Facebook Like
Hotjar Feedback

Lühinäidend ,,Vaeslaps'' - sarnased materjalid

vanapagan, vaeslaps, talut, poega, jookse, heida, selga, hiir, kolin, kuldk, jutustaja, mber, heatahtlik, saunas, lasen, riideid, seekord, tegin, itma, kilinat, kirjut, omaette, jant, hegi, harjunud, koiva, kingi
62
docx

Kirjanduse lõppueksami materjalid

...älja rühmitus Siuru · Rühmituse ridades alustas oma keeleuuendaja tööd Johannes Aavik. · Nooreestlased hoolitsesid Juhan Liivi eest. Pilet 18 1. E.A.Poe elu ja looming EDGAR ALLAN POE (1809-1849) Edgar Poe. Sünd USA-> jäi vaeslapseks. Haridus Inglm. 12 armus klassivenna emasse, kes suri-> jättis jälje. Varasemates luuletustes naistele pühendatus. Oli tundeline. 16- kihlus, kuid ei tulnud midagi välja-> ülikooli. Spordis tubli + mängis kaarte-> suur võlg-> kasuisa ütles temast lahti. Poe jättis ülikooli pooleli-> tahtis ke...

Kirjandus - Keskkool
21 allalaadimist
12
doc

Suuline arvestus kirjanduses

...diga seotud probleeme. fantastikaromaan ,,Projekt Victoria", Viimasena ilmus mälestusteos ,,Hommikust keskpäevani", mis räägib Mälgu lapsepõlvest, kirjanikutööst, pagulusest jne. 21. Mälgu 1 rannaromaani ülevaade ,,Hea sadam" ­ 20. sajandi esimene pool Saaremaal. Vaeslapsed Juulius ja tema õde Luisi leiavad vallamajas toimunud koosolekul omale uued perekonnad. Juulius läheb Taavi juurde, kes elatub paatide ehitamisest ning armastab viina. Juulius läheb laevaga merele, leiab Tallinnast isa ja toob ta endaga koju kaasa. Nende juurde tuleb elama ka ...

Kirjandus - Keskkool
26 allalaadimist
20
docx

Põrgupõhja uus vanapagan

Põrgupõhja uus vanapagan Anton Hansen Tammsaare Vanasse Põrgupõhja tallu, kus pole juba aastaid keegi elanud, kolis uus paar - Jürka (erakordselt tugev, rohmaka kehaehitusega, üsna tahumatu kuid samas teatud olukordades kaval) ja Lisete (tilluke ja peenike naine). Varsti peale sissekolimist läksid ...

Kirjandus - Keskkool
4 allalaadimist
59
doc

Kirjanduse eksami küsimused

kirjanduse eksami küsimused 1. Ilukirjanduse olemus ja tähtsus. Seos teiste kunstiliikidega. Ilukirjandus ehk belletristika. Tekstid jagunevad: teaduskirjandus (teatmeteosed, uurimustööd, referaadid), publitsistika (artiklid, uudised, intervjuud, reklaamid), ilukirjandus (novell, sonett, tragöödia, dra...

Kirjandus - Keskkool
43 allalaadimist
21
docx

Põrgupõhja uus vanapagan analüüs

KIRJANDUSTEOSE ANALÜÜS TEOSE AUTOR: Anton Hansen Tammsaare TEOSE PEALKIRI: Põrgupõhja uus Vanapagan. TEOSE ZANR: Satiiriline allegooria ILMUMISAASTA: Tartu 1939 1. Autorist kokkuvõte (pere, haridus, ametid, eraelu, tervislik seisund jt. võimalikud loomingule mõju avaldanud tegurid) Anton Hansen Tammsaar...

Kirjandus - Põhikool
4 allalaadimist
6
rtf

Põrgupõhja uus vanapagan - A. H. Tammsaare

Põrgupõhja uus vanapagan Anton Hansen Tammsaare Vanasse Põrgupõhja tallu, kus pole juba aastaid keegi elanud, kolis uus paar - Jürka (erakordselt tugev, rohmaka kehaehitusega, üsna tahumatu kuid samas teatud olukordades kaval) ja Lisete (tilluke ja peenike naine). Varsti peale sissekolimist läksid ...

Kirjandus - Keskkool
1871 allalaadimist
12
docx

Emakeele arvestus

EMAKEELE ARVESTUS 1. Keskaja kirjanduse ülevaade, periodiseering, kuulsamaid inimesi ja kirjanikke Keskaeg oli ajalooperiood vanaaja ja uusaja vahel. Keskaeg kestis 5.-15. Sajandini, algas 476 pKr Rooma keisririigi lagunemisega ja lõppes 1492 pKr, mil Kolumbus avastas Am...

Kirjandus - Keskkool
99 allalaadimist
1
doc

Muistend vanapagana kividest

Vanapagana kivid Ähmja mõisa põllul , nii kui vanarahvas teab rääkida, olnud vana Eesti kants. Seda tunnistavad ka vareme moodi kivilademed. Sealt maa seest on välja tulnud ahelate tükke ja muid vana-aja sõjariistu. Kantsi kõrvale on ka Vanapagan tahtnud oma kantsi üles ehitada, ag...

Kirjandus - Põhikool
21 allalaadimist
6
pdf

Põrgupõhja uus vanapagan

Põrgupõhja uus Vanapagan 1. Põrhupõhja Algul pole neil ei kassi, lehma, siga, hobust, lammast. Siis nad saavad Kaval- Antsul nii loomad, saha, vankri ja nii mõndagi söödavat. Näide lk 22. Lehmas polnud neil kauaks rõõm karu murdis lehma maha ja Jürka pidi juba järgm...

Kirjandus - Keskkool
1 allalaadimist
23
odt

Kirjanduse arvestus II - Keskaeg-Renessannss

Kirjanduse arvestus Pilet 1 ­ Euroopa keskaja kirjanduse ajalooline taust; Jutustada Boccaccio üks novell: 1. Euroopa keskaja kirjanduse ajalooline taust 5-6 sajand Keskaeg algab Antiik-Rooma hukkumise ja feodaalkorra tekkimisega Levivad uued religioonid =Kristlus, budism, islam Rooma oli enne lan...

Kirjandus - Keskkool
42 allalaadimist
3
doc

A. H. Tammsaare „Põrgupõhja uus Vanapagan“

A. H. Tammsaare ,,Põrgupõhja uus Vanapagan" 1. Jürka tuli Maa peale, sest ta tahtis õndsaks saada. Ta tahtis ka, et tema lapsed (kaksikud) oleksid hingekirjas. Ta lootis, et tema lapsed saavad õndsaks kui neil on hing. 2. Kui Jürka vanasse Põrgupõhja tallu kolis, oli tal naine nimega Li...

Kirjandus - Keskkool
5 allalaadimist
21
doc

Maailmakirjandus II (keskajast klassitsismini)

1) Keskaja ajalooliskultuuriline taust. Keskaja kirjanduse põhinähtused. Keskaja mõiste pole kultuuriteaduses ühene. Osa õpetlasi arvab, et Ida rahvaste ajaloole on jagunemine kesk- ja uusajaks võõras. Euroopa kohta valitseb seisukoht, et keskaeg kestis Lä-Rooma keisririigi lagunemisest (5.saj) renessa...

Kirjandus - Tartu Ülikool
56 allalaadimist
27
doc

Soome kirjanduse ajalugu

SOOME KIRJANDUS I RAHVALUULE Soome-Karjala rahvaluule Satu Apo Keskajast on säilinud 1 loits, 16. ja 17. sajandist on pärit mõned lüüriliste runode ja karupeie- laulude ülestähendused ning...

Soome kirjandus - Tartu Ülikool
63 allalaadimist
2
docx

Põrgupõhja uus vanapagan

,,Põrgupõhja uus Vanapagan" 1. Romaani tegevustik toimub 3el tasapinnal. Selgita neid. Ideestik, aine ja sisu. Mütoloogiline tasand ­ ideestik võetud rahvajuttudest. Teose aine on hea ja kurja võitlus. Teose süzee: Vanapagan tuleb maa peale elama, et inimese kombel õndsaks saa...

Kirjandus - Keskkool
533 allalaadimist
3
rtf

Antiik-renessanss

Eepika - üks ilukirjanduse kolmest liigist, kujutab sündmusi, mis on olnud. Autor on just kui kõrvalseisja ning tema suhtumine kujutatavasse avaldub kaudselt. Saaga - (islandi saaga) muinasislandi jutustus; selleks nimetatakse ka germaani rahvaste vana kangelaslaulu ja Vanas Testamendis sisalduvaid ...

Kirjandus - Keskkool
95 allalaadimist
174
doc

Kirjanduse mõisted A-Z

A abstraktsionism ­ 20. sajandi alguses tekkinud kunstivool, mis jaguneb geomeetriliseks ja ekspressiivseks abstraktsionismiks. Esimesel juhul moodustub pilt geomeetrilistest kujunditest, teisel juhul kasutab kunstnik oma tunnete väljendamiseks värvilaikude vaba paigutust. Näiteks Piet Mondriani (1872­1944...

Eesti keel - Keskkool
20 allalaadimist
11
doc

Antiik- ja keskaja kirjandus

KORDAMINE ANTIIKKIRJANDUS: 1. MÕISTED Skeene ­ Kreeka antiikteatri ajutine lavaehitis, mis oli etendusele taustaks ja kõlaseinaks, varjas riietusruume ja lavamehhanisme ning paiknes Orkestra taga. (Skeenest pärineb sõna ,,stseen") Orkestr...

Kirjandus - Keskkool
132 allalaadimist
2
docx

Mõisted - kirjandus

Mõisted (kirjandus) mõiste=selgitus, mitte ühesõnaline vaste. Commedia dell' arte ­ rahvakomöödia. Dialoog - ehk kahekõne on kahe või enama isiku kõnelus. Dialoogi aluseks on enamasti olukord, kus tegelastel on erinev info või erinevad vaatepunktid, nii et neil tekib vajad...

Kirjandus - Keskkool
9 allalaadimist
24
docx

POEETIKA

POEETIKA Luule ­ keeleline looming Ilukirjanduslik ­ lüüriline, eepiline, dramaatiline tekst Poeetika ­ luulekunsti, laiemalt ilukirjanduslikkuse õpetus. Kirjanduslikkus toimib seostes teose, autori, keele, teiste tekstide, maailma ja lugeja vahel ­ kirjandusele võib läheneda mitmeti. Lähilugemi...

Kirjandus - Tartu Ülikool
2 allalaadimist
5
doc

Rühmitused ja -ismid

abstraktsionism ­ 20. sajandi alguses tekkinud kunstivool, mis jaguneb geomeetriliseks ja ekspressiivseks abstraktsionismiks. Esimesel juhul moodustub pilt geomeetrilistest kujunditest, teisel juhul kasutab kunstnik oma tunnete väljendamiseks värvilaikude vaba paigutust. Näiteks Piet Mondriani (1872­1944...

Kirjandus - Keskkool
239 allalaadimist
1
docx

Kirjanduse mõisted

1) Dialoog - Dialoog ehk kahekõne on kahe või enama isiku omavaheline vestlus. 2) Draama - tõsise konflikti ja elulise sündmustikuga näidend 3) Monoloog - kõne iseendaga v. kellegi kujuteldavaga 4) Remark ­ märkus; selgitav, nõuandev märkus autorilt näitlejale, lavastajale v. lugejale 5) Repliik - ...

Kirjandus - Keskkool
8 allalaadimist
8
docx

Draamatöö läbiviimise kavand

Draamatöö läbiviimise kavand Kätlin Kattai KLÕ 24 J. Kunderi jutustuse Vaeslaps ja Talutütar ainetel. Eesmärk: ühise draamatöö kogemus ja selles oma rolli täitmine: töökuse ja laiskuse mõisted; peenmotoorika arendamine; erinevate emotsioonide väljendamine miimika abil. Mina ja keskkond  Talu tööd ja tegemised  Elu-olu vanasti ïƒ...

Draama õpetus - Tallinna Pedagoogiline Seminar
4 allalaadimist
8
doc

Keskaeg ja Dante

Maailmakirjandus Sissejuhatus. Keskaja lõpp- 17. sajandil Madalmaades, Inglismaal feaodalismi lõpuga. Renessanss- nimetuse andis kunstiteadlane Giorgi Vasari oma raamatus "Itaalia kõige kuulsamate arhitktide, maalijate ja skulptorite elulood" (1550). Sünnikoht Itaalia. Ajavahemikus 1300 ­ 1350 lõpeb keskaeg ja algab renes...

Kirjandus - Keskkool
90 allalaadimist
4
odt

Renessansi kirjandus

Renessansi kirjandus Renessanss oli ajajärk, mil toimus sotsiaalne, ideoloogiline ja kultuuriline murrang ning mis kujunes üleminekuks keskajast uusajale. Itaalias algase see 14. sajadnil, mujal 15. sajandi teisel poolel. Kestes kõikjal 16. sajandi lõpuni. Renessansi terminiti kasutati agselt kitsa...

Romaani kirjandus -
14 allalaadimist
99
doc

11. klassi kirjanduse eksami konspekt + raamatu kokkuvõtted

1. Ilukirjanduse olemus Kirjanduse jaotus üldiselt Ajakirjandus ehk Ilukirjandu Tarbeteksti Graafilised Elektroonilised Teaduskirjandus publitsistika s ...

Kirjandus - Keskkool
194 allalaadimist
6
docx

Keskaeg, rüütlikirjandus

1. Keskaja piirid – keskajaks loetakse aega 5-15 sajandini, ligi 1000a periood. Algust seostatakse Rooma riigi langemisega ja lõppu Ameerika avastamisega. 2. Keskaja maailmavaade, mõjutajad – Keskaega iseloomustab oluliselt muutunud maailmapilt ja elukäsitlu...

Kirjandus - Põhikool
8 allalaadimist
1
doc

Koos, aga lahus

Koos, aga lahus Kohvikus einestasid kaks tüdrukut. Laura ja Liis. Peale pikaajalist vaikust ütles mossitades Liis: ,,Nii kahju, me ei kohtu enam kaks nädalat." Selle peale ütles Laura: ,,Miks??" ehmunult ja pillas leiva tüki taldrikule. ,,No ma rääkisin sulle ...

Kirjandus - Keskkool
16 allalaadimist
3
doc

Kirjanduse KT küsimused ja vastused

Kirjanduse KT kordamisküsimused 1. Piibel koosneb 2st osast: 1) Vana Testament heebrea ja aramea keeles 2) Uus Testament kreeka keeles 2. Piibel tähendab kreeka keeles raamatut ja on ristiusu alustekstide kogumik, kristlaste pühakiri. 3. Eesti keelde tõlkis ...

Kirjandus - Keskkool
70 allalaadimist
5
doc

Moliere "Don Juan" (analüüs)

Kirjandusteose analüüs 13.01.2008 Don Juan Moliere 1. Teose sis...

Kirjandus - Keskkool
1503 allalaadimist
5
docx

Renessanss ja humanism kirjandus

Nähtus Autor Teos Tegelane Autobiograafia- L.Ariasto-Itaalia,kõrgreness, ,,Armunud Orlando"- Arlecchino- kirju A kelmiromaanid filosoofiline luule,näidendid M.Boiardo, Itaalia, ...

Kirjandus - Keskkool
14 allalaadimist
2
doc

Keskaeg

PIIBEL Kristlus on lunastusreligioon, kristluse järgi on iga inimese elu eesmärk lunastuse saavutamine. Kristliku õpetuse sõnastab piibel(kr bilion- raamat, kiri), mis on ristiusu alustekstide kogumik, kristlaste pühakiri. Piibli kõige vanemad osad pärinevad 12saj eKr, uusimad 2saj eKr. Ta esitab religioosses k...

Kirjandus - Keskkool
205 allalaadimist
4
doc

Renessanssi konspekt

Renessanss 1 Kirjandust · Maailmakirjandus 1. koost J.Talvet · Danthe Alighieri "Uus elu" Tartu 1824 · Renessansi kirjanduse antoloogia Tallinn · Ploom,Ü. "Petrarca: moodsa inimese kriis", 1984 koost V.Alttoa ...

Kirjandus - Keskkool
48 allalaadimist
3
doc

Barokk, valgustus, klassitsism, seikluskirjandus

Kirjandus Barokk ja Klassitsism. Renesanssikirjandusest arenes 17. sajandil välja kaks mitmeti vastandlikku kunstisuunda. Barokk tekkis Itaalias 16. sajandi lõpul, levides üle kogu Euroopa, kustudes 18. sajandi keskel. Barokk ei ole uus kunstivool, vaid renessanssi täiustus. 17. sajandil valdav Hispaanias, Itaalia...

Kirjandus - Keskkool
45 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun