Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Laste tervis, lastekaitse, terviseedendus (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mida on vaja omada, et seista rahva tervise eest ?
 • Mida on vaja terviseedenduse (rahvatervise) arengu saavutamiseks ?
 • Miks narkootikumid ?
 • Miks aktiivne eluvis ?
 • Milleks investeerida vigastuste ennetamisesse ?
 • Mis juhtus 7-9aastastega ?
 • Mis tüüpi vigastused ?
 • Kuidas ära tunda ?
 • Kuidas hooletussejäetud last ära tunda ?
 • Mis on energiajoogid ?
 • Mida eelistada energiajookide asemel ?
 • Millist mänguväljakut eelistatakse ?
 • Kuidas seda saavutada ?
 • Kui lastele - kes seletab ja jälgib ?
 • Kes hoolitseb nende laste eest ?
 • Kes esindab neid lapsi koolis ?
 • Kuidas on muutunud laste käitumine ?
 • Kui palju vanemaid ?
 • Keda peaks teavitama ?
 • KUIDAS mõjutada laste söömisharjumusi ?
 
Säutsu twitteris
Laste tervis, lastekaitse , terviseedendus  
Tervis: 
  On positiivne mõiste, mis asetab rõhu nii isiklikele kui ka sotsiaalsetele 
võimalustele, samuti füüsilistele võimetele. 
  Seetõttu ei ole tervis mitte ainult tervishoiuprobleem, vaid aitab tervisilike 
eluviiside kaudu jõuda heaoluni. 
Rahvastiku statistika 2014 
Oodatav eluiga sünnihetkel 
Mehed: 72,32 aastat 
Naised 81,54 aastat 
Elussünnid 
13 572 
Enneaegsed  lapsed 
872 
Surmad  
15 467 
Haigeid vastsündinuid 1000 elussünni 
243,7 
kohta 
Kaasasündinud väärarendid, 
45,3  
deformatsioonid 1000 elussünni kohta 
Esmashaigusjuhud vanuses 1-4 aastat 
255 950 
Esmashaigusjuhud vanuses 5-9 aastat 
186 058 
Vigastuste esmasjuhud välispõhjustest 
41 696 
tulenevalt vanuses 0-14 aastat 
Vigastuste esmasjuhud puhke-ja 
21 776 
vabaajategevustest tulenevalt vanuses 
0-14 aastat 
Ennetatavad surmad alkoholist 
410 
 
Terviseedenduse eesmärgid: 
  Parem tervis. 
  Selle saavutamise vahendid, mida  saavutatakse  inimeste enda kasvava 
kontrolliga  oma tervise üle. 
  Kui räägime tervislikust toitumisest, peab lai valik tervislikke toiduaineid 
olema kättesaadavad mõistlike hindadega. 
 
Mida tähendab tervisekasvaus? 
Tervisekasvatustöö on, kui: 
  Juhendame haiget, kuidas võtta  rohtu  
  Nõustame ema imiku toitmise osas 
  Näitame suhkruhaigele enesesüstimist 
  Räägime noorukitele seksuaaltervishoiust 
  Selgitame imikute vanematele vaktsineerimise poolt ja vastu argumente 
  Kuulame ära lesestunud mehe jutu tema naise kohta 
  Hoiatame alkohoolikut alkoholi ohtude eest 
  Vastame rasedate küsimustele laste sünni kohta 
  Õpetame klassile tavalisi harjutusi vormisolekuks 
Tegelikult: 
  Juhendame 
  Nõustame 
  Selgitame 
  Vestluse juhtimine 
  Kliendi  abistamine  
Ottawa konverents  1986. a. 
Terviseedendus ehk uus üldine tervis: 
on protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma tervise üle ja oma 
tervist parandada. 
Seega nii indiviid kui rühm peavad realiseerima oma püüdlused selleks, et 
rahuldada oma vajadusi ja toime tulla ümbritsevas keskkonnas. 
Lapse avastamine 
  Meditsiin on pööranud vähe tähelepanu laste kaitsmisele tulenevalt 
ükskõiksusest ning võimetusest mõista, mida noortel on pakkuda. 
  Igal päeval tehakse jõupingutusi hoidmaks veidi kauem elus jõuetuid, 
kokkuvarisemise äärel olevaid vanu kehasid, samas kui teised, kes hiljem 
võiksid olla kasulikud, surevad tuhandete kaupa, ilma et keegi vaevuks neid 
aitama  või isegi läbi vaatama. 
Šoti  arst, 1769  
Arvamused lastest 
Enne täiskasvanuks saamist läbivad lapsed mitu kvalitatiivselt erinevat 
arenguetappi: 
Laste erinevus täiskasvanutest on: 
  Täiskasvanud töötavad ja on kohusetundlikud, lapsed mängivad ja on 
vastutustundetud. 
  Täiskasvanud on  ratsionaalsed , lapsed aga  emotsionaalsed  ja irratsionaalsed. 
  Täiskasvanud mõtlevad  abstraktselt , lapsed konkreetselt. 
  Täiskasvanud on seksuaalsed, lapsed on seksuaalsed olendid 
Täiskasvanueani peavad lapsed viibima kohtades, millised aitavad neil saada 
täiskasvanuks – kodus, koolis, mängualadel jne. 
Laps – otsustaja 
  Lastel kujunevad põhilised kõlbelised ja vaimsed omadused välja varakult. 
  Alates 12. eluaastast suudavad nad teha keerulisi otsuseid. Sealt edasi on 
laste ja täiskasvanute otsustusvõime kvalitatiivne erinevus üsna väike. 
Imikute kõrge  suremus  
  Ebainimlikud kasvatustavad: laste mähkimine kookonina, kuuma rauaga 
põletamine  langetõve ennetamiseks, karastamise eesmärgil jääkülma vette 
kastmine
  Kõrge suremus kui vähese hoolivuse ja  järelvalve  küsimus. 
Laste tervise näitajad 
38 näitajat jaotatuna 4 rühma: 
  Demograafilised ja sotsiaalmajanduslikud tegurid 
  Lapse tervislik seisund ja heaolu 
  Tervise  determinandid , risk ja ennetavad tegurid 
  Laste tervise süsteem ja poliitika 
- M.Rigby, Keele  University  UK, 2004 
Lapse tervise  mõjurid  
  Lapse pärilikud faktorid, vanus ja sugu. 
  Individuaalse eluviisi eripära (tervisekäitumine). 
  Sotsiaalsed ja paikkondlikud võrgustikud. 
  Elu- ja töötingimused. 
  Üldised sotsiaalmajanduslikud, kultuurilised ja keskkondlikud tingimused. 
 
Tervise determinandid, risk ja ennetavad tegurid 
Vanemapoolsed determinandid: 
Rinnapiimatoit, suitsetamine  kodus, vanemlik  hoolitsus
Lapse  elutsükli determinandid: 
Kehaline aktiivsus, suitsetamine, alkoholi ja uimastite tarvitamine. 
Teised tegurid: 
Ülekaalulisusrasvumine , lapsed institutsioonides, varane koolist  lahkumine
haridustase, õhusaaste
Laste tervist mõjutavad tegurid 
  Demograafilised ja sotsiaalmajanduslikud tegurid 
  Lapse tervislik seisund (suremus, haigestumus, õnnetusjuhtumid, vaimne 
tervis) ja heaolu. 
  Tervise riskitegurid. 
  Laste tervise süsteem ja poliitika (tervishoiu korraldus, immuniseerimine, 
keskkonnahoid, koolikiusamine ). 
Mis on: 
  Tallinnas elanikke 429 899 (2014. a. seisuga), neist eestlasi 77,5% ja  soomlasi  
0,8%. 
  Sündide arv 2010. aastal 5371, 2014. aastal 4651. 
  Imikusuremuse näitaja langenud 3,3‰ (15,7). 
  Rinnapiimatoidul on 6. elukuuni 53,4% imikutest (38,8%). 
  Vanemate teadlikkus laste arendamisest on  paranenud  (?). 
  Perearst- pereõde  abisüsteem on välja arendatud ( kaadri  puudus). 
  Digiretsepti kasutuselevõtt. 
  Meditsiinitehnika kiire areng. 
  Kaadri kvalifikatsiooni tõus. 
  Suurte nakkuspuhangute taandumine. 
Vigastused 
 
 
 
 
Kuidas edasi? 
   Lastevanemate  riikliku koolisüsteemi väljaarendamine. 
  Üldarstiabi edasiarendamine koostöös koolitervishoiuteenuse osutajatega. 
  Riikliku traumaregistri käivitamine. 
  Vajalik koolitoidu-uuring, selgitamaks  tegelikku  maksumust, kalorsust ja 
kvaliteeti. 
Mis suurendab lootust 
  Rahvastiku tervise arengukava. 
  Uus  lastekaitseseadus
  Laste vaimse tervise probleeme tõstatavate spetsialistide süvenev 
tõsiseltvõtmine ja spetsialistide arvu suurenemine.  
  Laste ja nende perede arvamuse  regulaarne  arvestamine otsuste tegemisel, 
sh vajadus monitoorida  seadusloome  uuenduste või puuduste mõju laste 
vaimsele tervisele. 
Kodusünnitus  
  Tõenäosus, et laps  sureb  sünnitusel või kuu aja jooksul pärast sündi on 
kodusünnituste puhul 2,4 korda suurem kui  haiglas  sünnitades. 
  Analüüsiti 80 000 rasedust, sünnitust ja lapse sünnitusjärgset  seisundit  
Oregoni osariigis. 
  Kodusünnitusel on vastsündinutel suurem oht krampideks. 
  Kodusünnitusel suureneb võimalus, et laps vajab kiirelt hingamisaparaati ja 
ema vereülekannet. 
Samas: 
  Kodusünnitajatel on vähem rebendeid ja väiksem keisrilõikega sekkumise 
vajadus 
  2004. aastal sünnitas USA-s kodus 0,79% sünnitajatest, 2014. aastal 1,28%. 
Enneaegse sünni mõju 
Lapsele 
Perele 
Ühiskonnale 
  Kasvuhäire 
  Materjaalne, 
  Tervishoiu ja 

perekondlik ja 
sotsiaalsete 
  Vaimne  alaareng  
isiklik  stress , mis 
kulude 
  Tserebraalparalüüs 
on suurem 
suurenemine 
  Nägemis- ja 
puudega lapsega 
  Pere kui 
kuulmispuue  
või 
ühiskonna 
vähekindlustatud 
  Sotsiaal-
harmoonia ja 
peres 
emotsionaalse arengu 
stabiilsuse 
häire 
  Stress kestab läbi 
alustala nõrkus 
lapse kooliea 
   Tundeelu - ja 
käitumishäired  
  Puudub riiklik tugi 
enneaegse lapsega 
perele 
 
Perekeskse ravi mõju lapsele 
  Soodustab rinnapiimaga toitmist. 
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #1 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #2 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #3 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #4 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #5 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #6 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #7 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #8 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #9 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #10 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #11 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #12 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #13 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #14 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #15 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #16 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #17 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #18 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #19 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #20 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #21 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #22 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #23 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #24 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #25 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #26 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #27 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #28 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #29 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #30 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #31 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #32 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #33 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #34 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #35 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #36 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #37 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #38 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #39 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #40 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #41 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #42 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #43 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #44 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #45 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #46 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #47 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #48 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #49 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #50 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #51 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #52 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #53 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #54 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #55 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #56 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #57 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #58 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #59 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #60 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #61 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #62 Laste tervis-lastekaitse-terviseedendus #63
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 63 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2016-05-18 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 19 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor R37U Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted

terviseedendus, meditsiin, rinnapiimatoidul, vajalik koolitoidu, kodusünnitusel, kodusünnitajatel, tserebraalparalüüs, ebaõnnestumis, tervisekasvatus, tervisekasvatuse hooleks, tervisekasvatus, formaalsetest uuringutest, mittemõistmise tõttu, kliima muutused, finantskriis, pandeemiad, kasvavad pere, rollimudel, uudishimust, tel, lokomotoorsed tegevused, mittelokomotoorsed tegevused, manipulatiivsed tegevused, õnnetusjuhtum, vigastus, trauma, vigastus, vigastus sõidukiõnnetustest, efektiivsed ennetusmeetodid, laste liikluskasvatus, riskeeriv käitumine, alkoholi tarbimine, toidumürgistused, mürgised taimed, parim kaitse, lapse väärkohtlemine, lapse väärkohtlemine, alla 16, energiajookide tarbimine, riigiti, kofeiin, süsivesikud, mänguväljak, vaba ruum, turva, turvakate, käsipuu, turvapiire, turvabarjäär, suurematele, kanada, calgary, alberta, ehitamis, liivakast, poomid, kiiged, tasakaalukiik, ronimisvahendid, liumäed, köisrada, peamine tunne, kontrolli puudumisel, tallinna sotsiaal, adipoossuse kahju, enesehinnangu järgi, laps ise, pereliikmed, liigutuste järjekord, lülisammas, teisel poolaastal, sündides, pea liigutustel, jalaliigestes, 15kuune, 18kuune, 21kuune, 2aastane, 3aastane, 4aastane, 5aastane, kaarjalg, vastsündinu põlved, uuringutega, tagab sirutaja, rindkere, kõhulihased, pöiad, puusa, lülisammmas, vaagnavööde, pöid, aktiivne rüht, passiivne rüht, idiopaatiline, teostatavus, ökonoomsus, turvavarustus, emotsionaalsed tegevused, lisavarustus, põhjustada selja, magamisase, asend mängimisel, süle

Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

937
pdf
Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
16
doc
Terviseedendus
1072
pdf
Logistika õpik
990
pdf
Maailmataju ehk maailmapilt 2015
192
pdf
NOORTELAAGRI KORRALDAJA KÄSIRAAMAT
139
pdf
Spordi üldained 1 tase
524
doc
Arengupsühholoogia
343
pdf
Maailmataju uusversioon

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun