk)  Teha selle loendi alla sinine punktiirjoon.  Teha joone alla suvaline ristkülik. Värvida ristkülik seest koll...

Eesti keel - Keskkool
6 allalaadimist
6
odt

Единственное число Множественное число Падеж ...

Kategoriseerimata -
38 allalaadimist
120
pdf

Õpetajaraamat

... 70 TÖÖLEHT 11. Mis on järgmine pilt? 71 TÖÖLEHT 12. Arsti juures 73 TÖÖLEHT 13. Vastlapäev 74 TÖÖLEHT 14. Koduloomad 75 TÖÖLEHT 15. Sünnipäev 76 TÖÖLEHED 16. ja 17. Arvud ja numbrid 77 TÖÖLEHT 18. Pühad 78 TÖÖLEHT 19. Koristame kööki 79 TÖÖLEHT 20. Lemmikloomad 80 TÖÖLEHT 21. Elukutsed 81 TÖÖLEHT 22. Kauplused 82 TÖÖLEHT 23. Kiri vanaemale ...

Eesti keel -
60 allalaadimist
20
pptx

See tühine tühik.

... 16:19, 8:15:15, jagamis ja suhtemärgina aga mõlemalt poot lahku: 25 : 5 = 5, mängu seis oli 96 : 98, omadussõna käändub aldis : alti.  Autori nime ja aastaarvuga tekstiviites kirjutatakse koolon kokku aastaarvuga, tühik on kooloni järel: Vare 1998: 108-107. NUMBRID  Eesti keeles ei rühmitata kuni neljakohalisi arve, ka ei sobi meil rühmitusmärgiks inglispärane punkt, nagu 6.458, või Ameerikale omane kome 6,458.  Alates viiekohalistest arvudest rühmitatakse numbreid tagantpoolt ettepoole kolmekaupa ja rühmitusmärk on tühik...

Eesti keel - Keskkool
4 allalaadimist
24
doc

Vormistamise ülesanne

...umisaasta. Pealkiri. Ilmumiskoht. Kirjastus. Autor C. Ilmumisaasta. Pealkiri — [WWW] URL www.veebiaadress.ee (kuupäev). 9 LISAD Lisa 1. Esimese lisa pealkiri Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Numbrid Numbrid Numbrid Tekst Numbrid Numbrid Numbrid Tekst Numbrid Numbrid Numbrid Tekst Numbrid Numbrid Numbrid Tekst Numbrid Numbrid Numbrid Tekst Numbrid Numbrid Numbrid Tekst ...

Eesti keel - Keskkool
3 allalaadimist
5
docx

Sümbolid

Eesti keel - Kutsekool
7 allalaadimist
9
docx

Psüühilised protsessid ja aju

... raskele nt kivile, siis kujutad ette seda enda peas. · Paremini jääb meelde skeem ja mäletad, kus sul tekst on ning et seal pildi all kuskil oli tekst. Numbriline mälu · Jäävad hästi meelde numbrid · Jäävad hästi ajaloo aastaarvud meelde, numbrid või isikukood ka Loogiline mõtlemine ehk loogiline mälu Operatiiv mälu ehk liikumismälu · Ei unusta ujumist ära kui oled selgeks s...

Psühholoogia -
14 allalaadimist
384
pdf

TÖÖLEPINGU SEADUS

...ikult või suuliselt. Suuline vaie protokollitakse haldusorganis ning sellele võetakse esitaja allkiri. Vaides märgitakse HMS § 76 lõigete 1 ja 2 kohaselt: 1) haldusorgani nimetus, kellele vaie on esitatud; 2) vaide esitaja nimi või nimetus, postiaadress ja sidevahendite numbrid; 3) vaidlustatava haldusakti või toimingu sisu; 4) põhjused, miks vaide esitaja leiab, et haldusakt või toiming rikub tema õigusi; 5) vaide esitaja selgelt väljendatud taotlus; 180 § 117 – § 121 V astutus 7....

Õigus - Kutsekool
16 allalaadimist
22
pdf

Uudise alused: Uudise stiil

...tleja peas olevad interpretatsioonide jne osad. 1. Eeldeks võetakse midagi, mis ise vajab tõestamist, mis pole vaieldamatu fakt. 2. Teiseks on pseudoeelete loomine. Selleks korratakse pidevalt samu hinnangulisi täiendeid või vaieldavad omadusi inimese nime ees. Arvud ja numbrid uudisloos Tüüpilised uudisarvud on kuupäevad, vanused, vahemaad, kaalud, pikkused, rahaühikud, skoorid, ajavahemikud jne. Tüüpilised arvude valdkonnad on majandus, massisündmused ja sport. On olemas omaette uudisetüüp: täppisuudised, mis tegelevad sotsioloogiliste küsitluste jms a...

Uudise alused - Tartu Ülikool
2 allalaadimist
210
docx

PHP EDASIJÕUDNUD RAAMAT

...kkab automaatselt arvu ühe võrra suurendama. Teised andmed vaata pildilt. Kui valmis, vajuta nuppu Salvesta! Andmevälja tüübid Nagu eelmisest tegevusest võisite aru saada, on meil kindlasti vaja määrata andmevälja tüüp. See tähenda, et kui oled lahtrisse lubanud ainult numbrid, siis sinna teksti salvestada ei saa jne. Andmevälja tüübid jagunevad kolmeks grupiks:  tekst  arvud  kuupäev ja aeg Tekstitüübid  CHAR - kindla pikkusega, näiteks isikukood; kuni 255 märki (1bait märgi kohta)  VARCHAR - muutuva pikkusega, n...

Informaatika - Kutsekool
10 allalaadimist
238
docx

PHP ALUSED RAAMAT

... continue; } 7 echo $nimed[$nr].'
'; 8 } 9 Ülesanne 6 1. Diagonaal - loo tsükli abil tärnidest diagonaal: ? 1 * 2 * 3 * 4 * * 5 2. Kasvavad numbrid - loo tsükli abil viis rida numbreid, kusjuures iga rida on ühe numbri võrra suurem ? 1 1 2 12 3 123 4 1234 12345 5 3. Nimi ja vanus - loo kaks massiivi, kus ühes on nimed ja teises vanused. Väljasta n...

Informaatika - Kutsekool
18 allalaadimist
230
pdf

Programeerimise algkursus 2005-2006

...emiks on meie jaoks see, kuidas saada aru, millist ülesandeliiki kolmest eelnimetatust kasutaja soovib lahendada. Lihtsaimaks lahenduseks on seda küsida otse kasutaja käest, esitades eelnevalt ekraanile pakutavad võimalused ja nendele vastavad koodid, milleks võivad olla numbrid 1, 2 ja 3. Seejärel küsime vastavalt kasutaja poolt tehtud valikule ülesandes antud väärtused ja arvutame otsitava väärtuse. P r o g r a m m N1.1 VÄLJASTA "PROTSENTARVUTUSED" VÄLJASTA "[1] Osamäära M leidmine terviku T ja osa O järgi" VÄLJASTA "[2] Osa O mäÃ...

Programmeerimine - Tartu Ülikool
22 allalaadimist
6
docx

Võrkpall

...t on võrkpallis kasutusel kirjud, mitme värvilised pallid. Nad võivad olla valmistatud nahast või sünteetilisest materjalist. Pallidele on trükitud tootja ning palli liiki näitavad arvud. Täht L – nahk, täht S – sünteetika. Nahkpallid on pehmemad ning kvaliteetsemad. Numbrid näitavad ka kvaliteeti. Võrkpalli pall kaalub 260–280 grammi ja ümbermõõt on 65–67 cm. Riietus Spetsiaalse võrkpallivarustuse juurde kuuluvad põlvekaitsed ja võrkpallijalanõud ehk tossud, Võrkpallitossude ülesandeks on hüppejärgsel maan...

Sport - Keskkool
4 allalaadimist
54
docx

Arvutivõrgud ja andmeside

...FIN, ACK o A vastab segmendiga, kus kinnituse nr y+1, lipp ACK o Ühendus suletud TCP andmete edastamine  Saadetav andmevoog jagatakse segmentideks  Iga segmendi järjekorranumber suureneb segmendi andmete hulga võrra (baitides)  Järjekorranumbrid on ühenduse eri suundades sõltumatud  Mõni segment võib kaduma minna või jõuda kohale hiljem, kui järgmine segment  Segmendile saadetakse kinnitus o kinnituse numbriks järgmise oodatava segmendi järjekorranumber  Kui saatja ei saa teatud aja (nt 3s) ...

Arvutivõrgud - Kutsekool
36 allalaadimist
16
docx

Liitja/lahutaja

... 1. Vastus on 00001. Signaal TEST_NR näitab, mitmes liitmistehe teatud ajal tehakse. Hetkel tehakse number 6 tehe. Joonis 3 Liitmise sisendid Joonisel 4 on näha liitmise simulatsiooni. Signaalid on järjestatud ülevalt alla: A_TB, B_TB, C_IN, Y_TB, C_OUT_TB, T_SUB ja TEST_NR. Kõik numbrid on kümnendsüsteemis. Hetkel tehakse joonis 3 peal tehe 0 + 0 + 1, mille tulemuseks tuleb 1. Joonis 4 Liitmise simulatsioon 2.2 Lahutamine Joonis 5 peal on näha 4-biti lahutamis tehte sisendeid. Sisendid on A_TB, B_TB, C_IN_TB ja T_SUB. A_TB ja B_TB on 4-bitised, C_IN_TB ja T_SUB on 1-b...

Digiloogika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
14 allalaadimist
36
pdf

Õigus infotehnoloogidele

... o Kujund on ka omapärane kirjastiil  Mittetraditsioonilised kaubamärgid:  ● Kolmemõõtmelised  ● Värvimärgid   ● värvid  üldiselt  ei  ole  kaubamärgina  registreeritavad  sh  üksikud  tähed  ja  numbrid.  On  erandid,   kus  värvid  on  muutunud  läbi  kasutamise  eristusvõimeliseks  ehk   tarbijad  eristavad  värvi  ja  seostavad  värvi  konkreetse  toodetega  ● Hologrammid   ● küsimus,  kuidas  seda  reprodutse...

Intellektuaalne omand ja... - Tallinna Tehnikaülikool
22 allalaadimist
12
doc

Tabel (4. osa) - MS Word 2003

...uste fail või loo uus nimega 28-Tabel4. 2. Loo uus tabel suurusega 5 veergu ja 8 rida ning täida see suvaliste andmetega järgmiselt: 1. rida olgu päiserida (ehk tekst), 1. (ehk vasakpoolne) veerg andme- või päiserida (näit. nimetus vms) ja ülejäänud lahtrid numbrid, kusjuures viimane rida ja veerg olgu summad (kasuta valemi dialoogi). Tavaliselt jääb 1. (ehk ülemine vasak- poolne) lahter sellisel juhul tühjaks. 3. ** Vaata joonist lk 1 lõpus. Mida või kuidas annaks näitediagrammi paremaks muuta (diagrammi tööriistarea lühitu...

Tekstitöötlus - Põhikool
2 allalaadimist
290
pdf

Holokaust

...ada riiki Saksamaal ohtu sattunud lapsi. Need lapsed adopteeriti Inglise peredesse. Samas ei kergendanud riigid enamasti 35 immigratsioonitingimusi, et aidata juutidel Saksamaa poolt vallutatud aladelt põgeneda. Küsimusi diskussiooni algatamiseks: Miks on lastel kaelas numbrid? Kus võivad olla nende laste vanemad? Vabatahtlikud riskisid, kui varjasid sõjapõgenikke, kes kuulusid Saksa võimude nõudel 36 viivitamatult väljaandmisele. 37 38 Koonduslaagrid 39 Idas on kaardile märgitud Saksa armee maksimaalne edasitungi piir. Natsi S...

Euroopa tsivilisatsiooni... - Tartu Ülikool
28 allalaadimist
56
pdf

Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend

... abimaterjalina kasutada just seda juhendit.  Viide paikneb tekstis ümarsulgudes: viide algab allika autori perekonnanimega, millele järgneb ilma komata allika ilmumisaasta, täpse tsitaadi korral järgneb aastaarvule pärast koolonit ka leheküljenumber või -numbrid. Näiteid: (Kask 1998) või (Aavik 1936: 428) või (Kuusik 2004: 215–219)  Artiklitele viitamisel tekstis leheküljenumbreid ei panda (need esitatakse vaid kasutatud allikate loetelus).  Kui töö tekstis juba nimetatakse allika autorit, pole sulgudes nime kordamine enam va...

Ainetöö - Keskkool
16 allalaadimist
10
doc

Matemaatilised valemid ja joonistus - MS Word 2003

...püsisümbolid (näit. ruutjuure, sulu jne sümbol) ja muutuvate osade pesad (näit. n-nda juure ja juuritava jaoks). Pesa (tähistatud punktiirjoonega kastikesena) täitmiseks tuleb sellel klõpsutada ja sisestada klaviatuurilt või valemi nupuriba abil vajalikud märgid. Tähed ja numbrid sisestatakse klaviatuurilt. Tühikuid sümbolite vahele tavaliselt ei lubata panna, aga kui siiski on mingil põhjusel seda vaja lisada, siis tuleb appi klahvikombi- natsioon Ctrl+Spacebar. Sisestatud märgile saab malli rakendada ka tagantjärele, v.a maatriksid (näit. sisestades tähe- märgi, ...

Tekstitöötlus - Põhikool
4 allalaadimist
12
docx

Protsessori mudel

...ud arv 15. Kogu summa on kahendsüsteemis 10111, mis kümnend süsteemis on 23. 2.3 Programmi kood Joonis 5 Programmi kood Joonis 5 sisaldab programmi koodi, mis sai lahti seletatud punktis 1.1. Kokkuvõte Ülesande käigus pidi looma nelja numbri summaatori protsessori mudelil. Numbrid peavad olema vahemikus 0 kuni 15. Kuna registri osadesse mahub ainult 4 numbrit ja kahendsüsteemis 15st numbrist suuremad numbrid koosnevad 5st ja 6st numbrist, siis tuleb kasutada kahte registri osa, kuhu kirjutatakse lõpp summa. Programmi testimisel tegin läbi 2 testi. Esimesel testil ka...

Digiloogika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
8 allalaadimist
60
docx

Arvestuse alused eksamikonspekt

... või kassades. Sularaha tehingut võivad teha materiaalselt vastatavad isikud kellega on sõlmitud materiaalse vastutuse leping. Sularaha tehingute dokumentideks on nummerdatud kassa orderid. Milledel ei tehta õiendusteta parandusi ega ülekirjutusi. Orderid saavad oma järjekorra numbrid kassa raamatu alusel milles fikseeritakse kõik kassaga seotud tehingud. Eraldi numeratsioon on sissetulekutel ja välja minekutel. Kassa tehinguid kajastatakse kassa raamatus ning päeva ja pearaamatu vastavatel kontodel. Kassades tehakse inventuur üks kord kuus. Kui raha saadetakse kassas...

Arvestuse alused -
46 allalaadimist
8
docx

Elutee number

... number. See number käib meiega terve elu igal sammul kaasas ning mõjutab meie iseloomu, valikuid ja üldist elukäiku. Vaata, mis on sinu number ja kuidas see sind ja su elu suunab. Kuidas elutee numbrit arvutada? Elutee numbri arvutamiseks tuleb liita kokku oma sünnikuupäeva ja -aasta numbrid nii, et jõuaksid lõpuks ühe numbrini. Näiteks, oletame, et sinu sünnikuupäev on 15. mai 1975 Teha tuleb niisiis järgnev tehe: 1+5+5+1+9+7+5 = 33, 3+3 = 6, seega on sinu elutee number 6. Kui arvutuse tulemuseks peaks tulema nulliga lõppev arv nagu 10, siis on elutee numbriks 1, sest n...

Inimeseõpetus - Põhikool
1 allalaadimist
6
doc

Kombinatoorika kordamisülesanded.

.... Mitu erinevat võimalust on tal valiku tegemiseks? 22. Vitriinis on kaheksast erinevast sordist kooke. Mitmel erineval viisil on ostjal võimalikvalida kolm kooki, kõik erinevast sordist? 23. Mitu erinevat kolmekohalist arvu saame moodustada numbritest 0, 2, 7, 9, 5 juhul, kui numbrid arvus ei kordu? 24. Mitu erinevate numbrimärkidega neljakohalist fonoluku koodi on võimalik koostada numbritest 0, 2, 7, 9, 5? 25. Mitu neljakohalist fonoluku koodi on võimalik koostada numbritest 0, 2, 7, 9, 5? 26. Kui palju saab koostada murde, mille lugeja ja nimetaja kuuluvad hu...

Matemaatika - Keskkool
23 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun