FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on loodusteadus , sh füüsika ?
 • Mis on loodusseadus ?
 • Mis on füüsika seadus ?
 • Mida lugeda oluliseks tunnuseks ?
 • Miks peab füüsikat õppima ?
 • Mis on aga üldse huvitav ?
 • MIKS? Küsimusele MIKS ?
 • Kuidas saadakse teada loodusseadusi ?
 • Milline on teaduse meetod ?
 • Milline on täppisteaduslik meetod ?
 • Kuidas füüsika kogub infot loodusest ?
 • Mis on sellest veel suurem asi ?
 • Kuidas seda füüsikas mõista ?
 • Kuidas seda hinnata ?
 • Kuidas kindlaks teha oma kehapinna suurust ?
 • Mis on kalor ?
 
Säutsu twitteris
FÜÜSIKALISE 
LOODUSKÄSITLUSE ALUSED
FÜÜSIKA I KURSUS 
Maailm,  loodus, mina ja  füüsika
Maailm ja loodus
Maailm on kõik see, mis on olemas ning ümbritseb 
inimest (indivi di)
Religioosses käsitluses kasutatakse 
samatähenduslikku mõistet – (Jumala poolt) 
loodu
Loodus on kõik, mis meid ümbritseb
Maailma käsitleva info mitmekesisuse 
rõhutamisel kasutatakse maailma kohta mõistet 
loodus
info mastaabihorisondi rõhutamisel kasutatakse 
maailmaga samatähenduslikku mõistet 
Universum
• Loodus koosneb ainest ja väljadest. 
Aine on see, mil est kehad koosnevad. 
Väli on see, mille kaudu kehad üksteist mõjustavad 
(astuvad vastastikmõjusse). 
• Vastastikmõju on see, mis paneb kehad liikuma. 
Vastastikmõju li ke  on tänaseks teada neli:  
• gravitatsiooniline (kõik kehad)……………… suhteline tugevus 10-38
• elektromagnetiline (laetud kehad)……………         - “ -             10-2 
• tugev (prooton ja neutron)……………………         - “ -              1     
• nõrk (elementaarosakesed)…………………..          - “ -            10-15  
Kõik  reaalsed  protsessid on tingitud neist neljast 
vastastikmõjust. 
Kuidas loodus toimib?
Loodus toimib vastavalt 
loodusseadustele.
Loodusseadusi uurivad 
loodusteadused
Astronoomia
Meteoroloogia
ia
sika
m
Bioloogia
ü
ü
ee
F
K
Geoloogia
Matemaatika
Enn Pärtel
Mis on  loodusteadus , sh füüsika?
Loodusteadus on inimlik kujutlus  reaalsusest, 
mitte  reaalsus  ise.
Mis on  loodusseadus ?
Looduses esinev nähtuste seos, mis ei sõltu 
inimesest. 
Mis on füüsika seadus?
Füüsika seadus on füüsikute kujutlus ehk 
mudel loodusseadusest?
• Füüsika kasutab loodusnähtuste seletamisel 
alati  mudeleid  - ligilähedasi koopiaid 
originaalist, kus on säilitatud kõik olulised 
tunnused ja ebaolulised  kõrvale jäetud. 
• Oluliste tunnuste väljaselgitamine on küllalt 
keeruline. Mida lugeda oluliseks tunnuseks? 
• Oluliseks tunnuseks loetakse selliseid 
tunnuseid, mis on omane kõigile samasse 
liiki kuuluvatele nähtustele või kehadele .
• Mudelid lubavad füüsikas kasutada ühtesid ja samu 
seadusi väga erinevate konkreetsete olukordade 
uurimisel. Põhjusi, miks tuleb kasutada 
mudeleid, on veel mitu:

• originaal võib olla vahetule uurimisele 
kättesaamatu ( näit. Päikese sisemus);ˇ
• protsessid võivad kulgeda liiga aeglaselt või li ga 
kiiresti (näit. Universumi areng, 
elementaarosakeste reaktsioonid);
• originaali  uurimine  on li ga kallis või ohtlik ( näit. 
tuumaplahvatus);
• originaali ei ole enam olemas ( näit. Suur Pauk).
Physike – kreeka keelest looduse uurimine
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #1 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #2 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #3 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #4 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #5 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #6 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #7 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #8 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #9 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #10 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #11 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #12 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #13 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #14 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #15 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #16 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #17 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #18 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #19 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #20 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #21 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #22 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #23 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #24 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #25 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #26 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #27 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #28 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #29 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #30 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #31 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #32 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #33 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #34 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #35 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #36 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #37 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #38 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #39 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #40 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #41 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #42 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #43 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #44 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #45 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #46 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #47 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #48 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #49 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #50 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #51 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #52 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #53 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #54 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #55 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #56 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #57 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #58 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #59 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #60 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #61 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #62 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #63 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #64 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #65 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #66 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #67 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #68 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #69 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #70 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #71 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #72 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #73 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #74 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #75 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #76 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #77 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #78 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #79 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #80 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #81 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #82 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #83 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #84 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #85 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #86 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #87 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #88 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #89 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #90 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #91 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #92 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #93 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #94 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #95 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #96 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #97 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #98 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #99 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #100 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #101 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #102 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #103 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #104 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #105 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #106 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #107 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #108 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #109 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #110 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #111 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #112 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #113 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #114 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #115 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #116 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #117 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #118 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #119 FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED #120
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 120 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2016-01-14 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 9 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor vlmvhk Õppematerjali autor

Meedia

Lisainfo

Mõisted

Sisukord

 • FÜÜSIKALISE
 • LOODUSKÄSITLUSE ALUSED
 • Maailm
 • Maailm ja loodus
 • Universum
 • Väli
 • Kuidas loodus toimib?
 • Enn Pärtel
 • Geoloogia
 • Astronoomia
 • Bioloogia
 • Mis on loodusteadus, sh füüsika?
 • Füüsika
 • Objekt
 • Teadus: aitab luua maailmapilti, füüsikaoskusi ja teadmisi on vaja
 • Tehnika ja tehnoloogia: aitab aru saada riistade tööst ja tehnilistest
 • Õppimine: aitab teiste ainete korral aru saada valemitest, graafikutest
 • Olme: teadmised ja oskused, füüsika meetod
 • Kunst: värvi- ja heliõpetus
 • Ühiskonnaõpetus: füüsika internatsionaalsus
 • Filosoofia: mateeria ja vaimu, looduse ja teaduse vahekord
 • Loogika: füüsika on kooskõlas loodusega, seega kõik, mis on kooskõlas
 • Esteetika: füüsikaseaduste harmoonia
 • Eetika: füüsika kasutamine inimkonna arengu huvides
 • Paljude jaoks - Pole huvi(tav)
 • ENE ütleb midagi
 • Üks võimalus füüsikat huvitavaks teha on seletada meid ümbritseva
 • Seletamine
 • Täpsemalt öelduna on
 • Sündmus, signaal, retseptor
 • Maailmas (looduses) leiab aset
 • Süllogism
 • Vaatleja tunnused
 • Kujutlus
 • Nähtavushorisont
 • Milline on sinu nähtavushorisont?
 • Kuidas tekib vikerkaar?
 • Miks taevas on
 • Claudius Ptolomaeus
 • Geotsentriline maailmasüsteem
 • Mikołaj Kopernik
 • Copernicus)
 • Heliotsentriline maailmasüsteem
 • Aristoteles
 • Rasked kehad
 • Galileo Galilei
 • Universumi koostis ja mõõtmed
 • Mikromaailm
 • Makromaailm
 • Megamaailm
 • Kvargid, leptonid
 • Tuumad
 • Aatomid
 • Molekulid
 • Vaatleja
 • Tähesüsteem
 • Galaktika
 • Galaktikate parved
 • Tuntud Universumi osa
 • Mõõtmed
 • Nähtavuse
 • Füüsika uurimismeetod
 • Suuruse
 • Mõõtmisi jaotatakse kaheks
 • Mõõteriist
 • Olgu meil kaks suurust, mille võrdsust
 • Tulemused kirjutame välja
 • Olgu konkreetsuse mõttes
 • Näide
 • Järelikult on mõõtmistulemused vigade piires
 • Kvartskellad
 • Nimetus
 • Väärtus
 • Universumi vanus
 • Üks aasta
 • Üks ööpäev
 • Tammepuu suurim vanus
 • Vihmaussi maksimaalne eluiga
 • Sütiku plahvatus
 • Tuumareaktsioon
 • Valgus läbib tuuma diameetri
 • Lühim ajavahemik
 • Pikkuse mõõtmine
 • Vanasti kasutati pikkuse “etalonina” inimest, õigemini tema kehaosi
 • Näiteks Vanas Egiptuses oli ühikuks
 • Kasutusel oli kaks erinevat küünart: kuninglik küünar
 • Väiksemaid ühikuid: Araabias
 • Suuremaid ühikuid: Egiptuses, Kreekas
 • Tänapäeval kasutatava meetri etalonid on muutunud järjest
 • 1889
 • Aastal
 • kehtestati uus meetri etalon, mille aluseks oli krüptoon-86
 • Mõõtmistäpsus 10
 • Vaatlushorisont
 • Galaktika läbimõõt
 • Kaugus lähima täheni
 • Päikese raadius
 • Maa raadius
 • Suurimad puud
 • Sinivaal
 • Molekuli diameeter
 • Vesiniku aatomi läbimõõt
 • Aatomituuma läbimõõt
 • Pindala mõõtmine
 • Päike
 • Punane verelible
 • Vee molekul
 • Elektron
 • Füüsika uurib
 • Liikumise liikideks
 • James Prescott Joule
 • W/m2)
 • James Watt
 • Elektriseade
 • Võimsus (W)
 • Elektripliit
 • Nõudepesumasin
 • Kohvimasin
 • Mikrolaineahi
 • Pesumasin
 • Triikraud
 • Teler
 • Arvuti
 • Tolmuimeja
 • Elektrik
 • Sooja vee boiler
 • Raadio
 • Ruumiline põhjuslikkus
 • Põhjuslikkus
 • Fatalistliku
 • Juhusliku
 • Kaootilise
 • Tahtelise
 • Näiva

Teemad

 • loodus
 • füüsika
 • loodu
 • maailma
 • loodus
 • maailmaga
 • inimest
 • Loodus
 • Vastastikmõju on see, mis paneb kehad liikuma
 • loodusteadused
 • mudeleid
 • Põhjusi, miks tuleb kasutada
 • mudeleid, on veel mitu
 • Miks peab füüsikat õppima?
 • on inimese aktiivne soov millegagi
 • tegeleda, omandada või tundma õppida selle elulise tähtsuse või
 • emotsionaalse köitvuse pärast. Huvi põhineb vajadustel ja on inimese
 • tegevuse tähtsamaid motiive
 • MIKS?
 • seletamine mingist konkreetsest nähtusest
 • oluliste tunnuste eristamine ja nende viimine üldisemate seoste või
 • seaduste alla
 • Füüsika eesmärgiks
 • füüsika keele
 • Füüsika keel
 • laeng
 • fookuskaugus on 25 cm
 • f = - 25 cm
 • Kuidas saadakse teada loodusseadusi ?
 • teaduse meetodile
 • Milline on teaduse meetod?
 • probleem
 • hüpotees
 • järeldus
 • meetod?
 • Füüsikaline maailmapilt
 • mehaaniline maailmapilt
 • elektromagnetiline maailmapilt
 • Modernne, nüüdisaegne maailmapilt
 • lainelis - korpuskulaarset
 • dualismi
 • Dualismiprintsiip
 • aisting
 • kujutlus
 • Vaatlus
 • Inimene ehk vaatleja
 • Kuidas füüsika kogub infot loodusest?
 • tegevus
 • tajumisest
 • sündmus
 • retseptorini
 • signaal
 • mälus
 • mõistust
 • visioon
 • syllogismos
 • a = c
 • füüsika
 • aistingud
 • mälu
 • mõistus
 • Mis on
 • millest uuritav
 • asi koosneb?
 • sinine?
 • geotsentrilise
 • maailmasüsteemi
 • Nicolaus
 • 1543
 • Teadmistes on jõud
 • Eksperiment ehk katse
 • l on objekti moode)
 • mikromaailma (l < 1 μm)
 • l > 1 Mm)
 • Film nähtavushorisondist
 • mõõtmine
 • otsemõõtmine
 • kaudmõõtmine
 • v = s/t
 • mõõtemääramatus
 • Erandiks
 • mõõtemääramatus
 • usaldatavusega
 • Näiteks
 • vigade piires võrdsed
 • Näide
 • Mõõtevea allikaid
 • mõõteriist
 • mõõtmisprotseduur
 • objekt
 • liitmääramatuseks
 • Standardhälve
 • Arvutamise näide
 • Etalon
 • taadeldakse)
 • Taatlemine
 • Seaduse reguleerimisala
 • kümnekordsed
 • Rahvusvaheline mõõtühikute süsteem
 • s
 • Aja mõõtmine
 • gnoomon
 • päikesekell
 • veekellad
 • klepsüdra
 • taskuveekelli
 • liivakellad
 • rataskellad
 • Elektrikellad
 • aatomkelli
 • küünar
 • jalg
 • kaamelikarva
 • siidiussi kookoniniidi
 • staadion
 • tassi tee kaugus
 • arura
 • näiteks ´
 • kaalumise meetod
 • Ruumala mõõtmine
 • hunnik
 • näputäis
 • amfora
 • lehmajalg
 • Massi mõõtmine
 • päritolu
 • Kulgemine
 • pöörlemine
 • kujumine
 • võnkumine
 • Laine
 • Vastastikmõju
 • jõud
 • gravitatsiooniline, nõrk, elektromagnetiline
 • tugev
 • vastastikune
 • Mõju võrdub vastumõjuga. Vastastikmõju
 • käigus toimub aine ja välja ajutine
 • muundumine teineteiseks
 • Newtoni III seadus
 • F1 =
 • Mõju ja
 • vastumõju on võrdsed
 • keha kiirendus on võrdeline
 • talle mõjuva jõuga ja pöördvõrdeline keha
 • massiga, a = F/m
 • inertsus
 • Inerts
 • Newtoni I seadus
 • Töö
 • Energia
 • e. liikumisenergia. Energia on tingitud
 • keha asukoha muutusest teiste kehade suhtes
 • Potentsiaalne energia
 • Ep = mgh
 • erienergiakuluks
 • e ( J/s m2 =
 • energiakulu
 • MEHED
 • NAISED
 • kalorsust
 • Toiduaine Kalorsus
 • Kasutegur
 • = (Akas/ Akogu)*100
 • Kogu töö sisaldab endas ka tööd mis
 • läheb erinevate takistavate jõudude vastu
 • tehtavaks tööks
 • prognostiliseks
 • Loodusnähtuse ennustamine
 • Põhjuslikult seotuteks
 • ruumiliseks põhjuslikuks
 • seoseks
 • Liivahunnik koosneb
 • liivateradest. Liivaterade olemasolu on
 • liivahunniku olemasolu põhjus
 • ajaliseks
 • raamat
 • paikneb laua kohal õhus ja talle mõjub
 • on jõudnud laua pinnale
 • täringuvise
 • õnnevalamine”
 • astroloogia
 • Füüsikalise maailmapildi kujundamisel
 • principium
 • Atomistlik printsiip
 • fundamentaal
 • alusosakesteks
 • kvantideks
 • atomos
 • Energia miinimumi printsiip
 • Tõrjutusprintsiip
 • Väljade liitumine ehk superpositsiooniprintsiip
 • Absoluutkiiruse printsiip
 • Absoluutkiirus
 • Relativistlik maailmapilt
 • m → ∞
 • energia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

120
ppt
FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED
54
doc
Füüsikaline maailmapilt-I osa
158
pptx
Füüsikalise looduskäsitluse alused
2
docx
Füüsikalise looduskäsitluse alused
12
docx
Füüsika põhivara-füüsikalise looduskäsitluse alused
109
doc
Füüsikaline maailmapilt
31
rtf
Põhivara aines Füüsikaline maailmapilt
83
doc
Füüsika eksami küsimuste vastused

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !