Sa ei pea enam paroole meelde jätma! RoboForm teeb seda sinu eest ja TASUTA! Tee konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

Karjääri planeerimine 2014 - sarnased materjalid

taja, intervjuu, imalus, paradigma, ustaja, eures, henemine, planeerimine, taustaintervjuu, juhitud, vormistatud, motivatsioon, variandi, riteenused, telefoniintervjuud, span, rtused, rele, petus, humanistlik, ausalt, teilt, momendid, lepib, mult, tahad, isikuomadused, pakud, neilt, fantaasia, tundmine, emotsionaalsed, kauplemine, asumise, sokk, kohtade
22
docx

Karjääriplaneerimine

Karjääriplaneerimine: 1.Karjäär (career) – inimese elukestev haridus- ja töötee areng kõigi elurollide omavahelises kooskõlas. Karjääri planeerimine (career development) – elukestev õppimine ja valikute tegemine oma karjääri kujundamisel. Karjääritunnused (career services) – nii riikl...

Karjääripsühholoogia -
74 allalaadimist
8
doc

Karjääriplaneerimine

1. Mõisted: karjäär – elukestev tööalane ja haridusalane areng kõigi elurollide omavahelises kooskõlas karjääri planeerimine – elukestev teadlik õppimine ja valikute tegemine oma karjääri kujundamisel karjääriteenused – nii riigi kui erasektori poolt pakutavad teenused (karjäärinõustamine, koolitused, tööturuteenused, karjääriinfo vahendamine) karjääriõpetus – õppeaine, mis kujunda...

Organisatsioonikäitumine - Tartu Ülikool
98 allalaadimist
88
pdf

Karjääri planeerimise paradigmad

Karjääri kujundamise paradigmad Piret Jamnes 2.12.2017 Paradigmad 1. Kokkusobitamine (matching) 2. Humanistlik (developmental) 3. Konstruktivistlik 4. Life Design Matchingu paradigma 1. Eesmärk viia kokku töö nõuded ja töötaja omadused. 2. Iga töö nõuab inimeselt...

Karjäärinõustamine - Tallinna Ülikool
19 allalaadimist
12
doc

KARJÄÄRIPLANEERIMINE

.........................................................6 2 1 KARJÄÄRI MÕISTE Sõna karjäär tekitab inimestes erinevaid seoseid: kaevandus, ametiredelil ülespoole pürgimine, pühendumine hobile või perele. Karjääri mõiste tähendus on viimasel aastakümnel meie ühiskonnas oluliselt muutunud. Tegelikult mõeldakse karjääri all midagi rohkemat. See on mitmekülgne teekond elu eri rollides, mitte ametialane trepp, nagu varem räägiti. Töö ei eksisteeri kellegi elus eraldi, inimene on abikaasa, lap...

Karjääriõpetus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
32 allalaadimist
25
ppt

Karjääriplaneerimise paradigmad ja teooriad.

Karjääriplaneerimise paradigmad ja teooriad. Merit Luik Karjääriplaneerimine Mis see on? Kuidas käib? Veidi mõistetest I Kutsevalik Keskendub sobiva ameti valimisele Eelduseks töömaailma hea tundmine Kutsenõustamine (ühekordsele) kutsevalikule keskenduv protsess nõustatav passiivses rollis, nõustaja sobivust määratlev spets...

Alternatiivpedagoogika -
28 allalaadimist
139
pdf

Spordi üldained 1.tase

... spordikorralduse Esiteks: Nn Nõukogude Liidu mudel. Tsentraliseeritud, riigi juhtimisele ja tüübist kontrollile allutatud süsteem. Tulemuste ja harrastuse tsentraal- ne planeerimine ja finantseerimine. Võimutäiust ja otsustusõigust omab riik oma spordiinstitutsioonide kaudu. Sisuliselt kogu spor- dikorraldus riiklikel struktuuridel ja selle asutustel. Samas väga Nn Nõukogude ...

Inimeseõpetus -
24 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

...ineerimine 51 4.1.3.5. Globaalne konkurentsivõime 51 4.1.3.6 Suurenev vastuolu majandusliku ja poliitilise reaalsuse vahel 52 4.2 Plaanimine (planeerimine) 53 4.2.1 Plaanimise olemus 53 4.2.2 Plaanimise liigid 54 4.2.2.1 Strateegiline plaanimine ...

Juhtimine -
178 allalaadimist
5
doc

Karjäärinõustamine ja -koordineerimine EKSAM

Kordamisküsimused Karjääri planeerimine ja koordineerimine 2012 1. Mõisted: karjäär ­ elukestev tööalane ja haridusalane areng kõigi elurollide omavahelises kooskõlas karjääri planeerimine ­ elukestev teadlik õppimine ja valikute tegemine oma karjääri kujundamisel karjääriteenused ­ nii riigi ku...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
200 allalaadimist
130
rtf

Amundsoni raamat

...iivselt kaasa löövad, saavad sellest Karjääri arendamise protsessi käsitatakse sageli loogilise, organiseeritud, juhitud ja protsessist tavaliselt ka palju energiat. Nad tunnevad põnevust ja kirge ning mõnikord järjestikulise tegevusena. Mõisted nagu ,,karjääriplaneerimine" on selle käsitusega peaaegu ammendamatut energiapuhangut. Samas saadab loovat energiat nõudvate kooskõlas ning osutavad, et karjäär on midagi, mida me kavandame ja suuname selgelt projektidega tegelemist teatud rahulikkus ja tasakaalukus. Fritz (1989) ütleb, et ...

Psühholoogia -
15 allalaadimist
12
docx

Karjäärinõustamine (spikker) Karjääriplatoo , Karjäärimudelid , karjäär , karjäärinõustamine , karjäär , karjäärisüsteem , matching , humanistlik paradigma , nõustaja , elukutse ,

...essional c) – ametite või toimub läbi pikaajalise kogemuse, teadmiste töökohtade järgnevus, nii horisontaalne kui omandamise ja pühendumise. vertikaalne. Vaheldusrikas k- vaheldusrikka k käsitluse K- planeerimine (c development) – elukestev kohaselt seab in ise kriteeriumid oma k edukuse teadlik õpe ja valikute tegemine oma k- osas ja otsustab, kas tema k on olnud edukas või kujundamisel. mitte. K-nõustamine (c counselling...

Karjääripsühholoogia -
35 allalaadimist
113
doc

TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ

.......................................79 Läbirääkimiste hindamine: ......................................................................................................................86 3. PERSONALI JUHTIMINE 86 3.1 Sissejuhatus personalijuhtimisse ja personali planeerimine .............................................................86 3.2 Personali värbamine ja valik.............................................................................................................88 Personali organisatsioonisisene värbamine (ei välista organisatsioonivälist värbamist...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
121 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

...õu värbamisel. See koosneb kindlatest alustest, reglitest ja seisukohtadest, mida järgitakse tööjõu hankimisel, kuidas toimub valik ja paigutamine. Isikkoosseisu arvestus võimaldab kindlaks teha, missugused inimesed on organistasioonis olemas. Isikkoosseisu planeerimine on tegevus, mille käigus määratakse kindlaks organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks vajalik/ tarvilik arv sobivaid töötajaid. Personali värbamine on protsess, mille käigus kutsutakse nõutava pädevusega inimesi kandideerima vakantsele ametikohale. Personali valik on tööandja ja ...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
111 allalaadimist
544
pdf

Mitmekeelne oskussuhtlus

...iste puhul: kas mõisted saavad sõnastikus, terminibaasis või muus tekstis kirjas olla, nagu inimesed sageli ütlevad? Lugemist • Siinsest oluliselt põhjalikuma, kuigi teistsugustest eeldustest lähtuva termini ja mõiste käsitluse annab Kasak 2014. 11 Mõiste- ja tähendusseosed Kuna terminoloogias on pidevalt juttu mitmesugustest seostest sõnade ja mõistete vahel, siis lepime parem kohe kokku, mida igaühega neist silmas peame. 11.1 Tä...

Inimeseõpetus -
18 allalaadimist
62
doc

Ühiskonna riigieksami kokkuvõte

...matud, s.t. loodud tarbimiseks kõigile ühiskonnaliikmetele. Ühishüvede loomine nõuab suuri kulutusi, mis on jõukohased ainult kogu ühiskonnale tervikuna. Neid pakubki riik. Rahalisi vahendeid saadakse maksudest ja nad on riigieelarve oluliseks osaks. Majandusarengu planeerimine liberaalses ühiskonnas - majanduspoliitika. Majanduse riiklikku pikaajalist planeerimist nimetatakse majanduspoliitikaks. Riigisiseses arengus kuuluvad majanduspoliitika valdkonda järgmised küsimused: majanduse struktuuri valik ning vajadusel selle restruktureerimine; majandussfääri kindlustamine kvalifits...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
961 allalaadimist
192
pdf

Riigikaitse õpik

RIIGIKAITSE õpik gümnaasiumidele ja kutseõppeasutustele Kaitseministeerium Tallinn 2006 Riigikaitseõpik gümnaasiumidele ja kutseõppeasutustele Kaitseministeerium ja autorid: Rein Helme (1. ptk) Teet Lainevee (9. ptk), Hellar Lill (3. ptk), Andres Lumi (6. ptk), Holger Möld...

Riigiõpetus - Keskkool
43 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...µistab, oskab kasutada ja õigesti kirjutada kasutatavamaid meditsiinioskussõnu,  teab anatoomia-alaseid oskussõnu,  mõistab meditsiiniterminite moodustamiseks sagedamini kasutatavaid ees- ja järelliiteid, Üldine sissejuhatus Juba kiirabikarjääri hakul võivad rohked võõrsõnad ning ravimite ja seadmete nimed algaja erakorralise meditsiini tehniku segadusse ajada. Meditsiiniliste oskussõnade süstemaatiline tundmaõppimine avab tee erialaterminoloogia mõistmisele ning võimaldab professionaalses keeles täisväärtuslikult suhelda t...

Esmaabi -
123 allalaadimist
176
pdf

E-kursuse „Koristustööde planeerimine ja arendamine“ materjalid

Järvamaa Kutsehariduskeskus E-kursuse „Koristustööde planeerimine ja arendamine“ materjalid Autor: Lia Padu Järvamaa KHK kutseõpetaja Õppematerjal valmis programmi VANKeR raames ja sed...

Puhastusõpetus -
64 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...uhtimise kunsti. 19. sajandil määratlesid väejuhid logistikat kui vägede juhtimise praktilist kunsti. See määratlus hõlmas suurt küsimuste ringi – planeerimine, juhtimine, varustamine, vägede dislokat- sioon, väeosade teenindamine transpordiga ja sildade ning teede ehitamine. Esimesed teaduslikud tööd militaarlogistikas on pärit ühelt prantsuse 19. ...

Logistika alused - Kutsekool
261 allalaadimist
198
doc

SOTSIOLOOGIA LOENGUKONSPEKTID

... riigiasutustest ja mis on jäetud tootmisvahendite kontrollijate otsustada. · Kapitalistlik majandussüsteem ­ minimaalne riiklik omand ja riiklik kontroll · Sotsialistlik majandussüsteem ­ maksimaalne riiklik kontroll, valitsusepoolne tootmine ja jaotamise planeerimine. Need süsteemid ei pruugi olla seotud poliitilise süsteemiga. 15.1.5. Kapitalistlik majandussüsteem · Tootmisvahendid on eraomanduses, kasumi teenimine · Konkurentsi tingimused ­ välja tõrjutakse need, kes on kõige vähemefektiivsed, toodete ja teenuste hinnad viiak...

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
109 allalaadimist
352
pdf

Andekusest ja andekatest lastest

... rolltööd tegi ta alati suurepärasele hindele, tunnis aga sõna ei võtnud. Koolipsühholoogi vaatevälja sattus noormees siis, kui ta tegi koolis võimete testi. Poisi testi tulemused olid suurepärased. Karjääriplaneerimisvestlusel arvas noormees, et talle meeldib rohkem teha kui kuulata või vaadata, Kuidas andekat last ära tunda? 69 ka tundis ta huvi käe-silma koordinatsiooni harjutuste vastu. Selgus, et õppimisel kasutab ta eel...

Psühholoogia -
48 allalaadimist
59
pdf

Juhtimine

...rtused on täidetud, siis kogeb ta meeldivat emotsiooni, kui aga tunneb, et ei ole, siis kogeb töörahulolematust. 2 3. Juhi töö (juhtimisfunktsioonid), juhtide liigid (funktsioonide ja juhtimistasandite alusel) ja juhi erinevus spetsialistist. Juhtimisfunktsioonid: planeerimine, organiseerimine, eestvedamine, personalijuhtimine, kontrollimine ning kaasajal on lisatud veel kaks ­ kommunikatsioon ja otsustamine. Viimane kaks tegelikult sisalduvad esimeses viies paratamatult seetõttu nimetatakse neid ka seostavateks funktsioonideks. Juhtimine on laiem mõiste kui e...

Juhtimine -
148 allalaadimist
46
docx

Juhtimine vastused

... Tööga rahulolu = kõrge töömotivatsioon, püsipersonal. Tööga rahulolematus = madal töömotivatsioon, personalivoolavus. 3. Juhi töö (juhtimisfunktsioonid), juhtide liigid (funktsioonide ja juhtimistasandite alusel) ja juhi erinevus spetsialistist. Juhtimisfunktsioonid: planeerimine, organiseerimine, eestvedamine, personalijuhtimine, kontrollimine ning kaasajal on lisatud veel kaks ­ kommunikatsioon ja otsustamine. Viimane kaks tegelikult sisalduvad esimeses viies paratamatult seetõttu nimetatakse neid ka seostavateks funktsioonideks. Juhtimine on laiem mõiste kui eestvedami...

Juhtimine -
169 allalaadimist
19
doc

Poliitika ja valitsemise alused

...entralisatsioon üldhariduses, riigi ja KOV suhted põhinevad seadusele/lepingule, keskvalitsusel üksnes seaduslikkuse järelevalve õigus. Tavategevusalad Euroopas: üldharidus, raamatukogud, rahvakultuur, avalikud teenused, tööhõive, sotsiaalhoolekanne, perearstivõrk, planeerimine, ehitus, hoonestus, kohalik liiklus, teed ja veondus, elekter ja soojus, veemajandus jm. kommunaalvõrgud, avalik kord ja heakord, kodanikukaitse ja päästeteenistus, tuletõrje, keskkonnakaitse, jäätmemajandus, turism, erifunktsioonid (kaitsealad jm). 85. Mida tähendab põhiseaduslikkus (konstitut...

Arenguõpetus - Tallinna Ülikool
448 allalaadimist
194
pdf

Käitumine klassiruumis, Bill Rogers

...µudvatest – julgustamise väljendustest: täiskasvanuid. Paistis, nagu ta poleks teadlik, et me kõik olime pikad päevad õpetamisega kinnitav naeratus, mis muudab olukorra eelkõige inimlikuks; põgusad töökontrollimised hõivatud ning olime oma karjääri edendamiseks väsinult, läbi õhtuse liikluse, ülikooli tulnud. Ta nagu näiteks: „Kuidas läheb?“; „Kuhu sa jõudnud oled?“; „Kuidas teil siin edeneb?“; „Oled õpetamisstiil oli väga kõrgete ootustega (et me kõik tunneme ruutvõrrandeid, ortogonaalseid ...

Psühholoogia -
54 allalaadimist
44
doc

Kõik vajalik ühiskonnaõpetuse riigieksam iks

...ingu Euroopa Parlamendi valimiste portaal Vt ka Eurobaromeetri arvamusküsitlusi Euroopa Parlamendi 2009. aasta valimiste kohta. 18 ÜHISKONNA MAJANDAMINE Ühiskonna majandusressursid. Riik ja majandus. Majandusarengu planeerimine liberaalses ühiskonnas. Turumajanduse toimimine. Tööturg. Tööhõive. Tööpuudus. Majanduse regulatsioon seaduste, maksu- ja rahapoliitika ning turumehhanismide abil. Otsesed ja kaudsed maksud, maksukoormus. Inflatsioon. Riigieelarve tulu- ja kulubaasi kujundamise põhimõtted. Sisemajanduse kogutood...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
1137 allalaadimist
83
doc

Õiguse sotsioloogia

Loengukonspekt + seminarid 2009 SISSEJUHATUS Sotsioloogia tegeleb inimeste sotsiaalsete koosluste ja ühiskonna teadusliku uurimisega. Ühiskonna kohta on palju seisukohti: K.Marx: Ühiskond on inimeste kooslus ja nende kogum M. Weber : ühiskond on...

Õiguse sotsioloogia - Tartu Ülikool
240 allalaadimist
74
docx

Organisatsiooniõpetuse konspekt

...ärasus Ebamäärasuse allikad:  Ebaselged eesmärgid  Ebamäärane tulemuste mõõtmine  Halvasti korraldatud otsustamine  Tugev indiviidide või gruppide võistlus  Iga tüüpi muutused  Ebamäärasust tuntakse enam karjääri alguses, seetõttu on noored töötajad poliitilisemad kui vanemad Poliitilise võimu astmed Võtted  Teiste ründamine või süüdistamine  Informatsiooni kasutamine poliitilise tööriistana  Uue, meeldiva imago loomine  Toetuste baasil laiendami...

Organisatsiooniõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
57 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...hedase elu kogemuste reaalsust. Kuulus teadlane kasvas üles akadeemilises vaimus kuulsa neurokirurgi pojana. Temagi õppis mainekates ülikoolides moodsat neuroteadust ja õpetab seda praegu kuulsas Harvardi Ülikoolis ning ka teistes ülikoolides. Kogu oma akadeemilise karjääri jooksul pidas dr. Eben Alexander inimeste surmalähedasi kogemusi sureva aju illusioonideks ja kristlasena ei uskunud mitte midagi üleloomulikku. Kuid kohe pärast enda surmalähedast kogemust muutis ta oma seniseid arusaamasid täielikult. Tema endine tugev skeptiline suhtumine surmajärgse...

Üldpsühholoogia -
57 allalaadimist
38
docx

Personali juhtimine ja arendamine

...tiivsus nii töötajate, firma kui ka ühiskonna seisukohalt. Efektiivselt töötava personali ligimeelitamine: personali planeerimine; töö analüüs; personali värbamine; personali valik. Efektiivselt töötava personali säilitamine: töötasu ja palgapoliitika; karjääri planeerimine; organisatsiooni arendamine; töösuhted. Personali efetiivsuse suurendamine: personali hindamine; personali koolitus; personali arendamine. 4 Kutsestandardid ja per...

Organisatsiooni psühholoogia - Tallinna Ülikool
33 allalaadimist
164
pdf

Karjäärinõustamise käsiraamat 2014

Käesolev trükis on abiks algajale karjäärinõustajale, pakkudes samas teada-tuntud tõdede äratundmisrõõmu ja värskeid ideid ka kogenud nõustajale. Käsiraamat annab ülevaate nõustamise teooriast ja praktikast. Esimeses osas tutvustatakse lü...

Ametijuhend -
23 allalaadimist
101
pdf

Projektipersonali juhtimine konspekt

...leandmiste tegemise vajadust (vt. joonis 1.). 4 Joonis 1. Konfliktsed projekti kriteeriumid. Teine oluline aspekt on see, et iga projekti edu sõltub projektimeeskonnast. Töövõtted (tööjaotus, protsesside kirja panemine, planeerimine, ajakavade koostamine ja eelarvestamine) on kindlasti vajalikud, aga tegevused, mida need tehnikad planeerivad ja kontrollivad, teostatakse inimeste poolt. Ilma töötajateta pole midagi planeerida ega jälgida. Seega projektijuhi töö on mõjutada inimesi. Projektimeeskonna liikmed on tavalis...

Organisatsioon ja juhtimine -
55 allalaadimist
19
docx

"Personalijuhtimine" Alas, R.

...mise mõiste ja funktsioonid Juhtimine ­ inimeste tegevuse ja käitumise sihipärane suunamine ning ühtseks hästi talitlevaks tervikuks sulatamine, selleks et saavutada organisatsiooni eesmärgid ning rahuldada liikmete vajadused Juhil ­ vähemalt 1 alluv 4 tegevust : Planeerimine, Organiseerimine, Eestvedamine, Kontrollimine. 3. Juhtide klassifikatsioonid Tasandite järgi 3 kategooriat : esmastasandi juhid, keskastme juhid, tippjuhid. Juhtimisvaldkondade järgi : finantsjuhid, turundusjuhid, personalijuhid, operatsioonide juhid, administratiivjuhid, muud juhid. Pe...

Personali juhtimine ja... - Tallinna Ülikool
13 allalaadimist
13
doc

Inimeste juhtimine organisatsioonis

1. Juhtimise koht inimkäitumises Planeerimine, organiseerimine, mehitamine, kontrollimine. Millegi (eesmärkide) saavutamine. 2. Muutunud juhtimise paradigma. Vana vertikaalne, uus horisontaalne, juhtimisstiil autoritaarne- kollektiivne, orienteeritus kasumile- kliendile, motivatsioon enese...

Juhtimispsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
239 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun