Facebook Like
Add link

"elektrikilp" - 21 õppematerjali

3
doc

Hankelogistika - Vanametalli uus eluring.

Hankelogistika Vanametalli- uus eluring Hankelogistika on suur strateegia, mis nõuab kõigepealt tähelepaneliku turu analüüsimist, kindlat arvestust ja jälgimist, prioriteetide määratlemist, oma tegevuste kordineerimist ja finanside ning operatsioonide juhtimist. Suurimad firmad nii Euroopas kui ka Eestis on rajatud logistilise ahela järgi. Nad eksesteerivad ning funktsioneerivad edukalt...

Laomajandus - Kutsekool
38 allalaadimist
3
doc

Arvestuse spikker

Treipingi põhiosad ja rakised: P: spindli/kiirusekast, kitarr, ettenihkekast, säng, supordipõll, suport, tsentripukk, elektrikilp . R:padrunid,tsentrid,tornid 2. Treiteranurgad: -esinurk, -taganurk, -teravnemisnurk, -lõikenurk., r-lõikeservanurk, r'- abilõikeservanurk, r-tippnurk 3. Lühikese koonuse nurga arvutamise valem. tan = D-d/2·l D-välimine läbimõõt, d...

Metallide... - Tallinna Tehnikakõrgkool
165 allalaadimist
14
doc

Praktika aruande individuaal osa

TALLINNA POLÜTEHNIKUM Päevane osakond Praktikant: Praktika koht: AS KH Energia-Konsult INDIVIDUAALÜLESANNE Ettevõttepraktika Ventilatsiooni juhtimine ,,10" November 2008a Ettevõttepoolne juhendaja: xxx Teh...

Praktika aruanne - Kutsekool
148 allalaadimist
11
xlsx

Otsingu- ja viitamisfunktsioonide kasutamine: kt1

Arve_Number Klient Tootekood Toote nimetus AR20030320-1 Elektrikeskus AS RAAM00002 Abikontakt 1ns sisse, 140MN AR20030320-1 Elektrikeskus AS RAAM00004 Toiteklemmid, 140MC/D AR20030323-8 Suur Sadam OÜ RAAM00001 Mootorikaitselüliti 16-25A AR20030518-17 Power OY TRAN00001 Transport S...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
17 allalaadimist
10
doc

PÕLETUSED

TALLINNA TEENINDUSKOOL Jaanika Priimägi PK12-PE PÕLETUSED JA NENDE ESMAABI Referaat Juhendaja: Heikki Eskusson Tallinn 2012 Jaanika Priimägi Referaat SISUKOR...

Töötervishoid ja tööohutus - Kutsekool
22 allalaadimist
42
pdf

METALLIDE LÕIKETÖÖTLEMISE TEHNOLOOGIA ABC

LOENGUMATERJAL METALLIDE LÕIKETÖÖTLEMISE TEHNOLOOGIA ABC TTK AT / TI rühmadele Õppejõud: Mihkel Laurits 2012 / 2013 AINE SISU / maht 16 ak. h · EELTEADMISED METALLIDE LÕIKETÖÖTLEMISEKS 1 AJALOOST, ARENGUETAPID 2 METALLIDE LÕIKETÖÖTLEMISE EESMÄRK JA SISU 3 MIS ON VAJALIK DETAILI VALMISTAMISEKS 4 ERINEVAD METALLID...

Metallide... - Tallinna Tehnikakõrgkool
119 allalaadimist
12
pdf

Kodu elektrivajadused ENSTO Projekteerimisjuhised

PROJEKTEERIMISJUHISED 01 Elutuba 06 Trepikoda 02 Köök 07 Töötuba 03 Magamistuba 08 Majapidamisruum 04 Vannituba 09 Saun...

Elektroonika -
11 allalaadimist
23
doc

KÜ aruanne

Ainetöö Kinnisvara haldamine Koostas: ... Juhendas: ... Tartu 2013 Sisukord Sisukord...

Majandus -
33 allalaadimist
7
doc

Ehitusfüüsika kt. vastused

Nõuded hoone piirdekonstruktsiooni soojapidavusele Nõuded hoonete välispiirete soojajuhtivusele: a) väikemajade seinad R03,03 m2K/W b) ülemiste korruste laed ja katuslaed R04,0 m2K/W Lael ja seinal suurem erinevus, kuna lakke kergem soojustust panna, kui seina. Soovitatav maksimaalne soojajuhtivus. a) põrandal pinnasel R02,77 m2K/W b) põ...

Ehitusfüüsika - Tallinna Tehnikaülikool
210 allalaadimist
3
odt

Elektri- ja tuleohtus

Elektri-ja tuleohtus Elektriseadmete normaalses seisukorras töötamiseks tuleb neid hooldada. Enamikku elektritöid tohib teha ainult spetsialist, kuid teatud lihtsamaid töid tohib eriõiguseta ka ise teha, aga seda eeldusel, et te olete oma tegutsemises kindel. Nt ise võib paigaldada järgmisi asju: · lüliteid · pistikupesi · lambipesi · vahetada kaitsmeid Enne kõikid...

Füüsika - Keskkool
7 allalaadimist
4
docx

Soojus ja gaasivarustus

Mida tähendab soojuse ülekanne ning kuidas tead nimetatakse? Soojuse ülekandmine tähendab soojuse kandmine madalama temperatuuriga kehalt kõrgema temperatuuriga kehale. Soojuse tranfsormatsiooniks 2. Mis on külmutusagents? Aine abil kantakse soojust üle 3. Milleks kasutatakse soojuspumpa? Soojuspumpa kasuta ruumide ning sooja tarbevee kü...

Ehitusfüüsika - Tallinna Tehnikaülikool
37 allalaadimist
4
doc

Metalli lõiketöötluse arvestus

Treipingi põhiosad ja rakised: P: spindli/kiirusekast, kitarr, ettenihkekast, säng, supordipõll, suport, tsentripukk, elektrikilp . R:padrunid,tsentrid,tornid 2. Treiteranurgad: -esinurk, - taganurk, -teravnemisnurk, -lõikenurk., r-lõikeservanurk, r'- abilõikeservanurk, r-tippnurk 3. Lühikese koonuse nurga arvutamise valem. tan = D-d/2·l D-välimine läbimõõt, d-sisem...

Kiuteadus - Tallinna Tehnikaülikool
10 allalaadimist
176
pdf

LÕPUTÖÖ "Operatiivkaartide koostamise metoodika"

toimub avatavate akende ning tuletõrjeluugi kaudu tuletõrjekraanid dn50 koos tuletõrjetoru ja voolikuga 20 m veevõtukoht hüdrant asub hoonest 12 meetri kaugusel tootlikus 15 ls ATS Pult asub 1 korrusel garderoobis; andurite tüüp - suitsuandur AKS Ei ole tuletõkkesektsioonid trepikojad, korrused, elektrikilp , ventkamber Pääs keldrisse trepikoja või akende kaudu Pääs katusele tuletõrjeluugi kaudu 69 TULEKUSTUTUSVEE LAHENDUS 1. esmane rünnak objekti lähimast hüdrandist 2. hea kustutusvee hulga tagamiseks kasutada paralleelselt teist hüdranti 60 m kaugusel Joonis 9. Operatiivkaardi asendiplaan TINGMÄRGID päästetehnika kogunemiskoht tuletõrje hüdrant...

Ühiskond -
13 allalaadimist
6
docx

Elektrivarustus vastused

Kuidas liigitatakse ruumid juhistiku ümbrusolude arvestamiseks?  Käärid lk 22 2. Mis liigituse alla elektriohtlikkuse järgi kuulub ruum, kus on voolu mittejuhtiv põrand ning lahtised (varjamata) kütteradiaatorid ja metalltorustikud?  Ohtlik ruum 3. Loetleda eriti ohtlikud ruumid.  märjad ja keemiliselt agressiivse keskkonnaga (nt loomapidamisruumid);...

Elektrivarustus -
30 allalaadimist
28
doc

Ehitusfüüsika KT

Autot ei tohi parkida majale lähemale kui 4 m 25. Kipsplaatide kasutamine konstruktsioonide mürapidavuse ja tulepüsivuse suurendamiseks Karkassi vahele paigaldada isolatsioonimaterjal hoolikalt ja tihedalt, vältida tühikute teket. Seinasisse õhkvahe, kui võimalik. Kipsplaatide kihti arvu suuren...

Ehitusfüüsika - Tallinna Tehnikaülikool
122 allalaadimist
232
pdf

Maaelamute sisekliima, ehitusfüüsika ja energiasääst I

Kuna kasutusvälisel perioodil jääks küdev keskküttekatel järelevalveta, ei saa seda sellel perioodil kasutada. Elekter on ohutum energiaallikas. Lisaks on elekterküte hästi reguleeritav igale vajalikule režiimile. Kuna elekterküte on kallis, kuid kvaliteetne energiaallikas, tuleb seda kasutada nii vähe kui võimalik (elamu kasutusajal), kuid alati kui vajalik (kasutusvälisel ajal). Elamu elektrikilp Kütteseadmete lülituskilp Kaugjuhtimise terminal Joonis 9.18 Kütte kaugjuhtimiskilp (paremal) elamu elektrikilbi kõrval (vasakul). Talvel kasutuseta või perioodilise kasutusega elamu kütmine kasutusvälisel perioodil võib olla vajalik ka hoidmaks soovitavat suhtelise niiskuse taset (näiteks, et vältida hallituse kasvuks soodsate tingimuse teket). Sellisel puhul juhitakse küttesüsteemi...

Ehitiste renoveerimine - Tallinna Tehnikaülikool
48 allalaadimist
6
docx

FÜÜSIKA - elekter 1

U = U1 + U2 + ... + Un Juhtide lisamisel – traat pikeneb, takistus suureneb. R = R1 + R2 + ... + Rn U U U1 U2 Un I= R R = R1 = R2 = ... = Rn RÖÖPÜHENDUS Paralleelne ühendus. Rööbiti on ühendatud kõik vooluringi osad. Praktiliselt kõik kodused tarvitid. Hargnemiskohad: elektrikilp , mitmekupliline lamp, pikendusjuhtme otsad. Seos pingete vahel: U = U1 = U2 = ... = Un 1 n Voolutugevus: I = I1 + I2 + ... + In R = R1 → R R1 = n I I1 I2 In Takistused: U = U1 + U2 + ... + Un Traadi...

Elektriõpetus - Põhikool
6 allalaadimist
56
docx

Eelarvestamise kursusetöö

jm 0,4 0,8 5,2 3600 73 Tuletõrjevarustus 734 Tulekustutusseadmed 7341 Tulekustutid 9 tk 230 2070 74 Elektripaigaldis 741 Elektri peajaotussüsteemid 7411 Jaotuskilp korrustele 3 tk 8,0 6800,0 104,0 20712,0 Elektri energiakilbid 4 tk 8,0 1573,0 104,0 6708,0 7412 (peajaotuskilp) 7413 Elektrikilp ventilatsioon 1 tk 6,0 526,0 78,0 604,0 7414 Liitumiskilp koos arvestiga 1 tk 5,0 524,6 65,0 589,61 Tuleohutusüsteemide 1 tk 8,0 772,0 104,0 876,0 7415 jaotuskilp 743 Kaabeldus kaabel ristlõikega 10 mm2, 8500 m 0,3 0,08 3,9 33830 7431 kaablite paigaldamine koos Tabel 1: Detaileelarve klambrite jätk [2...

Eelarvestamine -
102 allalaadimist
20
docx

Agrologistika ainetöö „Sööda teekond sigalasse”

EESTI MAAÜLIKOOL Tartu Tehnikakolledz Mailis Zirk ainetöö ,,Sööda teekond sigalasse" õppeaines ,,Agrologistika" TE.0903 Biotehniliste süsteemide eriala Üliõpilane: ,,....." .................... 2015. a...

Agronoomia - Eesti Maaülikool
2 allalaadimist
33
pptx

Põletushaavade põhjused, diagnoos, esmaabi ja ravi

PÕLETUSHAAVADE PÕHJUSED, DIAGNOOS, ESMAABI JA RAVI Põletus on kudede kahjustus, mis tekib kõrge temperatuuri mõjul kudedele. Põletushaavale sarnaseid koekahjustusi põhjustavad kudede kokkupuude kemikaalidega (söövitus) ja elektrivooluga. Põletuste põhjused: 1 Termilised põletused 2.Elektripõletused 3.Keemilised põletused (söövitused) 4.Kiirguspõletused 1. Termilised põletused 1.1.Tulised vedeli...

Meditsiin - Kutsekool
2 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun