Kategoorias programmeerimine leiti 35 faili

Informaatika >> Programmeerimine
programmeerimine – et mitte kulutada aega ja vaeva iga infoühiku omandamisele, kasutame automaatseid programme, nt punase tule ees peatume pikalt mõtlemata; keegi naeratab meile ja me naeratame vastu.
Programmeerimine I-funktsiooni tabulleerimine UML algoritm
0
png

Programmeerimine I funktsiooni tabulleerimine UML algoritm

UML keeles, põhjalik, alamalgoritmiteks jaotatud algoritm töö eest saadud hinne 5...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
95 allalaadimist
Programmeerimine I
14
pdf

Programmeerimine I

...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
113 allalaadimist
Programmeerimine
3
xlsm

Programmeerimine

1 6 6 6 6 7 4 1 6 6 2 6 6 6 1 2 6 6 6 6 6 1 6 6 6 1 6 6 1 6 6 7 6 6 6 1 Mis aastal alustati hariduse andmist Mõdrikul? 12 10 8 Mis aastal alustati hariduse andmist Mõdrikul? 6 4 2 0 õige vastus Test...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
15 allalaadimist
Programmeerimine Suurkodutöö nr 1
6
txt

Programmeerimine Suurkodutöö nr 1

��# ##*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*# *#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*## #*# #I#A#G#0#5#8#1# #-# #P#r#o#g#r#a#m#m#e#e#r#i#m#i#n#e# #I# # # # # #*## #*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*# *#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*## #*# #1#)# # #K#o#d#u#t#�#�# #n#r#.# #1# # # # # # # # #*## #*# #2#)# #�#p#i#l#a#n#...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
45 allalaadimist
Programmeerimine I-kodune töö funktsiooni tabuleerimine
12
doc

Programmeerimine I, kodune töö funktsiooni tabuleerimine

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL INFOTEHNOLOOGIA TEADUSKOND Arvutitehnika instituut Süsteemitarkvara õppetool Eesnimi Perekonnanimi 000000IASB IAG0581 Programmeerimine I FUNKTSIOONI TABULLEERIMINE Kodutöö nr.1 Juhendaja: dotsent Vladimir Viies Tallinn 2011 Autorideklaratsioon...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
226 allalaadimist
Kodune töö 2 aines-Programmeerimine I- Massiivid Variant 3
5
doc

Kodune töö 2 aines „Programmeerimine I“, Massiivid Variant 3

Tallinna Tehnikaülikool INFOTEHNOLOOGIA TEADUSKOND Arvutitehnika instituut Kodune töö 2 aines ,,Programmeerimine I" Variant 3 Eesnimi Perekonnanimi 000000IASB IASB00/00 Tallinn 2011 Üles...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
146 allalaadimist
Programmeerimine
22
docx

Programmeerimine

8 3.2 PROGRAMMEERIMISKEELTE PÕHITÜÜBID.......................................................9 3.3 PROGRAMMEERIMSKEELE SEMANTIKA JA SÜNTAKS.....................................11 Page 1 SISSEJUHATUS Programmeerimine on lihtsalt arvutiga teostatavad spetsiifilised (erilised) tegevused. Näiteks, kui Te sisestate taskukalkulaatoril kaks korda seitse, annate te kalkulaatorile komplekti juhiseid. Te nagu ütleks: "Korruta arv kaks arvuga seitse, ja teata mulle mis vastuse sa saad." Pole palju juhtimiskorraldusi, mida kalkulaator oskaks täita, kalkulaator tunneb ainult mõningaid juhised, milliseid kasutaja võib anda...

Programmeerimine -
17 allalaadimist
Programmeerimine
2
docx

Programmeerimine

Kopeeri see programm Wordi ja kirjuta käskude selgitused ning lõpuks lae fail siia. Sub kesk_nupp() Dim myrange As Range ’myrange on muutuja Dim myTotal As Range ’ myTotal on muutuja m = Selection.Rows.Count ’ Valitud ala. Ridade Arv n = Selection.Columns.Count ’ Valitud ala veergude arv r = Selection.Row ’ märgistatud rida v =...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
15 allalaadimist
Ülesanded 5 6 7 8
0
zip

Ülesanded 5,6,7,8

Kokkupakitud materjal...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
91 allalaadimist
Auto registrimärkide tuvastamine - C- programm
0
rar

Auto registrimärkide tuvastamine - C programm

C kodutöö. Auto registrimärkide tuvastamine.Hindeks sain maksimumi...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
39 allalaadimist
Java algajatele
39
pdf

Java algajatele

0 2011a) See on juhend kiireks Java õppimiseks, esialgsete teadmiste omandamiseks. Näited teen eclipse'iga. Koostanud Alex. Email: alex45555@hotmail.com. Tänud Roelile, kes leidis kirja- ja muid näpuvigasid ning tegi huvitavaid soovitusi manuaali redigeerimiseks/täiendamiseks! I. Valmistumine programmi kirjutamiseks. Alustam...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
230 allalaadimist
2 Kontroll A ja B variandid
5
docx

2 Kontroll A ja B variandid

h> #include <stdbool.h> int main (void) { int n; int i, j; algaandmed printf("Insert n: "); scanf("%d",&n); float M[n]; i=0; do { printf("Insert M[%d]: ",i); scanf("%f",&M[i]); i++; } while(i<n); float M2[j]; j=0; i=0; negatiivsed algussese do { if(M[i]<0) { M2[j]=M[i]; j++; } i++; } while(i<n); ulejaanud l6ppu i=0; do { if(M[i]>=0) { M2[j]=M[i]; j++; } i++;...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
177 allalaadimist
Lao väljasus
0
zip

Lao väljasus

Lao väljasus ülesanne c...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
25 allalaadimist
Java algtõed
13
pdf

Java algtõed

1 Mis on Java? Java -- alates 1991. aastast Sun Microsystems poolt arendatav ja 23. mail 1995 avalikustatud objektorienteeritud programmeerimiskeel. Esialgselt oli uue programmeerimiskeele nimetuseks Oak ja seda loodi koduelektroonika tarbeks, kuid hiljem nimetati see ümber Javaks ja seda hakati...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
67 allalaadimist
Tabuleerimine
1
docx

Tabuleerimine

h> #include int main(void){ double x, a, h, b; printf("funtsiooni sqrt(x2+x-20)/x2+x-10 tabuleeriminen"); printf("Sisesta algv a: n"); scanf ("%lf" , &a); printf("Sisesta samm b: n"); scanf ("%lf" , &b); printf("Sisesta sammude arv h: n"); scanf ("%lf" , &h); int i; for (i=0; i

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
107 allalaadimist
Massiivid
2
txt

Massiivid

klaviatuurilt sisestatakse tippude arv N(1<=N<=10) ja nende koordinaatide reaalarvulised massiivid X ja Y // 2. ekraanile vljastatakse antud hulknurga klgede pikkuste reaalarvuline massiiv L. #include #include //math.h tahab ubuntus(linux) gcc failinimi.c -lm int sisestus(){ //Sisestatakes kolmnugra tippude arv int n; printf("Sisesta hulknu...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
119 allalaadimist
Masiivid programeerimine
11
doc

Masiivid programeerimine

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL INFOTEHNOLOOGIA TEADUSKOND Arvutitehnika instituut Massiivid Juhendaja: Margit Aarna Teadur Tallinn 2011 Autorideklaratsioon Kinnitan, et käesolev töö on minu töö tulemus ja seda ei ole minu ega kellegi teise poolt varem esitatud....

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
72 allalaadimist
Tabuleerimine kodutoo
6
docx

Tabuleerimine kodutoo

Tallinna Tehnikaülikool Infotehnoloogia teaduskond Programeerimine I Kodutöö Funktsioonide tabuleerimine 4. variant Üliõpilane: *********** Matrikli number: ****** ****** Hindaja: ****** Tallinn 2011...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
97 allalaadimist
Funktsiooni tabulleerimine
9
doc

Funktsiooni tabulleerimine

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL INFOTEHNOLOOGIA TEADUSKOND Arvutitehnika instituut Funktsiooni tabulleerimine Juhendaja: Margit Aarna Teadur Tallinn 2011 Autorideklaratsioon Kinnitan, et käesolev töö on minu töö tulemus ja seda ei ole minu ega kellegi teise poolt varem esitatud....

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
95 allalaadimist
REKURSIOON - Recursion
7
doc

REKURSIOON - Recursion

REKURSIOON - Recursion Otsene ja kaudne rekursioon ehk iseenesessepöördumine Otsene: Kaudne: ->>PROCEDURE P(...); PROCEDURE P(...);FORWARD; 2 . ... -- P(...); -->PROCEDURE Q(...); 1 ... ... EN...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
20 allalaadimist