anonymous.x5


2 826
208
FAILI
183
+ HINNET
3 064
ALLA LAETUD
202 088
VAATAMIST


anonymous.x5 failid

Nimi
Alla laetud
Lisatud
Paekivi
14
26/11/2015
Falgi tänava avamused
40
26/11/2015
Ranna protsessid ja kahju
9
26/11/2015
1
4
26/11/2015
Liivsavi-saviliiv
11
26/11/2015
Liivsavi-saviliiv
5
13/09/2015
Saula allikad
13
13/09/2015
Types of higer education
3
05/09/2015
TRAMMITEEDE PROJEKTEERIMINE JA EHITAMINE EESTIS
5
05/09/2015
Asendiplaan
15
05/09/2015
Voltmeetri kalibreerimine
21
05/09/2015
Demagoogia
4
05/09/2015
Füüsika aruande arvud
2
05/09/2015
Füüsika aruanne 1: üldmõõtmised
15
05/09/2015
Vahelduvvool ja elektrotehnika eksam
2
05/09/2015
Füüsika eksam 2.1: elektrostaatika
4
05/09/2015
Inglise keele töö: sõnad ja definitsioon
6
05/09/2015
Füüikalised suurused ja nende etalonid
15
05/09/2015
Insenerieetika arvestustöö
11
05/09/2015
Jõumoment
4
05/09/2015
Maja ristlõige
19
05/09/2015
Maja plaan
23
05/09/2015
Maailma suurimad teede projekteerimisega tegelevad...
5
05/09/2015
Sisejõud koos lahendusega
5
05/09/2015
Teormehhaanika toeraktsioon
2
05/09/2015
Sarrused (insenerigraafika)
13
05/09/2015
Teedegeodeesia kodutöö
5
05/09/2015
Tuumaenergiauus (1)
3
05/09/2015
Saksamaa
5
28/11/2014
Aineosakesed, soojusjuhtivus
4
30/03/2013
Käärimine, toiduained ja toitained
4
30/03/2013
Jerome David Saliger ( elulugu)
4
30/03/2013
Keemia iseseisev töö (nukleotiidid ja valgud)
31
30/03/2013
Nafta ja sellega kaasnevad porbleemid
9
30/03/2013
Teater ja näidendid ( 1900-1920 )
9
30/03/2013
Test Chapter 2
5
30/03/2013
Joone puutuja võrrand
5
30/03/2013
Funktsiooni tuletis ja algebraliste funktsioonide...
14
30/03/2013
Funktsiooni kasvamine ja kahanemine. Ekstreemumid
16
30/03/2013
Valuuta
8
30/03/2013
Tartu Ülikool
11
30/03/2013
Kuivõrd võib Rootsi aega nimetada heaks Rootsi ajaks
7
30/03/2013
Kersti Merilaas elulugu
20
30/03/2013
Vene keele tk B
5
30/03/2013
Vene keele tk A
7
30/03/2013
,,Läänerindel muutuseta“, Erich Maria Remarque,...
9
29/03/2013
Läänerindel muutuseta intriig ja tegelased
41
29/03/2013
Vana-Ameerika kunst
8
27/03/2013
Saksa kunst 15.saj
12
27/03/2013
Madalmaade kunst 15.saj
17
27/03/2013
Hiina kunst
11
27/03/2013
Glükoosi lagundamine
6
27/03/2013
Laamad
7
27/03/2013
Magnet
4
27/03/2013
Magnetväli
8
27/03/2013
Magnetvälja jõujooned
16
27/03/2013
Bioloogia kodutöö
12
27/03/2013
Plasma
20
27/03/2013
Vulkaanid
6
27/03/2013
Elektrivoolu töö
7
27/03/2013
Elektrivool elektrolüütides
5
27/03/2013
Aldehüüdid ja omadused
12
03/01/2013
Tarvitite ühendusviisid
8
03/01/2013
Lahendusjuhised tarvitite ühendusviisidele
6
03/01/2013
Inglis keele sõnad / testiks
7
03/01/2013
Ohmi seadus ja valem
21
03/01/2013
Alalisvool
5
03/01/2013
TELESAATE ANALÜÜS
44
03/01/2013
Hispaania keele tööleht
22
03/01/2013
Kriteerium, omanikud
6
03/12/2012
\"Hea töö tarvitab ka head aega\"
6
03/12/2012
„Raha hoidmis võimalused”
5
03/12/2012
Sulghääliku õigekiri 4. klass
7
03/12/2012
I Love English 5.kl tunnikontroll
5
03/12/2012
K,P,T ja G,B,D harjutamine
21
03/12/2012
Eesti geoloogiline ehitus KT
11
03/12/2012
Fashism-Natsim-Bolshevism KT. 9kl
4
03/12/2012
Inimese keha üldehitus kt 9.kl
12
03/12/2012
Familienrätsel ( tööleht) 8.kl
4
03/12/2012
Raskusjõud
10
03/12/2012
Kirjuta lünka kas J või JJ 3-4 klass
6
30/11/2012
Jõud ja jõuliigid
7
30/11/2012
Hõõrdejõud - valem ja seletused
21
30/11/2012
Geomeetriline jada
6
30/11/2012
Baasindeksi tunnikontroll ( A)
17
30/11/2012
Baasindeksi tunnikontroll ( B)
10
30/11/2012
Arvujada
6
30/11/2012
Aritmeetiline jada
6
30/11/2012
Öeldis ja näited
9
30/11/2012
Minu suhted meediaga
7
30/11/2012
Keemia mõisted
10
30/11/2012
Isetehtud seep
8
30/11/2012
Monomeeri tööleht
14
30/11/2012
Vee omadused
12
30/11/2012
Vargamäe perenaiste ja peremeeste võrdlus
56
30/11/2012
Tõde ja Õigus I ( lugemiskontroll)
16
30/11/2012
Tahke gaasilise ja vedelaaine omadused 5. kl
9
30/11/2012
Sugurakkude areng
9
30/11/2012
Soome keeles käänded
16
30/11/2012
Reformatsioon ja põhjused 10.kl
16
30/11/2012
Põhja sõda /1700-1721/
6
30/11/2012
Organismide paljunemine ja areng
9
30/11/2012
Organismide lootejärgne areng
13
30/11/2012
Kokkuvõte energiast ja selle saamisest
4
30/11/2012
Agregaatolekute muutused
5
30/11/2012
liigid
11
30/11/2012
Vene keele sõnaühendid
20
29/11/2012
Varauusaeg - Võitlused ülemvõimu pärast läänemerel...
22
29/11/2012
Valgud ja nende koostis
4
29/11/2012
Tegusõnade kokku ja lahku kirjutamine 9.klass
4
29/11/2012
Sahhariidide tööleht
6
29/11/2012
Meedia ja uudis
6
29/11/2012
Logaritmimisvõttega ülesanded
7
29/11/2012
Logaritm võrrand
65
29/11/2012
Inglise keele töö Grade English
4
29/11/2012
Inglise keele töö chapter 8.11
5
29/11/2012
II Language Structures
5
29/11/2012
Homogeenne elektriväli
19
29/11/2012
Hispaania keele tunnikontroll
16
29/11/2012
Elektrolüüdi vesilahuses
7
29/11/2012
Elektrivälja töö ja selle valem
30
29/11/2012
Elektrivool - elektrilaenguga osakeste suunatud...
11
29/11/2012
Eesti Vabadussõda KT.9 kl
5
29/11/2012
DNA ja RNA võrdlus
11
29/11/2012
Dialoog vene keeles
25
29/11/2012
KT - Raku keemiline koostis
7
29/11/2012
11. klassi bikoeemia kontrolltöö 2.
11
29/11/2012
Bakter
14
29/11/2012
Astme mõiste üldistamine
9
29/11/2012
KT Eesti muinasaeg ptk 1-5
5
29/11/2012
Eesti muinasaeg kontrolltöö
7
29/11/2012
Ajalootöövihik
7
29/11/2012
Ajalootöövihik teinepool
12
29/11/2012
Ajaloo sündmused
5
29/11/2012
Eesti riigkikogu ja sõjavägi
6
20/11/2012
Ajaloo sündmused aastast 1939-1941
6
20/11/2012
Kontrolltöö - Eesti Vabariik 1920-1940
14
20/11/2012
Keskmine kiviaeg
5
20/11/2012
Ajaloo ajastud 5. klass
8
20/11/2012
Bioloogia tööleht
7
20/11/2012
Bioloogia Kontrolltöö - Elu olemus
11
20/11/2012
Biloloogi kontrolltöö 3. rühm
7
20/11/2012
Bioloogia tööleht
7
20/11/2012
Bioloogia kontrolltöö - Raku keemiline koostis
5
20/11/2012
Biloogia kontrolltöö 11.klass
5
20/11/2012
Bioloogia kontrolltöö 11.klass
5
20/11/2012
Eksponent funktsioonide võtted !
10
13/11/2012
Liitprotsendite ülesanded
14
13/11/2012
Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine
27
13/11/2012
Eksponent funktsioon ja selle graafik
11
13/11/2012
Ülesanded elektriväljatugevuse kohta füüsikas
13
13/11/2012
Vitamiinide tähtsus tervislikus toitumises
6
13/11/2012
\"UUS ALGUS\" peale Muistset Eesti
5
13/11/2012
Isa Goriot - tunnikontroll
28
13/11/2012
Tsiteerimine ja refereerimine
30
13/11/2012
Ajaloo Kontrolltöö 11.kl - Ristisõjad
32
13/11/2012
Rakkude mitmekesisus
16
13/11/2012
Rakk - ehituslik ja talitluslik üksus
8
13/11/2012
Protsendid
11
13/11/2012
Pronksiaeg ja vanem rauaaeg
10
13/11/2012
Promilli arvutamine
20
13/11/2012
Potensiaalide vahe ja selle ühik
10
13/11/2012
Piimatooted
8
13/11/2012
Pesupulber Bonux
15
13/11/2012
Pariisi rahukonverents ajalugu 9.kl
21
13/11/2012
Otsekõne ja kirjavahemärgid 10.klass
20
13/11/2012
Nukleiinhapped ja veetähtsus elule ja organismile
11
13/11/2012
Noorem kiviaeg ehk neoliitikum
13
13/11/2012
Muistne Eesti
7
13/11/2012
Meedia olulised mõisted 11.klass
18
13/11/2012
Käändsõnade kokku-ja lahtikirjutamine 9.klass
4
13/11/2012
Käändsõnade kokku ja lahti kirjutamine
5
13/11/2012
Kuivained
6
13/11/2012
Klassikaline Periood
6
13/11/2012
Keskmine rauaaeg ja viikingiaeg
16
13/11/2012
Keemia Polümeerid tööleht
16
13/11/2012
Jumalad ja Religioon
5
13/11/2012
Inglise keele töö sõnade test vol.2)
5
13/11/2012
Inglise keel tunnikontroll 2
12
13/11/2012
Inglise keel tunnikontroll 1
19
13/11/2012
Indeks ja baasindeks
10
13/11/2012
Läänerindel muutusteta ( I-rühm lugemiskontroll,-...
142
30/10/2012
Isa Goriot ( rühm II lugemiskontroll ,- küsimused ja...
150
22/10/2012
Isa Goriot ( I-rühm lugemiskontroll küsimused ja...
132
22/10/2012
Alkaanid KT ( pilt 1 )
13
22/10/2012
Alkaanid KT ( pilt 2 )
11
22/10/2012
„Läänerindel muutusteta“ ( küsimused ja vastused ,-...
149
22/10/2012
Muinasusund põhjalik esitlus
20
22/10/2012
Eesti sõjaajalugu
11
22/10/2012
Kõverjooneline liikumine
24
22/10/2012
Keemia kontrolltöö - Aldehüüdid
73
22/10/2012
Kaug ja Lähimõju ning joonkiirus
7
22/10/2012
Elektriväli ja selle omadused
16
22/10/2012
Areenide leidumine ja omadused
14
22/10/2012
Bioloogia Kontrolltöö - organismid ja elu...
40
18/10/2012
Relvaõpe
22
18/10/2012
AK-4
21
18/10/2012
Inglise keele töö
11
18/10/2012
Siinuse Teoreem ja Kolmnurga pindala
37
18/10/2012
Njuutoni seadused
8
18/10/2012
Keha impulss
14
18/10/2012
Bütsantsi tähtsaim
7
18/10/2012
ANTIIKEEPOSED
20
18/10/2012
Muinasaeg ja selle tähtsamad perioodid
8
18/10/2012
Alkaanid 2 KT
15
18/10/2012
Orgaaniline ja anrogaanline keemia
26
18/10/2012
Kokku-lahkukirjutamine - nimisõna + nimisõna
9
15/02/2012
Vana-Kreeka
5
13/11/2011


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto