Facebook Like
Küsitlus
Add link

Vadjalased - sarnased materjalid

vadja, vadjalaste, vadjalased, novgorodi, asuala, ingerimaa, isuri, leningradi, kirjakeel, rajooni, usund, rajoonis, nemeresoome, oblasti, lipp, karjala, tasapisi, tatjana, eelse, vapp, wiedemann, 1959, vadjalane, fotosid, iseloomulikke, keskkoolis, tagala, ariste, heinsoo, alale, noorema, koolilapsed, mboolika, juhendaja, lugusid, aprillis, paljudele
9
doc

Vadjalased

Vadjalased. Üldandmed: Lipp ja vapp Sinised alad lipul sümboliseerivad veekogusid, v-tähe kujuline valge tähistab veekogude vahele kiiluvat randa ning märgib ühtlasi vadjalaste etnonüümi algustähte, punane rist lipul süm...

Eesti keel - Keskkool
12 allalaadimist
8
pptx

Vadja

Vadjalased 10.klass 2013/2014 Sisukord Ülevaade Kultuur Millega tegeleb Huvitav info Kasutatud materjal Ülevaade Läänemeresoome keelkonna lõunarühma kuuluv läänemeresoome hõim Vadjalased on Ingerimaa, praeguse Vene Föderatsiooni Leningradi oblasti, põlisasukad Traditsiooniline vadjalaste asual...

Eesti keel - Keskkool
2 allalaadimist
6
doc

Karjalased

Nimetused Karjalased ise nimetavad ennast, kui karjalaine, karjalazet, mis oli algselt kasutuses Karjala Vabariigi põhja- ja keskosas elavate päriskarjalaste ehk vienakarjalaste kohta. 19.-20. sajand hakkasid seda nimetust kasutama ka teised karjalased. Seda nimetust on seostatud karjapidamiseks soodsate lood...

Eesti keel - Põhikool
16 allalaadimist
10
pptx

VADJALASED

VADJALASED Hele Koppel 10t. Klass ARVUKUS  2002. aastal elas neid 73.  2010. aasta rahvaloenduse andmeil elas Venemaal 64 vadjalast. Vadja keele rääkijaid oli sellel aastal 68.  2011. aasta seisuga oskab vadja keelt hästi rääkida 8 vadjalast, keelest arusaajaid on m...

Geograafia - Keskkool
2 allalaadimist
12
pptx

Vadjalased

E D I T S A S K U P L I JA E R A R D VAE E V M I L KEELE SEISUND Vadja keel on hääbumas. Suvel 1998 kõneles seda emakeelena...

Kirjandus - Põhikool
2 allalaadimist
26
docx

Karjalased

Gustav Adolfi Gümnaasium Referaat Karjalased Koostas: Markus Keller Klass: 8.b Juhendaja: Jane Tõnisson Tallinn 2015 Sisukord Karjalased.....................................................................................................

Kultuur - Keskkool
1 allalaadimist
2
rtf

Referaat, Vadja keel

Vadja keel Vadja keel kuulub koos eesti ja liivi keelega läänemeresoome keelte lõunarühma. See on eesti (põhjaeesti) keele lähim sugulaskeel (ka vadjalased on nimetanud oma keelt maakeeleks ­ maa tseeli). Vadja keeles eristatakse nelja murret: ida- ja läänemurre ning kukkusi ja kreevini murret. Viimast kõnelesid 15. sajandil Lätisse küüditatud vadjalased (kreevinid) ning see hääbus 19. sajandi keskel. Kukkusi (Kurovitsõ) külas kõneldav murre on ...

Eesti keel - Põhikool
20 allalaadimist
87
docx

Soome-ugri rahvakultuur

...id piisavalt kaitsta. Eriti problemaatiline on olukord nendel rahvastel, kellest suur osa elab diasporaas (nt mordvalased) või kellel ei ole autonoomset piirkonda (nt vepslased, sölkupid jne). Suur osa uurali rahvastest on ohustatud: paljud on ka füüsiliselt välja suremas nagu liivlased, vadjalased, isurid või eenetsid. HANDID Laur Vallikivi, Edgar Saar NIMETUSED Enesenimetus on läänepoolsetel hantidel hantõ, idahantidel kantõk. Venelased nimetasid hante enne 1930. aastaid ostjak...

Kultuurid ja tavad - Tartu Ülikool
7 allalaadimist
12
doc

Eestlaste sugulasrahvad ja kirjakeele sünd ja kujunemine

... 2.1 Saamid......................................................................................................7;8 2.2 Karjalased.................................................................................................8;9 2.3 Vadjalased...................................................................................................9 2.4 Liivlased..................................................................................................9;10 2.5 Marid......................................................................................................

Eesti keele ajalugu - Põhikool
3 allalaadimist
8
docx

Vadja keel ja vadjalased

Kadrina Keskkool Vadja keel ja Vadjalased Referaat Kristjan Pärna Juhendaja: Liivi Heinla ...

Kirjandus - Keskkool
15 allalaadimist
1
doc

Vadja keel

Vadja keelt räägiti Vadjamaal.Vadjamaa oli vadjalaste maakond Eesti kirdepiiril Soome lahe ääres Narva jõest ja Peipsist Gattsinani. Vadjalased eraldusid teistest läänemeresoome hõimudest arvatavasti I aastatuhandel eKr. Vadja asustus oli tihedaim Isuri lavamaal Luuga jõest idas, kus alale olid iseloomulikud väga suured külad, kus tegeleti rauatööndusega.Vadja keel kuulub koos eesti ja liivi keelega läänemeresoome keelte l...

Eesti keel - Keskkool
7 allalaadimist
12
pdf

Soome-Ugri keelkond

...eed faktid viitavad asjaolule, et Põhja-Euroopa Keel õigeusu kultuuriruumis elanud soomeugrilaste seas levis kristlik 2002. aastal 1989. aastal sure, vaid ka sünnib. Keelesünnist vadjalased 100 - saab rääkida tinglikult: uus kirjakultuur kiiremini kui katoliiklikus Euroopa kultuuriruumis. isurid 700 36,8 % keel ei teki eikuskilt, vaid keele­ Eesti ja soome keel on tänapäeval võrreldamatult elujõulisemad ...

Eesti keele ajalugu - Keskkool
58 allalaadimist
13
ppt

Innovatsioonist Eesti hariduses

...sed keeled Aglutinatiivsed keeled Analüütilised keeled Areaalne Geneetiline Eesti keelesugulus Lähimad keelesugulased: Läänemeresoome keeled: Lõuna rühm: eestlased Põhja rühm: liivlased soomlased vadjalased karjalased vepslased isurid Soomeugri keeled: Saamid Volga keeled marid mordvalased Permi keeled komid Ugri keeled udmurdid ungarlased handid mansid Samojeedi keeled: neenetsi eenetsi sölkupi n...

Eesti keel - Keskkool
38 allalaadimist
83
doc

Eesti ajalugu

... matmiskombed ­ asula territooriomil mongoliidide kultuurist Kavastu Taavi-Lauri talust leitud kivikirveid Soomeugrilased Läänemeresoome rahvad Liivlased ­ väljasurnud, on järetulijaid, kes on keele selgeks õppinud Eestlased Vadjalased ­ peetakse väljasurnud rahvaks Vepslased - peaaegu väljasurnud Isurid ­ u 800 inimest Karjalased ­ jaotunud kahe riigi vahel (soome ja venemaa) Soomlased ­ üle 5 miljoni U 3000 eKr nöörkeraamika kultuur Hilary Karu ...

Ajalugu - Keskkool
91 allalaadimist
1
doc

Sugulaskeeled

Liivi keel-Liivi kultuuriõitseng oli X-XIII saj. Liivlased elasid Lätis Kuramaal, Väina ja Koiva jõe alamjooksul. Vadja keel-Vadja k. Lähimad sug.keled on Eesti ja liivi keel,vadjalased elavad Narvast ida pool Venes. Soome keel-Soome keelt kõneldakse Läänemere Põhjakaldal Soomes.Kuigi soome keelel on eesti Keelega palju sarnast,tuleb õige soome keele Omandamiseks vaeva näha. Karjala keel-iseloomustavad suured metsad ja kärestikulised jõed. Keelt kõneleb peamiselt maal elav vanem põlvk...

Eesti keel - Keskkool
32 allalaadimist
6
doc

Soome-Ugri sugulusrahvad

...imisväärne osa maailma umbes 15 miljonist ungari, 5 miljonist soome ja ühest miljonist eesti keele kõnelejast elab väljaspool oma päritoluriiki. Ülejäänud rahvastest ähvardab mitmeid oht assimileeruda oma koduriigi domineeriva kultuuri ja keele hulka. Neli uurali rahvast ­ liivlased, vadjalased, isurid ja eenetsid (Jenissei samojeedid) ­ aga ongi iseseisva rahvana juba praktiliselt kadunud ja nende puhul ei saagi enam rääkida assimileerumise ohust. Neist on alles ainult üksikud, peamiselt vanemaealised esindajad. Rahvused: Soome-ugri keeli kõnelevad rahvad, Ida-Euroopa m...

Kirjandus - Põhikool
41 allalaadimist
4
docx

Külaskäik muuseumis

...andega „Poluvernikud“. Mees oli ise vene aktsendiga, aga kõneles väga arusaadavalt eesti keelt. Ta oli väga julge ja konkreetne. Olime küll väsinud juba istumisest, aga kuulasime võidukalt lõpuni. Dmitri jutust selgus, et 11.sajandi esimesteks asukateks olid Iisaku kandis vadjalased. Dmitri teadis rääkida ka, et poluvernikud olid Iisaku kihelkonnas elanud vadja-vene rahvarühm, kes olid omaks võtnud luteri usu, ent käitusid vene tavade kohaselt. Kanti vene rõivaid ja käidi kabelites. Nad rääkisid vene-eesti segakeelt, kuid tänaseks on nad eestistunud. Kok...

Kunst - Keskkool
1 allalaadimist
12
doc

Eesti murrete erijooned

Keskmurre Eesti keskosas suurim murdeala. Mitu maakonda: Harjumaa, Järvamaa, Virumaa lääneosa (v.a Haljala rannik), Põhja-Viljandimaa ja Põhja Tartumaa loodeosa. Päris ühtset murret ei ole kujunenud: erinevused eri piirkondade vahel on üpris suured. Viimastel sajanditel on levinud keskmurde mõju siis...

Eesti murded - Tartu Ülikool
81 allalaadimist
22
pptx

Vadja keel

...p ja hümn  Alates 2000. aastast korraldatakse Luuditsas igal suvel külapidu Vadja rahvariided Vadja tüdruku Tüdrukute riietus peakate Kasutatud kirjandus https://et.wikipedia.org/wiki/Vadja_keel http://www.erm.ee/et/Avasta/Soome-ugri- rahvakultuur/Vadjalased http://www.vadjamaa.narod.ru/language_est/language_est.h tml https://en.wikipedia.org/wiki/Votic_language https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Distribution- vot.png http://www.kultuur.info/syndmus/hoimuklubi-vadda- sonakopittoja/ http://www.fennougria.ee/index.php?id=33088 http://www.fuinfo.eu/et/laanemeresoome- rahvad/vadjalased/rahvaroivad http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/araamat/2011/5heinsoo.p df http://epl.delfi.ee/news/eesti/ilmus-raamat-vadja-keele...

Ajalugu - Keskkool
1 allalaadimist
15
rtf

Läänemeresoome mütoloogia eksamiküsimused - vastused

...ine (Looming 1986/11, lk. 1510- 1528) analüütiline binaarvastandus! 4. Nimeta õigeusu (idakiriku) mõjusfääris olevaid läänemeresoome rahvaid. Missuguste allikate vahendusel tulevad need rahvad ajalooareenile ning mis ajastust leidub andmeid nende rahvaste mütoloogia kohta? vadjalased: Jordanes (550 pKr) ­ Vagi fluvius ? Novgorodi I leetopiss (1069, 1149, 1215 jne) ­ , , (1338) Rooma paavstide kirjad (1255, 1275) ­ Wathlandia (ja Ingria) Henriku Liivimaa kroonika (13. saj.) ­ Waiga (vrd leetopisside ) 18.ndast sajandist saadik on neid uuritud (Trefurt,...

Ökoloogia - Tartu Ülikool
67 allalaadimist
74
doc

Omakultuur konspekt eksamiteemad

...tavad. Regilaulude lauljaiks viimastel aegadel on olnud enam naised – mis põhjendab ka lüürika prevaleerimist, Tänapäevani kogu maailmas regilaulude laulmine traditsiooniliselt säilinud veel Setumaal ja Kihtnu saarel. Varem tundsid seda vähemalt soomaseld, karjalased, vadjalased, isurid, vahest ka vepsalased ja liivlased. Tegemist seega vana läänemeresoomeliku traditsiooniga, nn kalevala - koodiga (trohheiline tetrameeter). Joig – üsna personaalne laulu zanr. Omaettte teema on iskulaul. Igal inimeel peab olema oma laul Inimene peab ise leidma oma laulu. 31.03.11 ...

Kultuur -
13 allalaadimist
34
doc

Omakultuur-konspekt, eksamiteemad

...rivad kui jutustavad. Regilaulude lauljaiks viimastel aegadel on olnud enam naised ­ mis põhjendab ka lüürika prevaleerimist, Tänapäevani kogu maailmas regilaulude laulmine traditsiooniliselt säilinud veel Setumaal ja Kihtnu saarel. Varem tundsid seda vähemalt soomaseld, karjalased, vadjalased, isurid, vahest ka vepsalased ja liivlased. Tegemist seega vana läänemeresoomeliku traditsiooniga, nn kalevala - koodiga (trohheiline tetrameeter). Joig ­ üsna personaalne laulu zanr. Omaettte teema on iskulaul. Igal inimeel peab olema oma laul Inimene peab ise leidma oma laulu. 31.03.11 ...

Raamatukogundus ja... -
89 allalaadimist
26
docx

Vene keskaeg

...st. Tartust ja Otepäält, Põhja-Eestist lähtuv aktsioon vadjalaste vastu. Suurvürst Aleksander oli novgorodlastega tülli läinud aga talvel 1241 tuleb Novgorodi tagasi. Leedukad, sakslased a tsuudid tungisid peale. Suurvürst Jaroslav andis palve vürstiks poja Aleksandri, purustas väe. Vadjalased ja tsuudid poodi, sakslased vangi või vabaks. Miks Aleksander poob vadjalased ja tsuudid? Järsku Eesti aladele (Virumaale, Peipsi läänekaldale pea Otepääni) vadjalastest ümberasujad. Aleksander koos venna Andrei ja suustaadlaste Sakslaste maale. Pihkva vabastamine 1242 alguse poole. Järgneb ...

Ajalugu - Tartu Ülikool
1 allalaadimist
59
doc

Kordamine eesti keele eksamiks

KORDAMINE EESTI KEELE EKSAMIKS Silp koosneb ühest või mitmest häälikust. Eesti sõnade silbitamisel kehtivad järgmised reeglid: 1. üksik kaashäälik täishäälikute vahel kuulub järgmisse silpi: ka-la, lu-ge-mi-ne, e-la- gu; 2. kui täishäälikute vahel on mitu ka...

Eesti keel - Keskkool
149 allalaadimist
8
doc

Eesti kirjakeele ajaloo kordamisküsimused

EESTI KIRJAKEELE AJALOO EKSAMI KORDAMISKÜSIMUSED 1. Kirjakeele ajaloo uurimisobjekt. Olulisemad uurijad Uurimisobjektid: kirjalikud (trükitud+käsikirjad) tekstid, kirjakeele teadlikku kujundamist-korraldust puudutavad seisukohad. Olulisemad uurijad: Saareste (vanade kirjakeeletekstide iseloomustamine murre...

Eesti keele ajalugu - Tartu Ülikool
54 allalaadimist
29
docx

Balti riikide poliitiline ajalugu

... liivlased, kes o keeleliselt eestlastele väga lähedased. Kuigi eestlaste eellased ei jagunenud etniliselt eristuvateks hõimudeks, leidus maa lõuna-ja põhjaosas elavate eestlaste vahel märkimisväärseid kultuurierinevusi. Eesti kirdenurgas elas veel üks soome-ugri hõim, vadjalased, kelle elualad ulatusid tänapäeva Peterburini. - 1.aastatuhande lõpuks tekkisid ribapõllud, mis soodustasid külade kujunemist. Külad koondusid, moodustades vanemate juhitud poliitilisi ühendusi. Keskmes tavaliselt mõni linnamägi. Hiljem, juba ristiusustamise järel, tekkisid nende põhjal kih...

Ajalugu -
11 allalaadimist
14
odt

Eesti kirjakeele ajalugu

• Esimene teadaolev/ilmunud eestikeelne trükis; säilinud raamat: 1525 (pole säilinud luterlik käsiraamat Liivimaa keeltest), 1535 Wanradt-Koelli katekismus (Tallinna Niguliste kiriku pastori Simon Wanradti kirjutatud ja Tallinna Pühavaimu koguduse õpetaja Johan Koelli tõlgitud luterlik ...

Eesti kirjakeele ajalugu -
16 allalaadimist
23
docx

TÄHTSAMAD SÜNDMUSED AJALOOST JA AJALOOKÄIK

TÄHTSAMAD SÜNDMUSED AJALOOST JA AJALOOKÄIK Ürgaeg Eesti asustuse vanimad jäljed pärinevad mesoliitikumist (VIII-IV a.t. e.m.a.) ning kuuluvad Kunda kultuuri küttijaile ja kalastajaile, kes elasid väikeste sugukondlike kogukondadena ja paiknesid veekogude ääres. Selle kultuuri asulaid on avastatud ...

Eesti ajalugu - Keskkool
10 allalaadimist
132
pdf

Etnoloogia üldkursus

...¢ neenetsid (27 tuh, hajutatult) • sölkupid (u 1500) • kamassid (viimane suri 1989) • motorid (19. saj välja surnd) 2. Soome-Ugri rühm • Ugri a-rühm — ungarlased, hansid, mansid • Läänemeresoome — liivlased, eestlased, vadjalased, soomlased, ingerisoom- lased, isurid, repslased • Saamid e Laplased — norras-rootsis-soomes kümnetes tuhandetes • Volga rahvad — ersa-mordvalased, mok˘sa-mordvalased, marid e t˘seremi˘sid • Permi keeled — udmurdid, sürjakomid, permikomid Altai ...

Ajalugu - Tartu Ülikool
9 allalaadimist
4
docx

ISURID

...Samas kujunes nende asuala vahetus naabruses asuv suurlinn isuritele võimsaks peibutiseks, kuhu suunduti tööle ja elama, eriti peale pärisorjuse kaotamist 1861. aastal. See tähendas vene keele ja pruukide levikut. Isurid pidasid ajaloo vintsutustele siiski pisut paremini vastu kui vadjalased. Osa vadjalasi isegi isuristus. 1848. aastal loendas P. von Köppen 17 800 isurit. 1897. aastaks oli isurite arv tõusnud 21 700-ni, 1926. aastal oli isureid 26 137. HUVITAVAT Huvitava elukäiguga isuri mees oli Fjodor Safronov, kes sündis 1886. aastal Ingeris, Soikkola poolsaarel Viistina kül...

Geograafia - Keskkool
2 allalaadimist
14
doc

Venemaa kesaeg

... sajandil ulatusid valdused Onega järve ja soome lahe kallasteni. Laienemisel oli oluline roll palgasõduritel. Kogu Novgorodimaa oli jagatud viieks provintsiks. Lõunapoolsetes viiendikes elasid slaavlased, põhjapoolsemates viiendikes elasid valdavalt läänemeresoome hõimurahvad(eestalased, vadjalased, vepslased jne) 23. Novgorodi linn ja selle valitsemiskorraldus. Esmakordselt mainitud 859, kuid ilmselt tunduvalt vanem. Kiire areng tingitud soodsatest tingimustest- hea geograafiline asend varjaagide juurest Keekasse viiva veetee alguses, samuti jäi ta pikka aega puutumata sõdadest.12 ...

Ajalugu - Tartu Ülikool
99 allalaadimist
18
docx

Eesti eelajaloolisest ajast Jüriöö ülestõusuni

... või isegi seiskus. Eesti elanike arv kasvas ning kasutusele võeti alad, mis enne tühjad olid ( Saaremaa ) ning linnuseid tugevndati. Umbes 500.a. paiku lõppesid meie esivanemate rändamised Soome. Hõimurahvastest asusid liivlased eestlastest lõuna pool, praeguses Lääne-Lätis, vadjalased elasid Narva jõe taga Ingerimaal, vepslased ida pool Aunuse järve ümbruses ning kõik need rahvagrupid jäid arvuliselt väikesteks. Umbes 600.a. lõppes rahvasterändamine. Omaks võeti Rooma tsivilisatsioon. Araablaste prohvet Muhamed lõi 622.a. islami usundi, mis levis kiiresti ...

Ajalugu - Keskkool
14 allalaadimist
8
docx

Rahvaluule kogumine

Kultuur - Keskkool
2 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun