Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

Kategooria meretranspordi ökonoomika - 8 õppematerjali

Logistika >> Meretranspordi ökonoomika
thumbnail
2
docx

Liinilaevanduskonverents

Liinilaevanduskonverents 05.03.2014 Liinilaevanduskonverentsi määratletud kui kahest või enamast liikmest koosnevat laevandusettevõtjate gruppi, kes osutab rahvusvahelisi lastivedude liiniteenuseid kindlaksmääratud geograafilises piirkonnas ühel teataval liinil või teatavatel liinidel ning kellel on mingit liiki kokkulepe või leping, et nende liiniteenused on ühesuguste või ühiste prahihindade ja muude kokkulepitud tingimustega. Pideva kaubavoolu tagamiseks tehakse püsiklientuurile (kaubasaatjaile) hinnaalandust. Laevanduskonverents on suunatud sõltumatute rahvuslike laevaliinide ja autsaiderite vastu. Liinid, mis ei kuulu konverentsi liikmete hulka, võivad konkureerida konverentsi liikmetega tingimustel, et nad järgivad kaubanduslikel alustel toimuva ausa konkurentsi põhimõtet. Laevanduskonverentsi veetava lasti jagamist...

Logistika → Meretranspordi ökonoomika
5 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Mereõigus

EESTI MEREAKADEEMIA Mereõigus NORMITEHNIKA 2012/2013 õ-a Normitehnika - õpetus õigustloova akti eelnõu ettevalmistamise, kokkuseadmise ja kirjapanemise teoreetiliselt põhjendatud meetoditest ja võtetest. Nõuded normitehnikale sätestab VV 1996.a 11. juuni määrus nr 160. Riigikogu kodukorra seaduse § 53 lg 3, sätib: kui eelnõu algataja ei ole järginud sätestatud eelnõu vorminõudeid ja üleandmise tingimusi, tagastab Riigikogu juhatus eelnõu selle algatajale juhtivkomisjoni määramata. Seega – normitehnika nõuete eiramine võib kaasa tuua eelnõu tagasilükkamise. Õigusnorm – on üldise iseloomuga ja formaalselt määratletud käitumisreegel, mis kehtestatakse riigi poolt ja tagatakse riigi sunniga. Koosneb hüpoteesist, dispositsioonist ja sanktsioonist. Hüpotees on eeldus(ed) või tingimus, mille esinemisel on see norm kohaldatav. Dispositsioon on õigusnormi selline osa, milles määratakse konkreetne tegu või teg...

Logistika → Meretranspordi ökonoomika
32 allalaadimist
thumbnail
4
docx

MERETRANSPORDI KOMMERTSEKSPLUATATSIOON III kodutöö

1. Nimetage iga välismajandustehingu (eksport, import, reeksport, reimport, transiit, barter) tähtsaimad tunnused ja erisused. Eksport on toodete või kaupade müümine välisriiki. Import on kaupade ja teenuste sissevedu teisest riigist. Reeksport on millegi eksport, mis on juba imporditud. Tavaliselt kasutatakse reeksporti, sest imporditud asi ei olnud kasuks. Reimport on millegi import, mis oli eksporditud. Seda tehakse selleks, et kodumaa toode teha paremaks ja välismaal nt see oleks kas või kiirem või odavam kui koduriigis. Transiit on tolliprotseduur, mis võimaldab tolli järelvalve all vedada kaupa ühenduse tolliteritooriumil lähtetolliasutusest sihttolliasutusse ilma, et selle kauba pealt nõutaks impordimaksu ja muid makse. Barter on kauba vahetus kahe eraisiku vahel raha kasumata. 2. Teenuste eksport ja import ­ kirjeldage vähemalt 10 erinevat immatriaalset väliskaubandustehingut. Kvalifits...

Logistika → Meretranspordi ökonoomika
83 allalaadimist
thumbnail
16
docx

MERETRANSPORDI KOMMERTSEKSPLUATATSIOON X kodutöö

1. Milline on esmane dokument laeva laadimiseks? Kes selle koostab ja kooskõlastab? Esmane document laeva laadimiseks on laadimiskorraldus ning selle väljastab kaubasaatja või selle ekspediitor. Selles näidatud andmed on teatud määral (koos sellesse kantud vedaja märkustega) aluseks konossemendi vormistamisel. Näidatakse kaubasaatja/saaja, laev, sadamad, lõplik sihtpunkt, konossemendi originaalide arv, kauba kirjeldus jne. 2. Mida kujutab endast mõiste "Tüürimehe kviitung" (Mate's receipt) ? Mis on tema juriidiline olemus? Sellenimelise iseseisva dokumendina esineb suhteliselt harva. Tavapäraselt muutub sisuliselt selleks kaubasaatja/ekspediitori poolt väljastatud laadimiskorraldus peale laeva esindaja (tüürimehe) tõestamist oma allkirjaga, et kaup on laadimiskorralduses näidatud kaup on vastavas (või teises) koguses ja seisundis laeva poolt veoks vastu võetud. 3. Mida tähendavad lühendid konossemendis "s....

Logistika → Meretranspordi ökonoomika
97 allalaadimist
thumbnail
7
docx

MERETRANSPORDI KOMMERTSEKSPLUATATSIOON XI kodutöö

1. Laevade agenteerimise mõiste ­ definitsioon ja sisu Agenteerimine = laevade teenindamine; seisneb laevade sisse- ja väljaklaarimises, laadimise ja lossimise korraldamises, maksude/lõivude tasumises, prahiraha kasseerimises jne. Agenteerimisega tegelevad erifirmad, kelle esindajaid nimetatakse agendiks, neid tasustatakse agendilepingu alusel. Agendid täidavad tihti ka brokeri funktsioone. 2. Kuidas liigitatakse agenteerimisfirmasid tema omaniku alusel? · Eelpool nimetatud teenuseid osutavaid agenteerimisfirmasid nimetatakse tavaliselt universaalagentideks (Universal Agent), sageli ­ ka sadamaagentideks (Port Agent) Põhiliselt (kuigi mitte ainult) teenindavad sadamaagendid tramplaevu. · Liiniagent (Liner Agent) · Generaalagent (General Agent). · Kaitseagent (Protecting Agent) Poolte kokkuleppel võib tsarterisse olla sisse viidud igaüks võimalikest variantidest: - laevaomaniku agent laadimis-lossimiss...

Logistika → Meretranspordi ökonoomika
56 allalaadimist
thumbnail
3
docx

MERETRANSPORDI KOMMERTSEKSPLUATATSIOON XII kodutöö

Kodutöö #12 Anastasia Piirainen 1. Millised on lasti mittesäiluvuse põhilised vormid? Kaupade riknemine ja vigastamine; Kaubakohtade puudujääk; Kaupade saatmine valel aadressil; Kaubapartiide segunemine. 2. Millised on pooltevaheliste vaidluste kolm põhietappi? Kõikvõimalikud vaidlused seoses kaupade mitteõigeaegse kohaletoimetamise ja nende mittesäiluvusega, samuti muud kaupade ja reisijate mereveost tulenevad pooltevahelised lahkhelid lahendatakse reeglina kolmes etapis: Pooltevahelised läbirääkimised; Pretensioonide esitamine ja läbivaatamine; Kohtu- ja arbitraazivaidlused. 3. Pooltevaheliste läbirääkimiste tähtsus ja õiguslik staatus Vaidluste osapooled püüavad suuliselt või kirjalikult saavutada pooli rahuldava lahenduse ilma ametlikke pretensioone esitamata. Selline üldsõnaline, pooli otseselt mitte millekski kohustav tingimus lülitatakse tavalise...

Logistika → Meretranspordi ökonoomika
24 allalaadimist
thumbnail
4
docx

MERETRANSPORDI KOMMERTSEKSPLUATATSIOON XIII kodutöö

1) Ülevaade (1-2 lehekülge oma teksti) YAR 2016 (New York) peamistest erisustest võrreldes eelmise YAR 2004 (Vancouver) versiooniga. Miks YAR 2004 ei leidnud populaarsust/kasutamist meresõitjate juures? When the YARs were last updated in 2004 at Vancouver there was, for the first time, a lack of consensus between the main commercial stakeholders regarding many of the changes, with shipowning interests also taking the view that the proposed changes were premature, given that the 1994 rules were only a decade old. The 2004 YARs were therefore incorporated in relatively few contracts of carriage. The YAR 2016 largely reflect the YAR 1994, which BIMCO has to date recommended as the basis for general average adjustments, while containing some useful clarifications and additions such as on low value cargoes. Importantly, it has been agreed that an annual interest rate of LIBOR plus 4 percentage p...

Logistika → Meretranspordi ökonoomika
59 allalaadimist
thumbnail
14
pdf

Meretranspordi kasutades kaubaveo tunnused

Meretranspordikasutadeskaubaveo tunnused Teadustööalused referaat Juhendaja/õppejõud: MaretGüldenkoh Üliõpilane: JuliaKalasnikova 178374VDSR Üliõpilasemeiliaadress: julia.kalasnikova@mail .ru Õppekavanimetus: Mereveonduseja sadamatöö korraldamine Tallinn2017 Sisukord Joonisteloetelu 2 Sissejuhatus 3 1MERETRANSPORTMINEVIKUSJATÄNAPÄEVAL 5 1.1Meretransporditekkiminejakujunemine 5 Meretransporditüübid 7 MERETRANSPORDIVEDUDEORGANISATSIOON 10 Meretranspordivedudeeelised 10 Meretranspordivedudepuudused 12 Kokk...

Logistika → Meretranspordi ökonoomika
7 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun