Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Kategooria juhtimisarvestus - 13 õppematerjali

Majandus >> Juhtimisarvestus
juhtimisarvestus –  tegeleb ettevõtte siseste tulemuste arvestusega  •  järelturg – väärtpaberiturg, kus kaubeldakse olemasolevate väärtpaberitega  •  jätkusuutlik majanduskasv –  •  jääktulu (ka: piirkasum) – ettevõtte tulude ja muutuvkulude vahe 
60
pdf

Juhtimisarvestus konspekt-ülesanded (TAK0010; 2019/2020)

JUHTIMISARVESTUSE OLEMUS 2 2. KULUDE LIIGITAMINE 6 3. KULUDE KÄITUMINE 13 4. KULU-MAHU-KASUMI ANALÜÜS 19 5. OTSUSTE LANGETAMINE 25 6. EELARVESTAMINE 29 7. RAHAKÄIBE ARUANNE 40 8. KVALITEEDIKULUD 45 9. FINANTSARUANNETE ANALÜÜS 48 10. INVESTEERINGUTE EELARVESTAMINE JA ANALÜÜS 51 11. VASTUTUSKESKUSED 53 12. JUHTIMISARVESTUSSÜSTEEMI LOOMISE ALUSED 56 TESTIKÜSIMUSTE VASTUSED 59 1. JUHTIMISARVESTUSE OLEMUS Juhtimisarvestus​ peab tagama juhtimisotsuste langetamiseks vajaliku info. --- MÕISTED: kavandamine - firma eesmärkide määratlemine ning nende saavutamiseks vajaliku strateegia väljatöötamine; or...

Juhtimisarvestus - Tallinna Tehnikaülikool
166 allalaadimist
2
xlsx

Strateegiline juhtimisarvestus ja kulujuhtimine

Strateegiline juhtimisarvestus ja kulujuhtimine 1 If the allocation base is machine hours, then Overhead allocation rate is $453,600 10500 machine hours = $43.20 per machine hour Overhead allocated Job 215 Job 325 $1,728.00 $2,592.00 2 Average cost per farme Purchasing $35.00 $875.00 $280.00 Material handling $17.50 $175.00 $70.00 Machine maintenance $22.60 $904.00 $1,356.00 Product inspection $15.75 $141.75 $47.25 Packaging $10.50...

Juhtimisarvestus - Tallinna Tehnikaülikool
68 allalaadimist
2
doc

Juhtimisarvestus kontrolltöö a

Toote müügihind on 80 krooni ja muutuvad kulud toote kohta on 60 krooni. Ettevõtte püsikulud aastas on keskmiselt 200 000 keooni. Mitu toodet tuleks müüa, et kõik kulud oleksid kaetud tuludega? Tk kohta MH= 80 kr MK= 60 kr PK= 200 000 (80 ­ 60)* x ­ 200 000=0 20x- 200 000=0 20x= 200 000:20 x= 10 000 tk Vastus: 10 000 tk tuleks müüa, et kõik kulud oleksid kaetud. 2. Mügimaht on A, muutuvad kulud on B. Jääktulumäär on 40%. Püsikulud on 50 000 krooni ja ärikasum on 100 000 krooni. Leida puuduvad arvväärtused. MK= B NK= A NK- MK= JT- PK= EBIT Jääktulumäär= 40% JTmäär= JT tk kohta/Müügihind Püsikulud= 50 000.- JT määr= JT/NK* 100% EBIT= 100 000.- NK 100% MK 60% JT 150 000.- 40%...

Juhtimisarvestus - Tallinna Tehnikaülikool
820 allalaadimist
2
doc

Juhtimisarvestus kontrolltöö b

Pagarilt ostetakse väikseid kooke hinnaga 6 krooni tükk. On teada, et jääktulu määr on 15%. Milline on koogi müügihind? ÜMH 100% ÜMK= 6 krooni 85% JTmäär= 15% 6 - 85% 85x= 600 x ­ 100% x= 7 Vastus: Koogi müügihind on 7 krooni 2. Ettevõtte kulud ühele tootele eelarve järgi kui toodetakse ja müüakse 10 000 toodet on järgmised: Põhimaterjali kulu 15 krooni Põhitöötasu kulu 5 krooni Tootmise lisakulude muutuv osa 10 krooni Tootmise lisakulude püsiv osa 20 krooni Müügikulude muutuv osa 2 krooni Müügikulude püsiv osa 4 krooni Leida: tootmiskulude kogusumma, kui valmistatakse 20 000 toodet; perioodikulude kogusumma, kui müüakse 5 000 toodet. Tootmiskulude kogusumma (20 000 tk): 10 000 20 000 15 x 10 000= 150 000 300 000 5 x 10 000= 50 000 100 000 10 x 10 000= 100 000 200 000 20 x 10 000= 200 000 200 000 500 000 800 000 Perioodikulude kogu...

Juhtimisarvestus - Tallinna Tehnikaülikool
631 allalaadimist
20
doc

Traditsioonilised kuluarvestuse meetodid

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI TALLINNA KOLLEDZ Majandusarvestus TRADITSIOONILISED KULUARVESTUSE MEETODID Ainetöö Juhendaja: Tallinn 2009 1 SISUKORD SISUKORD...........................................................................................................................................2 SISSEJUHATUS...................................................................................................................................4 KULUDE KALKULEERIMISMEETODID........................................................................................ 5 TÖÖKULUARVESTUS.......................................................................................................................6 1.1.Tellimuse kuluarvestus...

Juhtimisarvestus - Tallinna Tehnikaülikool
466 allalaadimist
6
xlsx

Juhtimisarvestuse eksami kordamine

10 aastaks ja võrdsed osad hoone 200,000 € seade 1 50,000 € seade 2 100,000 € Kohver: põhimat 25 € lisamat 10 € töötasu 20 € muud otsekulud 10 € elekter 0.3 € 3 0.1 kommunaalkulud 2.5 € juhataja 10,000 € aastas asetäitja 7,500 € aastas üldkulud 75,000 € juht 15,000 € aastas müügijuht 8,000 € aastas sekretär 6,000 € aastas raamatupidaja 7,000 € aastas kontoriruum 1,000 € kuus muudüldhaldus kulud 500 € kuus...

Juhtimisarvestus - Tallinna Tehnikaülikool
78 allalaadimist
26
doc

Juhtimisarvestuse ainetöö

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL ETTEVÕTTE KOONDPLAAN Ainetöö Juhendaja: Tallinn 2009 SISUKORD SISSEJUHATUS.........................................................................................................................3 1.ETTEVÕTTE KOONDPLAAN JA SELLE ELEMENDID...................................................4 2.KOONDPLAANI KOOSTAMISE ETAPID...........................................................................5 2.1 Põhitegevuse eelarved........................................................................................................5 2.1.1. Müügiplaan.................................................................................................................6 2.1.2. Tootmise eelarve.........................................................................................................8 2.1.3. Ühikuline tootmise eelarve...

Juhtimisarvestus - Tallinna Tehnikaülikool
479 allalaadimist
25
doc

PLANEERIMINE JA EELARVESTAMINE JUHTIMISARVESTUSES

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÕRGEM MAJANDUSKOOL Majandusarvestus Jaana Ruusmaa PLANEERIMINE JA EELARVESTAMINE JUHTIMISARVESTUSES Ainetöö Õppejõud :Aino Sillamaa Tallinn 2002 SISUKORD Sissejuhatus 3 1. Müügiplaan, laekumiste plaan 5 2. Tootmisplaan 7 2.1 Tootmiskulude eelarved 2.1.1 Materjali hankimise (vajaduse) plaan ja tasumine materjalide eest 8 2.1.2 Tööjõu plaan ja palgakulu eelarve 10 2.2 Perioodikulude eelarved 2.2.1 Turustus- ja halduskulude eelarve ning nende tasumise eelarve 11 3. Tootmise üldkulude plaan ja üldkulude väljamaksete prognoos 13 4. Tooteühiku plaan...

Juhtimisarvestus - Tallinna Tehnikaülikool
175 allalaadimist
4
pdf

Kordamisülesanded (lahendustega) juhtimis arvestus

Ülesanne 1 Ettevõttes on välja töötatud alternatiivsed tegutsemise võimalused. Nende alternatiivide kohta on teada järgmised andmed: Alternatiivi Müügikogu Müügitulu, Muutuvkulu Piirkasum Püsivkulud Ärikasum d s, tk EUR d kokku, ühe toote kokku, kokku, EUR kohta, EUR EUR EUR 1 10 000 50 000 25 000 2,50 20 000 5 000 2 500 40 000 20 000 40 10 000 10 000 3 5 000 90 000 40 000 10 1 500 48 500 4 3 000 13 000 4 000 3 7 000 2 000 Leia tähtedega tähistatud puuduvad summad. B 20 000 + 5 000 = 25 000/10 000 = 2,50 A 50 000 ­ A = 25...

Juhtimisarvestus - Tallinna Tehnikaülikool
414 allalaadimist
16
xlsx

Kontrolltöö 1 juhtimisarvestuses

x x x generaatorid x x x elekter x x x õlid ja muud x x x muud tootm otsek. x x x mehhaaniku palk x x x juhi palk x x kontoriruumide k. x x muu üldhaldus x x raamatupidamine x x keskkonna saast. x x Tootmislik omahind Osakuluarvestus müügitulu 51000 muutuvkulud 5400...

Juhtimisarvestus - Tallinna Tehnikaülikool
133 allalaadimist
6
docx

Juhtimisarvestuse eksamiks kordamise konspekt

Kõik kulud on võimalik jaotada kaheks: · Otsesed kulud o Need kulud, mida me teame, mis on kulunud mingi toote valmistamiseks. · Kaudsed kulud o Mille kogusummat küll teame, kuid mille otsene seos toodetava objektiga puudub. Nt hoone rent, mida on vaja tootmiseks, aga seda ei saa konkreetselt ühe tootega siduda. Kolmas liigitamise meetod lähtub kulude käitumisest: · Muutuvkulud o Muutuvad seoses tootmismahu muutmisega · Püsikulud o Mille kogusumma on püsiv teatud tingimustes ja mis ei sõltu tootmismahust Kapitaliseeritav kulu ­ enne kasumiaruandes kajastamist on bilansis varana, nt siis võidakse kuluks kanda jupi kaupa. Mittekapitaliseeritav kulu ­ otse kasumiaruandesse peale kulu tekkimist. Tootmis- ja kaubandusettevõtte kapitaliseeritavad kulud: Inventeeritavad kulud ehk tootekulud. Toorme...

Juhtimisarvestus - Tallinna Tehnikaülikool
412 allalaadimist
2
docx

SWOT analüüs - ettevõtluse alused

SWOT (Strenth)- tugevused:  Unikaalsus- tänase seisuga pole samasugust rakendust saadaval;  Funktsionaalsus on tugev külg- palju funktsioone ja paindlik, kuna sätteid saab automatiseerida vajalikes hoonetes (nt teatrites, kinodes, koolis jne);  Funktsioonide ja mäluruumi võtmise suhe suurepärane- palju funktsioone küll, aga mitte väga suure mahuga;  Hind- tasuta!  Kaasaegne tehnoloogia- reageerib Wifile;  Juhtkond on abivalmis- vastab alati klientide küsimustele. (Weaknesses)- nõrkused:  Äpist sissetuleku puudumise tõttu on sõltuv rahaliselt investoritest;  Uued tegijad äris- pole varasemaid kogemusi;  Pädevus, teadmisel programmeerimise alal idee autoritel puudub; (Opportunities)- võimalused:  Investorite huvi meie rakenduse vastu, sest see on nii hea ja kvaliteetne- rahaline tugi;  Maine tõus äpi funktsionaalsuse tõttu väg...

Juhtimisarvestus - Tallinna Tehnikaülikool
52 allalaadimist
2
docx

4P (Product, price, place, promotion)

Toodet on võimalik alla laadida meie koduleheküljel ning ka Google play kaudu. Product- bränd on usaldusväärne ja oma fuktsionaalsuse tõttu hääletureguleerijana on sobilik vaigistajaprogramm, olles ühtlasi ideaalne antud otstarvet täitma. Samas ei jää funktsioonid jäigaks ning kui on vaja uuendada programme, siis äpp kohaneb ja muutub- vastavalt klientide soovidele ja nõudlustele. Lisaks ei kurna ta oma kliente tüütute reklaamidega. Äpp ilmub ekraanile vaid sobival hetkel ja vastavalt seadistusele kliendi poolt. Place- me ei müü teenust, vaid pakume tasuta ning seda ainult usaldusväärsetel lehekülgedel: äpi oma kodulehekülg, mis tutvustab lisaks teenusele ka juhtkonda ning programmi loojaid ehk meie programmeerijaid; Lisaks ka tuntud veebilehel Google play, mida külastavad enamus äpiotsijaid inimesi tihti. Keelatud ei ole linki jagada teistes vee...

Juhtimisarvestus - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun