Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

Kategooria allika?petus - 20 õppematerjali

Infoteadus >> Allika?petus
thumbnail
91
doc

VA dokumendi- ja arhiivihalduse kriisireguleerimise analüüs

Tallinna Ülikool Infoteaduste Instituut Mari Hõbemäe Valitsusasutuste dokumendi- ja arhiivihalduse kriisireguleerimise analüüs Magistritöö Juhendajad: Kädi Riismaa Ingrid Raidme 2 Tallinn 2008 3 SUMMARY The analysis of governmental institutions crisis management methods in handling records and archives management Master's thesis is written in Estonian. The thesis consists of 88 pages including two appendixes in five pages. Thesis contains 25 figures and 12 charts; some of those are from the elaborated literature and some are produced according to the data gathered by the author. Sources used for writing the thesis are mostly those that the author has used durin...

Allika?petus
88 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Ametikirja elemendid

Logo Autor Adressaat Seosviit ("Teie" kuupäev, viit) Aadress (aadressi järgmine rida) Kuupäev, viit ("Meie") * * * * * Pealkiri * * Pöördumine * TEKSTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TEKSTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX * Lõputervitus * * * *Allkiri * Allkirjastaja nimi Allkirjastaja ametikoht * * Lisamärge * * Adressaat (Sama) või Lisaadressaat (Teadmiseks) Koostaja Kontaktandmed ...

Allika?petus
32 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Ametlik kiri

oktoober 2008 nr 5-7/428 Kultuuriministeerium Suur-Karja 23 15098 TALLINN Rahvatantsukollektiivide tarifitseerimise komisjoni moodustamine Lugupeetud härra Vaarikas Toimub rahvatantsukollektiivide tarifitseerimise komisjoni moodustamine ja Teid on kaasatud komisjoni tegevusse. Palume teil osaleda esimesel koosolekul, mis toimub 15.oktoobril 2008 inspektsiooni osakonna ruumides. Lugupidamisega Maarja Maasik Juhataja : 626 9301 Faks: 69 9 2209 Registrikood: 00734 E-Post: info|ä| sm.ee Kati Kask 837 9116 E-post: kati.kask@inspekt.ee Rahvatantsu Inspektsioon Tel: 693 9872 Registrikood 70005483 Konnakese 34 Faks:...

Allika?petus
89 allalaadimist
thumbnail
1
doc

E-kiri, kandideerimine

...

Allika?petus
18 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Akti näidis

(üldplank) Akti näidisvorming AKT (5,5 cm) 10. jaanuar 2011 nr KINNITAN - Tallinn - (allkiri) Nimi Ametinimetus 12 . jaanuar 2011 Asjaajamise üleandmine-vastuvõtmine Akt on koostatud selle kohta, et (struktuuriüksuse nimetus, ametinimetus, töötaja nimi) andis üle ja (struktuuriüksuse nimetus, ametinimetus, töötaja nimi) võttis vastu järgmised lahendamisel olevad dokumendid, asjaajamises lõpetatud toimikud, pitsatid ja plangid. 1. Täit...

Allika?petus
60 allalaadimist
thumbnail
10
pptx

Varundamine ja Taastamine

Varundamine ja Taastamine Lauri xxxx Kool: xxx 2012 Kuidas Ubuntuga andmeid varundada? Tuleb sbackup ubuntuga installida Terminali peab kirjutama : "sudo apt-get install sbackup" Andmete varundamine sbackupiga System--->Administration--->Simple Backup Config sbackup on väga hea! Saab valida mis kauste/faile varustada On ka võimalike varundada ssh või ftp-le Saab valida automaatset varustamist Sbackupiga failide taastamine kokkuvõte · Sbackupiga on lihtne varustada ja taastada. · Saab teha päevaseid koopiaid failidest · Saab varunada ftp-le ja SSH-le · Lihtne kasutada · Lihtne taastada Allikad · sbackup ja linux pildid 04.06.2012 - http://www.debianadmin.com/backup-and- restore-your-ubuntu-system-using- sbackup.html · www.google.com Tänan Kuulamast ...

Allikapetus
1 allalaadimist
thumbnail
17
odp

Hädaabinumber 112

Inimeste päästmise järjekord sõltub neid ähvardavast ohust. Kannatanuid otsides pea meeles, et hirmunud lapsed peidavad end sageli voodite alla, kappidesse või mujale. Kui kannatanu ei suuda ise liikuda, siis aita tal väljuda või kanna ta ohtlikust kohast välja. Põlengu või tulekahju avastamisel sulge esmalt lahtised aknad ning ruumist väljudes sulge enda järel uks. Kui ruumis on ventilatsioon, siis hoolitse ka selle väljalülitamise eest. TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL TULEKAHJU PUHUL JUHINDU JÄRGMISTEST 1. Päästa vahetus ohus olijad ning jaga ülesanded PRIORITEETIDEST: kui abistajaid on rohkem. 2. Teavita tulekahjust teisi hoones olijaid ja käsi väljuda evakueeruda. Väljudes tuleb sulgeda kõik aknad ja uksed, et tuli ei leviks. 3. Helista hä...

Allikapetus
1 allalaadimist
thumbnail
8
docx

JUURDEPÄÄSUPIIRANGUD ARHIVAALIDELE EUROOPAS JA VENEMAAL

JUURDEPÄÄSUPIIRANGUD ARHIVAALIDELE EUROOPAS JA VENEMAAL Referaat õppeaines juurdepääs teabele Viljandi 2011 Sissejuhatus Demokraatlikes riikides on juurdepääs ametlikele dokumentidele tagatud tavaliselt põhiseadusega. Avalikkuse vaba juurdepääs ametlikele dokumentidele tuleneb põhimõttest, mille kohaselt administratsiooni tegevus on transparentne, avalikkuse kontrolli all. Avaliku võimu tegevus peab olema avatud ja meediale nii, et nad saaksid omandada informatsiooni omal valikul, sõltumatult võimu teabeteenistusest. Ligipääs dokumentidele on üks osa kodanikuõigustest ja ­vabadustest ja üheks vaba mõttevahetuse tingimuseks demokraatlikus riigis. Ent need alusprintsiibid ei ole toiminud alati ja ka tänapäevalgi kohaldatakse erandeid. Raamatus käsitlevad autorid erinevatel perioodidel ja põhjustel rakendatud ja rakendatavaid juurdepääsupiiranguid, tegevust reguleerivaid õigusakte. Samu...

Allikapetus
1 allalaadimist
thumbnail
18
docx

Referaat Toomas Karjahärmi`i raamatu "Oleviku minevikud" põhjal.

Autor on raamatu kirjutanud lähtuvalt tegevajaloolase praktilistest vajadustest, kus uurija puutub tihti kokku teoreetiliste ja metodoloogiliste probleemidega. Raamat aitab uurijal mõista ja määrata ajalooallikate hindamiskriteeriume ning otsustada, mille poolest erinevad minevikukirjeldused on tõesemad või adekvaatsemad. Samuti on autoril raamatu kirjutamise eelduseks olnud asjaolu, et viimase viieteistkümne aasta jooksul on Eestis tekkinud ajalooteoreetiline arutelukeskkond, isoleeritus maailmateadusest on vähenenud ning aina rohkem on ajaloolaste hulgas arutlusi ajaloo uurimise teemal, teooriate ja meetodite ning allikate tõlgendamise ja tõendusväärtuse üle. Referaat käsitleb raamatu alateemat ,,Ajalooallikad-ja arhiivid", kus autor heidab valgust ajalooallikatele ning...

Allikapetus
10 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Uued ja eksperimenteerimisjärgus olevad otsisüsteemid

1. Wolfram Alfa ­ http://www.wolframalpha.com/ - on arvutuslike teadmiste mootor või siis vastuste mootor. Eesmärk on teha kõik süsteemsed teadmised kohe arvutatavaks ja kõigile kättesaadavaks. On-line teenus mis vastab faktilistele päringutele. Käivitatud 18. 05.2009. Wolfram Alfas on kirjutatud 15 miljonit rida matemaatilisi koode ning ta töötab üle 10 000 protsessoriga. Andmebaas hõlmab praegu sadu andmekogusid. Partneriteks on Dextera kõnetuvastuse tarkvara ja hääljuhtimise tarkvara Blackberry. Tulemuste hulk on vähene; otsingu kiirus aeglane; tulemuste vastavus päringule(vähe tulemusi); kasutajasõbralikkus ­ täiesti individuaalne(kellel meeldib, kelle mitte); otsinguvõimalused ­ märksõnad, numbrid, failid, pildid; päringu sõnastamise võimalused ­ märksõna, küsimus, numbrid; tulemuste esitamine ­ natuke segane minu jaoks; hinnang otsivahendile ­...

Allika?petus
7 allalaadimist
thumbnail
8
pdf

Infoallikad praktika 1

1: Teavikute leidmine elektronkataloogidest Urram ja RIKSWEB NB! Vastuste esitamisel pange kirja ka päringu formuleering(ud). Teaviku leidmine elektronkataloogist Urram (https://u2.lugeja.ee/Avalik/otsing.jsp) 1. Mitu eestikeelset trükitud raamatut, mis on ilmunud 2013. aastal sarjas ,,Valge", leiate Viljandi Linnaraamatukogust? 2 raamatut (1. Röövitud : põgenemine Süüriast; 2. Julmus : traagiline lugu väikese tüdruku süütuse röövimisest ) Raamatukogud ­ Viljandi Linnaraamatukogu; ilmumisaasta 2013; laad ­ trükitud raamat ; sari - valga 2. Leidke, mis oli see raamat, mis ilmus 1973. aastal ja mille tõlkis eesti keelde Lennart Meri Ahvide planeet 3. Milliste maakondade raamatukogudest võib leida ajalehte "Sakala"? Mis aastast alates see ajaleht ilmub? Mis nimede all ta veel ilmunud on? Mis aastast on kättesaadav võrguväljaanne? 1. asutanud C. R. Jakobson 1878. a 2. Pealkirjad: Sakala (1878-19...

Allika?petus
17 allalaadimist
thumbnail
32
docx

GPS referaat

Tartu Tervishoiu Kõrgkool Erakorralise meditsiini tehniku õppekava PRIIT KIRSS GPS Referaat Juhendaja: Siim Nemvalts, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lektor Tartu 2014 1 SISUKORD MIS ON GPS?..................................................................................................................................3 SÜSTEEMI ARENG.......................................................................................................................3 MIS ON GPS? 2 Lühend GPS tuleneb inglisekeelsest terminist Global Positioning System - Ülemaailmne Asukohamääramise Süsteem, Globaalne Punkti Seire, kohamäärangusüsteem. Globaalne Positsioneerimise Süsteem võimaldab toimetada mingit objekti planeet Maa lähedasse etteantud koordinaatidega mistahes punkti. Juhtiv...

Allika?petus
19 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Arhiivieeskiri

peatükkÜldsätted § 1. Määruse reguleerimisala (1) Arhiivieeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib ja täpsustab dokumentide hindamist ja arhivaalide säilitamist avalikke ülesandeid täitvate asutuste või isikute juures kuni üleandmiseni avalikule arhiivile, arhivaalide avalikku arhiivi üleandmise korda, nende säilitamist ja kaitset avalikus arhiivis ning neile juurdepääsu korraldamist, sealhulgas arhiiviteatise väljastamist avaliku arhiivi poolt. (2) Eeskiri kehtib: 1) Rahvusarhiivile; 2) kohaliku omavalitsuse arhiivile; 3) asutusele ja isikule, kes täidab avalikke ülesandeid avaliku ülesande täitmise käigus loodud või saadud dokumentide osas (edaspidi asutus). (3) Avalik õiguslikule või riigi- või kohaliku omavalitsuse muuseumile ja raamatukogule, haridus-, teadus- ja arendusasutusele ning sihtasutusele, kes valdab kultuuri- ja ajalooväärtu...

Allika?petus
12 allalaadimist
thumbnail
134
pdf

Programmeerimine PHP

1 Üldinfo Alguses oli interneti lehed omavahel seotud staatiliste html dokumentide süsteemina, aga selleks, et mingis dokumendis muutusi teha oli vaja lehti failisüsteemis käsitsi muuta. Kahjuks selline staatiline mudel ei jõua kiirelt muutuva kaasaegse maailma progressile järgi. Seega võeti kasutusele dünaamiline mudel. Dünaamilise mudeli korral ei hoita serveris staatilisi html lehte vaid neid genereeritakse selleks spetsiaalselt välja töötatud programmidega, mis serveril töötavad. Antud kursuse jooksul tutvume klient-server arhitektuuriga, installeerime enda arvutisse veebiserveri ja php interpretaatori ning saame baasteadmisi serveripoolsest keelest PHP. Kursuse teemad on pühendatud ainult PHP keelele (väljarvatud seitsmes teema), aga see ei tähenda, et sellest piisab suure ja eduka veebilehe loomiseks. Mahuka infosüsteemi e...

Allika?petus
52 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Minu digitaalne kirjaoskus

Pedagoogilisest vaatepunktist hõlmab digitaalne kirjaoskus oskust otsida teadmisi ning mõista digitaalsete lahenduste kasutamis- ja kaasamisvõimalusi. Digitaalse kirjaoskuse arendamine on oluline osa kaasaegses ühiskonnas, et inimene saaks olla osaline digitaalses ühiskonnas ja teadlikult võtta osa aruteludes. Digitaalse kirjaoskuse alla lähevad ka tänapäeval väga populaarseks saanud kohtades nagu näiteks facebookis kirjutamine ja postituste loomine. Digitaalset kirjaoskust oskavaid inimesi on tänapäeval aga juba päris palju, ning neid tuleb aina juurde. Digitaalne kirjaoskaja on inimene, kes mõistab digitaalse kirjaoskuse 8 põhielementi ning oskab arendada neid oskusi. Digitaalse kirjaoskuse 8 elementi on: kultuuriline, kognitiivne, konstruktiivne, kommunikatiivne, eneskindluse, loovuse, kriitilse ja...

Allika?petus
10 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Esitlemine ja tutvustamine

Esitlemine ja tutvustamine Auväärne, oma kohustusi korrektselt ja lõpuni täitev, paljude meelest tüütu, lapsik ja vanamoodne põlvkond hääbub tasapisi terves maailmas. On suur eksitus suhtuda sellesse kui tähtsusetusse pisiasjasse ning isegi kergemalt hingata: pole vaja enam kuulata tüütute õpetajate jorisemist. Kahjuks kaob selle „vanamoodsa“ põlvkonnaga tasapisi ka moraal. Võib siiski tekkida küsimus, et milleks meile moraal ning kombeõpetus? Aga loomulikul sellepärast, et kaasinimesi austada ja nendega arvestada ning respekteerida eluruumi. Käitumise kuldvara moodustub erinevatest seaduspärasustest ja reeglitest, millest üks on kindlasti oskus inimesi esitleda ning üksteisele tutvustada. Esitlemisel, tutvustamisel kui viisakusavaldusel lähtutakse vanusest, soost, nii ametialasest kui sotsiaalsest positsioonist. Esitletakse: … nooremat vanemale. Näiteks: „Proua Lepp, kas ma tohin teile tutvustada preili Mets...

Allika?petus
4 allalaadimist
thumbnail
8
doc

VALENTINIPÄEV

Legendi järgi keelas imperaator Claudius meestel abiellumise, et nad oleksid ideaalsed sõdurid. Keiser käskis ka kõik kihlused ja abielud tühistada. Preester Valentin ei allunud aga korraldustele ning laulatas salaja keisri armee sõdureid ja kinkis noortele lilli. Selle eest heideti preester vangi, kus ta suri. Ta maeti St. Praxadese kirikusse 14. veebruaril 270. aastal. Teise legendi järgi oli Valentin kristlane Roomas, kus uut religiooni veel ei sallitud. Ta vahistati kristlastest märtrite abistamise eest. Vangis olles armus Valentin vangivahi pimedasse tütresse Juliasse ja andis tüdrukule tagasi silmanägemise. Kui uudis levis, otsustasid Rooma võimud Valentini pea maha võtta. 14. veebruaril hukkamispäeva hommikul olevat ta saatnud Juliale armastuskirja allkirjaga „Sinu Valentinilt.” Valentin...

Allika?petus
2 allalaadimist
thumbnail
16
pdf

The Gemini Guidance Computer

The Gemini Guidance Computer XXX The Gemini Guidance computer - Citations http://history.nasa.gov/computers/ch1-1.html Retrieved 24 Novmber 2015 https://en.wikipedia.org/wiki/Gemini_Guidance_Computer Retrieved 24 November 2015 The Gemini Guidance computer - Vocabulary The Gemini Guidance computer - Structure History Objective Functions The Gemini Guidance computer - History End of the Mercury program 1. Man in space New era of testing 2 men in space more instrumentation Introduced in 1965 The Gemini Guidance computer - Objective To maneuver the spacecraft in space Calculate the distances between the rendezvous points Practicing rendezvous with Agena. The Gemini Guidance computer - Functions Prelaunch Ascent backup Insertion Catch-up Rendezvous Re-entry The Gemini Guidance computer - Conclusion 1. History 2. Objective 3. Function ...

Allika?petus
1 allalaadimist
thumbnail
0
py

Pythoni kodutöö aines "Programeerimise algkursus"

docstxt/14740359847973.txt...

Allika?petus
6 allalaadimist
thumbnail
20
docx

Mis on närvivõrk ja kus kasutatakse närvivõrke

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Närvivõrkude rakendusvaldkonnad IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid Referaat Juhendaja/õppejõud: Kaido Kikkas Üliõpilane: Sergei Novikov 179797 Üliõpilase meiliaadress: senovi@ttu.ee Õppekava nimetus: IT süsteemide arendus Tallinn 2017 Sisukord Sissejuhatus..........................................................................................................................3 Mis on närvivõrk?................................................................................................................4 Närvivõrkude rakendusvaldkonnad...

Allika?petus
8 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun